Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan
Referensnummer: 28:2020:38 | Sista ansökningsdag: 2020-08-16

Projektledare till hemtjänsten, Vård- och äldreförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på drygt 1,3 miljarder kronor.

Område hemtjänst består av 11 hemtjänstgrupper och en planeringsenhet med totalt ca 750 engagerade medarbetare. Vi är verksamma i hela Borås som de centrala delarna men även i närliggande orterna Dalsjöfors, Sandared, Viskafors och Fristad. Verksamheten leds av en verksamhetschef, en biträdande verksamhetschef och 20 enhetschefer.

Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de 2 000 brukare/patienter som vi är till för. Vi vill skapa trygghet och erbjuda en god vård och omsorg samt främja en god arbetsmiljö för våra medarbetare så de trivs och känner stolthet över sitt viktiga uppdrag. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Utifrån Borås Stads pågående Tillitsresa, vill vi lita på att medarbetarna har såväl kunskap, omdöme och vilja att utföra sitt arbete på ett bra sätt genom att vi skapar goda förutsättningar utan detaljstyrning.

Din nästa arbetsplats

Sedan hösten 2017 har Vård- och äldreförvaltningen haft en planeringsenhet centralt placerad som hanterat brukarplaneringen för hemtjänsten via planeringssystemet TES. Då målen för hemtjänsten inte uppnåtts har nu Vård- och äldrenämnden gett förvaltningen i uppdrag att anpassa organisation och arbetssätt för insatsplanering så att målen för hemtjänsten uppnås. En av förändringarna som kommer att genomföras är att planeringen av hemtjänstinsatser ska flyttas ut till hemtjänstgrupperna.

För att genomföra detta uppdrag och stödja verksamheterna i förändringsarbetet avser arbetsgivaren anställa en projektledare.

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Projektet du kommer att driva ska innebära att öka delaktigheten och inflytandet för brukare och medarbetare kring planering av biståndsbedömda insatser i hemtjänsten samt skapa förutsättningar för ökad personalkontinuitet i brukarplaneringen. Planeringen av hemtjänstinsatser ska ske inom budgetram.

Konkret handlar det om att anpassa organisation och arbetssätt för att planera insatser i hemtjänsten samt utveckla arbetet med planeringsverktyget TES vidare men också att utveckla planeringsstrategier för ökad måluppfyllelse inom områdena ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.

Du som söker

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, där utbildning inom projektledning är starkt meriterande. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med planeringsverktyg i hemtjänst. Erfarenhet av TES är meriterande.

Uppdraget kräver att du har dokumenterad erfarenhet av projektledning inom medelstor och/eller stor organisation, där erfarenhet av processkartläggning samt kravanalys meriteras. Du har initierat och implementerat förändrings- och förbättringsarbete med goda resultat. Vidare så behöver du ha grundläggande kunskaper inom verksamhets/ledningssystem.

För att lyckas i ditt uppdrag så krävs det att du är analytisk och har förmåga att röra dig från strategier till genomförande. Du är drivande och handlingskraftig samt har goda ledaregenskaper, där du använder din kommunikativa och pedagogiska förmåga för att få verksamheten med dig i projektet. Du behöver också ha en stor portion lyhördhet och förmåga att ta lärdom av den gedigna kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. Även om du ska kunna arbeta självständigt förutsätter vi att du är en lagspelare med god förmåga att samarbeta. Rollen kräver också att du har god förmåga att planera och självständigt prioritera och strukturera ditt arbete. Framför allt så värderar vi ett högt engagemang och viljan att skapa positiv förändring.

Körkort är ett krav

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Cecilia Bothin, verksamhetschef
Telefon: 033-35 35 12

Fackliga företrädare, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-08-16.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Årets Kommun
Borås Stad har utsetts till Årets Kommun i Sveriges största karriärundersökning som varje år genomförs av Employer Branding-företaget Universum, där studenter och unga yrkesverksamma får ranka arbetsgivare.

Vuxen och barn i sampel,

Karriärföretag 2020
Borås Stad har även blivit utsedd till ett Karriärföretag 2020. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-07-16 14.53