Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Referensnummer: 26:2022:39 | Sista ansökningsdag: 2022-12-01

Samordnare Barnahus Älvsborg, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Vi söker en samordnare till verksamheten Barnahus Älvsborg. Barnahus Älvsborg är en verksamhet som startade år 2015. Verksamheten samordnar samhällets insatser för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott. Den är organiserad under Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad, enligt en värdkommunsmodell. Verksamheten är en samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Södra Älvsborgs Sjukhus och socialtjänsterna inom Sjuhäradskommunerna och Alingsås och Lerums kommuner. Från år 2020 ingår även primärvården i Barnahus Arbetsgrupp och Styrgrupp.

Din nästa arbetsplats

Arbetsplatsen Barnahus finns i centrala Borås och i verksamheten arbetar förnärvarande två samordnare heltid, en samordnare på halvtid samt en administratör på vikariat halvtid. En psykolog från Barn och ungdomspsykiatrin, SÄS, är enligt avtal nära kopplad till verksamheten. Under nästa år kommer Polismyndigheten att ha en administratör på plats på Barnahus. Chef delar sin tid mellan tre verksamheter. Övriga professioner kommer till verksamheten för sitt specifika uppdrag och samordning sker där kring barnet/ungdomen. På Barnahus förhörs barn som misstänks vara utsatta för brott. Genom samråd planeras hela insatsen och bedömning görs i varje enskilt ärende om behandlingssamråd ska genomföras och vilka professioner och verksamheter som ska bemöta med insatser. Barnahus samverkar med många olika instanser i samhället och är en delregional verksamhet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Samordnarnas ansvar är att tillsammans med administratör samordna arbetet mellan olika myndigheter kring de enskilda barnet/ungdomen. Som samordnare på Barnahus får du ta ansvar för hantering/samordning av akuta och planerade samt konsultativa samrådsmöten, behandlingssamråd samt ge råd och stöd till professionella kring olika former av våld. Ditt ansvar är också att tillsammans med övriga samordnare bedöma vilka utbildningar som verksamheten kan erbjuda professionella inom verksamhetsområdet. På Barnahus värdesätts ett högt omhändertagande av barn, familjer och andra berörda. Du är en del i en större organisation tillsammans med övriga samordnare, enhetschef och arbets- och styrgrupp, som alla tillsammans är drivande i utveckling av en verksamhets som är i en ständig förändring för att bemöta målgruppens behov.

Du som söker

Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn- och familj eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är ett krav att du har goda kunskaper i hur olika former av våld påverkar barn och ungdomars utveckling. Det är meriterande om du har samtalsutbildning utöver din socionomexamen och har arbetat med människor i krissituationer. Som samordnare på Barnahus behöver du vara bra på att skapa ett förtroendefullt samarbete med andra människor och ha en vana av att arbeta tvärprofessionellt. Du behöver vara bra på att lyssna, kommunicera och vara flexibel och tycka om utveckling och förändring. Du behöver även kunna värdesätta olikheter, förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar människor. Förutom att du är lugn i stressade situationer behöver du kunna skapa engagemang och delaktighet och tycka om att arbeta i team tillsammans med andra.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Giséla Trapp, enhetschef
Telefon: 033-35 71 38

Liselotte Book, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 37 15

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-01.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Karriärföretag 2022
Borås Stad är utsedd till ett Karriärföretag 2022, i år för tredje året i rad. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol