Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Referensnummer: 24:2022:455 | Sista ansökningsdag: 2022-12-05

Förstelärare på Bodaskolan 1-6, Grundskoleförvaltningen

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och att alla ska känna sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som vill vara en god ledare och förebild och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 20 februari 2023.

Dina arbetsuppgifter

Huvuddelen av försteläraruppdraget innebär klassföreståndarskap och undervisning i årskurs 5 samt arbetsuppgifter som hör till undervisningen. Som förstelärare ska du vara en god förebild, ha förmåga att kunna sprida din kunskap och yrkesskicklighet i kollegiet. Förutom undervisning och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare, arbetar förstelärare med särskilda arbetsuppgifter och omfattningen av dessa beslutas av rektor. Utvecklingsarbetet är identifierat i vårt systematiska kvalitetsarbete och syftar till att öka måluppfyllelsen. Du bidrar till att skapa en röd tråd genom hela skolan och dess olika verksamheter - skola, förskoleklass och fritidshem.

Följande exempel ska ses som en vägledning för uppdraget.
I din tjänst kan bland annat ingå att:

- tillsammans med ledningen för skolan delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning.
- utveckla undervisningen på den egna skolan.
- leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser.
- hålla sig ajour med forskning och initiera pedagogiska diskussioner.
- samordna och verka som samtalsledare och handledare i ett professionellt kollegialt lärande.
- auskultera och handleda i undervisningssituationer.
- handleda andra lärare i allmändidaktiska frågor eller frågor kopplade till specifika ämnen.
- Förstelärare kan också ha ett särskilt uppdrag vid introduktion av nyanställda lärare.

Som förstelärare på Bodaskolan kommer du att ha fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.
Du kommer också tillsammans med övriga förstelärare på skolan planera och leda kollegorna i våra utvecklingsområden.

Du som söker

För tjänsten som förstelärare används både nationell och lokal kravprofil.

Vi söker dig som vill bli förstelärare, har lärarlegitimation med bred behörighet. Du ska genom dokumentation kunna redovisa mins fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. För tjänsten krävs att du visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och att du har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du bör även av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Du är en naturlig positiv ledare med förmåga att få med dig andra samtidigt som du tar dig tid för och stöttar andra till att utvecklas. Du är duktig på att skapa goda relationer med vårdnadshavare. Du agerar långsiktigt och utifrån helheten samt kommer med konstruktiva idéer och förslag som syftar till att utveckla och förbättra. Vidare är du flexibel i ditt förhållningssätt och kan hålla många bollar i luften.

Lokal kravprofil:
- omsätter styrdokument i praktiken
- har gedigna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper
- kan framgångsrikt inta den lärandes perspektiv och skapa goda relationer till alla elever där positiva förväntningar är en naturlig del
- har god förmåga att sprida undervisningsstrategier samt forskning och vetenskapliga teorier till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande
- har visat engagemang och gediget intresse för skolutveckling
- har god förmåga att handleda kollegor och leda utvecklingsprocesser såväl inom ämnet som skolövergripande
- har förmåga att entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket
- behärskar att undervisa med modern teknik
- har förmåga att, tillsammans med ledningen för skolan, analysera, leda, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till undervisningen.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, rektor
Telefon: 0768-88 79 77

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför just du ska få en befattning som förstelärare samt vad som kännetecknar din undervisning och ditt arbete på skolan utifrån beskriven kravprofil
- CV
- Examensbevis
- Lärarlegitimation

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-05.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Karriärföretag 2022
Borås Stad är utsedd till ett Karriärföretag 2022, i år för tredje året i rad. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol