Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Referensnummer: 30:2023:10 | Sista ansökningsdag: 2023-02-12

Socialt ansvarig samordnare (SAS), Sociala omsorgsförvaltningen

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för stadens Funktionshinderverksamhet, Socialpsykiatri, och hälso- och sjukvårdsinsatser för målgrupperna. Förvaltningen har ca 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för dem vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Du kommer vara en del av Kvalitets- och utvecklingsfunktionen på Sociala omsorgsförvaltningen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som socialt ansvarig samordnare arbetar du med kvalitetsutveckling inom socialtjänstens område, främst kopplat mot SoL och LSS. Du utreder självständigt rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah och på delegation från nämnden bedömer och fattar beslut om missförhållanden. Tillsammans med kärnverksamheten skapar du åtgärdsplaner och följer upp dess innehåll. Allvarliga missförhållanden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialtjänstens verksamheter är indelade i ett socialt kluster och du har ett tätt samarbete med övriga tre socialt ansvariga samordnare i Borås stad.

Du deltar i verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens processer, framtagande av rutiner och den årliga patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. Du är rådgivande och stödjande till chefer i verksamheten, bistår i arbetsgrupper och introduktion. Vidare är du delaktig i planering av egenkontroll samt tar fram riktlinjer för och följer upp social dokumentation. Du är sakkunnig inom socialrätten och ansvarar för delar av förvaltningens lagkravsbevakning. Verksamhetsgranskningar av kärnverksamheterna genomförs både i egna verksamheter och i privat regi.

I arbetsuppgifterna ingår också att fortsätta implementera vår avvikelsehantering samt att delta i övergripande analysarbete. Du arbetar strategiskt med förvaltningens övergripande utvecklingsarbete för att initiera, samordna och driva förbättringsarbete tillsammans med förvaltningsledning och chefer, kollegorna på kvalitet- och utvecklingsenheten, MAS, MAR, verksamhetsutvecklare och förvaltningscontroller.

Du som söker

Vi söker dig som har kandidatexamen som socionom eller inom social omsorg, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. För tjänsten krävs flerårig erfarenhet från kommunal socialtjänst, samt vana av implementeringsarbete. Du har gedigen kunskap om socialtjänstlagen och annan författningsreglering inom området. Erfarenhet från utredningsarbete genom strukturerade samtal är ett krav. Utredningarna kräver att du besitter en god empatisk förmåga och vana att hantera känslomässigt svåra situationer. Erfarenhet från funktionshinder/funktionsnedsättning är meriterande.

Då arbetet innebär mycket samverkan internt ställs höga krav på din samarbetsförmåga för att kunna driva förändringsarbetet framåt. Vi tror att du är en person, som genom din erfarenhet, är trygg i dig själv och din förmåga. Du har lätt för att engagera människor och skapa samsyn och delaktighet i förändringsprocesser. För att kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer i förvaltningen krävs att du har god kommunikativ förmåga, såväl i tal som skrift. Du har kunskap och förståelse för vad som bidrar till god kvalitet för dem verksamheten är till för. Du arbetar systematiskt, lyfter blicken och ser frågor hur ett helhetsperspektiv. Vidare ser du, genom din analytiska förmåga och ditt kvalitetsmedvetna sätt, förbättringsbehov i verksamheten. Du har en god administrativ förmåga och är strukturerad, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Katrin Kjellberg, SAS
Telefon: 033-35 37 20

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-12.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Karriärföretag 2023
Borås Stad är utsedd till ett Karriärföretag 2023, i år för fjärde året i rad. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol