Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Referensnummer: 21:2023:1 | Sista ansökningsdag: 2023-02-10

Enhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Som enhetschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen får du ett meningsfullt uppdrag med engagerade kollegor samt ett rimligt antal medarbetare. Du har tillgång till din närmaste chef med kontinuerlig dialog om balans mellan krav, resurser och resultat samt dilemman kring personal och arbetsmiljö. Förvaltningen har ett bra och sammanhållet chefsstöd där ekonomiavdelning, verksamhetsutveckling, HR, kommunikation och IT skapar goda förutsättningar för uppdraget. Dessutom erbjuder Borås Stad alla nya chefer ett systematiskt chefsutvecklingsprogram samt utbildningen Chef- och ledarskap i praktiken.

Inom verksamheten Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet finns sex allaktivitetshus med barn- och ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice, senioraktiviteter och föreningssamverkan för människor i alla åldrar. I serviceorterna Fristad, Viskafors, Dalsjöfors och Sandared finns fritidsgårdar med öppen ungdomsverksamhet. Fritidsbanken i Borås finns på och i nära samverkan med fritidsgården i Brämhult.
Verksamheten förverkligar stadens vision om att människor möts i Borås samt förvaltningens uppdrag att främja jämlik hälsa och meningsfull fritid.

Din nästa arbetsplats

Borås Mötesplatser vänder sig till familjer och vuxna i närområdet. Mötesplatsens verksamhet är också anpassad för att tillgodose barns behov och rättigheter.
Mötesplatsen skapar förutsättningar för människor att mötas, så väl mellan generationer som mellan personer och grupper med olika social bakgrund. Utgångspunkten är att människor ska få fler möjligheter att lära och påverka sina liv samt information, kommunikation och service. Trygghet, trivsel och hälsa samt medskapande, delaktighet och inkludering genomsyrar verksamheten.

Sedan 2022 är Borås en del av Fritidsbanken Sverige och har en nystartad verksamhet inom staden som fortfarande ligger i startgropen med pågående lokalanpassningar och uppbyggnad av hur verksamheten ska utformas i Borås. Förutom lokal har verksamheten en mobil enhet som servar med utlåning vid aktiviteter och evenemang men erbjuder också utlåning på t.ex. bostadsområden och skolor.
Fritidsbanken samlar in och lånar kostnadsfritt ut begagnad sport- och fritidsutrustning. Genom att ta tillvara och återbruka utrustning som inte längre används bidrar Fritidsbanken till ett hållbart samhälle och en aktiv fritid, samtidigt som hälsa och välbefinnande främjas.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Nu söker vi två enhetschefer till Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet.

Den ena enhetschefstjänsten har fokus på Öppen ungdomsverksamhet i serviceorterna samt Fritidsbanken.
Den andra enhetschefstjänsten avser uppdrag centralt i Borås med både Mötesplats och Öppen ungdomsverksamhet.

I uppdraget som enhetschef leder du medarbetarna och har ansvar för personal, budget och verksamhetsfrågor. Genom tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att arbeta mot verksamhetens mål. Du ingår i verksamhetsledningen och rapporterar till verksamhetschef.

Öppen ungdomsverksamhet stimulerar och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt genomföra uppdraget en rik fritid för alla. Verksamheten är medlem av KEKS-nätverket.

Du som söker

Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet som chef men välkomnar även dig som har erfarenhet av någon arbetsledande roll som till exempel teamledare, samordnare eller liknande. Har du ledarskapsutbildning eller erfarenhet från verksamhetsområdet är det meriterande. För att lyckas i uppdraget kan du jobba med förändring av verksamhet i projekt- eller processform samt samverka med andra förvaltningar och verksamheter.

Som chef är du tydlig och har förmåga att kommunicera de gemensamma målen samt skapa motivation och engagemang för att uppnå dem. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad och reflekterar över vad som behöver utvecklas i verksamheten. Du arbetar systematiskt och samordnat med god planerings- och prioriteringsförmåga. Du är socialt aktiv i din yrkesroll, skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för verksamheten.
Digital kompetens och körkort är krav för tjänsten.

Meriterande för tjänsten är kunskap eller erfarenhet av att arbeta rättighetsbaserat och trygghetsfrämjande enligt ett våldspreventivt och medskapande arbetssätt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef
Telefon: 070-348 73 91

Moa Andersson, facklig företrädare för Vision
Telefon: 076-623 06 82

Simon Erlandsson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 073-432 79 95

Vänta inte med din ansökan då vi kommer hålla intervjuer under vecka 7 och 8.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-10.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Karriärföretag 2023
Borås Stad är utsedd till ett Karriärföretag 2023, i år för fjärde året i rad. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol