Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Just nu finns inga planprogram ute på samråd.

Detaljplaner

  • Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16
    Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastig...
Inga planuppdrag i denna kategori

Senast ändrad: 2020-05-11 09.03

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

g q n C