Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-05-27
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades: 2020-05-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2020-05-27
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18
  Protokollet justerades: 2020-05-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-26
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18
  Protokollet justerades : 2020-05-26
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades : 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55,
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2020-05-20
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-19
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-19
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-05-19
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18
  Protokollet justerades: 2020-05-19
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2020-05-19
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades: 2020-05-18
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-18
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades : 2020-05-18
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-18
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades : 2020-05-18
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-05-15
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades: 2020-05-14
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-05-15
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades: 2020-05-14
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-13
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades: 2020-05-13
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-05-12
  Sammanträdet hölls: 2020-04-24
  Protokollet justerades : 2020-05-11
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-11
  Sammanträdet hölls: 2020-05-07
  Protokollet justerades : 2020-05-11
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-11
  Sammanträdet hölls: 2020-05-04
  Protokollet justerades : 2020-05-11
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-05-08
  Sammanträdet hölls: 2020-04-29
  Protokollet justerades: 2020-05-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-05-06
  Sammanträdet hölls: 2020-04-27
  Protokollet justerades: 2020-05-06
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

  Anslaget den: 2020-05-06
  Sammanträdet hölls: 2020-04-24
  Protokollet justerades : 2020-05-05
  Protokollet finns hos: Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-05-05
  Sammanträdet hölls: 2020-04-28
  Protokollet justerades: 2020-05-04
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2020-04-24
  Sammanträdet hölls: 2020-04-20Protokollet justerades: 2020-04-23
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-04-21
  Sammanträdet hölls: 2020-04-20
  Protokollet justerades: 2020-04-21
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

Samråd

 • Samråd om:
  Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som angränsar till planområdet. Området ligger i norra delen av Sjömarken i anslutning till Aling...
  Lämna synpunkt senast: 2020-06-08
  Mer om: Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera
 • Samråd om:
  Centrum, Horngäddan 8 med flera Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl synli...
  Lämna synpunkt senast: 2020-06-21
  Mer om: Centrum, Horngäddan 8 med flera
 • Samråd om:
  Centrum, Morfeus 5 med flera
  Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Me...
  Lämna synpunkt senast: 2020-06-21
  Mer om: Centrum, Morfeus 5 med flera

Granskning

 • Granskning om:
  Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
  Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonis...
  Lämna synpunkt senast: 2020-05-31
  Mer om: Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan

Antagna

 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget...
  Lämna synpunkt senast: 2019-03-12
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-05-27
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades: 2020-05-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2020-05-27
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18
  Protokollet justerades: 2020-05-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-26
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18
  Protokollet justerades : 2020-05-26
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades : 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55,
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-05-26
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-25
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2020-05-20
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-19
  Sammanträdet hölls: 2020-05-19
  Protokollet justerades: 2020-05-19
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-05-19
  Sammanträdet hölls: 2020-05-18
  Protokollet justerades: 2020-05-19
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2020-05-19
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades: 2020-05-18
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-18
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades : 2020-05-18
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-18
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades : 2020-05-18
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-05-15
  Sammanträdet hölls: 2020-05-14
  Protokollet justerades: 2020-05-14
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-05-15
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades: 2020-05-14
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-13
  Sammanträdet hölls: 2020-05-11
  Protokollet justerades: 2020-05-13
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-05-12
  Sammanträdet hölls: 2020-04-24
  Protokollet justerades : 2020-05-11
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-11
  Sammanträdet hölls: 2020-05-07
  Protokollet justerades : 2020-05-11
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-05-11
  Sammanträdet hölls: 2020-05-04
  Protokollet justerades : 2020-05-11
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-05-08
  Sammanträdet hölls: 2020-04-29
  Protokollet justerades: 2020-05-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-05-06
  Sammanträdet hölls: 2020-04-27
  Protokollet justerades: 2020-05-06
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

  Anslaget den: 2020-05-06
  Sammanträdet hölls: 2020-04-24
  Protokollet justerades : 2020-05-05
  Protokollet finns hos: Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-05-05
  Sammanträdet hölls: 2020-04-28
  Protokollet justerades: 2020-05-04
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2020-04-24
  Sammanträdet hölls: 2020-04-20Protokollet justerades: 2020-04-23
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-04-21
  Sammanträdet hölls: 2020-04-20
  Protokollet justerades: 2020-04-21
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.