Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-21
  Sammanträdet hölls: 2018-06-19
  Protokollet justerades: 2018-06-21
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-21
  Sammanträdet hölls: 2018-06-14
  Protokollet justerades: 2018-06-19
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2018-06-20
  Sammanträdet hölls: 2018-06-14
  Protokollet justerades: 2018-06-19
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-06-20
  Sammanträdet hölls: 2018-06-19
  Protokollet justerades: 2018-06-20
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-06-19
  Sammanträdet hölls: 2018-06-12
  Protokollet justerades: 2018-06-18
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-15
  Sammanträdet hölls: 2018-06-12
  Protokollet justerades: 2018-06-15
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-14
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-06-14
  Sammanträdet hölls: 2018-06-04
  Protokollet justerades: 2018-06-14
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Kulturförvaltningen, Kulturhuset, PA Halls Terrass, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-12
  Protokollet justerades: 2018-06-12
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Mall: Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-12
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-11
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Stadsrevisionen

  Anslaget den: 2018-06-11
  Sammanträdet hölls: 2018-06-08
  Protokollet justerades: 2018-06-08
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-06-07
  Sammanträdet hölls: 2018-05-29
  Protokollet justerades: 2018-06-07
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-06-05
  Sammanträdet hölls: 2018-05-30-31
  Protokollet justerades: 2018-06-04
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-05-24
  Sammanträdet hölls: 2018-05-22
  Protokollet justerades: 2018-05-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-05-21
  Sammanträdet hölls: 2018-05-15
  Protokollet justerades: 2018-05-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-04-27
  Sammanträdet hölls: 2018-04-26
  Protokollet justerades: 2018-04-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-03-26
  Sammanträdet hölls: 2018-03-20
  Protokollet justerades: 2018-02-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
  Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor och hotell.Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i två delar. Planområdet omfattar innergården dir...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
 • Samråd om:
  Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
  Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 ...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
 • Samråd om:
  Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
  Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5. Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av. Bestämmelser gällande exploateringsgrad, byggnadshöjd och ändamål bibehålls i planä...
  Lämna synpunkt senast: 2018-06-24
  Mer om: Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Antagande av:
  Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset
  Fastigheten Eko 10 har tidigare ingått i detaljlanen för Centrum, Viskaholm 2 m.fl som gick ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010-09-30 §Pl 6/10. Sedan samrådet för detaljplanen ...
  Mer om: Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset

 • Antagande av:
  Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentralen Planens syfte är att göra det möjligt att skapa bostäder, skola samt vård- och kommersiella verksamheter centralt i Viskafors. Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och Fritslastigen. Mitt emot...
  Mer om: Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentralen

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-21
  Sammanträdet hölls: 2018-06-19
  Protokollet justerades: 2018-06-21
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-21
  Sammanträdet hölls: 2018-06-14
  Protokollet justerades: 2018-06-19
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2018-06-20
  Sammanträdet hölls: 2018-06-14
  Protokollet justerades: 2018-06-19
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-06-20
  Sammanträdet hölls: 2018-06-19
  Protokollet justerades: 2018-06-20
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-06-19
  Sammanträdet hölls: 2018-06-12
  Protokollet justerades: 2018-06-18
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-15
  Sammanträdet hölls: 2018-06-12
  Protokollet justerades: 2018-06-15
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-14
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-06-14
  Sammanträdet hölls: 2018-06-04
  Protokollet justerades: 2018-06-14
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Kulturförvaltningen, Kulturhuset, PA Halls Terrass, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-12
  Protokollet justerades: 2018-06-12
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Mall: Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-12
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-11
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Stadsrevisionen

  Anslaget den: 2018-06-11
  Sammanträdet hölls: 2018-06-08
  Protokollet justerades: 2018-06-08
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-06-07
  Sammanträdet hölls: 2018-05-29
  Protokollet justerades: 2018-06-07
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-06-05
  Sammanträdet hölls: 2018-05-30-31
  Protokollet justerades: 2018-06-04
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-05-24
  Sammanträdet hölls: 2018-05-22
  Protokollet justerades: 2018-05-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-05-21
  Sammanträdet hölls: 2018-05-15
  Protokollet justerades: 2018-05-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-04-27
  Sammanträdet hölls: 2018-04-26
  Protokollet justerades: 2018-04-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-03-26
  Sammanträdet hölls: 2018-03-20
  Protokollet justerades: 2018-02-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
  Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor och hotell.Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i två delar. Planområdet omfattar innergården dir...
  Mer om: Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
  Lämna synpunkt senast:
 • Samråd om:
  Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
  Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 ...
  Mer om: Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
  Lämna synpunkt senast:
 • Samråd om:
  Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
  Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5. Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av. Bestämmelser gällande exploateringsgrad, byggnadshöjd och ändamål bibehålls i planä...
  Mer om: Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
  Lämna synpunkt senast: 2018-06-24
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Antagen:
  Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset
  Fastigheten Eko 10 har tidigare ingått i detaljlanen för Centrum, Viskaholm 2 m.fl som gick ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010-09-30 §Pl 6/10. Sedan samrådet för detaljplanen ...
  Mer om: Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset

 • Antagen:
  Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentralen Planens syfte är att göra det möjligt att skapa bostäder, skola samt vård- och kommersiella verksamheter centralt i Viskafors. Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och Fritslastigen. Mitt emot...
  Mer om: Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentralen
 • Antagen:
  Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset
  Fastigheten Eko 10 har tidigare ingått i detaljlanen för Centrum, Viskaholm 2 m.fl som gick ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010-09-30 §Pl 6/10. Sedan samrådet för detaljplanen ...
  Mer om: Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset

 • Antagen:
  Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentralen Planens syfte är att göra det möjligt att skapa bostäder, skola samt vård- och kommersiella verksamheter centralt i Viskafors. Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och Fritslastigen. Mitt emot...
  Mer om: Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentralen