Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-01-16
  Sammanträdet hölls: 2018-12-17
  Protokollet justerades: 2019-01-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-01-15
  Sammanträdet hölls: 2018-12-17
  Protokollet justerades: 2019-01-14
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-01-09
  Sammanträdet hölls: 2018-12-03
  Protokollet justerades: 2019-01-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-01-09
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-08
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-01-03
  Sammanträdet hölls: 2018-12-19--20
  Protokollet justerades: 2019-01-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-01-03
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-02
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-01-02
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-02
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-01-02
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-02
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktiges valberedning

  Anslaget den: 2019-01-02
  Sammanträdet hölls: 2018-12-03
  Protokollet justerades: 2018-12-19
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-12-18
  Sammanträdet hölls: 2018-12-10
  Protokollet justerades: 2018-12-17
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att bygga mera inom fastigheterna. Huvudbyggnaderna inom...
  Lämna synpunkt senast: 2019-01-24
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17
 • Antagande av:
  Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen) Området är inte tidigare detaljplanelagt. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola på 6 avdelningar samt att skapa möjlighet att bygga bostäder anpassade till terrängen. Idag finns ett stort...
  Mer om: Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-01-16
  Sammanträdet hölls: 2018-12-17
  Protokollet justerades: 2019-01-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-01-15
  Sammanträdet hölls: 2018-12-17
  Protokollet justerades: 2019-01-14
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-01-09
  Sammanträdet hölls: 2018-12-03
  Protokollet justerades: 2019-01-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-01-09
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-08
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-01-03
  Sammanträdet hölls: 2018-12-19--20
  Protokollet justerades: 2019-01-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-01-03
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-02
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-01-02
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-02
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-01-02
  Sammanträdet hölls: 2019-01-02
  Protokollet justerades: 2019-01-02
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktiges valberedning

  Anslaget den: 2019-01-02
  Sammanträdet hölls: 2018-12-03
  Protokollet justerades: 2018-12-19
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-12-18
  Sammanträdet hölls: 2018-12-10
  Protokollet justerades: 2018-12-17
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att bygga mera inom fastigheterna. Huvudbyggnaderna inom...
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17 Lämna synpunkt senast: 2019-01-24
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Antagen:
  Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen) Området är inte tidigare detaljplanelagt. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola på 6 avdelningar samt att skapa möjlighet att bygga bostäder anpassade till terrängen. Idag finns ett stort...
  Mer om: Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)
 • Antagen:
  Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen) Området är inte tidigare detaljplanelagt. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola på 6 avdelningar samt att skapa möjlighet att bygga bostäder anpassade till terrängen. Idag finns ett stort...
  Mer om: Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)