Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

Just nu finns inga anslagna protokolljusteringar.

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-08-15
  Byttorp 3:1, Vindelgatan, Borås
  Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
  Porsen 1, Kaptensgatan, Borås
  Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
  Läs hela kungörelsen om Byttorp 3:1 och Porsen 1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Nedre Norrmalm, Hamstern 1 Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. ...
  Mer om: Nedre Norrmalm, Hamstern 1
 • Granskning av:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. D...
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Antagande av:
  Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny försko...
  Mer om: Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

Just nu finns inga anslagna protokolljusteringar.

Kungörelser

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-08-15
  Byttorp 3:1, Vindelgatan, Borås
  Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
  Porsen 1, Kaptensgatan, Borås
  Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
  Läs hela kungörelsen om Byttorp 3:1 och Porsen 1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Nedre Norrmalm, Hamstern 1 Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. ...
  Mer om: Nedre Norrmalm, Hamstern 1
 • Granskning av:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. D...
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Antagen:
  Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny försko...
  Mer om: Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.
 • Antagen:
  Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny försko...
  Mer om: Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.