Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-03-20
  Sammanträdet hölls: 2019-03-19
  Protokollet justerades: 2019-03-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-03-19
  Sammanträdet hölls: 2019-03-18
  Protokollet justerades: 2019-03-19
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-03-14
  Sammanträdet hölls: 2019-03-11
  Protokollet justerades: 2019-03-13
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet


 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-03-11
  Sammanträdet hölls: 2019-02-12
  Protokollet justerades: 2019-03-04
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-03-11
  Sammanträdet hölls: 2019-02-25
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation

  Anslaget den: 2019-03-08
  Sammanträdet hölls: 2019-02-18
  Protokollet justerades: 2018-03-07
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-03-07
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-03-07
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-03-07
  Sammanträdet hölls: 2019-02-28
  Protokollet justerades: 2019-03-06
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-03-06
  Sammanträdet hölls: 2019-02-28
  Protokollet justerades: 2019-03-05
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-03-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-28
  Protokollet justerades: 2019-02-28, omedelbar justering av § 28
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-25
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-25
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-20
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-02-27
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-02-26
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, norr om Sagavallen. Den ...
  Mer om: Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
 • Antagande av:
  Tullen, Lyran 4
  Planens syfte är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen. Planen handläggs genom förenklat förfarande vilket innebär att planen efter samrådet går till Samhällsbyg...
  Mer om: Tullen, Lyran 4

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-03-20
  Sammanträdet hölls: 2019-03-19
  Protokollet justerades: 2019-03-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-03-19
  Sammanträdet hölls: 2019-03-18
  Protokollet justerades: 2019-03-19
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-03-14
  Sammanträdet hölls: 2019-03-11
  Protokollet justerades: 2019-03-13
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet


 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-03-11
  Sammanträdet hölls: 2019-02-12
  Protokollet justerades: 2019-03-04
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-03-11
  Sammanträdet hölls: 2019-02-25
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation

  Anslaget den: 2019-03-08
  Sammanträdet hölls: 2019-02-18
  Protokollet justerades: 2018-03-07
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-03-07
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-03-07
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-03-07
  Sammanträdet hölls: 2019-02-28
  Protokollet justerades: 2019-03-06
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-03-06
  Sammanträdet hölls: 2019-02-28
  Protokollet justerades: 2019-03-05
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-03-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-28
  Protokollet justerades: 2019-02-28, omedelbar justering av § 28
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-03-01
  Sammanträdet hölls: 2019-02-25
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-25
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-20
  Protokollet justerades: 2019-02-28
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-02-28
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-02-27
  Sammanträdet hölls: 2019-02-26
  Protokollet justerades: 2019-02-26
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, norr om Sagavallen. Den ...
  Mer om: Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
 • Antagen:
  Tullen, Lyran 4
  Planens syfte är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen. Planen handläggs genom förenklat förfarande vilket innebär att planen efter samrådet går till Samhällsbyg...
  Mer om: Tullen, Lyran 4

 • Antagen:
  Tullen, Lyran 4
  Planens syfte är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen. Planen handläggs genom förenklat förfarande vilket innebär att planen efter samrådet går till Samhällsbyg...
  Mer om: Tullen, Lyran 4