Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2018-10-11
  Sammanträdet hölls: 2018-09-12
  Protokollet justerades: 2018-10-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-10-10
  Sammanträdet hölls: 2018-10-01
  Protokollet justerades: 2018-10-10
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-10-09
  Sammanträdet hölls: 2018-09-27
  Protokollet justerades: 2018-10-08
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-10-04
  Sammanträdet hölls: 2018-09-27
  Protokollet justerades: 2018-10-04
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2018-10-04
  Sammanträdet hölls: 2018-09-27
  Protokollet justerades: 2018-10-03
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Stadsrevisionen

  Anslaget den: 2018-10-03
  Sammanträdet hölls: 2018-10-02
  Protokollet justerades: 2018-10-02
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-10-02
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-10-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2018-10-02
  Sammanträdet hölls: 2018-09-17
  Protokollet justerades: 2018-10-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-10-02
  Sammanträdet hölls: 2018-09-17
  Protokollet justerades: 2018-10-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2018-10-01
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-20
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-09-27
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-27
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-27
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-09-26
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-26
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2018-10-07
  GULLKRAGEN 1, Kellgrensgatan 32, Borås.Bygglov för anordnande av parkeringsplatser för flerbostadshus.Åtgärden består av ändring av befintliga platser samt att 13 parkeringsplatser tillkommer. Förslaget avviker från gällande detaljplan, då del av parkeringsytan ligger inom naturparkområde.Hela kungörelsen om GULLKRAGEN 1, Kellgrensgatan 32, Borås.PDF
 • Kungörelse – samråd gällande förslag till ny bro i centrala Borås

  Anslaget den: 2018-10-11
  Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till en ny bro som planerar att ersätta den befintliga Nybron i centrala Borås. Syftet med en ny bro är att förbättra framkomligheten på platsen som är en viktig länk i staden där tät trafik passerar. Förslaget innebär förbättrad framkomlighet för fordonstrafik, kollektivtrafik, cyklister samt gående.
  Läs hela samrådsunderlaget

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för rekreation och badresors aktiviteter.Planområdet är planla...
  Lämna synpunkt senast: 2018-10-05
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)
 • Samråd om:
  Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby och at...
  Lämna synpunkt senast: 2018-11-04
  Mer om: Norrby, Garvaren 15 med flera

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2018-10-11
  Sammanträdet hölls: 2018-09-12
  Protokollet justerades: 2018-10-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-10-10
  Sammanträdet hölls: 2018-10-01
  Protokollet justerades: 2018-10-10
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-10-09
  Sammanträdet hölls: 2018-09-27
  Protokollet justerades: 2018-10-08
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-10-04
  Sammanträdet hölls: 2018-09-27
  Protokollet justerades: 2018-10-04
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2018-10-04
  Sammanträdet hölls: 2018-09-27
  Protokollet justerades: 2018-10-03
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Stadsrevisionen

  Anslaget den: 2018-10-03
  Sammanträdet hölls: 2018-10-02
  Protokollet justerades: 2018-10-02
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-10-02
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-10-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2018-10-02
  Sammanträdet hölls: 2018-09-17
  Protokollet justerades: 2018-10-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-10-02
  Sammanträdet hölls: 2018-09-17
  Protokollet justerades: 2018-10-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2018-10-01
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-20
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-09-27
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-27
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-27
  Sammanträdet hölls: 2018-09-25
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-09-26
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-26
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2018-10-07
  GULLKRAGEN 1, Kellgrensgatan 32, Borås.Bygglov för anordnande av parkeringsplatser för flerbostadshus.Åtgärden består av ändring av befintliga platser samt att 13 parkeringsplatser tillkommer. Förslaget avviker från gällande detaljplan, då del av parkeringsytan ligger inom naturparkområde.Hela kungörelsen om GULLKRAGEN 1, Kellgrensgatan 32, Borås.PDF
 • Kungörelse – samråd gällande förslag till ny bro i centrala Borås

  Anslaget den: 2018-10-11
  Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till en ny bro som planerar att ersätta den befintliga Nybron i centrala Borås. Syftet med en ny bro är att förbättra framkomligheten på platsen som är en viktig länk i staden där tät trafik passerar. Förslaget innebär förbättrad framkomlighet för fordonstrafik, kollektivtrafik, cyklister samt gående.
  Läs hela samrådsunderlaget

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för rekreation och badresors aktiviteter.Planområdet är planla...
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Lämna synpunkt senast: 2018-10-05
 • Samråd om:
  Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby och at...
  Mer om: Norrby, Garvaren 15 med flera
  Lämna synpunkt senast: 2018-11-04