Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-24Protokollet justerades: 2020-12-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-23
  Protokollet justerades : 2020-12-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-24
  Protokollet justerades: 2020-11-26
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-24
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-24
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades : 2020-11-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-23
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-09
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Utgårdsgatan 9, 504 47 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16Protokollet justerades: 2020-11-19
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-19
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-17
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades: 2020-11-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-18
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades: 2020-11-18
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades: 2020-11-16
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-09
  Protokollet justerades : 2020-11-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-04
  Protokollet justerades : 2020-11-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-23
  Protokollet justerades : 2020-11-11
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-26
  Protokollet justerades : 2020-11-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-20
  Protokollet justerades: 2020-10-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-22
  Protokollet justerades: 2020-10-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-28
  Protokollet justerades : 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-09-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-31
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-08-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

Samråd

 • Samråd om:
  Sjömarken, Räveskalla 1:19 Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område (avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.Samrådstiden pågår 2 d...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Sjömarken, Räveskalla 1:19
 • Samråd om:
  Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn ska tas till kulturhistorisk miljö och omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas vad gäller ska...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24

Granskning

 • Granskning om:
  Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16
  Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16.Samrådstiden pågick mell...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16
 • Granskning om:
  Frufällan, Sölebo 1:44
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett enbostadshus på fastigheten som idag är planerad som park. Planområdet ramas in av Solviksbacken och Sjöstigen i Frufällan.Samrådstiden pågick från 31 mars till den 30 april 2020.Granskningsti...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Frufällan, Sölebo 1:44
 • Granskning om:
  Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan) Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa bevara...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)
 • Granskning om:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att bygga mera inom fastigheterna. Huvudbyggnaderna inom...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17
 • Granskning om:
  Hestra, Torpa-Hestra 4:4 Planens syfte är att i samband med rivning av den tidigare skyddade ladan skapa möjlighet till uppförande av två flerbostadshus med omkring 15 bostäder. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till la...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Antagna

 • Antagande om:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av f...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
 • Antagande om:
  Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
  Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 ...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
 • Antagande om:
  Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 med flera (Söder om Viaredsmotet) Planen har fått laga kraft den 18 november 2020. Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna har laddats upp på Boråskartan. Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. ...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 med flera (Söder om Viaredsmotet)
 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är belä...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd
 • Antagande om:
  Sjöbo, Mörkhättan 11 Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället ...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Sjöbo, Mörkhättan 11

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-24Protokollet justerades: 2020-12-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-23
  Protokollet justerades : 2020-12-01
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-24
  Protokollet justerades: 2020-11-26
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-24
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-24
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades : 2020-11-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-23
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-09
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Utgårdsgatan 9, 504 47 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16Protokollet justerades: 2020-11-19
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-19
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-17
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades: 2020-11-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-18
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades: 2020-11-18
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-16
  Protokollet justerades: 2020-11-16
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-09
  Protokollet justerades : 2020-11-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-04
  Protokollet justerades : 2020-11-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-23
  Protokollet justerades : 2020-11-11
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-26
  Protokollet justerades : 2020-11-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-20
  Protokollet justerades: 2020-10-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-22
  Protokollet justerades: 2020-10-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-28
  Protokollet justerades : 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-09-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-31
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-08-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att by...
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17