Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-09-16
  Sammanträdet hölls: 2019-09-02
  Protokollet justerades: 2019-09-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-09-16
  Sammanträdet hölls: 2019-09-03
  Protokollet justerades : 2019-09-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-09-13
  Sammanträdet hölls: 2019-09-13
  Protokollet justerades: 2019-09-13
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-13
  Sammanträdet hölls: 2019-09-10
  Protokollet justerades: 2019-09-12
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-09-13
  Sammanträdet hölls: 2019-09-12
  Protokollet justerades: 2019-09-12
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktiges valberedning

  Anslaget den: 2019-09-10
  Sammanträdet hölls: 2019-09-09
  Protokollet justerades: 2019-09-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås


 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-08-26
  Protokollet justerades: 2019-08-28
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-08-23
  Protokollet justerades: 2019-08-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-09-05
  Sammanträdet hölls: 2019-08-27
  Protokollet justerades: 2019-09-05
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-05
  Sammanträdet hölls: 2019-09-04
  Protokollet justerades: 2019-09-04
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-09-04
  Sammanträdet hölls: 2019-08-19
  Protokollet justerades: 2019-09-04
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-09-03
  Sammanträdet hölls: 2019-08-29
  Protokollet justerades: 2019-09-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-09-03
  Sammanträdet hölls: 2019-08-29
  Protokollet justerades: 2019-09-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-02
  Sammanträdet hölls: 2019-08-29
  Protokollet justerades: 2019-09-02
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-09-02
  Sammanträdet hölls: 2019-08-21
  Protokollet justerades: 2019-08-23
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-08-30
  Sammanträdet hölls: 2019-08-22
  Protokollet justerades: 2019-08-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-08-29
  Sammanträdet hölls: 2019-08-27
  Protokollet justerades: 2019-08-29
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-08-29
  Sammanträdet hölls: 2019-08-26
  Protokollet justerades: 2019-08-28
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-08-27
  Sammanträdet hölls: 2019-08-21
  Protokollet justerades: 2019-08-27
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-09-05
  Innerstaden 1:1, Södra Torget, Borås Stad
  Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering.
  Kv. Minan 6, Nordängsgatan 16, Borås
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh), avser reviderat utförande.
  Läs hela kungörelsen om Innerstaden 1:1 och Kv. Minan 6 här.PDF
 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2019-09-12
  HAGTORNEN 10, Älvsborgsgatan 4.
  Förhandsbesked för nybyggnad av skola, vård och bibliotek.
  Läs hela kungörelsen om HAGTORNEN 10 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl. Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäde...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-10
  Mer om: Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl.
 • Samråd om:
  Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-11
  Mer om: Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1
 • Granskning av:
  Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det ä...
  Mer om: Norrby, Garvaren 15 med flera

 • Granskning av:
  Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljp...
  Mer om: Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-09-16
  Sammanträdet hölls: 2019-09-02
  Protokollet justerades: 2019-09-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-09-16
  Sammanträdet hölls: 2019-09-03
  Protokollet justerades : 2019-09-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-09-13
  Sammanträdet hölls: 2019-09-13
  Protokollet justerades: 2019-09-13
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-13
  Sammanträdet hölls: 2019-09-10
  Protokollet justerades: 2019-09-12
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-09-13
  Sammanträdet hölls: 2019-09-12
  Protokollet justerades: 2019-09-12
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktiges valberedning

  Anslaget den: 2019-09-10
  Sammanträdet hölls: 2019-09-09
  Protokollet justerades: 2019-09-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås


 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-08-26
  Protokollet justerades: 2019-08-28
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-08-23
  Protokollet justerades: 2019-08-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-09-05
  Sammanträdet hölls: 2019-08-27
  Protokollet justerades: 2019-09-05
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-05
  Sammanträdet hölls: 2019-09-04
  Protokollet justerades: 2019-09-04
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-09-04
  Sammanträdet hölls: 2019-08-19
  Protokollet justerades: 2019-09-04
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-09-03
  Sammanträdet hölls: 2019-08-29
  Protokollet justerades: 2019-09-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-09-03
  Sammanträdet hölls: 2019-08-29
  Protokollet justerades: 2019-09-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-02
  Sammanträdet hölls: 2019-08-29
  Protokollet justerades: 2019-09-02
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-09-02
  Sammanträdet hölls: 2019-08-21
  Protokollet justerades: 2019-08-23
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-08-30
  Sammanträdet hölls: 2019-08-22
  Protokollet justerades: 2019-08-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-08-29
  Sammanträdet hölls: 2019-08-27
  Protokollet justerades: 2019-08-29
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-08-29
  Sammanträdet hölls: 2019-08-26
  Protokollet justerades: 2019-08-28
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-08-27
  Sammanträdet hölls: 2019-08-21
  Protokollet justerades: 2019-08-27
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-09-05
  Innerstaden 1:1, Södra Torget, Borås Stad
  Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering.
  Kv. Minan 6, Nordängsgatan 16, Borås
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh), avser reviderat utförande.
  Läs hela kungörelsen om Innerstaden 1:1 och Kv. Minan 6 här.PDF
 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2019-09-12
  HAGTORNEN 10, Älvsborgsgatan 4.
  Förhandsbesked för nybyggnad av skola, vård och bibliotek.
  Läs hela kungörelsen om HAGTORNEN 10 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det ä...
  Mer om: Norrby, Garvaren 15 med flera

 • Granskning av:
  Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljp...
  Mer om: Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd