Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förmåner

Balans mellan arbete och fritid är viktigt. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella kollegor erbjuds personalförmåner för att du som arbetar hos oss ska trivas och må bra. 

Helena, en av Borås Stads medarbetare.

Personalförmåner

Friskvårdsbidrag

Du får ett friskvårdsbidrag på upp till 2 000 kronor per år.

Fria bad och besök på friluftsgårdar

I Borås finns flera fina simhallar. Du har fri entré till Stadsparksbadet, Borås simarena, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet. Du kan också bada bastu på friluftsgården Kypegården.

Personalföreningar

Personalklubben MerKraft har ett brett utbud av uppskattade aktiviteter och arrangemang.

Konstklubben lottar ut konstverk till sina medlemmar en gång om året.

Resor

Som anställd i Borås Stad kan du köpa årskort för kollektivtrafik till ett förmånligt pris.

Cykel

Du har även möjlighet att hyra en cykel med bruttolöneavdrag.

Studiebidrag

Du har möjlighet att ansöka om studiebidrag vid fritids- eller heltidsstudier.

Medarbetarcentrum

När du känner att det är dags för nya utmaningar är Medarbetarcentrum en neutral part för samtal, jobbförmedling och livs- och karriärplanering. 

Arbetsvillkor

Arbeta heltid (eller deltid)

Många medarbetare har möjlighet att arbeta heltid, om de vill. Tillsvidareanställd vårdpersonal inom äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, samlad sysselsättning och socialpsykiatri erbjuds heltid alternativt den sysselsättningsgrad medarbetaren önskar.

Arbetstidsmått

Att arbeta heltid i Borås Stad innebär inte alltid 40 timmar i veckan dagtid. De olika verksamheterna kan pågå dygnets alla timmar beroende på invånarnas behov. Det påverkar arbetstidsmåtten.

Arbetstidsmodeller och flextid

Vi vill göra det enklare att lägga livspusslet. Olika arbetstidsmodeller och flextidsavtal ger dig möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn till verksamhetens behov.

Semester

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, vid 50 år har du 32 semesterdagar. Vi erbjuder möjlighet att ansöka om att växla semesterdagstillägget mot ledig tid.

Föräldrapenning

Om du har varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas kan du få föräldrapenningtillägg. Tillägget betalas ut en gång per födsel och utgör tio procent av lönebortfallet under högst 180 kalenderdagar.

Pension

Din anställning ger rätt till tjänstepension i form av ålderspension och efterlevnadspension. Om du väljer att löneväxla till pension skjuter Borås Stad till sex procent på den lön som du växlar till extra tjänstepension.

Försäkring

Vid sjukdom och arbetsskada är du försäkrad genom AFA försäkring. Vid dödsfall är du försäkrad genom KPA livförsäkring.

Företagshälsovård

Borås Stad samarbetar med Avonova i Borås.

Rökfritt på jobbet

Borås Stad har rökfri arbetstid för att underlätta ett rökfritt liv under en stor del av dagen.

Gratis kaffe och te

Borås Stad bjuder på kaffe och te på alla arbetsplatser.

Senast ändrad:

Dela sidan: Förmåner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender