Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så arbetar vi för jämlikhet

Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt.

Ett dokument med hjärta på.

Utbildning i normkritik för medarbetare

Normdiplomering är en utbildning i normer och normkritik som erbjuds medarbetare i Borås Stad för att öka medvetenheten om rådande normer – både negativa, som exkluderar, och positiva som skapar ett bra arbetsklimat.

För blivande och befintliga chefer är utbildningen obligatorisk. I utbildningen tar vi upp normer, normkritik, intersektionalitet och andra viktiga områden.

Filmrulle

Normkritiska filmer

Borås Stad har tagit fram två normkritiska filmer – normkritik och HBTQIA.

Målet är att alla avdelningar ska titta på filmerna på sina arbetsplatsträffar och syftet är att öka kunskapen om HBTQIA-frågorna.

Filmerna har tagits fram tillsammans med RFSL i Borås.

Diplom

Jämställdhetscertifiering

Vi arbetar med att jämställdhetscertifiera våra arbetsplatser i Borås Stad. Först ut är Stadsledningskansliet.

Målet med certifieringen är att tydliggöra Borås Stads arbete kring jämställdhetsfrågan och arbetet för att uppnå regeringens jämställdhetsmål.

Regeringens jämställdhetsmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tennisraket med boll.

Jämställdhet i idrotten

I Borås Stad satsar vi på flickor och kvinnor inom elitidrott, och på dem som är i gränslandet att idrotta på elitnivå. Det finns ett nätverk för dessa idrottskvinnor där vi vill främja gemenskap, ge inspiration och dela tips och idéer.

Nätverket bjuder in till cirka fyra träffar per år. Flickorna och kvinnorna bestämmer själva vilka aktiviteter som ska ske i nätverket.

Tecken för man och kvinna.

Koll på könsfördelningen

För att säkerställa att flickor och pojkar har jämlika förutsättningar i våra anläggningar har vi infört digital närvarorapportering, vilket ger en bra bild av könsfördelningen av de aktiva i föreningarna samt hur nyckelfunktionerna i styrelserna ser ut. Våra anläggningar ska vara tillgängliga och inbjudande för alla.

Vi gör stickprov på stadens anläggningar för att undersöka hur fördelningen av tider i praktiken ser ut. Ett bra exempel på när statistiken legat till grund för konkreta aktiviteter är de särskilda insatserna för kvinnors simkunnighet.

Ett dokument med hjärta på.

Integration och nationella minoriteter

På Borås Stads enhet för integration och nationella minoriteter arbetar vi för att alla invånare i Borås ska ges möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor och känna sig trygga i vår stad.

Vi verkar för att Borås ska vara ett demokratiskt samhälle som värnar de mänskliga rättigheterna och människors lika värde. Jämställdhet är en integrerad del i det arbetet.

Borås Stad är sedan 2010 finskt förvaltningsområde och sedan 2016 är vi en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering.

Vi arbetar även med de övriga minoritetsgrupperna judar, samer och tornedalingar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så arbetar vi för jämlikhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender