Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Våra värderingar

Borås Stad har tydliga värderingar och förhållningssätt som vägleder varje medarbetare. Det är inte bara ord på ett papper utan något som används och sätter tonen för relationerna i staden, varje dag.

Det allra viktigaste att ha med sig är att boråsarna är i fokus. Så enkelt är det. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra vardagen och göra skillnad i stort och smått. Oavsett vem eller vad det handlar om, ska våra medborgare få en god service, ett gott bemötande och möjlighet att själva vara med och påverka.

Vi har valt fyra värdeord som vi som arbetar i Borås Stad bär med oss i mötet med boråsarna, men också i relationen till kollegorna.

Professionalism

I ordet ryms kunskap och kompetens men också ansvar, vilja, effektivitet och god kvalitet. Det innebär att fundera över synpunkter och resultat och arbeta vidare mot tydliga mål tillsammans. Som medarbetare är du en företrädare för Borås Stad och bemöter alla på ett fint och respektfullt sätt.

Engagemang

Engagerade medarbetare har kreativiteten och modet att tänka i nya banor och agera på nya sätt. Alla har sin roll i helheten och är med och utvecklar verksamheten.

Lärande

Att arbeta inom Borås Stad innebär att vara nyfiken på såväl nya arbetssätt och metoder som kollegornas kunskaper och erfarenheter. Med andra ord att hela tiden lära sig mer och lära sig av både det som fungerar och inte fungerar.

Lika och olika

Olikheter är en tillgång, mångfald är en styrka. Medarbetare som kompletterar och berikar varandra ger bättre förutsättningar att möta boråsarnas olika behov.

Senast ändrad:

Dela sidan: Våra värderingar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender