Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Vilken utbildning behöver jag?

För anställning som arbetsterapeut eller fysioterapeut krävs att du har högskoleutbildning och legitimation samt behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.

Vad innebär en trygg anställning?

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns en arbetsrättslig anställningstrygghet men det är även viktigt att medarbetare upplever en trygg och säker arbetsmiljö där du trivs och mår bra.

För oss är arbetsglädje viktigt och att vi utvecklar verksamheten tillsammans. Som ny ska du känna dig välkommen och få goda förutsättningar att komma in i arbetet. Därför får du en personligt anpassad introduktion, både till arbetsplatsen men också i yrkesrollen och uppdraget som arbetsterapeut eller fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård. Om behov finns erbjuds du en mentor.

Hur kan jag utvecklas i mitt arbete?

Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av utvecklingen i yrkesrollen. Alla medarbetares behov av kompetensutveckling sammanställs årligen i en kompetensplan för var och en. Kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt till exempel genom att lära av varandra (vi brukar kalla det för kollegialt lärande), deltagande i olika nätverk, genom litteratur, föreläsningar eller utbildningar både internt och externt.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Exempel på möjligheter för dig som arbets- eller fysioterapeut är:

  • Fördjupning inom arbetet
  • Olika sidouppdrag
  • Specialistkompetens (vidareutbildning inom ett specialistområde)
  • Arbeta med förbättringsarbete och utvecklingsfrågor
  • Chefsprogrammet ”Framtidens chef”

Kommer jag att arbeta ensam eller finns det samarbeten och nätverk?

Som arbetsterapeut eller fysioterapeut tillhör du ett av våra tvärprofessionella hälso- och sjukvårdsteam. Du arbetar självständigt men har stöd och daglig samverkan med kollegor och chef. Samarbetet med kollegor och andra parter både inom och utom organisationen är avgörande för att kunna utföra uppdraget effektivt och patient- och kvalitetssäkert.

Hur kan jag påverka i mitt arbete?

Det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och medarbetarens möjlighet att påverka sitt arbete. Hos oss kan du påverka ditt arbete och din vardag genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Inom de projekt och utvecklingsarbeten som sker i staden finns även möjligheter att vara med och driva frågor som berör din yrkesroll.

Du kan också påverka genom att engagera dig i ett fackförbund. Hos oss är god samverkan med de olika fackliga organisationerna viktig bland annat eftersom både vi och fackförbunden har ett gemensamt ansvar för frågor om verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö.

Undersköterskeyrket är ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi behöver tillsammans arbeta för att höja statusen på yrket. Detta görs bland annat genom Vård- och omsorgscollege, som är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, arbetsförmedling och fackförbund kring frågor som rör vård och omsorg. Som medarbetare kan du prenumerera på VO-College nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på aktuella händelser och samverkansfrågor. 

Vad förväntar vi oss av dig?

Vi förväntar oss att du aktivt bidrar med ditt kunnande i arbetet med att nå våra mål. Du är professionell, engagerad och villig att lära och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Vi för väntar oss också att du sätter dem vi är till för i främsta rummet. Det betyder att du ger insatser av god kvalitet som bidrar till ett gott liv varje dag för både yngre och äldre personer. Du ger vård och omsorg utifrån deras enskilda behov, utan att ta ifrån individen det egna ansvaret.

Du lär dig och arbetar sedan efter den nationella värdegrunden för äldreomsorg. I mötet med brukarna har du ett gott bemötande och du är noggrann med varje persons rätt till:

  • Självbestämmande
  • Individanpassning och delaktighet
  • Privatliv och personlig integritet
  • Trygghet
  • Meningsfullhet

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt jobb och din utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender