Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fatemeh Bokharaei, biståndshandläggare

Det här är Fatemeh Bokharaei– läs om vad hon säger om sitt arbete som biståndshandläggare.

Biståndshandläggare Fatemeh Bokharaei.

Hur länge har du arbetat i Borås Stad?

– Jag började som timanställd inom hemtjänsten på Trandared Hulta 2001. Sen efter att jag blev färdig med min högskoleutbildning fick jag anställning som biståndsbedömare, som det hette då, på Göta Kommundel 2007. Jag har haft många olika uppdrag och arbetsuppgifter genom åren. Jag arbetade länge med äldre men sedan 2018 arbetar jag med personer mellan 18-65 år som behöver insatser i hemmet utifrån socialtjänstlagen.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Det bästa är kontakten med människor. Att man träffar så många olika människor i deras hem och att man får möta så många olika öden och behov. Jag skulle inte bara vilja sitta och göra utredningar bakom en dator eller bara jobba med papper. I mitt jobb kan man verkligen hjälpa, visa och vägleda dem till aktivitet och ökad självständighet. Det som är positivt med att jobba med de som är yngre än 65 är att de oftare kan bli bättre och rehabiliteras snabbare. Kommunikationen kan också vara enklare med de yngre särskilt när det gäller digitala möten. Men det är något speciellt med de äldre ändå, de är så öppna och respektfulla. Det kanske är ovant för dem att jag har slöja men jag har aldrig fått något negativt bemötande eller ifrågasättande från dem.

Om du fick välja en sak att förbättra i ditt yrke, vad skulle det vara?

– Bättre kommunikation mellan Borås Stads olika förvaltningar. Att det skulle vara ett tydligare uppdrag och gränsdragningar. Det skulle bli mer professionellt när man är ute på hembesök också. Ibland kan det bli förvirrande när det inte är tillräckligt tydligt kring vem som ansvarar för vad och varför

Vad är ditt bästa tips för att skapa en bra arbetsmiljö?

– Ha ett öppet klimat. Man ska kunna prata med varandra om allt och ha en kollegial gemenskap där man tar hjälp av varandra. Att ha arbetsgivare som stöttar och hjälper sina medarbetare att utveckla sig.

Mitt arbete känns meningsfullt för att…

... man kan utifrån socialtjänstlagen hjälpa och vägleda andra att få rätt hjälp och stöd. Man gör nytta!

Hur vill du locka andra att utbilda sig till biståndshandläggare?

– Jag säger inte att det är ett lätt arbete. Ibland får man ta krafttag mentalt, men man lär sig så mycket och man får så mycket tillbaka! Om du tycker om att arbeta med människor, och vill se till att de får de insatser de har rätt till oavsett kön, ålder eller kulturell bakgrund, kommer du tycka om arbetet som biståndshandläggare.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fatemeh Bokharaei, biståndshandläggare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender