Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Vilken utbildning behöver jag?

För anställning som sjuksköterska krävs att du har en högskoleutbildning som sjukssköterska.

Vad innebär en trygg anställning?

För oss i Borås Stad innebär en trygg anställning så mycket mer än din anställningsform. Vi tror att en stor del i en trygg anställning är en bra första tid med en tydlig introduktion. Som ny sjuksköterska ska du känna dig välkommen och få goda förutsättningar att komma in i arbetet. Därför får du en personligt anpassad introduktion, både till arbetsplatsen men också i yrkesrollen och uppdraget som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.

Du kan också få en mentor. Det är även viktigt att du som medarbetare upplever en trygg och säker arbetsmiljö där du trivs och mår bra.

Hur kan jag utvecklas i mitt arbete?

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll.

Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av utvecklingen i yrkesrollen. Du och din framtida chef sätter en plan för din kompetensutveckling varje år. Kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt till exempel genom att lära av varandra (vi brukar kalla det för kollegialt lärande), vara med i olika nätverk, genom litteratur, föreläsningar eller utbildningar både internt och externt.

Exempel på möjligheter för dig som sjuksköterska är:

  • fördjupning inom arbetet,
  • olika sidouppdrag,
  • specialistkompetens (vidareutbildning inom olika specialistområden),
  • arbeta med förbättringsarbete och utvecklingsfrågor,
  • chefsprogrammet ”Framtidens chef”.

Kommer jag att arbeta själv eller finns det samarbeten och nätverk?

Som sjuksköterska i Borås Stad tillhör du ett av våra tvärprofessionella hälso- och sjukvårdsteam. Du arbetar självständigt men har stöd och daglig samverkan med kollegor och chef. Samarbetet med kollegor och andra parter både inom och utom organisationen är avgörande för att kunna utföra uppdraget effektivt och patient- och kvalitetssäkert.

Hur kan jag påverka i mitt arbete?

Våra medarbetare är vår största tillgång och vi har ett tillitsbaserat arbetssätt. Det betyder att du får stor frihet i hur du utför ditt uppdrag. Det pågår en ständig dialog mellan medarbetare och chefer och du ges utrymme att bidra med din kompetens.

Vi har också medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och träffar professionsvis, vilket ger ytterligare möjligheter för dig att påverka ditt arbete och vara med att utforma verksamheten.

Vad förväntar vi oss av dig?

Som medarbetare i Borås Stad följer vi våra ledstjärnor – vi är professionella, engagerade och lärande. Du är en viktig ambassadör för ditt yrke, för verksamheten och för Borås Stad som vårdgivare. Vi förväntar oss att du bidrar i teamet med ditt engagemang och din kompetens, med fokus på dem som vi är till för.

Om du är nyfiken på hur vi arbetar och vill göra ett arbetsplatsbesök eller "gå bredvid" erbjuder vi möjlighet till detta.

Vill du få en inblick i vårt dagliga arbete och se vad som händer i organisationen, välkommen att följa vårt Instagramkonto hsv_borasstad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt jobb och din utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender