Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lena Broberg, specialistutbildad palliativ-sjuksköterska

Lena Broberg tar hand om personer som behöver vård i livets slutskede och hon stortrivs med sitt jobb.

Lena Broberg sitter bredvid sin kollega Ayse Kaya, bägge ler och ser glada ut.

Antal år i Borås Stad?

14 år

Antal år i bemanningspoolen?

8 år

Hur får du användning av din specialistutbildning i ditt arbete?

Jag har inget uttalat uppdrag men som *palliativ specialistsjuksköterska värnar jag om patienter med palliativt vårdbehov. Jag känner mig trygg i mötet med patienter som vårdas i palliativt skede och med deras närstående. I dagsläget delar jag med mig om min kunskap om palliativ vård i verksamheterna och i den palliativa processgruppen. Min förhoppning är att på något sätt kunna inta en stödjande och ledande roll i verksamheten och driva arbetet framåt där de palliativa frågorna ingår. Viktigt med ständig utveckling av vården utifrån patienters behov av palliativ vård.

(*Palliativ vård innebär vård i livets slutskede, alltså vård av en person som har en en sjukdom som inte går att bota.) 

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med mitt arbetet som sjuksköterska är mötet med människor och att kunna hjälpa, vilket i sin tur ger ny kunskap och erfarenhet. Det är ett flexibelt jobb som känns meningsfullt, roligt, utvecklande och ibland svårt. Det blir aldrig tråkigt och det finns alltid mer att lära. Jag trivs särskilt mycket med att jobba i hemsjukvården, få vara ute, jämfört med att alltid arbeta inne.

Vad är det bästa med att arbeta i just poolen?

Det bästa med att arbeta i poolen är att få och kunna arbeta inom alla verksamheter, både inom äldreomsorgen och inom funktionshinderverksamheten. Jag ser en fördel i att samarbeta med många olika sjuksköterskor och övrig personal, jag träffar även fler patienter än man annars skulle göra. Det är också positivt att lära sig hantera den utmaning det innebär att jobba inom olika verksamheter. Flexibiliteten är mycket större inom poolen än vid fasta arbeten.

Om du fick välja en sak att förbättra i ditt yrke, vad skulle det vara?

Som pool-sjuksköterska ute bland alla verksamheter ser jag att vi jobbar lite olika. Förbättringsarbete pågår med att ta fram rutiner som gör att alla jobbar likvärdigt. Att kollegor följer de riktlinjer och rutiner som tas fram skulle underlätta mitt arbete som pool-sjuksköterska ute i verksamheterna.

Vad är ditt bästa tips för att skapa en bra arbetsmiljö?

Mitt bästa tips är glädje – för att skapa en bra arbetsmiljö behövs arbetsglädje, jag tycker det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Det är också viktigt att samarbeta och visa respekt för varandra i teamet.

Mitt arbete känns meningsfullt för att…

... jag kan göra skillnad. Det känns givande att vårda och hjälpa människor i sin hemmiljö. Det känns viktigt och meningsfullt att patienterna jag möter skall kunna känna sig trygga med vården.

Hur vill du locka andra att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården (HSV)?

HSV-organisationen ser fram emot att få ta emot fler duktiga medarbetare. Här samlas hela HSV-teamet runt den enskilda patienten och man får verkligen uppleva teamkänsla. Vården som utförs i hemsjukvården är, tvärtemot vad många tror, avancerad och komplicerad. Man får dessutom möjlighet att styra sina dagar, lägga upp sitt eget arbete och fatta många egna beslut.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lena Broberg, specialistutbildad palliativ-sjuksköterska

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender