Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Vilken utbildning behöver jag?

Du behöver ha gymnasiekompetens från antingen Vård- och omsorgsprogammet eller Barn- och fritidsprogrammet.

Vad innebär en trygg anställning?

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns i grunden stark anställningstrygghet och interna rutiner för att stärka din anställningstrygghet. Dessutom skapar vi genom introduktion, handledning, mentorskap, stöd från chef och kollegialt lärande, förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din yrkesutövning.

Inom sektorn vård- och omsorg finns en stor efterfrågan på utbildad personal och den förväntas öka under de kommande 15 åren. Du som framtida medarbetare är därför mycket eftertraktad och du kommer ha goda utvecklingsmöjligheter inom ett arbete som Stödassistent.

Hur kan jag utvecklas i mitt arbete?

Det finns stor bredd av verksamheter inom funktionshinder och socialpsykiatri. Vi arbetar aktivt med att samplanera bemanning mellan verksamheter som kan gynna varandra. Detta innebär för dig som vår framtida medarbetare, goda möjligheter till att utvecklas inom nya områden. Vi ser som arbetsgivare positivt på att du som medarbetare vill se flera delar av vår verksamhet.

Kommer jag att arbeta själv eller finns det samarbeten och nätverk?

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på vad vi gör. Samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor Borås Stad som arbetsgivare valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare.

Hur kan jag påverka i mitt arbete?

Som stödassistent har du stor möjlighet att påverka ditt arbete genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Du har också stort inflytande över arbetet kring brukarna då du bland annat deltar i utformning och uppföljning av genomförandeplan.

Vad förväntar vi oss av dig?

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Våra ledstjärnor är professionalism, lärande och engagemang. Dessa ska leda vårt förhållningssätt i vårt dagliga arbete.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt jobb och din utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender