Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jobba inom samhällsbyggnad, teknik och miljö

Tillsammans planerar, leder och utvecklar vi samhällsbyggnadsprocessen i vår stad. Vi ansvarar för kommunens fastigheter, skogar, parker, transporter, gator och miljö.

Vårt uppdrag är att arbeta för en långsiktig och god boendemiljö för kommunens invånare. Vi förbättrar boråsarnas livsmiljö genom att vi stödjer miljö- och hälsoskyddsarbetet i Borås Stad. Våra verksamheter är lagstyrda. Det innebär att vi förhåller oss till att hushålla med naturresurser och behålla en vacker stad med hög arkitektonisk kvalitet och gröna utomhusmiljöer för rekreation och återhämtning.

Vi arbetar för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom öppenhet och delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. Våra verksamheter präglas av hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet för invånarna i kommunen.

Några yrken hos oss

Ingenjör

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jobba inom samhällsbyggnad, teknik och miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender