Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Vilken utbildning behöver jag?

Du behöver en högskoleexamen som ingenjör.

Vad innebär en trygg anställning?

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns i grunden stark anställningstrygghet och interna rutiner för att stärka din anställningstrygghet. Dessutom skapar vi genom introduktion, handledning, mentorskap, stöd från chef och kollegialt lärande förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din yrkesutövning

Hur kan jag utvecklas i mitt arbete?

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege och har en positiv inställning till att byta arbete inom kommunen. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad kan du själv avgöra. Detta innebär exempelvis att du har möjlighet att:

  • få ökat ansvar i organisationen genom chefsskap
  • kompetensutveckla dig och fördjupa dig inom ramen för din befattning och bli specialist
  • ha berikande sidouppdrag
  • utvidga ditt arbetsområde genom sidledes rörlighet
  • arbeta med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan. Uppåt, nedåt, höger eller vänster spelar ingen roll så länge du får den utveckling du känner önskar.

Kompetensutveckling sker genom centralt samordnade kurser som yrkes- och verksamhetsnära utbildningar på din arbetsplats.

Kommer jag att arbeta själv eller finns det samarbeten och nätverk?

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på vad vi gör. Samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor Borås Stad som arbetsgivare valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare.

Hur kan jag påverka i mitt arbete?

Genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare skapas möjlighet för dig att påverka ditt arbete och vara med att utforma den verksamhet du arbetar i Projektet Tillitsresan sätter genom sin grundtanke att ge medarbetaren stor frihet i hur den löser sitt uppdrag fingret just på hur du som arbetstagare kan påverka ditt arbete.

Vad förväntar vi oss av dig?

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt jobb och din utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender