Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Vilken utbildning behöver jag?

För att arbeta som förskollärare behöver du en förskollärarexamen och som barnskötare behöver du ha gymnasieutbildning som barnskötare eller motsvarande (1300 poäng).

Om du vill pröva på hur det är att arbeta inom förskolan kan du arbeta som vikarie.

Vad innebär en trygg anställning?

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Du får introduktion, handledning eller mentorskap, stöd från chef och kollegialt lärande som ger förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din yrkesutövning. Dessutom finns en stark anställningstrygghet när du arbetar i en kommun.

Hur kan jag påverka i mitt arbete?

Du kan påverka på flera olika sätt. Till exempel genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan dig och din chef så skapas möjlighet för dig vara med att utforma ditt arbete. I Borås Stad arbetar vi för något vi kallar ett tillitsbaserat arbetssätt. Det innebär att du som medarbetare får en hög grad av eget ansvar att fatta beslut och utforma ditt område.

Kommer jag att arbeta själv eller finns det samarbeten och nätverk?

Samverkan med kollegor och aktörer inom och utom organisationen är en förutsättning för att vi ska vara professionella och arbeta utifrån förskolans uppdrag. Förskolorna i Borås Stad arbetar med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse, samverkan på alla nivåer har därför en stor betydelse för lärande.

Hos oss får du som nyexaminerad förskollärare stöd av en erfaren mentor. I förskolans organisation finns avsatt tid för dig för att arbeta mot uppdraget genom enskild och gemensam planeringstid och i utvecklingsgrupper. Det finns också olika former av nätverk och arenor för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling som du har möjlighet att delta i.

Vad förväntar vi oss av dig?

Vi förväntar oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande för att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Det yttersta målet är att alla medarbetare i Borås Stad arbetar för att underlätta och förbättra boråsarnas vardag.

Hur kan jag utvecklas i mitt arbete?

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege och har en positiv inställning till att byta arbete inom kommunen. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad kan du själv avgöra. Detta innebär exempelvis att du har möjlighet att:

  • få ökat ansvar i organisationen genom chefsskap
  • kompetensutveckla dig och fördjupa dig inom ramen för din befattning och bli specialist
  • ha berikande sidouppdrag
  • utvidga ditt arbetsområde genom sidledes rörlighet
  • arbeta med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan. Uppåt, nedåt, höger eller vänster spelar ingen roll så länge du får den utveckling du känner önskar.

Inom förskolans verksamhet finns flera olika tjänster, exempelvis barnskötare, förskollärare, verksamhetsutvecklare och specialpedagog. Du kan också arbeta som rektor. Bland våra förskolor finns också många olika profiler och inriktningar. Här kan du kombinera dina intressen med undervisning.

Zeinab Serhan använder sitt intresse i sitt arbete

Förskolläraren Zeinab Serhan använder sitt intresse i sitt arbete på förskolan.

Möt Zeinab Serhan

Sara Carlsson brinner för barnen i behov av särskilt stöd

Specialpedagogen Sara Carlsson brinner för barnen i behov av särskilt stöd, hon arbetar som specialpedagog.

Möt Sara Carlsson

Veronica Hullegård arbetar som rektor inom förskolan

Veronica Hullegård började som barnskötare och är nu rektor inom förskolan.

Möt Veronica Hullegård

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt jobb och din utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender