Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sara Carlsson, specialpedagog

Sara Carlsson brinner för barnen i behov av särskilt stöd.

Porträtt på specialpedagog Sara Carlsson.

Du är specialpedagog i förskolans barnhälsa, berätta om ditt jobb!

– Jag jobbar i ett arbetslag med cirka tio specialpedagoger. Alla har några förskolor som vi är särskilt knutna till, men vi håller också i övergripande kompetensutveckling för all förskolepersonal i Borås Stad. Jag håller till exempel i utbildningar om autism, eftersom vi arbetar mycket förebyggande. De barnen som vi behöver göra insatser kring, de ser jag som verksamhetsutvecklare. De hjälper oss att syna och utveckla verksamheten eftersom de visar att vi inte kan göra samma saker om igen.

Vad är det bästa med att vara specialpedagog?

– Jag brinner för de här barnen som är i behov av särskilt stöd, där behöver vi många verktyg i verktygslådan. Jag får vara med och påverka processer för barns utveckling och lärande, och inspirera pedagoger till att våga förändring och prova nytt. Jag är ett stöd när pedagogerna har provat det mesta. Det är en ynnest att få förkovra sig som vi gör och att komma ut till pedagogerna med ny forskning. Jag gillar att göra pedagogerna stolta över sitt yrke!

Hur kom det sig att du blev specialpedagog?

– Jag har alltid tyckt att leken är viktig och att förskola är spännande eftersom jag inte gick i förskola själv. Jag utbildade mig till förskollärare och jobbade i förskoleklass och fritidshem på Engelbrektskolan. Jag kände att jag brann lite extra för barnen som var i särskilt behov av stöd, att se till att alla barn var med. Vi jobbade mycket med att se det goda hos varandra. Det var en fantastisk erfarenhet och de barnen och deras föräldrar hejar fortfarande när vi ses. Jag utbildade mig vidare och det ångrar jag inte en sekund.

Hur kan man jobba med de här frågorna som förskollärare?

– Det finns otroligt mycket material som riktar sig till förskolan, så det finns stora möjligheter att förkovra sig. Vi i barnhälsan anordnar kurser för förskolechefer och pedagoger inom språk och kommunikation, autism, bemötande med mera. Vi bjuder in till bokcirklar och nätverksträffar där pedagoger kan mötas, lära och dela erfarenheter tillsammans med oss specialpedagoger. Vi ger handledning och konsultationer. Barnhälsan har även tre olika språkotek och ett så kallat habo-tek, som pedagoger kan besöka för att låna eller testa material.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sara Carlsson, specialpedagog

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender