Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskollärare

Som grundskollärare i Borås Stad gör du skillnad och formar framtiden tillsammans med eleverna. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Du får också en chef som stöttar dig i ditt uppdrag och när du stöter på utmaningar.

Inom Grundskoleförvaltningen är det många som trivs med sitt arbete. Av de 741 grundskollärare som besvarade vår senaste medarbetarenkät svarar 80 % eller fler att de här påståendena stämmer mycket eller ganska bra:

 • Mitt arbete engagerar mig.
 • Mitt arbete känns meningsfullt.
 • Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.
 • Min arbetsinsats bidrar till att Borås Stads elever får en bra service.
 • Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.
 • Jag är insatt i min arbetsplats mål.
 • På min arbetsplats sätter vi eleven i centrum.
 • Jag får uppskattning för min arbetsinsats av mina arbetskamrater.
 • Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.
 • På min arbetsplats visar vi varandra ömsesidig respekt.
 • Jag känner arbetsglädje i mitt arbete.
 • Min kompetens tas tillvara på min arbetsplats.
 • Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras.
 • Jag får uppskattning för min arbetsinsats av mina elever.
 • På min arbetsplats delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter.
 • Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare.
 • Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

Dina kolleger berättar

Ditt jobb och din utveckling

Du är säkert nyfiken och vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss. Några av de frågor du kanske har är:

Din arbetsplats

Som medarbetare på en grundskola i Borås har du möjlighet till en arbetsplats som passar dig och det du tycker är viktigt. I Borås Stad finns 40 kommunala grundskolor och två grundsärskolor med cirka 11 650 elever i åldrarna 6 till 15 år. Våra skolor finns i hela Borås; i centrum, i centralorter och på landsbygden. Det finns skolor som ligger i nybyggda områden, skolor som har funnits i 100 år och allt däremellan. Några rymmer hela grundskolan (från förskoleklass till och med årskurs 9), andra är uppdelade i årskurs F-3, årskurs F-6, årskurs 4-9 eller årskurs 7-9.

Som grundskollärare hos oss har du din tjänst på Grundskoleförvaltningen där vi är cirka 2 000 medarbetare med olika kompetenser och yrken. Vi har höga förväntningar på varandra och på eleverna - allt för att ge eleverna lust att lära och möjlighet att lyckas.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskollärare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender