Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vad innebär ett sommarjobb inom äldreomsorg?

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Inför sommaren 2021 söker vi personal som har ett stort intresse av att utvecklas inom vård- och omsorg. Du som semestervikarie har en viktig och betydelsefull roll i våra verksamheter när ordinarie personal går på semester. Du kommer att erbjudas ett spännande och omväxlande arbete där du får göra skillnad för invånarna i Borås Stad.

Här följer beskrivning av vad arbetet inom våra olika verksamheter innebär.

Hemtjänst

Som vikarie i hemtjänsten jobbar du i den enskildes eget hem med att ge personen den vård och omsorg och det stöd som hen har rätt till, enligt biståndsbeslutet. Det kan handla om personlig omvårdnad, att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som har delegerats av en sjuksköterska, hjälp med måltider, hjälp med städ och tvätt och mycket annat.

Som vikarie i hemtjänsten krävs det oftast att du har körkort, men det finns också scheman där man går eller cyklar mellan olika brukare. Inom hemtjänsten jobbar du dag och kväll, vardag och helg.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende finns med olika inriktningar, till exempel demens (sjukdomar som påverkar hjärnans funktion) och somatisk (kroppslig sjukdom/åldrande). I Borås Stad finns också avdelningar med finsk inriktning samt avdelning för yngre personer (de som är under 65 år med demenssjukdom). Som vikarie på vård- och omsorgsboende ger du de boende den vård och omsorg och det stöd som de behöver. Det kan handla om personlig omvårdnad, att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som har delegerats av en sjuksköterska, att ge de boende en meningsfull dag genom olika aktiviteter, hjälp i måltidssituationen och mycket annat.

På vård- och omsorgsboende jobbar du dag och kväll, vardag och helg. Det finns också behov av vikarier på natten.

Korttidsenhet

På en korttidsenhet vistas personer i behov av vård tillfälligt. Exempelvis kommer en brukare till en korttidsenhet efter en sjukhusvistelse eller om en anhörig, som normalt sett tar hand om närstående i hemmet, behöver avlastning. Korttidsenheter finns med olika inriktningar, till exempel demens (sjukdomar som påverkar hjärnans funktion) och somatisk (kroppslig sjukdom/åldrande). Som vikarie på en korttidsenhet ger du brukaren den vård och omsorg och det stöd som har bestämts vid en vårdplanering. Målet är att personen ska kunna flytta hem till sin ordinarie bostad igen.

På en korttidsenhet jobbar du dag och kväll, vardag och helg. Det finns också behov av vikarier på natten.

Larm- och nattorganisationen

Personal från larm-och nattorganisationen åker hem till personer som har trygghetslarm i hela Borås Stad. Brukaren tillkallar hjälp genom att larma. Larm kan inkomma av olika anledningar, alltifrån mindre insatser till akuta händelser. Nattorganisationen svarar dels på akuta larm men gör också planerade besök hos personer som behöver tillsyn och hjälp nattetid.

För att jobba i larm- och nattorganisationen är körkort ett krav. Som vikarie här jobbar du dag och kväll eller natt, vardag och helg.

Senast ändrad:

Dela sidan: Vad innebär ett sommarjobb inom äldreomsorg?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol