Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vad innebär ett sommarjobb inom funktionshinderverksamhet och socialpsykiatri?

Som vikarie inom funktionshinderverksamheten eller socialpsykiatrin ger du stöd till personer som har någon typ av funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service

Det finns tre typer av bostäder med särskild service:

  • boende för vuxna med psykisk ohälsa
  • servicebostad
  • gruppbostad.

Boende för vuxna med psykisk ohälsa

Boende för vuxna med psykisk ohälsa är för dem som vill bo i en egen lägenhet, men som behöver hjälp för att klara sitt vardagsliv. På vissa av boendena finns personal tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet.

Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Det kan till exempel vara vardagliga sysslor, hygien och mathållning eller tid för social träning och aktivitet.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Som vikarie besöker du personerna som bor där och ger dem det stöd som de behöver för att klara sitt vardagsliv. Det finns en så kallad baslägenhet där de boende kan vistas och träffa personal, eller andra som bor i närheten och som är knutna till samma servicebostad.

Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån de boendes individuella behov och önskemål.

Gruppbostad

Gruppbostäder ser olika ut beroende på vilka som bor där. Personalens främsta uppdrag är att stötta de boende som bor där till ett så självständigt liv som möjligt och kompensera för funktionsnedsättningen. Det kan innebära att du som vikarie stöttar de boende med allt från hygien, matlagning och städ till fritidsaktiviteter. Du ska motivera, ge omvårdnad och tydliggöra genom olika typer av kommunikation. Det kan vara med bilder eller enklare tecken.

Du arbetar tillsammans med kollegor på en gruppbostad där upp till sex personer har varsin lägenhet. Du blir en del av den boendes vardag och med ditt stöd kan personen leva det liv som hen vill.

Personerna som bor här är mellan 20 och 80 år. Det finns cirka 30 gruppbostäder i och runt om Borås. Sök till oss så matchar vi dig med rätt gruppbostad.

Du arbetar dag, kväll och helg, och ibland ingår det sovande jour. Vi har även tjänster där du arbetar vaken natt.

Boendestöd

Personer som har en egen bostad kan få boendestöd för att exempelvis komma igång med vardagssysslor som städ, tvätt och matlagning. Det kan även handla om att få en struktur och planering för sina vardagsaktiviteter samt social träning. Målet är att personen på sikt ska kunna klara sin vardag på egen hand och leva ett mer självständigt liv. Vi arbetar med personer som har socialpsykiatrisk, neuropsykiatrisk eller annan funktionsnedsättning.
Som vikarie besöker du brukarna i deras hem eller närmiljö och stödjer dem i deras vardag utifrån varje persons genomförandeplan. Brukaren är själv aktiv i de sysslor som utförs. Du dokumenterar besöken i vårt verksamhetssystem. Du behöver ha körkort eftersom vi besöker brukare i hela Borås stad.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att personer som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under en kortare eller längre period. Det kan vara för att personen behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Som vikarie på korttidsvistelse har du ett nära samarbete med dina kollegor och anhöriga till brukaren. Du medverkar till att brukaren får en meningsfull korttidsvistelse med aktiviteter som utgår från hens önskemål och behov. Du ger stöttning och hjälp i den personliga omvårdnaden och arbeta för brukarens personliga utveckling och självständighet. I arbetsuppgifterna ingår också vardagssysslor som till exempel matlagning, städning och tvätt.

Detta är ett jobb för dig som gillar utmaningar, har stort tålamod och vill jobba med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Eftersom brukarnas behov är växlande krävs det att du är flexibel.

Det krävs att du har körkort.

Personlig assistans

Som personlig assistent är du med i brukarens vardag och stöttar personen att leva det liv hen själv vill leva.

Arbetsuppgifterna är allt från att hjälpa till med måltider, hygien, förflyttningar, kommunikation och sköta hemmet till att göra det möjligt för brukaren att kunna leva ett liv som andra, träffa vänner med mera.

Brukarnas ålder, livssituation och familjeförhållanden är väldigt olika. Ibland utför du arbetsuppgifter efter personens anvisningar. Ibland behöver du vara drivande i att utföra arbetsuppgifter.

Som vikarie inom personlig assistans arbetar du varierade arbetstider som är schemalagda: dag, kväll och sovande jour. Några av brukarna har behov av vaken nattpersonal också. Vanligtvis arbetar du ensam.

LSS-teamet

Vårt team består av elva personal som jobbar med personlig assistans för kortare insatser. Det innebär att assistenter är med brukaren under delar av dagen och ger hjälp med bland annat personlig hygien och omvårdnad, förflyttning, måltider och att delta i olika fritidsaktiviteter. Vi jobbar även som ledsagare och avlösare till barn, ungdom och vuxna. Vi har tillgång till bilar eftersom vi får åka mellan brukare. Vi jobbar dagtid, kvällar och varannan helg.

Körkort krävs.

Vad innebär ett sommarjobb inom Individ- och familjeomsorg, Boende?

Som vikarie inom individ- och familjeomsorg ger du stöd till vuxna personer som kan vara hemlösa och som har beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Inom verksamhetsområdet finns akutboende, daglig träffpunkt, drogfritt kollektivboende och lägenhetsboende

Boende för vuxna med beroendeproblematik

Boende för vuxna med beroendeproblematik är för dem som vill bo i en egen lägenhet, men som behöver stöd för att klara sitt vardagsliv. Beroende på boendeform finns personal tillgängligt från dygnet runt till överenskomna besök. Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Det kan till exempel vara stöd med vardagliga sysslor som hygien och mathållning, stöd för att hantera sin beroendeproblematik eller tid för social träning och aktivitet.

Senast ändrad:

Dela sidan: Vad innebär ett sommarjobb inom funktionshinderverksamhet och socialpsykiatri?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol