Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Referensnummer: 2524:2019:13 | Sista ansökningsdag: 2019-11-10

Gymnasielärare i matematik, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 24:2019:356 | Sista ansökningsdag: 2019-11-11

Köksmästare, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 22:2019:19 | Sista ansökningsdag: 2019-11-03

Nämndsekreterare till HR-Kluster, Kulturförvaltningen, Kulturförvaltningen

Referensnummer: 02:2019:1 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Administratör/Revisorsassistent, Revisionskontoret

Referensnummer: 24:2019:351 | Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Elevassistent på Fristadskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 031:2019:24 | Sista ansökningsdag: 2019-11-10

Förhandlingsstrateg, Stadsledningskansliet

Referensnummer: 28:2019:61 | Sista ansökningsdag: 2019-11-03

Seniorhälsokonsulent, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:354 | Sista ansökningsdag: 2019-11-05

Lärare i fritidshem på Svedjeskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2527:2019:16 | Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Lärarassistent, Viskastrandsgymnasiet

Referensnummer: 28:2019:60 | Sista ansökningsdag: 2019-11-03

Undersköterskor till Hemteam, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 031:2019:23 | Sista ansökningsdag: 2019-11-10

Stadsjurist, Stadsledningskansliet

Referensnummer: 26:2019:26 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Metodhandledare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 253:2019:9 | Sista ansökningsdag: 2019-11-04

Enhetschef, Vuxenutbildningen

Referensnummer: 11:2019:9 | Sista ansökningsdag: 2019-11-08

Enhetschef, Lokalförsörjningsförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:352 | Sista ansökningsdag: 2019-11-03

Grundlärare i fritidshem/fritidspedagog på Trandaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2527:2019:15 | Sista ansökningsdag: 2019-12-16

Yrkeslärare bygg och anläggning, Viskastrandsgymnasiet

Referensnummer: 2522:2019:20 | Sista ansökningsdag: 2019-11-01

Gymnasielärare i idrott och hälsa, Almåsgymnasiet

Referensnummer: 2522:2019:21 | Sista ansökningsdag: 2019-11-01

Samordnare till Slussverksamhet samt lärare i svenska som andra språk, Almåsgymnasiet

Referensnummer: 2522:2019:19 | Sista ansökningsdag: 2019-11-01

Specialpedagog, Almåsgymnasiet

Referensnummer: 24:2019:345 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Förskollärare inriktning förskoleklass/fritidshem på Kristinebergskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:346 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Lärare årskurs 5 på Kristinebergskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:347 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Grundlärare inriktning fritidshem på Kristinebergskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:348 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Lärare årskurs 2 på Kristinebergskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2019:89 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Förskollärare till Södergårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 30:2019:46 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Stödassistent, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 21:2019:15 | Sista ansökningsdag: 2019-10-24

Badmästare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:343 | Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Lärare årskurs 4-9 SVA/Svenska på Dalsjöskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:349 | Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Lärare årskurs 4-9 på Dalsjöskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:350 | Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Elevassistent årskurs 7-9 på Dalsjöskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2019:88 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Förskollärare till Marklandsparkens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:342 | Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Grundskollärare årskurs F-3 på Myråsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2019:87 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Förskollärare till Hässlegårdens förskola, Galaxen, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:338 | Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Speciallärare på Tummarpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 27:2019:11 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Handledare med textilkunskap, Arbetslivsförvaltningen

Referensnummer: 27:2019:12 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Handledare till Återbruk, Arbetslivsförvaltningen

Referensnummer: 22:2019:18 | Sista ansökningsdag: 2019-11-03

Gitarrlärare, akustisk gitarr, Borås Kulturskola, Kulturförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:333 | Sista ansökningsdag: 2019-10-28

Lärare årskurs 7-9 SV/SvA på Daltorpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2524:2019:11 | Sista ansökningsdag: 2019-10-25

Gymnasielärare i svenska och engelska, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 2524:2019:12 | Sista ansökningsdag: 2019-10-25

Gymnasielärare i matematik och idrott, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 26:2019:25 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Familjehemssekreterare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 23:2019:86 | Sista ansökningsdag: 2019-10-25

Förskollärare till Kristinegårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 21:2019:14 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Personal till Öppen ungdomsverksamhet, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:344 | Sista ansökningsdag: 2019-10-28

Lärare årskurs 7-9 Ma/No/Tk/Idh på Fristadskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 15:2019:11 | Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Landskapsingenjör, Tekniska förvaltningen

Referensnummer: 13:2019:14 | Sista ansökningsdag: 2019-10-25

GIS/IT-ingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Referensnummer: 28:2019:59 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Fysioterapeut till poolen, Hälso- och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:335 | Sista ansökningsdag: 2019-10-23

Lärare årskurs 3-6 idrott på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:334 | Sista ansökningsdag: 2019-10-23

Lärare i fritidshem/fritidspedagog på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:336 | Sista ansökningsdag: 2019-10-23

Lärare på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:341 | Sista ansökningsdag: 2019-11-03

Verksamhetssamordnare, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2524:2019:11 | Sista ansökningsdag: 2019-10-25

Gymnasielärare i svenska och engelska, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 13:2019:12 | Sista ansökningsdag: 2019-11-03

Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Referensnummer: 24:2019:314 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

IKT-pedagog på CFL, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2019:56 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2019:57 | Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2019:53 | Sista ansökningsdag: 2019-11-24

Undersköterska område Hemtjänst, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 283910:2017:1 | Sista ansökningsdag: 2029-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskor, Bemanningsservice Sjuksköterskor

Referensnummer: 034544:2017:1 | Sista ansökningsdag: 2029-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten Pedagogik, Bemanning Pedagogik

Referensnummer: 300302:2019:1 | Sista ansökningsdag: 2029-12-31

Vikarier Bemanningsenheten Funktionshinder, Bemanning Funktionshinder

Referensnummer: 280310:2019:1 | Sista ansökningsdag: 2029-12-31

Vikarier Bemanningsenheten Äldreomsorg, Bemanning Äldreomsorg

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar. Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos. Totalt studerar drygt 1100 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd. Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet.

Nu söker vi en engagerad lärare i matematik!

Sven Eriksonsgymnasiet ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.
Ytterligare information om verksamheten finner du via Borås Stads hemsida.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 7 januari 2020. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Dina arbetsuppgifter

Undervisa i matematik, gärna i kombination med annat ämne.
Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen samt utvecklar verksamheten mot fastställda mål.

Du ser lärmiljön och relationer som en viktig komponent i undervisningen samt organiserar, planerar och följer upp undervisningen så att varje elev ges förutsättningar att utvecklas och lära individuellt och tillsammans med andra.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan.

Vi söker dig som är trygg, självreflekterande, flexibel och uthållig. Ditt ledarskap är relationellt och tydligt. Du tycker att kollegialt lärande och kollegial utveckling är något självklart och ser framgång och styrkor som det som utveckling bygger på.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

Bifoga din lärarlegitimation till din ansökan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Ekberg, rektor
Telefon: 0768-88 81 50

Emma Holström, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Sven Dahlberg, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/borasstadsomarbetsgivare/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. https://www.boras.se/download/18.4e3badd615ce053a86b64062/1498560342622/Bildningsstaden.pdf

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-10.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sparsörskolan söker en köksmästare med genuint intresse av matlagning och som vill göra våra barn mätta och glada med hjälp av god, näringsriktig kost.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020.

Dina arbetsuppgifter

I ditt ansvarsområde ingår alla förekommande arbetsuppgifter i ett storkök såsom att planera, leda och fördela arbetet i köket, vikarieanskaffning och ansvara för förskoleköken inom teamområdet. Du kommer att göra beställningar via e-handel, arbeta i kostdataprogrammet Matilda samt utföra egenkontroll enligt HACCP. Som köksmästare hos oss ingår du i team där ni lär av varandra och hjälps åt. Arbetstiderna är vanligtvis förlagda till dagtid måndag-fredag. Många av våra kockar uttrycker att det allra bästa med jobbet är att möta barn och skolpersonal, samt att alla våra kök är KRAV-certifierade sedan hösten 2017. Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi vill att du delar det engagemanget.

Du som söker

Du är utbildad kock med en restaurang- och storköksutbildning (3-årig) eller motsvarande och har minst 3 års yrkeserfarenhet, har goda matlagningskunskaper i kall- och varmkök samt specialkost. Vi ser gärna att du har dokumenterad påbyggnadsutbildning såsom arbetsledare inom måltidsservice eller köksmästare.

Du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer och utvecklar helheten i köket tillsammans med dina kollegor och förstår vikten av kvalitet och service. Ekonomi- och miljömedvetenhet, datorvana och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Susanne Skansen, enhetschef
Telefon: 033-35 84 58

Lena Bertilsson, enhetschef
Telefon: 033-35 58 44

Therese Takkinen, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 81 15

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-11.

Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen samarbetar sedan snart tre år inom de administrativa funktionerna HR, nämndadministration, ekonomi och IT. Som nämndsekreterare tillhör du HR-klustret.

Din nästa arbetsplats

HR-klustret består av två HR-specialister, två nämndsekreterare och HR-chef. Vi har i uppdrag att arbeta med två förvaltningar, Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad.

Vi ser det som en fördel att vara ett team med blandade kompetenser som alla har i uppdrag att stötta och serva våra chefer på bästa möjliga sätt. Vi är en arbetsgrupp med hög ambitioner som har roligt tillsammans och hjälps åt att motivera varandra till utveckling. Nu söker vi en vikarierande nämndsekreterare som arbetar gentemot Kulturnämnden då nuvarande befattningshavare ska vara föräldraledig.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I denna tjänst erbjuds du ett omväxlande arbete med många kontakter. Du blir insatt i hela förvaltningens verksamhetsområde och är en "spindel i nätet". Du servar i första hand förvaltningschef och nämndpolitiker, men även förvaltningens övriga chefer och handläggare. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande organisation som har en god arbetsmiljö med ett stort fokus på samarbete och lärande.

Du kommer ha det övergripande ansvaret för nämndprocessen, kvalitetssäkra och utveckla den tillsammans med din närmaste nämndsekreterarkollega samt med övriga nämnsekreterare i staden. Du tillser att den politiska gången följs i enlighet med kommunallagen och övriga lagar, samt övriga styrdokument som är aktuella för verksamheten. I detta ligger även att ge förvaltningens chefer råd och ibland utbildning i frågor som rör ärendehantering och dokumenthantering. Du ansvarar för att ärenden till nämnden är kvalitetssäkrade vad gäller formalia och språk. Att ge nämndledamöterna den service som behövs vad gäller arvodeshantering och övrig administration kopplat till nämndens arbete är en naturlig och stor del av ditt dagliga arbete, liksom daglig post- och diariehantering med registrering av inkomna och upprättade handlingar. I uppdraget som nämndsekreterare ingår också ansvar för förvaltningens synpunktshantering.

Du som söker

Du har en högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning eller motsvarande inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Om du har lång och dokumenterad erfarenhet av likartade arbetsuppgifter så kan dessa bedömas som lika meriterande som en avslutad högskoleexamen.

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av nämnadministration i offentlig förvaltning och erfarenhet av att arbeta i ett digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem, gärna i Ciceron.

Du har kunskaper i kommunal- och förvaltningsrätt och kunskap om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet. Du har också förståelse för villkoren inom en politiskt styrd organisation och kunskap i sammanträdesteknik.

Som person är du serviceinriktad med fokus på dem du är till för. Du är ansvarsfull och arbetar självständigt. Du är noggrann, strukturerad och kan organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att samarbeta med olika personer. Vidare är du bra på att uttrycka dig i såväl tal som skrift.

Du trivs med ett varierat arbete där du får göra skillnad varje dag och är med och skapar goda förutsättningar för förvaltningens chefer att kunna göra ett gott arbete.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Tuvegran, HR-chef
Telefon: 073-415 34 15

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 85 56

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och professionella kollegor, erbjuder Borås stad bra personalförmåner i form av friskvårdbidrag, fria bad och besök på friluftsgårdar, samt möjligheter att delta i vår personalklubb Merkrafts uppskattade aktiviteter och arrangemang. Läs mer på boras.se/arbete/arbetahososs.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-03.

Revisionskontoret i Borås Stad söker en administratör/revisorsassistent för vikariat i ett år.

Vi söker nu en administratör/revisorsassistent som kan sköta huvuddelen av Stadsrevisionens administrativa uppgifter i samband med att en medarbetare är föräldraledig. I arbetsuppgifterna ingår också att bistå yrkesrevisorerna i revisionen.

Din nästa arbetsplats

Revisionskontoret är centralt beläget i Borås. Arbetet är förenat med resor inom Staden och vid enstaka tillfällen också inom Sverige i samband med konferenser.

Revisionskontorets tjänstemän är biträden åt de 12 förtroendevalda revisorerna. Detta innebär att yrkesrevisorerna utför merparten av de konkreta revisionsuppgifterna, men också att tjänstemännen säkerställer en effektiv administrativ service åt de förtroendevalda. Kontoret har fem tjänstemän.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tillträde den 1 januari 2020 eller efter överenskommelse. Vikariat under föräldraledighet t o m 2020-12-31. Vikariat under föräldraledighet t o m 2020-12-31.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att vara sekreterare i de två revisorsgrupperna, och ansvarig för kontakterna med de förtroendevalda revisorerna. Detta innebär att du utöver sedvanliga sekreteraruppgifter som utskick, protokollförande, mm, också ansvarar för lokalbokningar, anmälan till konferenser, bokning av utbildningar för de förtroendevalda, arvoden, organisering av deltagande i Kommunfullmäktiges möten, mm. Du kommer också att ansvara för huvuddelen av revisionskontorets övriga administrativa uppgifter. Du kommer att delta i revisionen genom att föra minnesanteckningar vid de intervjuer som yrkesrevisorerna genomför i granskningen, och även vid presidiemöten. Vid behov kommer du att bistå yrkesrevisorerna i granskningen på ytterligare områden.

Du som söker

För att lyckas i rollen ser vi att du har akademisk examen med inriktning mot offentlig förvaltning/ekonomi och/eller annan relevant utbildning. Nyutexaminerade kan bli aktuella.

Arbetsuppgifterna ställer krav på administrativ kompetens och förmåga att kommunicera med såväl förtroendevalda som tjänstemän och kunna ge bra service och stöd. Det är viktigt att du trivs i rollen som "sambandscentral" vid kontoret, och att du kan improvisera och lösa stora och små uppgifter i administrationen. Du måste vara en flyhänt dokumentatör och uttrycker dig väl i skrift, eftersom en stor del av tjänsten innebär att du för minnesanteckningar vid datorn under möten. I granskningssituationer kräver detta att du har en inblick i - och vilja att lära dig - kommunens verksamhetsområden och de revisionella metoderna. God kompetens i Office-paketet förutsätts.

Rätt person ges stora möjligheter att få en bred inblick i revisionens arbetsuppgifter och uppdrag likväl som i hur kommuner styrs och fungerar. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andreas Ekelund, revisionschef
Telefon: 033-35 71 56, 0768-88 71 56

Anna Duong, revisor
Telefon: 033-35 71 55, 0768-88 71 55

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 85 56

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Fristadskolan är en 7-9 skola med ca 350 elever. Vårt motto är "Jag kan, jag vill, jag frågar - huvudsaken är jag vågar" och det är ihopkopplat med vår vision att eleverna när de slutar nian ska ta ansvar, ha respekt för olikheter, vilja fortsätta att lära sig samt ha en god självkänsla. Vi arbetar i fyra arbetslag som har ansvar för tre eller fyra klasser var. I arbetslaget samarbetar man kring elevernas mående och lärande. Vi har även ämnesgrupper som arbetar med gemensamma planeringar, sambedömningar och utveckling inom ämnet. Fristadskolans främsta styrkor är att eleverna dels upplever att lärarna bryr sig om dem och dels upplever att de utvecklar sina förmågor mycket. Dessutom är kollegiet trevligt och tar väl hand om varandra. På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolkurator, specialpedagog, SYV, skolsköterska, biträdande rektor och rektor.

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på heltid. Allmän visstidsanställning till och med 2020-06-10. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet innebär att vara stöd för elever i en eller två klasser. Du kommer i samarbete med ansvariga pedagoger att stötta klassen. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF. Att arbeta som elevassistent innebär möjligheter att vara delaktig i elevernas utveckling mot att bli allt mer självständiga.

Du som söker

Vi söker dig som har utbildning på minst gymnasienivå och som har erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Wikman, rektor
Telefon: 0768-88 86 46

Therese Takkinen, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 81 15

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-30.

Vill du medverka i vårt engagerade team och hjälpa oss göra skillnad för Borås Stads invånare?

Personal och förhandlingsavdelningen har fokus på att skapa förutsättningar för organisationen att driva och utveckla staden som arbetsgivare. I detta arbete behöver avdelningen en ny kollega och söker därför en förhandlingsstratg.

Din nästa arbetsplats

Arbetet på avdelningen präglas av öppenhet, utveckling och ett prestigelöst förhållningssätt till varandra. Avdelningen finns på Stadsledningskansliet direkt under Kommunstyrelsen. Vi arbetar med strategisk arbetsgivarpolitik, avtal, förhandlingar, pension och försäkringar samt personal och organisationsutredningar. Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta, utvecklande arbetsuppgifter och ett meningsfullt arbete som gör skillnad för Borås Stads invånare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som förhandlingsstrateg arbetar du strategiskt inom ditt område, bland annat med att bevaka och analysera utvecklingen inom det arbetsrättsliga området samt föreslå arbetsgivartolkningar. Du deltar också i arbetet med framtagande av rutiner, regler och processer inom området.

I arbetet ingår även förhandlingar med de fackliga organisationerna, tex genom tecknande av lokala kollektivavtal samt att informera och utbilda inom det arbetsrättsliga området.

Du som söker

Vi söker dig med akademisk examen med inriktning mot personal och organisation eller examen som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet från strategiskt HR-arbete. Erfarenhet från kommunal verksamhet kan vara meriterande. Som person är du kommunikativ och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.

Arbetet kräver att du har lätt för att samarbeta och en god analytisk förmåga och helhetssyn.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ann Kalnins, Förhandlingschef
Telefon: 0768 - 88 77 17

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033 - 35 85 56

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-10.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare.

Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Vård- och äldreförvaltningens nämnd har möjliggjort att staden nu arbetar mer proaktivt med seniorers hälsa. Ett led i detta är det strategiska arbetet med fokus på hälsofrämjande insatser för stadens seniorer. I Vård-och äldreförvaltningen bedrivs en del av detta arbete av verksamheten för förbyggande och IT under ledning av en verksamhetschef.

Din nästa arbetsplats

Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad för Borås Stads seniorer?

Vi söker nu en Seniorhälsokonsulent

Din arbetsplats är Ramnåsgatan 1, Vård- och äldreförvaltningen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som seniorhälsokonsulent arbetar du med uppsökande verksamhet i form av förebyggande hembesök med syfte att nå seniorer som inte själva aktivt söker information om det utbud av friskvårds- och sociala aktiviteter som erbjuds av kommun, privata aktörer, föreningar samt organisationer.

En annan viktig del av besöket är att ge information om dagens välfärdsteknik, t ex vilken vardagsteknik som finns att tillgå som kan hjälpa senioren i vardagen t ex genom teknikstöd i hemmet. Hembesöken syftar till att möta senioren där han/hon befinner sig och anpassa information och dialog därefter. Målet med det proaktiva och hälsofrämjande arbetet är att erbjuda senioren en ökad möjlighet till en meningsfull vardag med bibehållen hälsa.

Tjänsten är både operativ (förbyggande hembesök) och strategisk där du är med och formar innehållet och inriktningen vilket kräver att du håller dig kontinuerligt uppdaterad inom området folkhälsa.

För att klara av uppdraget så är nätverkande en oerhört viktig del i tjänsten, där god samverkan inom förvaltningen samt med andra förvaltningar, annan kommunal verksamhet, privata aktörer, föreningar och organisationer är en förutsättning.

Du rapporterar till verksamhetschef för förebyggande och IT.

Tjänsten erbjuder dig varierande arbetsuppgifter och en möjlighet att göra skillnad. Varje dag.

Resor och obekväma arbetstider kan förekomma.

Du som söker

Har relevant högskoleexamen, t ex. inom området hälsopromotion, sociologi och/eller psykologi. Det krävs att du har erfarenhet av liknande arbete t ex som hälsovetare, hälsokonsulent, socialt/kurativt arbete eller liknande, med inriktning mot vuxna/seniorer. Det är av vikt att du har god vana av att nätverka och bygga relationer. Erfarenhet av offentlig verksamhet är en fördel.

Du har ett salutogent synsätt där värdegrunden är att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening samt se individen i sin helhet som människa med fokus på dem faktorer påverkar hälsan positivt. Detta lägger grunden för ditt strategiska arbete med folkhälsa.

För att lyckas i ditt uppdrag så behöver du vara både förtroendeingivande och pedagogisk samt ha förmåga att hitta nya lösningar för att kunna erbjuda, lotsa och informera om det som passar bäst för just den senior som du möter.
Vidare så har du har god förmåga att planera och självständigt prioritera ditt arbete. Du har grundläggande IT kunskaper och har lätt för att ta till dig ny teknik. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

För tjänsten så behövs körkort.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Annica Olausson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 82 86

Emma Granqvist, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 84 23

Förutom ett meningsfullt uppdrag, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-03.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Svedjeskolan är en liten skola med naturen runt knuten men samtidigt nära till Borås centrala delar med dess kulturutbud. Våra pedagoger har elevens måluppfyllelse, trygghet och studiero i fokus.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 6 januari 2020.

Dina arbetsuppgifter

På fritidshem förekommande arbetsuppgifter. Du arbetar också som resurs i klass. Vi ser varje barn och engagerar oss i deras trivsel och har höga förväntningar på deras utveckling, därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens.

Du som söker

Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem, fritidspedagog eller har annan enligt arbetsgivaren lämplig utbildning för tjänsten. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anette Lundgren, rektor
Telefon: 0734-32 80 14

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-05.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet erbjuder sex yrkesprogram, Fordons- och transportprogrammet, El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Industritekniska programmet - grafisk teknik och design samt svetsteknik, Hantverksprogrammet - textil design-. Skolan erbjuder även två högskoleförberedande program: Estetiska programmet och det nystartade Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.

Utöver detta bedriver Viskastrandsgymnasiet Introduktionsprogram i egen regi med ca 100 elever, där arbetslagen är med och formar organisationen kring eleverna. Skolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler. Under kommande läsår studerar ca 900 elever på våra olika program. Skolan har 170 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i arbetslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation och en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT, skolbibliotek samt administrativt stöd.

Förutom gymnasiechefen består skolledningen av 5 stycken rektorer och en skolintendent. Viskastrandsymnasiet ligger i centrala Borås med ca 10 minuters gångväg från Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss. Ytterligare information om verksamheten finner du via Borås Stads hemsida.

Din anställning

Anställningsform: Visstidsanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som har pedagogisk bakgrund eller insikt för att vara ett stöd för undervisande lärare. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att tillsammans med undervisande lärare följa och stötta elever i undervisningen. Då elevernas skoldag består av gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen kommer du att arbeta i samverkan med flera lärare. Detta innebär att du måste vara flexibel i ditt uppdrag. Du kommer också vara behjälplig i skolans studiehall och almänna utrymmen.

Du som söker

Din bakgrund bör innebära pedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet eller insikt. Du ska ha lätt att skapa förtroendefulla relationer till ungdomar i övre tonåren. Erfarenhet från ledarskap inom t.ex föreningsliv är meriterande, gärna i kombination med hantverkserfarenhet.

Vi ser gärna att du har lång arbetslivserfarenhet och är bra på att samarbeta.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Bärgman, rektor
Telefon: 033-35 31 40, 0768-88 31 40

Towe Norder, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växel: 033-35 70 00


Läs mer om Borås Stads personalförmåner: https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/borasstadsomarbetsgivare/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. https://www.boras.se/download/18.4e3badd615ce053a86b64062/1498560342622/Bildningsstaden.pdf

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-30.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,3 miljarder kronor.

Hemteam är en enhet vars syfte är att möjliggöra för patienten att gå direkt hem från sjukhusvistelse istället för till korttid eller att stödja en hemgång från korttid till det egna hemmet. Hemteamets mål är bl. a att öka känsla av trygghet inför hemgång, samt öka självständigheten hos patienten. Insatsen från Hemteamet varar oftast två veckor, men kan förlängas ytterligare två veckor om behov finns.

Din nästa arbetsplats

Vår personal utgår i dagsläget från Kvibergsgatan men arbetar över hela Borås Stad.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid, där kväll och helgtjänstgöring ingår. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Hemteamet består av en grupp undersköterskor som jobbar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Du hjälper till med bl.a. dagliga sysslor, personlig omvårdnad och måltider. I arbetsuppgifterna ingår också ett nära samarbete med legitimerad personal genom att assistera vid behandlingar, hjälpmedelshantering, tidbokning, etc I arbetet kommer du att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumentera i våra journalsystem, skriva genomförandeplaner m.m.

Du som söker

För att kunna ge en god och säker vård- och omsorg är ditt intresse av att arbeta med människor avgörande. Det är viktigt att du har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och är lyhörd för den enskildes behov. Du har gått 3-årigt omvårdnadsprogram eller motsvarande och har goda kunskaper i det svenska språket. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter engagemang, lösningsfokus samt förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. B-körkort är ett krav för tjänsten. Ange i din ansökan om du har körkort för manuellt växlad bil eller enbart automat. Det är meriterande om du är väldelegerad, då vi har brukare med många olika behov. Samt om du har någon form av vidareutbildning inom rehabilitering. Jobbet kräver en viss flexibilitet, då vi bl.a. jobbar med resurspass.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Eva Norrbom, enhetschef
Telefon: 033-35 53 47

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-03.

Som stadsjurist i Borås Stad får du ett omväxlande, spännande och meningsfullt arbete i en juristgrupp med många års erfarenhet.

Din nästa arbetsplats

På Stadsledningskansliet sitter vi centralt i Borås med närhet till Borås Centralstation. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat under föräldraledighet till och med 2020-09-30 med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av rådgivning till nämnder, förvaltningar och de kommunala bolagen, varav fastighetsrättsliga frågor, skadeståndsärenden, bygglovsfrågor, skolfrågor och bedömningar av kommunal kompetens är särskilt vanliga. Dock förekommer det även en mängd andra varierande frågor inom både det offentligrättsliga och civilrättsliga området. Du kommer att arbeta som en av fyra stadsjurister som är placerade centralt på Stadsledningskansliet under kommunstyrelsen. Stadsjuristerna har ingen uppdelning av rättsområden och du kommer därför att arbeta brett inom alla rättsområden och juridiska frågor som en kommun ställs inför. Arbetet består även av att företräda kommunen vid domstolar och andra myndigheter.

Du som söker

Vi söker dig som har ett brett intresse för och kunskap om samhällsfrågor och som har jurist/jur.kand. utbildning eller har en annan utbildningsbakgrund som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet från kommunalrättsligt eller förvaltningsrättsligt område är meriterande. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från kommuncentralt juridiskt arbete. Du bör kunna arbeta självständigt men också samarbeta med andra inom kommunen och du har förståelse för att arbetet sker i en politiskt styrd organisation.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lars-Olof Danielsson, Stadsjurist
Telefon: 033-35 70 59

Louise Mattus Streiby, Stadsjurist
Telefon: 033-35 70 62

Åke Marmander, Stadsjurist
Telefon: 033-35 70 71

Carl Morberg, Kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 85 56

Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-10.

Din nästa arbetsplats

IFO Vuxen & Unga Vuxna arbetar med att utreda och bevilja bistånd till unga vuxna (18-25 år) och vuxna (26 år och uppåt) som har en missbruksproblematik. För våra klienter föreligger ofta även annan problematik, som psykisk ohälsa, hemlöshet eller kriminalitet. Enheten består av 20 socialsekreterare, två metodhandledare och två enhetschefer. Vi har idag ett fint samarbete med både interna och externa samverkansparter, vilket vi värdesätter högt och ser som en förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete. Att hålla en hög professionell nivå där det finns en tydlighet i myndighetsutövningen är också något som präglar vår verksamhet.

På IFO Vuxen & Unga Vuxna får du ett gott kollegialt stöd och stora möjligheter att utvecklas i ditt arbete som metodhandledare. I vår grupp trivs personer med en skopa humor, som på ett prestigelöst sätt delar med sig av tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper. Vi arbetar i ljusa och trivsamma lokaler i centrala Borås. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är i en omfattande utvecklingsresa, där vi satsar på att kompetensutveckla och implementera systemteoretiska metoder i våra verksamheter. För oss innebär det att vi utvecklar arbetssätt som fokuserar på de system vi ingår i, snarare än individen. Vi vill bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde och därför ges juridisk handledning av rättshandläggare, samt extern handledning.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som metodhandledare förväntas du vara ett aktivt, nära och yrkesmässigt stöd för socialsekreterarna i det dagliga arbetet som myndighetsutövare inom socialtjänsten. Du skapar förutsättningar för en trygg och hållbar arbetsmiljö. Som metodhandledare ska du stödja verksamheten genom att synliggöra och utveckla handläggningsprocesser och rutiner i syfte att kvalitetssäkra verksamheten. I rollen har du ärendehandledning både enskilt och i grupp. Som metodhandledare kan du få föra nämndens talan i Förvaltningsrätten, samt delta i olika typer av utvecklingsuppdrag.

Du som söker

Det är ett krav för tjänsten är att du är utbildad socionom samt har dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete som metodhandledare. Ytterligare krav är att du som grund i ditt metodhandledarskap har mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxenområdet.

Du har en coachande och vägledande handledarstil, där du tydligt strävar efter målsättningen att medarbetarna ska bli självständiga i sitt yrkesutövande. Då rollen innebär arbetsledning är det en förutsättning att du har god förmåga att självständigt och flexibelt kunna prioritera och genomföra arbetet.

Eftersom du samverkar med både medarbetare, klienter samt externa och interna samverkanspartners, är det av stor vikt att du är en person som fokuserar på att bygga goda relationer. Det är meriterande om du har handledarutbildning.

B-körkort är ett krav.

Vi avser att kalla sökande löpande under ansökningstidens gång, så vänta inte med att skicka in dina ansökningshandlingar. Vi ser framemot att träffa vår nya kollega!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Rebecca Albert, enhetschef
Telefon: 033-35 51 77

Sara Andersson, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 38 42

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Välkommen till Bildningsstaden Borås där Vuxenutbildningen är med och utbildar för livslångt lärande. Här arbetar vi nyfiket, öppet och kreativt för att utveckla verksamheten. Vi är en del av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad och ansvarar för utveckling och genomförande av skolformerna komvux, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola. Vår verksamhet finns i centralt belägna och fina lokaler. Borås Stad är landets 14:e största kommun med god utveckling och med drygt 112 000 invånare. Även Vuxenutbildningen växer, idag är vi drygt 180 medarbetare och över 5000 elever. Läs mer om Vuxenutbildningen på vår hemsida www.boras.se/vux, www.boras.se/yh, www.brvux.se

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Personal, verksamhet och budgetansvar för Vuxenutbildningens administration, studie- och yrkesvägledning och Lärcentrum. Du kommer att ha ansvar för antagningsorganisationen och elevadministration vid Vuxenutbildningens olika skolformer, i samarbete med rektorerna.

Du ingår i skolans ledningsgrupp och tillsammans med vuxenutbildningschefen och rektorerna är du med och driver ledningsarbetet med skolans utveckling och systematiska kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen deltar aktivt och i vissa fall driver särskilda utvecklingsprojekt tillsammans med interna och externa aktörer. Du kommer att vara verksamhetens ansvariga i vissa av dessa projekt.

Du som söker

Du ska ha en eftergymnasial examen av relevans och det är meriterande med pedagogisk inriktning. Det är ett krav att du har en dokumenterad, relevant erfarenhet av vuxenutbildning, har insikt i vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation samt har kännedom om de lagar och styrdokument vuxenutbildningen lyder under. Det är också ett krav att du har erfarenhet från personalansvar och arbete i ledande position. Du ska ha god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Tina Arekvist Lundell, verksamhetschef
Telefon: 0704-55 10 40

Anki Holst, facklig företrädare för Vision
Telefon: Växel: 033-35 70 00

Charlotte Fagrell, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växel: 033-35 70 00

Marie Blackenfeldt, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: Växel: 033-35 70 00

Fredrik Sjölin, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: Växel: 033-35 70 00

Jesper Wasling, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: Växel: 033-35 70 00

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/borasstadsomarbetsgivare/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. https://www.boras.se/download/18.4e3badd615ce053a86b64062/1498560342622/Bildningsstaden.pdf

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-04.

Lokalförsörjningsförvaltningen består av ca 40 medarbetare där alla arbetar med att tillgodose Borås Stads verksamheter med lokaler. Ansvarig nämnd är Lokalförsörjningsnämnden som har som huvuduppgift att sörja för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning.

Din nästa arbetsplats

Drift- och förvaltningsavdelningen består av medarbetare med mycket olika personligheter. Gemensamt är dock drivet och viljan att göra ett bra jobb. För att du ska trivas hos oss behöver du vara en person som tycker det är roligt att samverka med andra eftersom du kommer att göra det med såväl kollegor i huset som med våra verksamheter. Vi vill att du generöst delar med dig av dina erfarenheter, bidrar till skratt, kreativitet och peppar dina kollegor.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
. leda och fördela arbetet inom enheten
. ansvara för budget, prognoser och bokslut
. genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal
. planera för enhetens långsiktiga utveckling

Vi arbetar tillsammans på förvaltningen. Här finns en massa olika kompetenser och en variation av erfarenheter. Du kommer aldrig stå ensam utan det finns alltid någon att fråga!

Du som söker

Du har en utbildning på högskolenivå och en mycket bred erfarenhet av fastighetsbranschen. Du har kännedom om lagar, bestämmelser och standarder inom området samt god kunskap inom fastighetsförvaltning. Det ekonomiska ansvaret kräver att du tidigare haft budgetansvar. Du har dessutom några års erfarenhet i en chefsbefattning med personal- och arbetsmiljöansvar.

Vi kommer i rekryteringen lägga stor vikt vid din personlighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lena Zetterberg, HR-chef
Telefon: 033-35 73 82, 0734-15 31 68

Lena Mellbladh, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 70 00

Lika och olika
Olikheter är en tillgång, mångfald är en styrka. Medarbetare som kompletterar och berikar varandra ger oss bättre förutsättningar att möta boråsarnas olika behov. Så tveka inte att söka tjänsten oavsett vem du är.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Trandaredskolan är en lugn och trivsam F-6 skola med ca 500 elever och 6 fritidsavdelningar. Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Personalen arbetar engagerat för elevernas trivsel, mående och möjlighet att kunna utvecklas maximalt. Goda relationer mellan personal, elever och föräldrar har lagt grunden för det trivsamma klimatet som präglar skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

På fritidshem förekommande arbetsuppgifter.

Du som söker

Vi söker dig som är grundlärare med inriktning mot förskoleklass och fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog eller har annan enligt arbetgsgivaren likvärdig utbildning. Du är ansvarstagande, initiativrik och ser möjligheter i det pedagogiska arbetet. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Kristina Verdier, rektor
Telefon: 0768-88 80 92

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-03.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet erbjuder sex yrkesprogram, fordons- och transportprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet - grafisk teknik och design samt svetsteknik samt de högskoleförberedande programmen, samhäll - beteendevetenskap och estet. Skolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 13 januari 2020

Dina arbetsuppgifter

Arbetet består av att planera, strukturera och genomföra undervisning, såväl teoretiskt som praktiskt samt att handleda elever, dokumentera deras studieresultat och sätta betyg.

Som ansvarig mentor och klassföreståndare sätta upp mål tillsammans med eleverna och ha kontakt med vårdnadshavare vid behov.

Du bidrar till skolans utveckling och tar ett delat ansvar för att verksamheten når sina mål. Du skall kunna motivera och leda eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och kunskapsutveckling samt följa upp elevernas studieresultat och närvaro. Tillsammans i arbetslaget arbetar du för gemensamt utvecklingsarbete på programmet. I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar och är kreativ och har ett gott bemötande och tillsammans med kollegorna ansvara för den dagliga skötseln av lokaler och utrustning

I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott
bemötande.

Du som söker

Vi söker dig som har yrkeslärarexamen med yrkesbevis anläggningsförare/mark - och anläggning. Den vi söker har erfarenhet av undervisning eller annat och har ett intresse av att använda sina yrkeserfarenheter i undervisning för ungdomar som valt en utbildning inom bygg och anläggning. Du är nyfiken, har lätt att samarbeta. I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar och är kreativ och har ett gott bemötande.

Vi lägger stor vikt vid personlighet, intresse för pedagogik och viljan att arbeta med ungdomar.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna-Lena Jacobsson, rektor
Telefon: 0768-88 31 30

Towe Norder, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln 033-35 70 00

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/borasstadsomarbetsgivare/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. https://www.boras.se/download/18.4e3badd615ce053a86b64062/1498560342622/Bildningsstaden.pdf

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-12-16.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Almåsgymnasiet erbjuder utbildningar där kreativitet och entreprenörskap formar elevernas framtid. Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum.

Ytterligare information om verksamheten finner du på Almåsgymnasiets hemsida: https://www.boras.se/utbildningochforskola/gymnasieskola/gymnasieskolor/almasgymnasiet.4.46966c1e1580c421fba97295.html

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 7 januari 2020. Intervjuer och tillsättning sker löpande.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning i Idrott och hälsa på gymnasieskolans nationella program och introduktionsprogram, samt i övrigt förekommande sedvanliga lärararbetsuppgifter.

I tjänsten ingår klassföreståndarskap, vilket bl. a innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elever kontinuerligt. Undervisningen planeras, genomförs och efterarbetas utifrån formativa perspektiv. Samarbete med övriga lärare både i ämnesgruppen och i programlaget är en självklarhet.

I uppdraget som lärare krävs ett tydligt ledarskap där du engagerar och utmanar dina elever, är kreativ och har ett gott bemötande.

Du som söker

Lärarutbildning/Lärarlegitimation i ämnet Idrott och hälsa för gymnasieskolan. God digital kompetens är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Enikö Mihai, gymnasiechef
Telefon: 0768-88 77 90

Camilla Brogeby, rektor
Telefon: 0768-88 77 94


Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/borasstadsomarbetsgivare/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. https://www.boras.se/download/18.4e3badd615ce053a86b64062/1498560342622/Bildningsstaden.pdf

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-01.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Almåsgymnasiet erbjuder utbildningar där kreativitet och entreprenörskap formar elevernas framtid. Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum.

Ytterligare information om verksamheten finner du på Almåsgymnasiets hemsida: https://www.boras.se/utbildningochforskola/gymnasieskola/gymnasieskolor/almasgymnasiet.4.46966c1e1580c421fba97295.html

Fr o m HT 2019 är Almåsgymnasiet ansvarig för Slussverksamhet för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern. Enheten tar emot nyanlända kontinuerligt och efter prövning av elevernas kunskaper i Svenska, Matematik och Engelska slussas eleverna vidare till relevant gymnasieskola/enhet inom Borås Stad. Flexibel skolstart tillämpas.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 7 januari 2020, eller tidigare - enligt överenskommelse. Intervjuer och tillsättning sker löpande.

Dina arbetsuppgifter

Samordnare till Slussverksamhet för nyanlända samt lärare i svenskaAnsvara för kontinuerlig organisation och genomförande av intag, testning och utslussning av nyanlända elever. Arbetet bygger på ett tätt samarbete med enhetens studie och yrkesvägledare och kontaktpersoner för respektive gymnasieskola.

Undervisning i ämnet Svenska som andraspråk, gärna i kombination med annat ämne. I tjänsten ingår klassföreståndarskap, vilket bl. a innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elever kontinuerligt.

Undervisningen planeras, genomförs och efterarbetas utifrån formativa perspektiv. Samarbete med övriga lärare både i ämnesgruppen och i programlaget är en självklarhet.

I uppdraget som lärare krävs ett tydligt ledarskap där du engagerar och utmanar dina elever, är kreativ och har ett gott bemötande.

Du som söker

Lärarlegitimation/kompetens för undervisning i ämnet Svenska som andraspråk (SVA) framför allt för grundskolans senare år. Behörighet i SVA för gymnasiets kurser är meriterande.

Stort fokus läggs på personlig lämplighet. Erfarenhet av undervisning av nyanlända / nybörjare i SVA, samt förmåga att individualisera utifrån elevens skolbakgrund och förutsättningar är grundläggande för att kunna hantera arbetets mångfacetterade karaktär.

God digital kompetens är meriterande, då undervisningens planering samt innehåll annonseras via skolans digitala lärplattform.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Enikö Mihai, gymnasiechef
Telefon: 0768-88 77 90

Camilla Brogeby, rektor
Telefon: 0768-88 77 94


Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/borasstadsomarbetsgivare/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. https://www.boras.se/download/18.4e3badd615ce053a86b64062/1498560342622/Bildningsstaden.pdf

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-01.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Almåsgymnasiet erbjuder utbildningar där kreativitet och entreprenörskap formar elevernas framtid. Skolans programutbud består idag av framgångsrika yrkesutbildningar och en bredd av introduktionsprogram. Fr o m ht 2020 kompletteras detta med två högskoleförberedande program: Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet.

Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum.

Ytterligare information om verksamheten finner du på Almåsgymnasiets hemsida: https://www.boras.se/utbildningochforskola/gymnasieskola/gymnasieskolor/almasgymnasiet.4.46966c1e1580c421fba97295.html

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 7 januari 2020, eller enl. överenskommelse. Intervjuer och tillsättning sker löpande.

Dina arbetsuppgifter

Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans elevhälsa. Du ingår i elevhälsoteamet där du tillsammans med en annan specialpedagog och övriga kollegor från olika professioner arbetar nära elever, lärare och skolledning. Arbetet är omväxlande och präglas av täta elevkontakter.

Du kommer bl.a. att arbeta med följande områden:
Hälsofrämjande och förebyggande arbete för elevernas utveckling, vilket exempelvis innebär arbete med elever, klasser och grupper samt att bistå med råd och stöd och handleda personal.

Pedagogisk handledning på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Göra specialpedagogiska utredningar och bedömningar, samt upprätta åtgärdsprogram.

Verksamhetsutveckling, vilket exempelvis innebär att utveckla metoder och förhållningssätt samt att medverka i planerings- och organisationsfrågor.

Samverkan i form av tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsan, med externa aktörer, samt med pedagoger och övrig personal på skolan.

Du som söker

Du som söker har en bakgrund som lärare och har specialpedagogexamen. Självständighet och samarbete ska förenas i teamarbete. Det är därför viktigt att du har förmåga till att ha en helhetssyn på verksamheten och en god förmåga att samarbeta och arbeta i team.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper så som social kompetens, flexibilitet, lyhördhet och samarbetsförmåga. Dessutom behöver du ha en god förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Erfarenhet från arbete med elever på gymnasienivå är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Enikö Mihai, gymnasiechef
Telefon: 0768-88 77 90


Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/borasstadsomarbetsgivare/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. https://www.boras.se/download/18.4e3badd615ce053a86b64062/1498560342622/Bildningsstaden.pdf

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-01.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Kristinebergskolan är en F-6 skola med ca 450 elever, i centrala Borås. Vi har en treparallellig verksamhet som innefattar 4 fritidshemsavdelningar där vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande, genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Våra elever har tillgång till skolskog, fotbollsplaner, och närliggande idrottsplats som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, ansvar och respekt är ord ska genomsyra hela verksamhetsdagen. Kristinebergskolan satsar på områden såsom Språkutvecklande arbetssätt, IKT, PFL (Puls för lärande) och Skolhund, samt arbetar medvetet för en "skola för alla".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa i förskoleklass i nära samarbete med ytterligare en förskollärare. Ni planerar, genomför och utvärderar ert arbete tillsammans. I tjänsten ingår att tillsammans med hela arbetslaget i förskoleklass, planera och utföra den nu obligatoriska förskoleklassverksamheten. Kristinebergskolans förskoleklassverksamhet bedrivs mån-fre, 8-12. I tjänsten ingår även arbete i fritidshemmet.

Du som söker

Lärarbehörighet att undervisa i förskoleklass ser vi som en självklarhet. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, och är initiativrik. Du visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i vår arbetsmiljö. Har lätt för att skapa och bibehålla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Eftersom du kommer att arbeta i fritidsverksamheten också så är anställningsformen en 40 timmars tjänst som är semestergrundande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sanna Strand, rektor
Telefon: 033-35 79 33

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Kristinebergskolan är en F-6 skola med ca 450 elever, i centrala Borås. Vi har en treparallellig verksamhet som innefattar 4 fritidshemsavdelningar där vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande, genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Våra elever har tillgång till skolskog, fotbollsplaner, och närliggande idrottsplats som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, ansvar och respekt är ord ska genomsyra hela verksamhetsdagen. Kristinebergskolan satsar på områden såsom Språkutvecklande arbetssätt, IKT, PFL (Puls för lärande) och Skolhund, samt arbetar medvetet för en "skola för alla".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans i ett arbetslag att ansvara för planering, genomförande och analysering av undervisningen i årskurs 5.
Tjänsten kommer innebära ett delat mentorskap. Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge varje elev möjlighet att utvecklas. Vi söker dig som visar goda ledaregenskaper med förmåga att skapa trygghet och ordning i klassrummet. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du kommer arbeta tillsammans med erfarna medarbetare, med gemensamma mål i fokus. Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever och all undervisning grundar sig i gällande styrdokument och aktuell forskning. Som stöd i arbetet finns Elevhälsa, IT-ansvarig och skolledning.

Du som söker

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Examensbevis och tillhörande lärarlegitimation med behörighet att undervisa åk 4-6 krävs. Vi ser gärna sökande med behörighet i Matematik och Teknik.

Det är viktigt att du är en trygg person med goda ledaregenskaper, och har ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Kunskap och erfarenhet inom NPF är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sanna Strand, rektor
Telefon: 033-35 79 33

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Kristinebergskolan är en F-6 skola med ca 450 elever, i centrala Borås. Vi har en treparallellig verksamhet som innefattar 4 fritidshemsavdelningar där vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande, genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Våra elever har tillgång till skolskog, fotbollsplaner, och närliggande idrottsplats som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, ansvar och respekt är ord ska genomsyra hela verksamhetsdagen. Kristinebergskolan satsar på områden såsom Språkutvecklande arbetssätt, IKT, PFL (Puls för lärande) och Skolhund, samt arbetar medvetet för en "skola för alla".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du som grundlärare mot fritidshem kommer att ingå i ett arbetslag där vi arbetar lösningsorienterat och med eleven i fokus. Vi arbetar med positiva och tydliga förväntningar på varandra likväl kollega som elev, och vi arbetar ständigt med att utveckla arbetet för ett naturligt elevinflytande. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du trivs i din yrkesroll och tycker om att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen.

Du som söker

Vi söker dig som har grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller fritidspedagogutbildning. Du sätter eleven i fokus, känner ett starkt engagemang för elevgruppen och är resultatinriktad. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar och är initiativrik. Du visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i vår arbetsmiljö samt har lätt för att skapa och bibehålla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sanna Strand, rektor
Telefon: 033-35 79 33

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Kristinebergskolan är en F-6 skola med ca 450 elever, i centrala Borås. Vi har en treparallellig verksamhet som innefattar 4 fritidshemsavdelningar där vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande, genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Våra elever har tillgång till skolskog, fotbollsplaner, och närliggande idrottsplats som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, ansvar och respekt är ord ska genomsyra hela verksamhetsdagen. Kristinebergskolan satsar på områden såsom Språkutvecklande arbetssätt, IKT, PFL (Puls för lärande) och Skolhund, samt arbetar medvetet för en "skola för alla".

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Två vikariat till och med 10 juni 2019 respektive 18 december 2020 eller tills ordinarie innehavare återgår i tjänst. Tillträde den 7 januari 2020.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans i ett arbetslag att ansvara för planering, genomförande och analysering av undervisningen i årskurs 2. Tjänsten innebär mentorskap för en klass. Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge varje elev möjlighet att utvecklas. Vi söker dig som visar goda ledaregenskaper med förmåga att skapa trygghet och ordning i klassrummet. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du kommer arbeta tillsammans med erfarna medarbetare, med gemensamma mål i fokus. Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever och all undervisning grundar sig i gällande styrdokument och aktuell forskning. Som stöd i arbetet finns Elevhälsa, IT-ansvarig och skolledning.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i årskurs 1-3. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas. Du visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet samt har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar. Det är meriterande om du har kunskaper inom NPF.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sanna Strand, rektor
Telefon: 033-35 79 33

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Din nästa arbetsplats

Södergårdens förskola ligger centralt på Trandared. Vår utemiljö inbjuder till varierande lek i såväl skogsmiljö som traditionell gårdsmiljö. Förskolan har sex avdelningar. Tre avdelningar med åldrarna 1-3 år och tre avdelningar med åldrarna 3-5 år.

På Södergårdens förskola tror vi på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att ta tillvara på barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barnets nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt.

Våra prioriterade mål under läsåret är att arbeta med att synliggöra barns lärande genom dokumentation, att dokumentationen används för att reflektera över undervisningens kvalitet och att digitala verktyg använd i undervisningen. Nu söker vi tre förskollärare som vill vara med och utveckla vår förskola inom dessa områden.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 2 januari 2020 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.

Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsterna. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ingela Karlsson, rektor
Telefon: 033-35 83 73

Karin Palmqvist, biträdande rektor
Telefon: 0734-32 81 48

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-35 76 83

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad arbetar med funktionshinderverksamhet, samt stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder. Bland annat driver vi 26 gruppbostäder och 7 servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS.

Vi söker nu två stödassistenter till Serviceboendena Lars Kaggsgatan 119 och Jössagatan 5.

Din nästa arbetsplats

Vill du jobba på en arbetsplats med optimism och framåtanda. Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas, utvecklas och vara med och påverka. Då är Sociala omsorgsförvaltningen något för dig. Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att uppmuntra till kompetensutveckling. Du får tillgång till friskvårdsbidrag och till fria bad i Borås Stads badanläggningar, förmånscykel och olika aktiviteter som personalföreningen MerKraft ordnar. Vi erbjuder dig möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling. Hos oss får du ett arbete som ger mycket tillbaka då det du gör i ditt dagliga arbete förändrar många människors liv till det bättre.

Tjänsterna som stödassistent är placerad på två olika servicebostäder. Stödassistentens uppgift är att handleda och vara ett stöd för dessa personer utefter behov i förekommande arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid individuell utveckling utifrån boendes egna förutsättningar.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Schemalagd arbetstid förlagd till dag, kväll, helg samt sovande jour.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du handleder personer med någon form av funktionsnedsättning. Stödassistentens uppgift är att kunna visa, stötta och handleda i de förekommande arbetsuppgifterna och att få personerna att växa med uppgiften.Tjänsten innefattar även administrativa arbetsuppgifter såsom dokumentation i VIVA.

I arbetet ingår delegerade sjuksköterskeuppgifter samt dokumentation.

Du som söker

Du ska ha genomgått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller ha annan utbildning och som arbetsgivaren finner lämplig. Som person ska du vara flexibel och gärna se möjligheter istället för hinder. Du har förmåga att ta egna initiativ och kunna samarbeta med övriga på arbetsplatsen.

Du ska ha god datorvana för att klara av administrativa arbetsuppgifter. Du ska ha erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av social dokumentation i verksamhetssystemet Viva.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jeannette Rosengren, enhetschef
Telefon: 033-35 37 27

Borås stads växel, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Inom badenheten i Borås arbetar vi för att invånarna ska uppfatta oss som professionella, lärande och engagerande. Vårt arbetssätt ska vara positivt och präglas av respekt, öppenhet och korrekthet. Ta nu chansen och bli en av oss.

Vi tycker att det är viktigt med din fritid.
Vill du vara med och arbeta för att alla ska ha chans till en meningsfull fritid?
Då är du välkommen att söka jobb hos oss till vår Badenhet som är en del av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Badenheten består av fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Till oss hör även Asklandabadet, som är ett bad främst för funktionsvariationer, och Viskaforsbadet som är ett mindre skolbad.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet är anläggningar som vi vill ska vara en mötesplats för alla, vi tar även gemensamt ansvar för barn och unga.
Stadsparksbadet beskriver vi som ett familjebad och är vår största anläggning.
Borås Simarena, är vår tränings- och tävlingsanläggning. Sandaredsbadet är ett familjebad med en 25 meters bassäng med 6 banor och en uppvärmd undervisningsbassäng med en bubbel del i.
Dalsjöbadet är ett mindre familjebad med en 25 meters bassäng med 4 banor och även en mindre barnbassäng. Varje år besöker drygt 500 000 badgäster våra bad.

Vill du vara en del av oss samt att du brinner för friskvård och service? Då är det just dig vi söker till våra lediga tjänster som badmästare!

Vi söker nu 2 badmästare, en till en tillsvidareanställning på heltid och en till ett vikariat på heltid fram till och med 2020-05-31. Anställningsstart sker efter överenskommelse.

Din nästa arbetsplats

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete och du blir delaktig i en förvaltning och arbetsplats som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare 1 tjänst, vikariat 1 tjänst tom 2020-05-31

Dina arbetsuppgifter

Som badvakt/badmästare arbetar du i simhall med vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom att ge service till våra besökare, simskolor, övervaka säkerheten, utföra lokalvård samt hålla i olika aktiviteter som t.ex. vattengympa och bastukvällar. Tillsammans med dina kollegor får du vara med och utveckla badets verksamhet samt skapa och arrangera olika aktiviteter. På tre av baden sköter man även café och reception i de dagliga sysslorna.

I tjänsten ingår obekväm arbetstid så som tidig morgon, kvällar och helger.

Du som söker

Du som söker har gymnasieexamen samt simlärarutbildning. Du ska klara våra interna livräddningsprov samt ha utbildning i hjärt- och lungräddning. Har du badmästarutbildning eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet inom bad som av arbetsgivaren bedöms vara relevant för tjänsten är detta meriterande. Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet av att bedriva olika typer av verksamhetsrelaterade aktiviteter. Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar är också meriterande.

Din uppgift är att se till att våra badgäster trivs och får det mottagandet som de själva önskar sig. Vi jobbar med service genom att vi har viljan att se till allas behov, vi skapar glädje genom undervisning och aktiviteter för alla åldrar. Vår personal är utbildade inom såväl service som livräddning.
Vi vill att du ska trivas hos oss - det gör vi!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johanna Skansare, enhetschef
Telefon: 033-358115

Simon Erlandsson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-357705

Borås Stad lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag.
Alla medarbetare i staden har fria bad vid kommunens badanläggningar och aktiviteter genom personalklubben MerKraft samt tillämpning av rökfri arbetstid.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-24.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Vårt uppdrag att jobba med AST elever har gjort att även andra elever drar nytta av förhållningssättet där vi jobbar på att alla skall lyckas. Det gör att både elever och personal är överlag nöjda och motiverade. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med drygt 600 elever och ca 70 personal, tre paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning i svenska och svenska som andraspråk för elever i årskurs 4-9 på Dalsjöskolan.

Du som söker

Lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 4-9.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Persson, rektor
Telefon: 033-35 87 25

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-30.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Vårt uppdrag att jobba med AST elever har gjort att även andra elever drar nytta av förhållningssättet där vi jobbar på att alla skall lyckas. Det gör att både elever och personal är överlag nöjda och motiverade. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med 640 elever och ca 80 personal. 3 paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning i flertalet ämnen där undervisning kan ske enskilt eller i liten grupp. Dessa grupper kan vara flexibla under året. Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande (BFL). Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge dem möjlighet att utvecklas. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möte unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, IKT-utvecklare och skolledning. Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt. Du som är nyexaminerad har möjlighet till en mentor under ditt första år hos oss.

Du som söker

Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare och behörig att undervisa i årskurs 4-9
- reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att alla elever skall lyckas
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar
- erfarenhet av att arbeta med NPF är meriterande

Vi kommer att lägga stor betydelse på din personliga lämplighet för tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Persson, rektor
Telefon: 033-35 87 25

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-30.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Vårt uppdrag att jobba med AST elever har gjort att även andra elever drar nytta av förhållningssättet där vi jobbar på att alla skall lyckas. Det gör att både elever och personal är överlag nöjda och motiverade. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med 640 elever och ca 80 personal. 3 paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet innebär att vara stöd för enskild elev alternativt stöd till fler elever i klass. Du kommer i samarbete med ansvariga pedagoger att stötta eleven/eleverna i den dagliga verksamheten. Du ska arbeta enligt de intentioner som finns i elevens planer samt hålla god och kontinuerligt kommunikation med elevens lärare och vårdnadshavare.

Du som söker

Vi söker dig som har erfarenhet av NPF. Du är trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och har omvittnat god förmåga att möta elever med svårigheter, skapa goda relationer samt arbeta med ett lågaffektivt bemötande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Persson, rektor
Telefon: 033-35 87 25

Therese Takkinen, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 81 15

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-30.

Din nästa arbetsplats

För dig som vågar, vill och kan, kom och arbeta med oss!

Ser du förskolläraryrket som ett av de viktigaste yrken? Är du inspirerad av att arbeta i en utvecklande miljö tillsammans med barn och arbetskamrater? Vi söker dig, som liksom oss, vill sprida glädje, utveckling och ha roligt på arbetet! Få den stora förmånen att få vara en deltagare och aktör i barnens förunderliga värld. Där vi vill erbjuda en förskola med språkstimulerande upplevelser att utforska utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.

Marklandsparkens förskola öppnade maj 2019. I närområdet finns både grönområden, skog, livsmedelsaffärer, torg, lekplatser, nybygg aktivitetspark med stadsodling, bibliotek, och en 4H-gård samt bra bussförbindelser till ex stadsbiblioteket, kulturhuset och stadsparken. Förskolan byggdes med karaktär och hög standard, en interkulturell förskola med språk från världens alla hörn. Här har vi hämtat inspiration från många olika länder i arkitekturen. När man kommer till Marklandsparkens förskola ska man känna stolthet! Förskolan är byggd i två plan och finns plats för ca 120 barn fördelat på 8 hemvister. Förskolans utemiljö är stor och är utformad utifrån en Vi-känsla där alla barn får möjlighet att möta en och samma gård som är utmanande med många olika lekmöjligheter där barnens nyfikenhet, lust att lära är i fokus.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 6 januari 2020 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vill Du vara med och utveckla en nystartad förskola, påverka och sätta grunden för den fortsatta verksamheten tillsammans med chef, kollegor och barn? Vi söker dig som har ett tydligt barnfokus, detta återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen med mötet med barnen. Att du är en närvarande pedagog som är engagerad, modig, positiv, nyfiken och har förmåga att se varje barn som en individ utifrån dennes förutsättningar. Att du vill upptäcka mångkulturella möten tillsammans med barn, pedagoger och vårdnadshavare i ditt dagliga arbete. Vi vill att hemvisterna skapar miljöer utifrån tankar såsom rum i rummen där vi kan utmana barns möte med olika material och sinnesupplevelser. Där den fysiska och psykiska miljön skall skapa känslan av trygghet hos alla som vistats i förskolan.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Vi ser att varje pedagog har sina personliga styrkor, baserat på erfarenhet, kunskap och intresse och använder sig av detta för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns lärande, där barns inflytande står i fokus. Tillsammans med barnen och övriga pedagoger planerar, genomför, undervisar, analyserar, utvärderar och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt i förskolans styrdokument. Vi ser den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg och som ett led i vår systematiska kvalitets arbete där vi reflektera över och utvärdera utvecklingen och lärandeprocesserna i verksamheten på kvalitetssäkerts arbetssätt. Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter i det kollegiala lärandet, på så sätt ges möjlighet till utveckling både kollegialt och grupp. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. På Marklandsparkens förskola ser vi olikheter som en styrka som är positivt och berikande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Hannah Rydén, rektor
Telefon: 033-35 83 42

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-35 76 83

Se och läs gärna mer om oss på Instagram: marklandsparkensforskola

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Myråsskolan ligger i ett naturnära område, där ett gott klimat bland personal och elever är ett kännetecken. Eleverna har tillgång till en stor skolgård med olika typer av lekområden. Med respekt och trygghet utvecklas eleverna till lärande, aktiva och ansvarskännande individer. På Myråsskolan ser vi olikheter som en tillgång och trygghet och allas lika värde är alltid i fokus. Elevinflytande är en viktig del av verksamheten och vi tar tillvara på vårdnadshavarnas synpunkter. På Myråsskolan möter vi alla med respekt och varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Myråsskolan är en arbetsplats där vi känner tillhörighet och trivs tillsammans.Skolans bärande pedagogiska idé bygger på BFL, digitalisering och språkutvecklande arbetssätt, för att få alla elever att nå sin fulla potential.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I din arbetsuppgifter ingår att planera, undervisa och utvärdera för en klass på lågstadiet. Skolan är treparallellig men i arbetslaget jobba fyra pedagoger, tre klasslärare och en resurs per årskurs. Du kommer att arbeta tätt ihop med andra pedagoger i ett av dessa arbetslag. Myråsskolan kommer att byggas om under 2020, du kommer kunna vara med att påverka utformandet av en ny skola.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare eller som tar lärarexamen kommande januari och är behörig att undervisa på lågstadiet. Skolan arbetar med BFL, Bedömning för lärande, så det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån detta förhållningssätt.

Vi söker dig som är engagerad och tydlig. Du ser varje elevs behov och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar så att varje elev kan utvecklas. Vi jobbar i arbetslag så vi behöver dig som gillar att samarbeta, är flexibel och gillar nya utmaningar. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga att skapa goda lärmiljöer för alla elever.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Pontus Ihrskog, rektor
Telefon: 0768-88 39 24

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-30.

Din nästa arbetsplats

Vi söker dig som vill vara med och tända stjärnögon i vår Galax!

Hos oss får du möjlighet att, tillsammans med kompetenta kollegor, skapa en helhet av omsorg, utveckling och lärande! Vi söker dig som tillsammans med barnen på Galaxen vill utforska och erövra omvärlden och på så sätt skapa förutsättningar för det livslånga lärandet.

Barn, vårdnadshavare och pedagoger på Galaxen ska känna glädje, trygghet och trivsel. Vi tror på det kompetenta barnet och tillsammans utformar vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar nyfikenhet, utveckling och lust att lära. På Galaxen har vi ett språkutvecklande arbetssätt med fokus på samspel och kommunikation. Vi vuxna är nära och tillsammans med barnen för att kunna se och spinna vidare på det som fångar deras intresse! De skapande processerna samt miljön som den tredje pedagogen är hörnstenar i vår verksamhet. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt! Varje vecka träffas pedagoger i tvärgrupper för att utveckla verksamheten vidare utifrån våra fokusområden.

Galaxens förskolor ligger i ett mångkulturellt område. Vi har ett fantastiskt läge med närhet till allt från stadens utbud av kultur, 4H-gård och bibliotek men också till skog och fina grönområden. Hos oss finns möjlighet att arbeta antingen på en lite större förskola med 120 barn eller en lite mindre förskola med ca 30 barn.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Din arbetsuppgift är att tillsammans med ditt arbetslag skapa bästa möjligheter för barns lärande. Ni planerar, genomför, reflekterar kring och vidareutvecklar verksamheten enligt gällande styrdokument. Som pedagog är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer. Du ser möjligheter med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt område.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under hösten är också varmt välkommen att söka tjänsterna. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Intervjuer sker fortlöpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marie Sandelin, rektor
Telefon: 033-35 53 82

Sofia Svensson, biträdande rektor
Telefon: 0734-32 81 47

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-35 76 83

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Tummarpskolan är belägen mitt i Dalsjöfors tätort, ca 15 minuter med bil från centrala Borås. Det är en skola med ca 190 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger vackra omgivningar med närhet till skog och med stor skolgård med mycket grönytor. Skolan har goda parkeringsmöjligheter och mycket nära till busshållplats.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 januari 2020.

Dina arbetsuppgifter

Vi ser fram emot att du som utbildad speciallärare vill arbeta hos oss och vara med att utveckla skolan i en riktning där en trygg och tillåtande lärandemiljö står i fokus. Som speciallärare kommer du att arbeta på olika sätt utifrån elevers behov vilket kan innebära enskild undervisning, undervisning i grupp eller inom klassens ram. Utifrån en helhetssyn på barnens utveckling vill vi skapa en samlad pedagogisk verksamhet och omsorg. Vi skapar förutsättningar att möta varje barn på ett sätt som motsvarar barnets aktuella behov av stöd och stimulans.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna med speciallärarbehörighet med inriktning mot matematikutveckling eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av läraryrket. Du tycker att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är stimulerande och har förmågan att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Vi vill att du är flexibel, kreativ och strukturerad. Du tar även ansvar, har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever, föräldrar och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofia Josefsson, rektor
Telefon: 0766-48 96 57

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-30.

Din nästa arbetsplats

Återbruk är organiserat under Arbetslivsförvaltningen, och erbjuder en individanpassad arbetsträning för vuxna personer i Borås Stad som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Återbruk består av ett tjugotal olika verksamheter, där flera är miljöinriktade med utgångspunkten återanvändning och återvinning. Deltagarna har praktik alternativt arbetsmarknadsanställning i dessa verksamheter. Varje verksamhet har en till två handledare som leder deltagarna i deras arbete.

Vi söker nu en handledare till Zäntrum, en kreativ verksamhet med främst textilt hantverk som inriktning. Du delar verksamheten tillsammans med en annan handledare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som handledare ska du praktiskt och pedagogiskt handleda deltagaren i olika arbetsuppgifter, i syfte att pröva och utveckla deltagarnas arbetsförmåga och färdigheter. Du har ansvar för deltagarens arbetsträning och medverkar vid deltagarens uppföljningssamtal med arbetsmarknadshandläggare.

Då antalet deltagare kan variera över tid kan det vid perioder om det är lågt antal deltagare i verksamheten innebära att du får täcka upp om behov finns i någon annan av Återbruks verksamheter.

Du som söker

Vi söker dig med lägst gymnasieutbildning. För att lyckas i rollen som handledare ska du:

Ha erfarenhet av att leda gruppverksamhet
Ha goda kunskaper i att hantera en symaskin och ett gediget intresse av att arbeta med textilier och textila hantverk
Ha tidigare erfarenhet från att arbeta med personer som har psykisk och/eller fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar
Åå ett pedagogiskt sätt kunna leda, informera och bemöta deltagare, med svenska som kommunikationsspråk
Förstå hur du kan anpassa arbetsuppgifter utifrån individens behov och förutsättningar
Ha ett professionellt bemötande och en förmåga att skapa förtroendefulla relationer
Ha ett strukturerat arbetssätt och lätt för att samarbeta
Inneha B-körkort, samt goda datakunskaper

Då du och din handledarkollega leder verksamheten, kräver rollen att du arbetar bra både självständigt och i team. Det blir också avgörande att du är ansvarsfull och har ett eget driv i att se vad som ska göras. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i att hantera människor i olika situationer. Övriga språkkunskaper är meriterande. Det är också meriterande om du har övriga kunskaper och erfarenheter av att arbeta med hantverk av olika slag.

Vänta inte med din ansökan då intervjuer sker fortlöpande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Frida Eriksson, enhetschef
Telefon: 033-35 30 28

Marlene Hedlund, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0721-60 06 80

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Din nästa arbetsplats

Återbruk är organiserat under Arbetslivsförvaltningen, och erbjuder en individanpassad arbetsträning för vuxna personer i Borås Stad som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Återbruk består av ett tjugotal olika verksamheter, där flera är miljöinriktade med utgångspunkten återanvändning och återvinning. Deltagarna har praktik alternativt arbetsmarknadsanställning i dessa verksamheter. Varje verksamhet har en handledare som leder deltagarna i deras arbete.

Vi söker nu en ambulerande handledare som kan täcka upp i Återbruks olika verksamheter vid ordinarie handledares frånvaro.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som handledare ska du praktiskt och pedagogiskt handleda deltagaren i olika arbetsuppgifter, i syfte att pröva och utveckla deltagarnas arbetsförmåga och färdigheter. Du har ansvar för deltagarens arbetsträning och medverkar vid deltagarens uppföljningssamtal med arbetsmarknadshandläggare.

Du som söker

Vi söker dig med lägst gymnasieutbildning. För att lyckas i rollen som handledare ska du:

Ha tidigare erfarenhet från att arbeta med personer som har psykisk och/eller fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar
Ha erfarenhet av att leda gruppverksamhet
På ett pedagogiskt sätt kunna leda, informera och bemöta deltagare, med svenska som kommunikationsspråk
Förstå hur du kan anpassa arbetsuppgifter utifrån individens behov och förutsättningar
Ha ett professionellt bemötande och en förmåga att skapa förtroendefulla relationer
Ha ett strukturerat arbetssätt och lätt för att samarbeta
Inneha B-körkort, samt goda datakunskaper

Flera av Återbruks verksamheter består av praktiskt arbete såsom cykelverkstad, elektronik och snickeri. Därav är det en förutsättning att du är en händig person som har lätt för handleda människor i att utföra ett sådant arbete. Arbetet innebär att du ska kunna arbeta både självständigt och i team, flexibelt samt ansvarsfullt och ha ett eget driv i att se vad som ska göras. Du ska vara trygg i att hantera människor i olika situationer och snabbt kunna sätta dig in i nya situationer. Övriga språkkunskaper är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper.

Vänta inte med din ansökan då intervjuer sker fortlöpande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Frida Eriksson, enhetschef
Telefon: 033-35 30 28

Marlene Hedlund, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0721-60 06 80

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Borås Kulturskola = Framtidens Kulturskola. Kulturskolan, som bedrivit verksamhet i 75 år, finns i nya och fräscha lokaler i Simonsland, centralt beläget i Borås stad och erbjuder kurser i musik, dans, teater, bild, film, textil och cirkus. Kulturskolan finns till för kommunens alla invånare och fyller en speciellt viktig roll i barn och ungas fritid.
Vi har ca 2 500 ämneskurselever, bedriver Kulturskoleverksamhet vid åtta grundskolefilialer i kommunen och har uppdragsverksamhet i förskola, grundskola, särskola samt gymnasieskola. Vi har en stor utåtriktad verksamhet med över 300 föreställningar varje år. Hos oss arbetar drygt 60 lärare och administrativ personal.

Välkommen till vår webbplats, boras.se/kulturskolan för mer information om verksamheten.

Din nästa arbetsplats

Du kommer att ingå i ett ämneslag med gott samarbetsklimat, där man har roligt tillsammans. Här finns höga ambitioner och en vilja att bedriva en meningsfull verksamhet för kommunens barn och unga.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2020-01-08 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa elever i gitarr och ensemble på olika nivåer från nybörjare till gymnasieelever, både enskilt och i grupp. Du ansvarar för att organisera och leda undervisningen inom dina områden och tillsammans med kollegor planera och genomföra konserter och projekt.

Du som söker

Du har musiklärarutbildning eller annan adekvat högskoleutbildning som är lämplig för tjänsten och erfarenhet av att arbeta inom Kulturskola eller liknande verksamhet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av undervisning i grundskolan, då det på sikt kan komma att ingå i tjänsten.

Våra förväntningar på dig som person är att du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och har hög personlig mognad. Du har vana att planera och genomföra lektioner och är van att initiera och driva projekt. Kulturell medvetenhet och självständighet är andra egenskaper som vi värderar högt. Viktigt för oss är också att du har förmågan att skapa goda relationer med kollegor och våra elever/föräldrar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, vilket för oss innebär att du uppfyller ovan nämnda önskemål. B-körkort är ett krav. Undervisningsprov kan komma att bli aktuellt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Frida Uneback Malm, verksamhetschef
Telefon: 033-35 76 41,, 0768 -88 76 41

Elin Grände Wood, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0766 - 30 63 51

Maria Ringsén, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0766 - 30 63 65

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella kollegor erbjuds du bra personalförmåner i form av friskvårdbidrag, fria bad och besök på friluftsgårdar, samt möjligheter att delta i vår personalklubb Merkrafts uppskattade aktiviteter och arrangemang. Läs mer på boras.se/arbetahososs

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Urvalsprocessen sker löpande - så välkommen med din ansökan snarast.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-03.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Daltorpskolan är Borås äldsta grundskola. Skolan är populär med stor trivsel. Vi erbjuder bland annat eleverna 11 olika profiler att välja bland och vi upplever sedan flera år ett rekordstort söktryck. Daltorp 7-9 har idag 20 klasser och ca 510 elever. Vi är övertygade om att vår popularitet beror på att vi har en mycket engagerad personal och skolledning. Vi står för tradition och ambition. Vi tror på ett relationsbaserat ledarskap med mycket stöd, uppmuntran, humor & arbetsglädje. Vi är övertygade om att vår popularitet beror på att vi har en mycket engagerad personal och skolledning. Vi står för tradition och ambition. Vi tror på ett relationsbaserat ledarskap med mycket stöd, uppmuntran, humor & arbetsglädje.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat mellan 2019-12-02 till och med 2020-06-02.

Dina arbetsuppgifter

Vi behöver nu förstärka vår personal i årskurs 7-9.

Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och fokuserar på ett motiverande förhållningssätt med tät feedback och stort elevinflytande för att ge eleverna varje möjlighet att utvecklas. Ditt engagemang och din pedagogiska och sociala kompetens är därför högt värderade egenskaper. Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen.

Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling för god måluppfyllelse. Tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag arbetar du också med att utveckla skolan utifrån våra prioriterade utvecklingsområden. I tjänsterna ingår även mentorskap för ett antal elever tillsammans med en kollega.

Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns Elevhälsa, IKT-utvecklare och skolledning.

Då skolan erbjuder alla elever ett profilval, där de under ca 2 lektionstimmar per vecka får tid att fördjupa sig extra utifrån eget intresse, är även delansvar för en profil något som kan ingå bland dina arbetsuppgifter om det känns intressant. Vi har för närvarande 12 olika profiler. Fotboll i samarbete med IF Elfsborg, samt elva egna profiler som drivs av våra egna pedagoger. Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt. Vi erbjuder därför fortbildning i olika former kontinuerligt.

Du som är nyutexaminerad lärare har möjlighet till en mentor under ditt första år hos oss.

Du som söker

Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare i SV/SvA och behörig att undervisa i årskurs 7-9
- reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- är van att arbeta självständigt
- är flexibel och lösningsinriktad
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar

Har du behörighet i något eller några av ämnena? Kanske i kombination med andra ämnen? Vill du kanske ha en ny utmaning på ett nytt stadie eller ny skola? Tveka inte utan sök!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sabina Kitti Ölander, rektor
Telefon: 0768-88 53 16

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-28.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar. Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos.

Totalt studerar drygt 1100 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd. Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet. Sven Eriksonsgymnasiet ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller
buss.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 7 januari 2020

Dina arbetsuppgifter

Undervisa i svenska och engelska samt mentorskap.

Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen samt utvecklar verksamheten mot fastställda mål.

Du ser lärmiljön och relationer som en viktig komponent i undervisningen samt organiserar, planerar och följer upp undervisningen så att varje elev ges förutsättningar att utvecklas och lära individuellt och tillsammans med andra.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan.

Vi söker dig som är trygg, självreflekterande, flexibel och uthållig. Ditt ledarskap är relationellt och tydligt. Du tycker att kollegialt lärande och kollegial utveckling är något självklart och ser framgång och styrkor som det som utveckling bygger på.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Ekberg, rektor
Telefon: 0768-88 81 50

Emma Holström, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Sven Dahlberg, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Läs mer om Borås Stads personalförmåner:
https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära. Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/gymnasieochvuxenutbildningsforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e66cd.html

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-25.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar. Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos.

Totalt studerar drygt 1100 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd. Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet. Sven Eriksonsgymnasiet ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 7 januari 2020

Dina arbetsuppgifter

Undervisa i matematik och idrott. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen samt utvecklar verksamheten mot fastställda mål.

Du ser lärmiljön och relationer som en viktig komponent i undervisningen samt organiserar, planerar och följer upp undervisningen så att varje elev ges förutsättningar att utvecklas och lära individuellt och tillsammans med andra.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan.

Vi söker dig som är trygg, självreflekterande, flexibel och uthållig. Ditt ledarskap är relationellt och tydligt. Du tycker att kollegialt lärande och kollegial utveckling är något självklart och ser framgång och styrkor som det som utveckling bygger på.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Ekberg, rektor
Telefon: 0768-88 81 50

Catrine Berglund, gymnasiechef
Telefon: 0768-88 78 60

Emma Holström, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Sven Dahlberg, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Läs mer om Borås Stads personalförmåner:
https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära. Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås:
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/gymnasieochvuxenutbildningsforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e66cd.html

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-25.

Familjehemsenheten i Borås stad är en enhet som matchar barns behov mot olika uppdragstagare i egenskap av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Som familjehemssekreterare kan just du göra skillnad och ge bra förutsättningar för de barn som behöver stöd och hjälp.

Din nästa arbetsplats

Familjehemsenheten, IFO Barn och unga består av goda kollegor, en närvarande och stödjande arbetsledning samt en god arbetsstruktur med välfungerande rutiner.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som familjehemssekreterare är en viktig del i ditt arbete att fungera som råd och stöd till de som har uppdrag så som familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Att matcha rätt insats mot ett barns behov är också en central roll i ditt arbete, likaså att rekrytera och utreda intressenter som vill bli uppdragstagare. I din tjänst ingår även att utbilda familjehem och anordna olika typer av events, ibland på kvällstid och vid några tillfällen under året på helgen. Då vi erbjuder våra familjehem och kontaktfamiljer stöd på kvällar och helger per telefon ingår också att ha beredskap dessa tider enligt ett rullande schema.

På enheten arbetar för närvarande en enhetschef, två metodhandledare, elva familjehemssekreterare och åtta socialsekreterare. På så vis finns det förutsättningar för ett tätt teamarbete som kan ge de barn som placeras i familjehem de bästa förutsättningarna. Enheten består också av en pedagogisk samordnare, som arbetar med skolfrågor riktade mot de placerade barnen, samt två socialassistenter.

Du som söker

Socionomexamen eller likvärdig utbildning. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av familjehemssekreterararbete och/eller utredningsarbete med familjer och barn. Vi vill också att du har goda kunskaper inom gällande lagstiftningar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Trygg, enhetschef
Telefon: 033-353559, 0766-471228

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-358556

Annika Samuelsson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-357093

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Din nästa arbetsplats

Vi söker en förskollärare som är intresserade av att arbeta med mångfald och att vara med och driva utveckling på förskolan.

Vi söker dig som tillsammans med engagerade kollegor vill vara med och utveckla förskolan genom att leda, planera, utvärdera och bedriva en pedagogisk verksamhet.

Under läsåret 2019-2020 är förskolans prioriterade mål- Värdegrund.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 2 januari 2020 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare har du ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanens mål. Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och dokumentera och skapa en trygg och lärorik miljö så att barn utvecklas och lär. I det dagliga arbetet utmanar och stimulerar vi barnens nyfikenhet och Lust att Lära.

På vår förskola är det viktigt med engagerade förskollärare och vi lär ständigt av och med varandra där vi har barnens bästa som utgångspunkt.

Vi samarbetar bland annat med barnhälsoteam, förskoleklass, skola och bibliotek och ser kollegialt lärande som en möjlighet.

Du som söker

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som har ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen samt ett ödmjukt och positivt bemötande gentemot barn, föräldrar, kollegor och andra aktörer. Du är initiativrik och utgår från barnens intresse och erfarenheter vid planering av den pedagogiska verksamheten.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Monika Brundin, rektor
Telefon: 0733-11 34 48

Lena Karlsson, biträdande rektor
Telefon: 0734-32 81 85

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-35 76 83

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-25.

Vi söker dig som är övertygad om att den Öppna ungdomsverksamheten har en viktig funktion som mötesplats för unga där verksamheten stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande.

Öppen ungdomsverksamhet har en bred målgrupp. Genom ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv människosyn förverkligar vi verksamhetens ledord: trygghet, jämställdhet och delaktighet. Vi tar hjälp av olika metoder och arbetssätt som tillämpar och stärker barns och ungas rättigheter.

Öppen ungdomsverksamhet inom Borås stad finns på flera arenor som fritidsgård, skolor och andra mötesplatser vilket gör uppdraget roligt och omväxlande med många kollegor och kontaktytor. Vi har ett omfattande internationellt arbete. Bland annat har vi europeiska volontärer som arbetar i verksamheten.

I verksamheten tillämpas ett rättighetsbaserat arbetssätt och det trygghetsfrämjande arbetet sker genom ett systematiskt arbete med våldsprevention.

Din nästa arbetsplats

Du arbetar i den öppna ungdomsverksamheten med att stötta och stimulera barn och unga i deras fritidsaktiviteter. Du är med och skapar möjligheter för unga att planera och genomföra aktiviteter. Dokumentation och uppföljning av verksamheten är en viktig del av arbetet.

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. Tilltärde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du tillämpar och utvecklar arbetet med jämställdhet, normkritik och våldsprevention tillsammans med kollegor och besökare. Alla medarbetare har en viktig roll i verksamhetens utveckling.

Du som söker

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med unga.

Du har kunskap om, och kan tillämpa ett normkritiskt och genusmedvetet arbetssätt och du har metoder för att främja ungas inflytande och delaktighet. Utifrån en positiv syn på barn och ungas förmåga jobbar du coachande och bidrar till engagemang. Du kan planera, genomföra och följa upp uppdrag, aktiviteter och projekt.

Du är prestigelös och har en god förmåga till självreflektion. Du är van vid självständigt arbete, kan ta egna initiativ. Du har lätt för att samarbeta och knyta kontakter med människor och förmåga att skapa samverkan mellan olika aktörer. Du är en positiv förebild för barn, unga och kollegor.

Du är kommunikativ och uttrycker dig på ett sätt som är lätt att förstå i både tal och skrift och känner dig bekväm med att leda och tala inför små och stora grupper samt har vana av att kommunicera via sociala medier.

Meriterande:
Andra språk än svenska och engelska, särskilt dari, farsi, somaliska, arabiska, tigrinja eller finska
Internationellt arbete
Kulturverksamhet
Föreningskunskap
Icke-formellt lärande
B-Körkort

Övrigt:
I arbetet ingår tjänstgöring både dag- och kvällstid samt helger.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Per Gusténius, enhetschef
Telefon: 0766-230766

Tina Brodin, verksamhetschef
Telefon: 0768-885665

Simon Erlandsson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-357705

Borås Stad lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar och aktiviteter genom personalklubben MerKraft samt tillämpning av rökfri arbetstid.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Fristadskolan är en 7-9 skola med ca 350 elever. Vårt motto är "Jag kan, jag vill, jag frågar - huvudsaken är jag vågar" och det är ihopkopplat med vår vision att eleverna när de slutar nian ska ta ansvar, ha respekt för olikheter, vilja fortsätta att lära sig samt ha en god självkänsla. Vi arbetar i fyra arbetslag som har ansvar för tre eller fyra klasser var. I arbetslaget samarbetar man kring elevernas mående och lärande. Vi har även ämnesgrupper som arbetar med gemensamma planeringar, sambedömningar och utveckling inom ämnet. Fristadskolans främsta styrkor är att eleverna dels upplever att lärarna bryr sig om dem och dels upplever att de utvecklar sina förmågor mycket. Dessutom är kollegiet trevligt och tar väl hand om varandra! På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolkurator, specialpedagog, SYV, skolsköterska, biträdande rektor och rektor.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 4 november 2019 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i ett eller flera av ämnena matematik, naturorienternade ämnen, teknik samt idrott och hälsa.

Du som söker

Lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i matematik, naturorienterande ämnen, teknik eller idrott och hälsa för grundskolans årskurs 7-9 förutsätts för att kunna erhålla en tillsvidareanställning. Är du intresserad av att arbeta inom skolan och har kunskaper inom ämnena är du också välkommen att söka jobb hos oss!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Wikman, rektor
Telefon: 0768-88 86 46

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-28.

Vill du jobba på en arbetsplats med optimism och framåtanda. Där saker och ting händer och där du som medarbetare trivs, utvecklas och får vara med att påverka stadens grönstruktur och närheten till reaktiva miljöer som planeras, prioriteras och genomförs. Då är Tekniska förvaltningen något för dig.

Vi i Borås Stad vill att kommunen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Välkommen att söka ett spännande, kreativt och utmanande arbete fullt av möjligheter.

Din nästa arbetsplats

Vi söker nu en landskapsingenjör till parkenheten där du kommer att vara en del av arbetslaget och arbeta med den dagliga driften av verksamheten. Som landskapsingenjör kan din dag innehålla kontroll av skötselentreprenader, planering och skötsel av stadsnära skogar, kontakt med medborgarna i gröna frågor samt ansvara för egna projekt för att utveckla Borås parker.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår b.la ansvar för skötselområden, kontakt med och kontroll av våra entreprenörer, utföra besiktigningar samt uppdateringar av vårt ytregister. En viktig del av ditt arbete kommer även att vara kontakt och dialog med allmänheten.

Du som söker

Du har en högskoleutbildning som landskapsingenjör / landskapsarkitekt eller motsvarande relevant erfarenhet inom området. Du behöver ha växtkunskap och ett stort intresse och erfarenhet för drift av parker och grönområden. Vi vill att du har datorvana och att du tidigare har arbetat med GIS och CAD. Kunskap inom markprojektering är meriterande. Du som söker är en öppen person med god samarbetsförmåga och ödmjukhet. Du trivs med att arbeta i grupp och är bra på att skapa lagkänsla. Du behöver även vara strukturerad och redo för att hjälpa till där det behövs. Lätthet för att uttrycka dig i tal och skrift är betydelsefullt i tjänsten. Körkort B är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anton Spets, enhetschef
Telefon: 033-35 74 22

Kjell Johansson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-35 73 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-27.

Borås växer från stor småstad till liten storstad. Det är stor efterfrågan på bostäder och lokaler för logistik och handel. Just nu befinner sig Borås i ett intressant utvecklingsskede med flera spännande projekt. Stadskärnan utvecklas och nya bostadsområden planeras runt om i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i utvecklingen. Förvaltningen har cirka 80 medarbetare och ansvarar bland annat för bygglov, detaljplaner, kartor, mätning, GIS/IT och lantmäteri. Geodataavdelningen, med 20 medarbetare varav GIS/IT är 5 personer

Din nästa arbetsplats

Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill implementera, utveckla och skapa nya lösningar inom GIS och geografisk information i Borås stad.
Vi står inför en ny intressant period där vi vill öka kännedomen av geodata och GIS i hela Borås stad. Nya webbaserade lösningar, 3D, öppna data och open source-lösningar ska falla på plats och skapa en ny plattform för att kunna driva på och uppmärksamma nyttan av all den geografiska information som ännu inte nyttjas i staden.

Du kommer tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen övriga GIS-personal och 3D-utvecklare driva utvecklingen inom området för att skapa denna nya miljö. Du kommer att ha friheter att söka och skapa nya lösningar för att fortsätta utvecklingen inom området för att förbättra denna miljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen står inför ett spännande byte av kartdatabas och program för geodata hantering vilket kommer att beröra dina arbetsuppgifter.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

. Planera, utveckla, implementera och presentera nya lösningar kopplade till geodata.
. Sprida nyttan med GIS och geografisk information till hela staden genom presentationer eller utbildningar.
. Effektivisera hanteringen av geografisk information
. Administrera den centrala geodatahanteringen genom våra karttjänster och övriga system.
. Utföra och driva projekt kopplat till geografisk information för stadens förvaltningar och bolag.
. Vara en av våra kontaktpersoner för stadens GIS-system och geodata i allmänhet.
. Medverka i bevakningen och tecknandet av programlicenser och avtal.

Som GIS-ingenjör är man en del av stadens GIS-funktion som har ett centralt ansvar att samordna, förvalta och utveckla stadens geografiska information för att skapa bästa möjliga GIS för anställda och invånare i Borås stad.

Du som söker

Som person har du lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och finner tillfredsställelse i att lösa problem. Du är kommunikativ och gillar att ständigt bidra med idéer, förbättringar och ge en god service. Du är också nyfiken och nytänkande kring geodatas användning kopplat till skilda kommunala användningsområden samt van att organisera och planera ditt arbete.

I din roll kommer du att vara ett stöd och idéspruta för stadens verksamheter inom GIS-området. Det är viktigt att du har lätt att söka nya kunskaper för att omsätta dem till handling och tar initiativ i yrkesmässiga sammanhang. Du ska ha förmåga att arbeta i grupp samt att självständigt driva projekt.

Du är högskoleutbildad GIS-ingenjör och/eller utvecklare inom GIT-området alternativt har förvärvat motsvarande kunskaper

Det är meriterande om du har kunskaper om:
. Hantering och administration av geografiska databaser (Microsoft SQL, Oracle, PostGIS/PostgreSQL)
. Inom FME och FME Server
. QGIS eller annat GIS-verktyg
. Systemutveckling och programmering
. Geoserver
. Open Layers, Leaflet, MapServer.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jerry Sandin, enhetschef
Telefon: 033-35 85 42, 0704-55 85 42

Nås via Borås Stads växel, facklig företrädare för Sveriges Ingenjörer
Telefon: 033-35 70 00

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-25.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Din nästa arbetsplats

Vill du ha ett livsviktigt arbete?

Vi söker en Fysioterapeut till poolen.

Som medarbetare i poolen tillhör du en egen självständig arbetsgrupp inom bemanningsservice.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Poolen stödjer verksamheterna vid korta/längre vakanser. Poolens uppdrag innefattar hälso-och sjukvårdsinsatser inom äldreområdet men även psykiatri- och funktionshinderverksamhet omfattas. Således arbetar du mot två förvaltningar då även Sociala omsorgsförvaltningen omfattas av bemanningspoolen. Patientgruppen är från 0 år och uppåt.
Du arbetar tvärprofessionellt i team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabiliterings- assistent och sjuksköterska. I uppdraget ingår även bedömning, träning och hjälpmedelsutprovning som en naturlig del arbetet. Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.

I yrkesrollen ingår även handledning inom din profession till patienter, anhöriga och personal. Arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdgivare.

Att bidra och delta i utveckling av verksamheten ingår som en naturlig och utvecklande del i tjänsten.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad Fysioterapeut och som vill bli en del av vårt fantastiska team. Du har minst två års erfarenhet inom yrket. Erfarenhet och kunskap från kommunal verksamhet och hemsjukvård meriteras, likväl som erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft.

Då god teamanda genomsyrar vår yrkeskår hoppas vi hitta dig som är en genuin lagspelare. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat och framåtriktat, både i det patientnära arbetet samt med utveckling av arbetssätt och rutiner.

Vårt arbete är oerhört meningsfullt och nu söker vi dig som också vill ha ett livsviktigt arbete!

För denna tjänst behöver du ha körkort.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jennie Tyllander, enhetschef
Telefon: 033-35 76 68

Petra Larsson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033. 35 32 65

Vi erbjuder dig:
Ett omväxlande och meningsfullt arbete.
En god teamkänsla med engagerande kollegor.
Deltagande i utveckling och professionsnätverk.
Flexibel arbetstid.
Nära teamarbete med andra yrkeskategorier.
Möjlighet till fort- och vidareutbildning.
Fri entré till kommunens badanläggningar.
Friskvårdsbidrag.
Rabatterat pris på Västtrafiks årskort.
Möjlighet att ta del av personalklubben Merkrafts aktiviteter.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever. Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar. Det kollegiala lärandet är viktigt för oss, vi arbetar med Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt planerar, utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans. Planering och utvärdering av undervisningen ser vi som en kollektiv aktivitet och genom detta arbetssätt säkerställer och utvecklar vi undervisningens kvalité på skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu en idrottslärare som vill vara med och utveckla Engelbrektskolan F-6. Du kommer ansvara för undervisning i årskurserna 3-6, planera och organisera arbetet tillsammans med lärare inom arbetslaget och med idrottsansvariga lärare på högstadiet.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i ämnet idrott. Vi söker en trygg och engagerad pedagog, som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus. Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.

All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Andrea Roy, biträdande rektor
Telefon: 033-35 87 69

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-23.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter; Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever. Skolan har 5 tillhörande fritidsavdelningar med ca 225 inskrivna elever. Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet/fritidsavdelningen som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker två lärare med inriktning mot fritidshem. Tillsammans skapar vi en varierad och trygg dag på fritidshemmet där elevernas kognitiva och sociala utveckling stimuleras. Du planerar, genomför och utvecklar elevernas tid på fritidshemmet tillsammans med drivande kollegor. Under skoltid är du med och stöttar upp eleverna på lektionstid. Du ansvarar också tillsammans med övrig fritidspersonal för våra rastaktiviteter. All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en verksamhet av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Du som söker

Vi söker dig som har grundlärarutbildning med behörighet att arbeta i fritidshem alternativt har fritidspedagogutbildning eller förskollärarutbildning.

Vi söker en trygg och engagerad pedagog, som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus.
Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Andrea Roy, biträdande rektor
Telefon: 033-35 87 69

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-23.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever.
Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar. Det kollegiala lärandet är viktigt för oss, vi arbetar med Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt planerar, utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans. Planering och utvärdering av undervisningen ser vi som en kollektiv aktivitet och genom detta arbetssätt säkerställer och utvecklar vi undervisningens kvalité på skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en lärare till åk 3 och en lärare till åk 6. Arbetet som lärare i åk 3 eller 6 innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt och tillsammans med kollegor.

Årskurslaget i åk 3 respektive åk 6 består av tre klasslärare som samarbetar kring alla tre klasser. Som klasslärare har du mentorskap för klassens elever. Tillsammans med arbetslaget på lågstadiet respektive mellanstadiet planerar, genomför och följer ni upp undervisningen, samt bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten genom kollegialt lärande. Alla lärare på skolan arbetar med kollegialt lärande utifrån arbetssättet Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), ett arbetssätt som är inspirerat av Teachers Research Groups, Learning Study och Lesson Study. Kollegial och kontinuerlig undervisningsutveckling är en naturlig del av läraruppdraget.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare F-6. Vi söker en trygg och engagerad pedagog, som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus. Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar. All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Andrea Roy, biträdande rektor
Telefon: 033-35 87 69

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-23.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Vi söker en verksamhetssamordnare som vill bli del i vårt administrativa nav. Du är målinriktad, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Arbetsuppgifterna är varierande och du planerar ditt arbete självständigt med stort eget ansvar.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-02-10 eller enligt överenskommelse till 2021-03-27

Dina arbetsuppgifter

Som verksamhetssamordnare handlägger du skolvalet, löpande skolplaceringar, formulerar placeringsbeslut och kommunicerar dem till vårdnadshavare. Du utvecklar skolplaceringsprocessen och har många interna och externa kontakter via e-post, telefon och ibland via besök.

Du arbetar också med Grundskoleförvaltningens övriga administration, vår interna och externa web och våra blanketter samt uppbyggnad av rutiner och processer i ett särskilt verksamhetssystem.

Kanske är det allra bästa med jobbet hos oss att du samarbetar med kunniga kollegor inom många olika områden. Vår kärnverksamhet är utbildning och våra stödprocesser omfattar bland annat verksamhetsutveckling, elevhälsa, HR, IKT och ekonomi. Du har ett nära samarbete med övriga verksamhetssamordnare, utredare och förvaltningens strategiska kommunikatör. Du tillhör avdelningen Kvalitet och utveckling och din chef är avdelningschefen.

Du som söker

Vi söker dig som:
- har högskoleutbildning inom administration eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
- är van att sammanställa, analysera, värdera och redovisa data med hjälp av IT-stöd
- har god social förmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt klarar att kommunicera på engelska.

Dina personliga egenskaper och förmågor i relation till uppdraget värderas främst.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Hayne Hedin, verksamhetschef
Telefon: 0704-55 36 70, 033-353670

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 5-85 56

Annika Samuelsson, facklig företrädare för SACO
Telefon: 0768-88 70 93

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-03.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar. Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos.

Totalt studerar drygt 1100 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd. Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet. Sven Eriksonsgymnasiet ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller
buss.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 7 januari 2020

Dina arbetsuppgifter

Undervisa i svenska och engelska samt mentorskap.

Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen samt utvecklar verksamheten mot fastställda mål.

Du ser lärmiljön och relationer som en viktig komponent i undervisningen samt organiserar, planerar och följer upp undervisningen så att varje elev ges förutsättningar att utvecklas och lära individuellt och tillsammans med andra.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan.

Vi söker dig som är trygg, självreflekterande, flexibel och uthållig. Ditt ledarskap är relationellt och tydligt. Du tycker att kollegialt lärande och kollegial utveckling är något självklart och ser framgång och styrkor som det som utveckling bygger på.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Ekberg, rektor
Telefon: 0768-88 81 50

Emma Holström, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Sven Dahlberg, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Läs mer om Borås Stads personalförmåner:
https://www.boras.se/arbete/arbetahososs/formaner.4.5df90ad9157ccec3ebcacc31.html

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära. Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/gymnasieochvuxenutbildningsforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e66cd.html

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-25.

Med mer än 110 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och högskola i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås och många stora utmaningar återstår. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i denna utveckling. Förvaltningen har ca 80 medarbetare och ansvarar bland annat för bygglov, detaljplaner, kartor, mätning och kommunalt lantmäteri. Du kommer att vara en del av plan- och bygglovavdelningen, där vi är drygt 25 personer som arbetar i ett prestigelöst och öppet klimat.

Plan- och bygglovsavdelningen arbetar i förvaltningens huvudprocesser: detaljplan, tillstånd och tillsyn.

Din nästa arbetsplats

Vill du vara med och utveckla staden tillsammans med oss? Nu söker vi en planarkitekt!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är mycket stor och Borås Stad står inför stora och spännande utmaningar. Vi jobbar just nu med ett flertal utmanande projekt såsom flera stadsförtätningsprojekt, omvandling av centrala industriområden samt utveckling av stadens urbana stråk. Nu söker vi en planarkitekt som vill vara med och utveckla staden tillsammans med oss.

Är du en kreativ planarkitekt med ett brinnande intresse för stadsutvecklingsfrågor så kan vi erbjuda ett stimulerande arbete hos oss. Vårt ansvar är att serva staden med innovativa detaljplaner och program för en växande stad. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att upprätta detaljplaner tillsammans med kollegor inom kommunen, berörda exploatörer och allmänheten. Som planarkitekt är du projektledare för de planer och program som du handlägger och ansvarar för att driva planprojekt framåt i nära samarbete med representanter från andra förvaltningar internt och privata intressenter. Samtidigt ska du vara med och utveckla planenhetens verksamhet framåt och vara stöd åt dina kollegor vid behov.

Du som söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom fysisk planering, arkitektur eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet inom kommunal samhällsplanering är meriterande.

Borås Stads alla medarbetare har ett gemensamt uppdrag: att underlätta och förbättra människors vardag. För att åstadkomma detta på absolut bästa sätt måste allt ledarskap och medarbetarskap präglas av tillit. Vi är ett arbetslag som arbetar mot gemensamma mål. Det förutsätter ett resultatinriktat och förtroendefullt arbetssätt mot kollegor, politiker och allmänhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Michaela Kleman, avdelningschef
Telefon: 033-35 85 72

Jonatan Westlin, facklig företrädare för SACO
Telefon: 033-35 85 07

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi dig personalförmåner i form av friskvårdsbidrag och fria bad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-03.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en förvaltningsövergripande skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 2 december 2019 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en IKT-pedagog som ska stödja elever i deras kunskapsutveckling, organisera och bedriva kompetensutveckling av personal, handleda personal samt stödja verksamhetens IKT-användning för god måluppfyllelse. Vidare består arbetet i att medverka till utveckling av IKT-strategier och policyfrågor kring olika digitala verktyg. Ett annat nytt och spännande utvecklingsområde som du kommer att ansvara för är fjärrundervisning. CFL planerar att pilotstarta med fjärrundervisning som en undervisningsform i en mindre skala till att börja med för att sedan utveckla det vidare och förbli en kompetent och seriös aktör både i Borås och i regionen. Regionalt samarbete i frågan kan bli aktuellt. En betydlig del av arbetet består i att beställa och administrera IKT verktyg.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarlegitimation i något ämne samt har ett brinnande intresse för språk- och IKT-utveckling. Du ska ha erfarenhet av arbete med IKT inom någon pedagogisk verksamhet. Erfarenhet av att arbeta i olika miljöer såsom PC, Mac, Android, lärplattformar (exempelvis G Suite, Ping Pong) med mera är meriterande.

Du är öppen för olika arbetssätt och flexibel i samarbetet med kollegor och har ett gott ordningssinne. Stort vikt läggs vid personlig lämplighet liksom förmågan att bygga förtroendefulla relationer till elever, kollegor och föräldrar. Körkort och tillgång till bil ses som merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Arsim Daka, områdeschef
Telefon: 033-35 54 56

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Din nästa arbetsplats

Vill du ha ett livsviktigt arbete?

Vi söker nu fysioterapeuter till Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I vår organisation finns många spännande tjänster och möjlighet till utveckling för dig som medarbetare.

Vi erbjuder möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, t ex ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende. Det finns också möjlighet att arbeta i vårt Förflyttningsteam som håller i utbildningar och utvecklar omvårdnadspersonalens arbetssätt. I organisationen ingår även ett Korttidsteam som tillsammans med Hemteamet arbetar över hela staden med fokus att ge patienten de bästa förutsättningarna till rehabilitering i hemmiljö efter sjukhusvistelse.

Våra 9 tvärprofessionella team är geografiskt uppdelade över staden och arbetar patientnära med stort fokus på de ca 2 400 patienter som vi är till för. En naturlig del i teamens arbete är bedömning, träning och hjälpmedelsutprovning.

I yrkesrollen ingår även handledning inom din profession till patienter, anhöriga och personal. Arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdgivare.

Att bidra och delta i utveckling av verksamheten ingår som en naturlig och utvecklande del i tjänsten.

Du som söker

Vi ser gärna att du som vill komma till vår fantastiska yrkeskår har erfarenhet inom yrket. Detta är dock inget krav utan vi välkomnar såklart även nyutexaminerade sökanden.

Erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft uppskattas, likväl som tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och hemsjukvård.

Då god teamanda genomsyrar vår yrkeskår hoppas vi hitta dig som är en genuin lagspelare. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat och framåtriktat, både i det patientnära arbetet samt med utveckling av arbetssätt och rutiner.

Vårt arbete är oerhört meningsfullt och nu söker vi dig som också vill ha ett livsviktigt arbete!

För denna tjänst behöver du ha körkort.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033-35 52 42

Petra Larsson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-35 32 65

Vi erbjuder dig
Ett omväxlande och meningsfullt arbete.
En god teamkänsla med engagerande kollegor.
Deltagande i utveckling och professionsnätverk.
Flexibel arbetstid.
Nära teamarbete med andra yrkeskategorier.
Möjlighet till fort- och vidareutbildning.
Fri entré till kommunens badanläggningar.
Friskvårdsbidrag.
Rabatterat pris på Västtrafiks årskort.
Möjlighet att ta del av personalklubben Merkrafts aktiviteter.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Din nästa arbetsplats

Vill du ha ett livsviktigt arbete?

Vi söker nu arbetsterapeuter till Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I vår organisation finns många spännande tjänster och möjlighet till utveckling för dig som medarbetare.

Vi erbjuder möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, t ex ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende. Det finns också möjlighet att arbeta i vårt Förflyttningsteam som håller i utbildningar och utvecklar omvårdnadspersonalens arbetssätt. I organisationen ingår även ett Korttidsteam som tillsammans med Hemteamet arbetar över hela staden med fokus att ge patienten de bästa förutsättningarna till rehabilitering i hemmiljö efter sjukhusvistelse.

Våra 9 tvärprofessionella team är geografiskt uppdelade över staden och arbetar patientnära med stort fokus på de ca 2 400 patienter som vi är till för. En naturlig del i teamens arbete är bedömning, träning och hjälpmedelsutprovning.

I yrkesrollen ingår även handledning inom din profession till patienter, anhöriga och personal. Arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdgivare.

Att bidra och delta i utveckling av verksamheten ingår som en naturlig och utvecklande del i tjänsten.

Du som söker

Vi ser gärna att du som vill komma till vår fantastiska yrkeskår har erfarenhet inom yrket. Detta är dock inget krav utan vi välkomnar såklart även nyutexaminerade sökanden.

Erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft uppskattas, likväl som tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och hemsjukvård.

Då god teamanda genomsyrar vår yrkeskår hoppas vi hitta dig som är en genuin lagspelare. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat och framåtriktat, både i det patientnära arbetet samt med utveckling av arbetssätt och rutiner.

Vårt arbete är oerhört meningsfullt och nu söker vi dig som också vill ha ett livsviktigt arbete!

För denna tjänst behöver du ha körkort.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033- 35 32 65

Lena Hedenborn, facklig företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter
Telefon: 0766-23 05 15

Vi erbjuder dig
Ett omväxlande och meningsfullt arbete.
En god teamkänsla med engagerande kollegor.
Deltagande i utveckling och professionsnätverk.
Flexibel arbetstid.
Nära teamarbete med andra yrkeskategorier.
Möjlighet till fort- och vidareutbildning.
Fri entré till kommunens badanläggningar.
Friskvårdsbidrag.
Rabatterat pris på Västtrafiks årskort.
Möjlighet att ta del av personalklubben Merkrafts aktiviteter.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-10-31.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,3 miljarder kronor.

Område hemtjänst består av tre korttidsenheter, hemteam, natt/larmorganisation, hemtjänst och planeringsenhet. Verksamheten består av cirka 950 engagerade medarbetare. Borås Stads hemtjänst är fördelad på 15 hemtjänstgrupper, vi är verksamma i Borås centralort men även i de närliggande orterna Dalsjöfors, Sandared, Viskafors och Fristad. Verksamheten leds av en verksamhetschef samt 24 enhetschefer med olika yrkesbakgrund.

Vi behöver nu förstärka vår verksamhet med ett flertal undersköterskor.

Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de 4000 brukare/patienter som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Din nästa arbetsplats

Hos oss arbetar du nära din chef och är med och påverkar utvecklingen av din arbetsplats. Vi är inne i ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till att höja kvalitén samt öka de äldres inflytande och delaktighet i sin vardag. Här är din kompetens och ditt engagemang en avgörande faktor i verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en trygg anställning och att alla medarbetare upplever trivsel på arbetsplatsen. Därför arbetar vi tillsammans systematiskt för en god arbetsmiljö.
I första hand söker vi undersköterskor till enheterna Viskafors, Dalsjöfors, Norrmalm, Norrby och Brämhult.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna är dag, kväll och helg. Du har möjlighet att börja omgående eller efter överenskommelse.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor som är i behov av vård- och omsorg. Du hjälper till med dagliga sysslor, personlig omvårdnad, måltider, städ och tvätt. I arbetet kommer du att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumentera i våra journalsystem, skriva genomförandeplaner m.m.

Du som söker

För att kunna ge en god och säker vård- och omsorg är ditt intresse av att arbeta med människor avgörande. Det är viktigt att du har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och är lyhörd för den enskildes behov. Du har gått 3-årigt omvårdnadsprogram eller motsvarande och har goda kunskaper i det svenska språket. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter engagemang, lösningsfokus samt förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten. Tillgång till bil är att föredra. Ange i din ansökan om du har körkort för manuellt växlad bil eller enbart automat, samt vilken enhet du främst söker till.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Adnan Jahic, enhetschef
Telefon: 033-35 86 22

Caroline Thelin, enhetschef
Telefon: 033-35 89 72

Fackliga företrädare för Kommunal, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-24.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid.

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2029-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid.

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2029-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid.

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2029-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid.

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2029-12-31.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-09-27 13.58

Ändrad av:

p

Kontakt