Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Referensnummer: 28:2020:5 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Fysioterapeut student, sommarvikariat, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:21 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 255:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2020-04-23

Speciallärare Hulta Ängar, Gymnasiesärskolan

Referensnummer: 23:2020:19 | Sista ansökningsdag: 2020-04-20

Förskollärare till Trollevis förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 253:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2020-04-30

Utbildningsledare för Garment Technical Designer, Vuxenutbildningen

Referensnummer: 28:2020:7 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Arbetsterapeut student sommarvikariat, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:22 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Arbetsterapeut till Hälso-och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:4 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Undersköterska alt. sjuksköterskestudent sommarvikariat HSV, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:27 | Sista ansökningsdag: 2020-05-31

Intresseanmälan med anledning av Covid-19-utbrottet, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:107 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i fritidshem på Kerstinsgårdskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2020:18 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Två rektorer till Förskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:105 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i fritidshem/fritidspedagog på Hestra Midgårdskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:106 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare årskurs 3-6 Trä- och metallslöjd på Hestra Midgårdskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:101 | Sista ansökningsdag: 2020-04-08

Lokalvårdare, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:23 | Sista ansökningsdag: 2020-04-08

Lokalvårdare, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:100 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare årskurs 7-9 Ma/NO/Idh/Sl/Hkk på Fristadskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:96 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare årskurs 4-9 Hem- och Konsumentkunskap på Dalsjöskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:98 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare årskurs 7-9 Matematik på Dalsjöskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:103 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare årskurs 2-9 Musik på Erikslund- och Sjöboskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2020:14 | Sista ansökningsdag: 2020-04-07

Utvecklingspedagog till Torgets förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 26:2020:8 | Sista ansökningsdag: 2020-04-05

Socialsekreterare IFO Vuxen, Vikariat, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:25 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Enhetschef till myndighetsutövning, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 23:2020:17 | Sista ansökningsdag: 2020-04-03

Förskollärare till KreaNova förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:94 | Sista ansökningsdag: 2020-04-10

Lärare årskurs 3 på Asklandaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:92 | Sista ansökningsdag: 2020-04-13

Lärare årskurs 6 på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:93 | Sista ansökningsdag: 2020-04-13

Lärare i förskoleklass på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:91 | Sista ansökningsdag: 2020-04-09

Lärare i fritidshem på Ekarängskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 26:2020:5 | Sista ansökningsdag: 2020-04-05

Socialsekreterare IFO Vuxen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 14:2020:7 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Digitaltryckare, Servicekontoret

Referensnummer: 24:2020:86 | Sista ansökningsdag: 2020-04-09

Lärare årskurs 4 på Asklandaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:83 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i modersmål finska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:84 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i modersmål nederlänska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:85 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i modersmål polska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:87 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i modersmål kurmanji, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:88 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i modersmål romani kale, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:89 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i modersmål svensk resanderomani, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:90 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Lärare i modersmål makedonska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:24 | Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Fysioterapeut eller arbetsterapeut till HSV-team Myndighet, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:82 | Sista ansökningsdag: 2020-04-08

Lärare årskurs 1 på Särlaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:81 | Sista ansökningsdag: 2020-04-08

Lärare årskurs 4-6 på Myråsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:73 | Sista ansökningsdag: 2020-04-08

Specialpedagog, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:72 | Sista ansökningsdag: 2020-04-14

Lärare årskurs 3-6 idrott på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:78 | Sista ansökningsdag: 2020-04-05

Lärare årskurs 1 på Bodaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:79 | Sista ansökningsdag: 2020-04-05

Lärare årskurs 4 på Bodaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:80 | Sista ansökningsdag: 2020-04-05

Lärare årskurs 6 på Bodaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 27:2020:11 | Sista ansökningsdag: 2020-04-05

HR-specialist, Arbetslivsförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:77 | Sista ansökningsdag: 2020-04-07

Lärare i fritidshem/fritidspedagog på Äsperedskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2524:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2020-04-24

Lärare i juridik till Ekonomiprogrammet, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 24:2020:58 | Sista ansökningsdag: 2020-04-06

Lärare årskurs 7-9 Idrott och So/Ty/Hkk på Viskaforsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2020:15 | Sista ansökningsdag: 2020-04-01

Förskollärare till Lövängens förskola i Målsryd, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:57 | Sista ansökningsdag: 2020-04-06

Lärare årskurs 7-9 SO på Viskaforsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2020:56 | Sista ansökningsdag: 2020-04-01

Lärare i fritidshem på Bredaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:16 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska Hälso-och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2020:4 | Sista ansökningsdag: 2020-05-15

Semestervikarier till gruppbostäder LSS för personer med autism, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2020-05-31

Semestervikarier till område korttid, hemteam och natt/larmorganisation, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 280310:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2030-12-31

Vikarier Bemanningsenheten Äldreomsorg, Bemanning Äldreomsorg

Referensnummer: 300302:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2030-01-31

Vikarier Bemanningsenheten Funktionshinder, Bemanning Funktionshinder

Referensnummer: 283910:2017:1 | Sista ansökningsdag: 2029-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten sjuksköterskor, Bemanningsservice Sjuksköterskor

Referensnummer: 240320:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2030-01-31

Vikarier, Bemanningsenheten Pedagogik, Bemanning Pedagogik

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Din nästa arbetsplats

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad


Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på din bakgrund och erfarenhet. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2020 med möjlighet till förlängning.

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att arbeta som rehab assistent där arbetet sker i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad. I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantera hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker nu dig som är student och som går Fysioterapeutprogrammet termin fyra till fem. Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Körkort behövs för uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033-35 52 42

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033-35 32 65

Petra Larsson, facklig företrädare för Fysioterapeuterna
Telefon: 0766- 23 09 70

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av förebyggande hälsoinsatser, omsorg och service samt hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha ett gott liv var dag.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av nio team, varav sju är tvärprofessionella, där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och rehab assistenter arbetar tillsammans för att våra patienter ska få en god och säker vård. Vårt arbete är meningsfullt, varierande och vi har roligt och utvecklas tillsammans. Teamen leds av en enhetschef vars viktigaste uppgift är att stödja teamet så att vi når våra mål med Boråsaren i fokus.

Vår vardag kan ni följa via vårt instagramkonto: hsv_borasstad

Din nästa arbetsplats

Vill du ha ett livsviktigt arbete?

I vår organisation finns många spännande tjänster och möjlighet till utveckling.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Rollen som Fysioterapeut innebär att du i samverkan med övriga professioner ansvarar för insatser till patienter i ordinärt boende samt vid vård- och omsorgsboende.

Du utreder, bedömer och genomför fysioterapeutiska insatser samt ansvarar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Fokus är att stärka patientens självständighet i vardagen. Vidare så handleder du omvårdnadspersonal i olika vårdsituationer såsom vid förflyttningar samt vid hantering av hjälpmedel. Du bidrar med din kompetens vid uppföljning av patienten enligt teamrutin. I rollen ingår kontakt med övriga vårdgivare samt dialog med anhöriga som en naturlig del.

Som legitimerad yrkesutövare följer även ett ansvar för journalföring för de insatser som planeras, genomförs och utvärderas.

Att bidra och delta i förbättringsarbete ingår som en utvecklande del i tjänsten. Bland annat kommer ett förbättringsarbete med rehabiliteringsprocessen och dess rutiner att påbörjas.

Du som söker

Vi ser gärna att du som söker till vår fantastiska yrkeskår har erfarenhet inom yrket. Detta är dock inget krav utan vi välkomnar även nyutexaminerade sökanden.

Erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft uppskattas, likväl som tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och hemsjukvård.

En god teamanda genomsyrar hela vår yrkeskår och vi hoppas nu hitta dig som är en genuin lagspelare. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat med en helhetssyn där patienten är i fokus.

För denna tjänst behöver du ha körkort.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033-35 52 42

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033-35 32 65

Petra Larsson, facklig företrädare för Fysioterapeuterna
Telefon: 0766-23 09 70

Vi erbjuder dig ett meningsfullt, omväxlande och patientnära arbete i ett tvärprofessionellt team. Du ges möjlighet till kompetensutveckling så som utbildning i manuella förflyttningar, förflyttning med personlyft eller andra kompetenshöjande insatser. Du erbjuds en individuell introduktion med bredvidgång i verksamheten. Som medarbetare hos oss får du också förmåner som till exempel fri entré till kommunens badanläggningar, friskvårdsbidrag, rabatterat pris på Västtrafiks årskort och tillgång till personalklubben Merkrafts utbud som utsågs till Sveriges bästa personalklubb 2019.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

I Borås Stad finns ca 100 elever i gymnasiesärskola fördelade på fyra enheter. Eleverna läser enligt gymnasiesärskolans läroplan. För oss är ett elevfokuserat arbetssätt av största vikt. Det är viktigt att ge eleverna det stöd de behöver i alla situationer och inom alla ämnen under skoldagens olika situationer. IKT och digitalisering är en naturlig del av verksamheten.

Din nästa arbetsplats

Gymnasiesärskolan, Bergslenagymnasiet Hulta Ängar.
Gymnasiesärskolan ska ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde augusti 2020

Dina arbetsuppgifter

Att undervisa på gymnasiesärskolans individuella program, grundläggande nivå i olika ämnesområden exempelvis följande:
Språk och kommunikation, Natur och miljö, Individ och samhälle, Idrott och hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Estetisk verksamhet.

Du som söker

Förskollärare/grundskolelärare och speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Vi ser gärna att du har fördjupade kunskaper inom autism, AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, idrott och hälsa.matematik Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bifoga ditt examensbevis till din ansökan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Elisabeth Jövinger, rektor
Telefon: 0704-55 71 40

Anette Lundgren, rektor
Telefon: 033-35 32 95

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-23.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På Trollevi tror vi på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans bedriver vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar barnets nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt.

För oss är det viktigt att barnen ska känna trygghet och trivsel. Vi vill utveckla deras nyfikenhet, självkänsla och förmåga att fatta egna beslut. Vi är medupptäckande pedagoger och målsättningen är att våga säga Ja och att ha ett positivt och entreprenöriellt förhållningsätt. Vi utgår ifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen och använder detta för att utveckla, stötta barnen i deras lärande och utvecklandet av den pedagogiska verksamheten.

Trollevi förskola ligger i Sparsör, en bit utanför Borås, med skogen och fotbollsplaner alldeles inpå knuten, vilka vi använder oss flitigt av. Vår förskola består av fyra avdelningar; Violen, Solrosen, Syrenen och Rosen. Det finns ett gott samarbete mellan avdelningarna och något som vi anser viktigt att ständigt arbeta med.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde: 2020-08-03 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvara du för att planera och genomföra undervisning enligt gällnade styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.

Som pedagog är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Du är trygg att arbeta med barn som utmanar och bemöter barn som har extra behov av stöd med ett lågaffektivt bemötande och ser styrkor hos barnen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Emma Grönesjö, rektor
Telefon: 0768-88 51 65

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-35 76 83

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.


Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-20.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Borås Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform och är del av Vuxenutbildningen i Borås Stad. Kärnan i vår verksamhet är att arbeta med och nära arbetslivet. Vi erbjuder utbildningar inom branscher där det finns ett uttryckt kompetensbehov.

Borås Yrkeshögskola erbjuder i dagsläget 11 utbildningar där Garment Technical Designer är en av dem. Utbildningarna anpassas ständigt efter arbetslivets rekommendationer och behov. Varje utbildning har en egen ledningsgrupp, som i majoritet består av arbetslivsrepresentanter, som kvalitetssäkrar innehållet i varje kurs.

Verksamheten befinner sig på bland annat i Textile Fashion Centers lokaler samt Vuxenutbildningens nybyggda lokaler på Fabriksgatan 12 och Bryggaregatan 12. Lokalerna är centralt belägna, nära busstorget och Borås resecentrum.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ha ett formellt ansvar som utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen Garment Technical Designer.

Uppdraget som utbildningsledare består i att ansvara för daglig drift, utveckling samt kvalitetssäkring av utbildningen. Exempel på vad som ingår i uppdraget är:
-bistå YH-myndigheten med information i form av rapporter, statistik och uppföljningar
-planering och schemaläggning av utbildningen
-ansvar för lärande i arbete (LIA)
-rekrytering av föreläsare och/eller konsulter i utbildningen
-arbetsleda pedagoger och utbildningskonsulter
-omvärldsbevaka vad som händer inom textilbranschen
-samtal med de studerande
-bistå och ansvara för framtagandet av nya YH-ansökningar
-arbeta med och utveckla Borås Yrkeshögskola

Du som söker

Som utbildningsledare är det krav att du:
-har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som matchar utbildningen Garment Technical Designer
-kan mönsterkonstruktion och konfektionsteknik
-har branschkunskap och nätverk inom textilbranschen i Boråsregionen och Sverige.

Det är meriterande om du har:
-erfarenhet av och kunskap om övrig utbildning för vuxna
-har erfarenhet av och kunskap om YH som skolform
-har kunskaper om hur du kvalitetssäkrar en utbildning

Du ska:
-kunna arbeta tillsammans med andra såväl som självständigt
-vara lösningsfokuserad och öppen för förändringar och nytänkande
-ha erfarenhet av ledarskap
-ha förmåga att överblicka och se helheten

Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in en ansökan. Om vi finner någon som passar rollen som utbildningsledare, då kommer vi att anställa innan ansökningstiden har gått ut.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Josipa Morén, rektor
Telefon: 073-432 76 55

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-30.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Din nästa arbetsplats

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på tidigare bakgrund och erfarenhet samt hur långt du kommit i dina studier. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2020

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att arbeta som rehab assistent där arbetet sker i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad. I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantera hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker nu dig som är student och som går Arbetsterapeutprogrammet termin fyra till fem. Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Körkort behövs för uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033- 35 32 65

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033- 35 52 42

Lena Hedenborn, facklig företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter
Telefon: 0766- 23 05 15

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av förebyggande hälsoinsatser, omsorg och service samt hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha ett gott liv var dag.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av nio team, varav sju är tvärprofessionella, där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och rehab assistenter arbetar tillsammans för att våra patienter ska få en god och säker vård. Vårt arbete är meningsfullt, varierande och vi har roligt och utvecklas tillsammans. Teamen leds av en enhetschef vars viktigaste uppgift är att stödja teamet så att vi når våra mål med Boråsaren i fokus.

Vår vardag kan ni följa via vårt instagramkonto: hsv_borasstad

Din nästa arbetsplats

Vill du ha ett livsviktigt arbete?

I vår organisation finns många spännande tjänster och möjlighet till utveckling.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Rollen som Arbetsterapeut innebär att du i samverkan med övriga professioner ansvarar för insatser till patienter i ordinärt boende samt vid vård-och omsorgsboende.

Du utreder, bedömer och genomför arbetsterapeutiska insatser samt ansvarar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Fokus är att stärka patientens självständighet i vardagen. Vidare så handleder du omvårdnadspersonal i olika vårdsituationer såsom vid förflyttningar samt vid hantering av hjälpmedel. Du bidrar med din kompetens vid uppföljning av patienten enligt teamrutin. I rollen ingår kontakt med övriga vårdgivare samt dialog med anhöriga som en naturlig del.

Som legitimerad yrkesutövare följer även ett ansvar för journalföring för de insatser som planeras, genomförs och utvärderas.

Att bidra och delta i förbättringsarbete ingår som en utvecklande del i tjänsten. Bland annat kommer ett förbättringsarbete med rehabiliteringsprocessen och dess rutiner att påbörjas.

Du som söker

Vi ser gärna att du som söker till vår fantastiska yrkeskår har erfarenhet inom yrket. Detta är dock inget krav utan vi välkomnar även nyutexaminerade sökanden.

Erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft meriteras, likväl som tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och hemsjukvård.

En god teamanda genomsyrar hela vår yrkeskår och nu hoppas vi hitta dig som är en genuin lagspelare. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat med en helhetssyn där patienten är i fokus.

För denna tjänst behöver du ha körkort.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033-35 32 65

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033-35 52 42

Lena Hedenborn, facklig företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter
Telefon: 0766-23 05 15

Ett meningsfullt, omväxlande och patientnära arbete i ett tvärprofessionellt team. Du ges möjlighet till kompetensutveckling så som utbildning i manuella förflyttningar, förflyttning med personlyft eller andra kompetenshöjande insatser. Du erbjuds en individuell introduktion med bredvidgång i verksamheten. Som medarbetare hos oss får du också förmåner som till exempel fri entré till kommunens badanläggningar, friskvårdsbidrag, rabatterat pris på Västtrafiks årskort och tillgång till personalklubben Merkrafts utbud som utsågs till Sveriges bästa personalklubb 2019.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Din nästa arbetsplats

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på tidigare bakgrund och erfarenhet samt hur långt du kommit i dina studier. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2020

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att assistera sjuksköterskan i hemsjukvården samt utföra delegerade arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter beror på hur långt du kommit i din sjuksköterskeutbildning samt tidigare erfarenhet. Det kan innebära bedömningar, såromläggningar, katetersättning, provtagning mm. Tillsammans med andra yrkeskategorier bidrar du till att ge patienten en god livskvalitet, både genom god omvårdnad, och avancerad hemsjukvård.

I ditt arbete så har du sjuksköterskekollegor i din närhet som du får stöd och hjälp av vid behov. Patientgruppen är från 0 år och uppåt. Arbetet är omväxlande samt ställer krav på flexibilitet och ett gott samarbete med kollegor och övriga kontaktytor. Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.

Du som söker

Vi söker nu dig som vill arbeta extra i sommar och som är klar med termin 4 sjuksköterskeprogrammet alt. är utbildad undersköterska med erfarenhet inom undersköterskeyrket.

För detta uppdrag värdesätter vi att du är flexibel och trivs med att att ha omväxlande, utvecklande och lärorikt arbete.

För tjänsten behövs körkort.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andreas Svensson, enhetschef
Telefon: 033- 35 32 09

Gunilla Eliasson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att tillskanska dig erfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på heltid. Timavlönad 2020-03-27

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-05-31.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Kerstinsgårdskolan i Dalsjöfors ligger i ett lugnt område med närhet till sim- och idrottshall. Det är en liten skola med ca 100 elever i årskurs F-3. Skolan har två fritidsavdelningar och dessa avdelningar arbetar åldersintegrerat. Att vara på Kerstinsgården är tryggt, lekfullt och lärande. Utifrån en helhetssyn på barnens utveckling vill vi skapa en samlad pedagogisk verksamhet och omsorg. Vi skapar möjlighet till aktiviteter med mångsidigt innehåll samt förutsättningar att möta varje barn på ett sätt som motsvarar barnets aktuella behov av stöd och stimulans.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 3 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du som grundlärare mot fritidshem kommer tillsammans med övriga pedagoger ansvara för verksamheten på fritids och i förskoleklassen. Hos oss får du stort förtroende att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt och tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.

Du som söker

Vi söker dig som har grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller är utbildad fritidspedagog. Du sätter eleven i fokus, känner ett starkt engagemang för elevgruppen och är resultatinriktad. Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får alla elever att växa. Du har förmågan att vara tydlig och skapa god arbetsmiljö för eleverna och dina kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och du är trygg i din lärarroll. Då tjänsten även innebär arbete förskoleklassen är det meriterande med erfarenhet av Hitta Språket och Hitta Matematiken.

Vi ser även att du visar goda ledaregenskaper, är trygg, tydlig och har lätt att skapa goda relationer samt att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofia Josefsson, rektor
Telefon: 0766-48 96 57

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Förskolan är barnens hus, med barnets bästa i fokus. Vi ser en förskola som ger våra barn bästa möjliga förutsättningar för att leva i ett samhälle i utveckling. En förskola som främjar kreativitet, framtidstro och hållbar utveckling. En konkurrenskraftig förskola som sätter fokus på lärande i ett livslångt perspektiv. Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och arbeta i en kunskapsorienterad verksamhet som står inför spännande utmaningar och stora möjligheter! Vill du vara med och forma en verksamhet för morgondagens medborgare?


Din nästa arbetsplats

Förskoleförvaltningen bildades för tre år sedan då den tidigare stadsdelsorganisationen upphörde. I förvaltningen arbetar ca 1200 medarbetare och verksamhet bedrivs i 79 förskolor och 7 öppna förskolor.

Vi vill utveckla en organisation som präglas av ett kommunikativt ledarskap där ökad delaktighet och inflytande från barn, föräldrar och medarbetare är ett viktigt led i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi anser att en nyckel till framgång är ett tydligt ledarskap och att ett professionellt stöd till chefer och verksamhet är avgörande för en god måluppfyllelse. Vår ledning präglas av ett tillåtande klimat där vi vågar vara nytänkande och kreativa. Vill du bli en av oss?

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av verksamheten i Borås. Som rektor leder du arbetet i ett förskoleområde med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Rektor planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamhetens kvalitet genom ett systematiskt uppföljnings- och kvalitetsarbete och ansvarar för delaktighet och inflytande för barn, föräldrar och personal.
Du ingår i förskolans ledning och ska tillsammans med 50 andra engagerade rektorer och två verksamhetschefer verka för en verksamhet med god och likvärdig kvalitet med fokus på dem vi är till för; våra barn. För att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag som pedagogiskledare har du stöd från förvaltningen i flera olika processer. Där finns tillgång till HR- specialist, ekonom, administrativt stöd, barnhälsa och en enhet för kvalitet och utvecklings frågor.

Samverkan inom staden tillsammans med övriga enhetschefer och fackliga representanter ingår som en naturlig del i ditt arbete där du inser värdet av att arbeta utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.

Som chef i Förskoleförvaltningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom skräddarsydda utbildningar.

Du som söker

Vi söker dig med pedagogisk högskoleexamen och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och har en god förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor och förändringsarbete med gott resultat. Tidigare erfarenhet av ledande befattning inom förskolan samt rektorsutbildning är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet. I en strävan att öka mångfalden inom organisationen ser vi gärna sökande med olika bakgrund.

Du är en entusiasmerande person som har en mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som i skrift. Du är positiv och har förmåga att se möjligheter och handlingsalternativ i komplexa och utmanande situationer. Som person ska du vara drivande och utvecklingsorienterad, van vid att ta eget ansvar samtidigt som du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och en prestigelös inställning. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta med många uppgifter samtidigt i en föränderlig verksamhet och har en förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring uppdraget att utveckla en verksamhet som tillvaratar och ger våra barn lust att lära och möjlighet att lyckas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Carina Holmström, verksamhetschef
Telefon: 0733- 11 34 45

Marie Thorén, verksamhetschef
Telefon: 0768-88 54 20

Upplysningar lämnas av verksamhetschef Carina Holmström, tfn 073-311 34 45 eller verksamhetschef Marie Thorén, tfn 0768-88 54 20.

Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, telefon 033-357000.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Hestra Midgårdskolan ligger i ett naturskönt område väster om Borås centrum. På skolan går det 450 elever och vi är 65 härliga och kompetenta kollegor som arbetar tillsammans för våra barns bästa. Vi har en stor idrottshall och bibliotek i byggnaden. Vår vision är att vi tillsammans utbildar världsmedborgare och att vi därigenom ger barnen möjligheten att välja sitt liv. Vill du vara en del av denna spännande resa ska du söka jobb hos oss.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 3 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Välkommen till ett utmanande, roligt och stimulerande uppdrag som lärare i fritidshemmet hos oss. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med skickliga lärare och pedagoger. Vi är en mångkulturell skola och har glada samt nyfikna barn. Samarbete är en självklarhet och vi planerar och genomför arbetet tillsammans.

Du som söker

Vi söker nya kollegor till vår fritidshemsverksamhet. Du vill med glädje och kunskap vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barnen, kollegor och verksamheten utvecklas. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget. Du har lätt för att samarbeta, skapa goda relationer och kommunicera. Du ser det som en styrka att arbeta tillsammans där vi kompletterar varandras styrkor. Du är bra på att dokumentera och använder IKT som en naturlig del i din undervisning. Du och kollegorna anpassar verksamheten så att alla barn kan delta i den.

Du är högskoleutbildad och har legitimation för att undervisa i fritidshemmet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Linda Brundin, rektor
Telefon: 0768-88 38 90

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Hestra Midgårdskolan ligger i ett naturskönt område väster om Borås centrum. På skolan går det 450 elever och vi är 65 härliga och kompetenta kollegor som arbetar tillsammans för våra barns bästa. Vi har en stor idrottshall och bibliotek i byggnaden. Vår vision är att vi tillsammans utbildar världsmedborgare och att vi därigenom ger barnen möjligheten att välja sitt liv. Vill du vara en del av denna spännande resa ska du söka jobb hos oss.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusi 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Välkommen till ett utmanande, roligt och stimulerande uppdrag som lärare i trä- och metallslöjd hos oss. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med skickliga lärare och pedagoger. Vi är en mångkulturell skola och har glada samt nyfikna barn. Samarbete är en självklarhet, du deltar i och bidrar med dina kunskaper i ett av skolans arbetslag. Du vill med glädje och kunskap vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barnen, kollegor och verksamheten utvecklas. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget och våra styrdokument. På Hestra Midgårdskolan vill vi att slöjdämnet passar 2020-talet!

Du som söker

Du är legitimerad lärare och behörig att undervisa i slöjd för årskurs 3-6. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete så att eleverna ska lyckas, du anpassar verksamheten så att alla barn kan delta i den. Dina ledaregenskaper är goda och du skapar trygghet och ordning i klassrummet. Du är van att arbeta självständigt, är flexibel och lösningsinriktad. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever och kollegor. Du är bra på att dokumentera och använder IKT som en naturlig del i din undervisning.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Linda Brundin, rektor
Telefon: 0768-88 38 90

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du är anställd som lokalvårdare inom verksamhetsområde Kost- och lokalvård i Grundskoleförvaltningen och arbetar på någon av våra skolor. Just nu söker vi en lokalvårdare till Hestra Midgårdskolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men det finns möjlighet att komma överens om sysselsättning på deltid, 60%. Tillträde den 15 juni 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du ansvarar för städning av Hestra Midgårdsskolan samt äldeboendet Idun och Mogdun. Du hanterar maskiner, städscheman, har god samarbetsvilja och är flexibel för tillsynsstäd.

Du som söker

Du har SRY eller likvärdig utbildning inom lokalvård samt minst ett års dokumenterad erfarenhet av städmaskiner och lokalvård. Du behöver äve ha datorvana eftersom elekronisk handel tillämpas. Du behöver kunna läsa, skriva och föra dialog på svenska för att kunna dokumentera och förstå städinstruktioner samt förmedla dessa till teamet. Erfarenhet av teamarbete är meriterande.

Som person har du initiativ- och samarbetsförmåga, flexibilitet och smidighet. Du har en serviceinriktad läggning och ett arbetssätt med stor självständighet samt förmåga att praktiskt omsätta teamets ideér som möjligör förbättringar och utveckling av verksamheten inom lokalvårdsorganisationen.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Liselotte Lindebring, enhetschef
Telefon: 0734-32 86 12

Therese Svensson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 81 15

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du är anställd som lokalvårdare inom verksamhetsområde Kost- och lokalvård i Grundskoleförvaltningen och arbetar ute på någon av våra skolor. Just nu söker vi en lokalvårdare till Viskaforsskolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår det att ansvara för städning av Viskaforsskolan. Du kommer även få ansvaret över att beställa städmaterial och hjälpa till med att organisera vid sjukfrånvaro.

Du som söker

Vi söker dig med SRY eller likvärdig utbildning inom lokalvård. Du ska ha minst ett års dokumenterad erfarenhet av städmaskiner och lokalvård. Du ska även ha datavana eftersom elekronisk handel tillämpas. Du skall kunna läsa, skriva och föra dialog på svenska för att kunna dokumentera och förstå städinstruktioner samt förmedla dessa till teamet.

Som person har du initiativ- och samarbetsförmåga, flexibilitet och smidighet, en serviceinriktad läggning och ett arbetssätt med stor självständighet samt förmåga att praktiskt omsätta teamets ideér som möjligör förbättringar och utveckling av verksamheten inom lokalvårdsorganisationen. Erfarenhet av teamarbete är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Poa Pettersson, enhetschef
Telefon: 0734-32 79 56

Therese Svensson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 81 15

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-08.

Vi söker engagerade lärare till Fristadskolan! Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Fristadskolan är en 7-9 skola med ca 345 elever. Vårt motto är "Jag kan, jag vill, jag frågar - huvudsaken är att jag vågar" och det är ihopkopplat med vår vision att eleverna när de slutar nian ska ta ansvar, ha respekt för olikheter, vilja fortsätta att lära sig samt ha en god självkänsla. Vi arbetar i fyra arbetslag som har ansvar för tre eller fyra klasser var. I arbetslaget samarbetar man kring elevernas mående och lärande. Vi har även ämnesgrupper som arbetar med gemensamma planeringar, sambedömningar och utveckling inom ämnet. Fristadskolans främsta styrkor är att eleverna dels upplever att lärarna bryr sig om dem och dels upplever att de utvecklar sina förmågor mycket. Dessutom är kollegiet trevligt och tar väl hand om varandra. På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolkurator, specialpedagog, SYV, skolsköterska, biträdande rektor och rektor.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du undervisar i något eller några av ämnena matematik, naturorienterade ämnen, idrott, slöjd eller hemkunskap för elever i år 7-9 på Fristadskolan. Olika kombinationer är möjliga. Fristadskolan arbetar utifrån "Jag kan, jag vill, jag frågar - huvudsaken att jag vågar". Det innebär att vi arbetar mycket med elevinflytande för att öka elevernas engagemang och som ett redskap att utveckla elevernas förmågor. Lärarna på Fristadskolan arbetar i arbetslag med ansvar för 3-4 klasser. Du är också med ämnesgrupper i de ämnen du undervisar i. Fristadskolan har en delakultur som bygger på samarbete och tillit.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i ett eller flera av ämnena matematik, naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, slöjd eller hem- och konsumentkunskap för grundskolans åk 7-9. För att arbeta hos oss behöver du vara bra på att samarbeta, ha eleven i centrum och använda utvärdering som en nyckel till förbättring av undervisningen.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Wikman, rektor
Telefon: 0768-88 86 46

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Vårt uppdrag att jobba med AST elever har gjort att även andra elever drar nytta av förhållningssättet där vi jobbar på att alla skall lyckas. Det gör att både elever och personal är överlag nöjda och motiverade. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med drygt 600 elever och ca 70 personal. 3 paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du undervisar i hem- och konsumentkunskap, gärna i kombination med annat ämne. Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande (BFL). Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge dem möjlighet att utvecklas. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen.

Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, IKT-utvecklare och skolledning. Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt.

Du som är nyexaminerad har möjlighet till en mentor under ditt första år hos oss.

Du som söker

Vi söker dig som:

- är legitimerad lärare och behörig att undervisa i hem -och konsumentkunskap årskurs 4-9
- reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att alla elever skall lyckas
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Persson, rektor
Telefon: 033-35 87 25

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Vårt uppdrag att jobba med AST elever har gjort att även andra elever drar nytta av förhållningssättet där vi jobbar på att alla skall lyckas. Det gör att både elever och personal är överlag nöjda och motiverade. Vi har just nu ett projekt som pågår som heter "Puls för lärande" som kort innebär att man rör på sig med hög puls under kort tid på förmiddagen så blir skolresultaten bättre under hela dagen. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med drygt 600 elever och ca 70 personal. 3 paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du undervisar i matematik årskurs 7-9.Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande (BFL). Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge dem möjlighet att utvecklas. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möte unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen.

Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, IKT-utvecklare och skolledning. Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt.

Du som är nyexaminerad har möjlighet till en mentor under ditt första år hos oss.

Du som söker

Vi söker dig som:

- är legitimerad lärare och behörig att undervisa i matematik årskurs 7-9
- reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att alla elever skall lyckas
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Persson, rektor
Telefon: 033-35 87 25

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Erikslundskolan är en skola för elever i åk F-9, Sjöboskolan tar emot elever i åk F-6. Skolorna ligger nära varandra och har hög andel behöriga lärare, med en stark vilja att utveckla sina respektive verksamheter. Ambitionen är att bedriva undervisning som har god förmåga att förse alla elever med en utbildning som är tillgänglig och har starkt fokus på kunskapsuppdraget.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som musiklärare på Erikslundskolan och Sjöboskolan planerar, genomför och utvecklar du undervisningen enskilt och tillsammans med kollegor. Samverkan med vårdnadshavare, elevhälsa och övrig personal kring elevernas utveckling och lärande ingår som en naturlig del i uppdraget. Av undervisningstiden är 60% förlagd på Erikslundskolan och 40% på Sjöboskolan. Tiden kommer fördelas i hela dagar på respektive skola. Undervisningen sker i årskurs 2-9.

Du som söker

Vi söker i första hand dig som är legitimerad musiklärare, men vi kan komma att anställa en obehörig person om behörig sökande saknas. För tillsvidareanställning krävs legitimation med behörighet i ämnet musik. Tidigare erfarenhet som musiklärare är meriterande och vi är alltid nyfikna på hur nya medarbetare kan bidra till att utveckla våra respektive verksamheter. Du ser dina kollegor som viktiga resurser i din egen utveckling och har förmågan att betrakta verksamheten som en helhet. Du står helhjärtat bakom skolans värdegrund och låter elevernas lärande och välmående stå i centrum för de beslut du fattar.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Martin Gunnarsson, rektor
Telefon: 033-35 8046

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Torgets förskola är en nyrenoverad förskola med närhet till både stadens centrum och dess kulturutbud samt stora grönytor och flertalet lekplatser. På förskolan finns fem ordinarie avdelningar, som med stadsbidrag för minskade barngrupper utökats till sju.

Din anställning

Anställningsform: Visstidsanställning på heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som en, av två, utvecklingspedagoger på Torgets förskola kommer du att i ditt uppdrag vara en nyckelperson i utvecklingen av förskolan, och utifrån förskolans styrdokument leda det kollegiala lärandet tillsammans med rektor. Utvecklingspedagogen ska se till att utbildningen utgår ifrån, och utvecklas med, fokus på att stimulera barns lust att lära, nyfikenhet, delaktighet och inflytande.
Att våga utmana, arbeta lösningsfokuserat och ha en förmåga att entusiasmera är viktiga egenskaper i arbetet.

Tjänsten innebär ett ordinarie förskolläraruppdrag med utökade arbetsuppgifter. Som förskollärare ska du genom lek och skapande aktiviteter skapa en trygg och lärorik miljö för varje barn på förskolan. Du ansvarar för att värdegrundsarbetet på förskolan hålls levande och att undervisning genomförs, dokumenteras, analyseras och utvecklas.

Ett urval av arbetsuppgifter som utvecklingspedagogen har utöver ordinarie förskolläraruppgifter:
. Handleda, utmana och stödja kollegor för att utveckla pedagogiska frågor. Bidra till att utveckla mötesplatser för pedagogisk reflektion.
. Inspirera kollegor och utveckla praktiken i vardagen.
. Bistå rektor i det praktiska genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet.
. Leda processer som utvecklar kollegialt lärande och höjer kvaliteten på barnens utbildning.
. Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation.
. Driva utvecklingsfrågor, följa och sprida forskning och beprövad erfa-renhet.


Som utvecklingspedagog får du följande förutsättningar för ditt uppdrag:
. Tid för uppdraget: Som utvecklingspedagog får du ytterligare minst 2h pedagogisk utvecklingstid i veckan.
. Tydlig uppdragsbeskrivning enligt plan: Ni arbetar utifrån en verksamhetsplan som tagits fram specifikt för den förskola du ska arbeta på. Ditt uppdrag utformas i dialog med rektor utifrån lokala behov.
. Professionsutveckling - Du kommer att ingå i ett centralt nätverk för utvecklingspedagoger och verksamhetsutvecklare från tre förskolor med möten var 6:e vecka.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med god samarbetsförmåga och stort intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är en positiv och lösningsorienterad person som ser kontakten med vårdnadshavare som en mycket värdefull tillgång i arbetet och som trivs med ett flexibelt arbete.

Vi ser gärna att du är någon med kunskap och erfarenhet eller intresse för ett interkulturellt arbetssätt i en flerspråkig miljö. Du är engagerad, professionell och kunnig inom systematiskt kvalitetsarbete vilken innebär att du har förmåga att analysera, reflektera och planera för att utveckla utbildningen.

Du är mycket yrkesskicklig, en god kommunikatör och har ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap.
Vi förväntar oss att du har en kvalificerad förmåga att omsätta teori till praktik, och erfarenhet av att leda vuxnas lärprocesser.

Vi värderar personlig lämplighet högt. Du ska ha en servicekänsla, ett gott bemötande och känna en glädje för arbetet i förskolan för att passa bra in hos oss.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Åsedahl, rektor
Telefon: 033-35 33 53

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-35 76 83

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-07.

Vill du ha en vardag med omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att möta många olika människor och sätta dig in i deras livssituationer? Välkommen att söka till oss på Myndighet IFO Vuxen! Vi är ett gäng socialsekreterare som känner ett stort engagemang för de personer vi möter i vårt arbete. Nu söker vi dig till vårt team!

Din nästa arbetsplats

IFO Vuxen & Unga Vuxna arbetar med att utreda och bevilja bistånd till unga vuxna (18-25 år) och vuxna (26 år och uppåt) som har en missbruksproblematik. För våra klienter föreligger ofta även annan problematik, som psykisk ohälsa, hemlöshet eller kriminalitet. Vi är 17 utredande socialsekreterarkollegor och har gott stöd av våra metodhandledare samt två enhetschefer. Vi har idag ett fint samarbete med både interna och externa samverkansparter, vilket vi värdesätter högt och ser som en förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete. Att hålla en hög professionell nivå där det finns en tydlighet i myndighetsutövningen är också något som präglar vår verksamhet.

Hos oss på IFO Vuxen får du ett gott kollegialt stöd och stora möjligheter att utvecklas i ditt arbete som socialsekreterare. I vår grupp trivs personer med en skopa humor, som på ett prestigelöst sätt delar med sig av tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper. Vi arbetar i ljusa och trivsamma lokaler i centrala Borås. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är i en omfattande utvecklingsresa, där vi satsar på att kompetensutveckla och implementera systemteoretiska metoder i våra verksamheter. För oss innebär det att vi utvecklar arbetssätt som fokuserar på de system vi ingår i, snarare än individen. Vi vill bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde och därför ges juridisk handledning av rättshandläggare, samt extern handledning.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tjänsten är ett vikariat på heltid under ordinarie befattningshavares föräldraledighet. t.o.m. 2021-03-05. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Utöver utredningsarbete innefattar arbetet en stor del av intern som extern samverkan. För att bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde ges juridisk handledning och extern handledning.

Du som söker

Du som sökande är utbildad socionom eller har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett stort engagemang och intresse för att arbeta med målgruppen missbruk, och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av detta. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, arbete med barn och unga samt är insatt i de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Du tycker om de juridiska aspekterna av ditt arbete, och du trivs med att föra resonemang kring detta med dina kollegor. Du är en engagerad person med stor lust att lära och du har en positiv inställning. I ditt klientarbete använder du MI som metod. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till människor i svåra livssituationer är en självklarhet för dig. En förutsättning i rollen är att du har ett gott handlag med svenska språket i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav. Vi ser fram emot att träffa vår nya kollega!

Vi avser att kalla sökande löpande under ansökningstidens gång.


Som anställd får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri entré till Borås Stads badanläggningar, ett förmånligt flextidsavtal, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt flera fina förmåner.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Andersson, enhetschef
Telefon: 033 - 35 74 02

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033 - 35 51 36

Sofe Andersson, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033 - 35 34 77

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-05.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,4 miljarder kronor. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de 4500 brukare/patienter som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang. Borås stad är ansluten till finskt förvaltningsområde och ser gärna sökanden med kunskap i finska språket.

Din nästa arbetsplats

Som enhetschef ansvarar du för cirka 20 medarbetare, företrädelsevis biståndshandläggare som fattar myndighetsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt avgiftshandläggare. Du kommer ha ett nära samarbete med legitimerad personal inom hälso- och sjukvården som bedömer behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som chef ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att säkerställa en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg för dem vi är till för. Bugetansvar för din enhet ingår som en naturlig del i tjänsten. För att främja en stimulerande och bra arbetsmiljö för medarbetarna arbetar du utifrån Borås Stads personalpolitiska program och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I syfte att förstärka medarbetarnas delaktighet och inflytande ska du trivas med att utveckla och stödja medarbetarna till att bli självorganiserande team. Rollen som enhetschef inom Borås Stad innefattar mycket samarbete med andra enheter, förvaltningar, myndigheter samt andra vårdgivare, likväl som samverkan med fackliga. Du har tre chefskollegor som du har ett nära samarbete med och tillsammans med verksamhetschefen utgör ni myndighets ledningsgrupp.

Du som söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning med relevant inriktning, företrädelsevis socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och är väl införstådd med att myndighetsrollen kräver professionalitet i alla lägen. Det är meriterande om du har erfarenhet inom psykisk ohälsa och missbruk samt kunskap om taxor och avgifter.

Ditt ledarskap ser vi som en nyckelegenskap, både avseende erfarenhet och personlighet. För dina medarbetare är du en förtroende- och trygghetsskapande chef som samtidigt kan vara tydlig, sätta gränser och hantera svåra samtal med såväl medarbetare som brukare och dess anhöriga. Du ska ha en positiv människosyn och kunna entusiasmera andra att utvecklas och nå uppsatta mål. Rollen som enhetschef innebär mycket samverkan, både internt och externt. Du behöver vara intresserad av verksamhetsutveckling, vara omvärldsorienterad, ha ett processorienterat synsätt och ha en reflekterande/anlytisk förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt och driver din verksamhet framåt på ett kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ulrika Johansson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 24, 0768-88 52 24

Borås Stads växel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 70 00

Borås Stad investerar i sina chefer och för att ytterligare stärka ditt ledarskap kommer du att ingå i Borås Stads ledarutvecklingsprogram. Du kommer även att medverka och vara aktiv i flera olika chefsforum, inom förvaltningen och inom Borås stad. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du också som anställd inom Borås Stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel, rabatterat pris på Västtrafiks årskort samt en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt att kalla sökande till intervju, vi ser fram emot din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

KreaNova är en förskola med estetisk profil. Vi arbetar med alla estetikens uttrycksformer för att skapa möjligheter för alla barn att utveckla olika färdigheter och förmågor, förstå sin omvärld och sig själva. På KreaNova anser vi att alla barn genom dans, musik, drama, bildkonst och berättande får stöd i sitt lärande samt stimulans i sin kreativitet. Tillsammans med barnen arbetar vi med uttrycksformerna som ett sätt att överbrygga språkgränser. Här finns kreativa verktyg som brännugn, teaterscen, musikinstrument och sagomiljö för berättande.

Läs mer om KreaNova på vår hemsida:
https://www.boras.se/utbildningochforskola/forskolaochpedagogiskomsorg/forskolor/forskolor/kreanova.4.16435d
3a15f14afe84c65901.html eller kontakta rektor Jessica Kjellén, telefon 0721-600 650, för att få veta mer!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare på KreaNova arbetar du i arbetslag för att på bästa sätt skapa en meningsfull och utvecklande dag på förskolan för barnen. Tillsammans med barnen och övriga pedagoger planerar, genomför, analyserar, utvärderar och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt i förskolans styrdokument och förskolans estetiska profil.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du vill bidra med engagemang och utvecklingsvilja.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera.

Du som söker tjänsten hos oss på KreaNova har stort intresse och gärna erfarenhet av de estetiska formerna, så som dans, musik, drama och bildkonst. Det är meriterande om du har någon vidareutbildning inom dessa områden, exempelvis ateljérista, danspedagog med flera.

Är det dig vi söker?
Tveka då inte, sök redan idag på boras.se/ledigajobb.
Du söker genom att bifoga CV samt ett personligt brev där du beskriver vad just du kan tillföra till den estetiska profilen på KreaNova förskola.

Vi vill också att du berättar om dina eventuellt tidigare erfarenheter av att arbeta med de estetiska formerna samt vilka utbildningar du har inom estetiken och hur du kan använda dem i ditt arbete tillsammans med barnen på KreaNova.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Kjellén, rektor
Telefon: 0721- 600 650

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-35 76 83

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-03.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Asklandaskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 280 elever. Vi jobbar med trygghet, respekt och ansvar som våra tre ledord på skolan. Vi har höga förväntningar på våra elever och oss själva. Varje årskurs består av 2 klasser med upp till 20 elever i varje klass. Vi har hög standard på lokaler och klassrum med smartboards i varje klassrum. Vår skola ligger nära till skog, sjö och å. Vi har en skolskog med samlingsplats för utelektioner. Vi har också ett uteklassrum för kreativa lektioner.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som lärare i årskurs 3 innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med en kollega samt i arbetslaget. Du kommer att tillsammans med din kollega att ansvara för årskurs 3.

Du som söker

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet och är utbildad lärare F-6, gärna med erfarenhet av att jobba på både låg- och mellanstadiet. Behörighet i matematik är meriterande.

Du tycker att arbetet med barn är stimulerande och har förmågan att se barnen i ett helhetsperspektiv. Du är flexibel, kreativ, strukturerad och gillar utmaningar. Du har även god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barnen, föräldrar och kollegor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Niclas Ternholt, rektor
Telefon: 033-35 58 07

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-10.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever. Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar. Det kollegiala lärandet är viktigt för oss, vi arbetar med Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt planerar, utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans. Planering och utvärdering av undervisningen ser vi som en kollektiv aktivitet och genom detta arbetssätt säkerställer och utvecklar vi undervisningens kvalité på skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu en klasslärare till årskurs 6. Årskurslaget i åk 6 består av tre klasslärare som undervisar i sina specifika ämnen i årskursens alla tre klasser. Som klasslärare har du mentorskap för klassens elever. Tillsammans med arbetslaget på mellanstadiet planerar, genomför och följer ni upp undervisningen, samt bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten genom kollegialt lärande.

Alla lärare på skolan arbetar med kollegialt lärande utifrån arbetssättet Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), ett arbetssätt som är inspirerat av Teachers Research Groups, Learning Study och Lesson Study. Kollegial och kontinuerlig undervisningsutveckling är en naturlig del av läraruppdraget.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 6, meriterande är också behörighet i bildämnet.

Vi söker en trygg och engagerad pedagog som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus. Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.

All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-13.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever. Skolan har 3 förskoleklasser och 5 fritidsavdelningar med ca 225 inskrivna elever. Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet/fritidsavdelningen som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker två pedagoger som ska undervisa i förskoleklass i nära samarbete med ytterligare en lärare i förskoleklass. Större delen av din arbetstid är tillsammans med förskoleklassen. Därutöver så jobbar du i fritidsverksamheten.Tillsammans skapar vi en varierad och trygg dag i förskoleklass och på fritidshemmet där elevernas kognitiva och sociala utveckling stimuleras.

Du planerar, genomför och utvecklar elevernas tid i förskoleklass och på fritidshemmet tillsammans med drivande kollegor. Du ansvarar också tillsammans med övrig fritidspersonal för våra rastaktiviteter. All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en verksamhet av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarbehörighet att undervisa i förskoleklass, exempelvis f-3, f-5, f-6 eller förskollärarexamen. Eftersom du även kommer att arbeta i fritidsverksamheten så är anställningsformen en 40 timmars tjänst som är semestergrundande.

Vi söker en trygg och engagerad pedagog som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-13.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Ekarängskolan är en F-6 skola som ligger omgiven av grönområden mitt i hjärtat av Hulta. Viktiga ledord för oss på skolan är kunskap, kvalitet, och kreativitet. Våra medarbetare är engagerande, kunniga vuxna som utgår från ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling. På skolan möts elever från olika kulturer där goda relationer och trivsel är ett av kännetecknen. Eleverna på Ekarängskolan har tillgång till en interaktiv lekplats, fotbollsplan och närhet till skolskogen vilket möjliggör en fysiskt aktiv vardag.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 3 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Du får stort förtroende att enskilt och tillsammans med kollegor planera, driva och utveckla verksamheten på fritidshemmet. Under del av dagen kommer du ha andra uppgifter som kan bestå i att vara behjälplig i klass eller grupp, åka med elever till simundervisning, undervisa i något ämne du är behörig i, leda rastverksamhet.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog. Du har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever och föräldrar såväl som mot kollegor. Du är kreativ och flexibel, sätter eleven i fokus, tar ansvar och är initiativrik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Joakim Magnusson, rektor
Telefon: 0768-88 81 01

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-09.

Vill du ha en vardag med omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att möta många olika människor och sätta dig in i deras livssituationer? Välkommen att söka till oss på Myndighet IFO Vuxen! Vi är ett gäng socialsekreterare som känner ett stort engagemang för de personer vi möter i vårt arbete. Nu söker vi dig till vårt team!

Din nästa arbetsplats

IFO Vuxen & Unga Vuxna arbetar med att utreda och bevilja bistånd till unga vuxna (18-25 år) och vuxna (26 år och uppåt) som har en missbruksproblematik. För våra klienter föreligger ofta även annan problematik, som psykisk ohälsa, hemlöshet eller kriminalitet. Vi är 17 utredande socialsekreterarkollegor och har gott stöd av våra metodhandledare samt två enhetschefer. Vi har idag ett fint samarbete med både interna och externa samverkansparter, vilket vi värdesätter högt och ser som en förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete. Att hålla en hög professionell nivå där det finns en tydlighet i myndighetsutövningen är också något som präglar vår verksamhet.

Hos oss på IFO Vuxen får du ett gott kollegialt stöd och stora möjligheter att utvecklas i ditt arbete som socialsekreterare. I vår grupp trivs personer med en skopa humor, som på ett prestigelöst sätt delar med sig av tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper. Vi arbetar i ljusa och trivsamma lokaler i centrala Borås. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är i en omfattande utvecklingsresa, där vi satsar på att kompetensutveckla och implementera systemteoretiska metoder i våra verksamheter. För oss innebär det att vi utvecklar arbetssätt som fokuserar på de system vi ingår i, snarare än individen. Vi vill bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde och därför ges juridisk handledning av rättshandläggare, samt extern handledning.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Utöver utredningsarbete innefattar arbetet en stor del av intern som extern samverkan. För att bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde ges juridisk handledning och extern handledning.

Du som söker

Du som sökande är utbildad socionom eller har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett stort engagemang och intresse för att arbeta med målgruppen missbruk, och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av detta. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, arbete med barn och unga samt är insatt i de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Du tycker om de juridiska aspekterna av ditt arbete, och du trivs med att föra resonemang kring detta med dina kollegor. Du är en engagerad person med stor lust att lära och du har en positiv inställning. I ditt klientarbete använder du MI som metod. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till människor i svåra livssituationer är en självklarhet för dig. En förutsättning i rollen är att du har ett gott handlag med svenska språket i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav. Vi ser fram emot att träffa vår nya kollega!

Vi avser att kalla sökande löpande under ansökningstidens gång.


Som anställd får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri entré till Borås Stads badanläggningar, ett förmånligt flextidsavtal, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt flera fina förmåner.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Andersson, enhetschef
Telefon: 033 - 35 74 02

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033 - 35 51 36

Sofie Andersson, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033 - 35 34 77

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-05.

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret. På Borås stads hemsida kan du läsa mer om vår förvaltning.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Personal- och Kontorsservice arbetar ca 70 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; Löneservice, Kontorsservice, Telefonservice och växel, Stadshusservice samt Personalenheten. Vi söker nu en ny medarbetare till Kontorsservice - Tryckeri.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter som digitaltryckare på Borås Stads tryckeri. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar digitaltryck i produktionsskrivare och storformat, orderhantering och andra i ett tryckeri förekommande arbetsuppgifter. I tjänsten ingår även att ansvara för inkommande beställningar. Du kommer att ha mycket kundkontakt. Vi är ett litet arbetslag där du kommer att arbeta i nära samarbete med oss.

Du som söker

Vi söker nu dig som har gymnasieutbildning inom media eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Du har dokumenterad yrkeserfarenhet av digitaltryckeri samt goda kunskaper i Acrobat och Office paketet. Har du arbetat i InDesign är det meriterande.

Du har en stark service- och teamkänsla och kan ge professionellt stöd och ett trevligt bemötande i dina kontakter med beställare och kollegor. Då den ena dagen inte är den andra lik och arbetet snabbt kan ändra sig, så det är viktigt att du är noggrann, självständig och har förmågan att prioritera och strukturera. Du har goda språkkunskaper i svenska både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marita Sjöberg, arbetschef
Telefon: 033-35 73 64

Åke Lindstrand, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 74 36

Daniel Cavrak, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 53 32

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi dig personalförmåner i form av friskvårdsbidrag och fria bad.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Asklandaskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 270 elever. Vi jobbar med trygghet, respekt och ansvar som våra tre ledord på skolan. Vi har höga förväntningar på våra elever och oss själva. Varje årskurs består av 2 klasser med upp till 20 elever i varje klass. Vi har hög standard på lokaler och klassrum med smartboards i varje klassrum. Vår skola ligger nära till skog, sjö och å. Vi har en skolskog med samlingsplats för utelektioner. Vi har också ett uteklassrum för kreativa lektioner.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som lärare i årskurs 4 innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med en kollega samt i arbetslaget. Du kommer att tillsammans med din kollega att ansvara för årskurs 4.

Du som söker

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du är legitimerad och utbildad lärare F-6, gärna med tyngdpunkt på mellanstadiet. Du tycker att arbetet med barn är stimulerande och har förmågan att se barnen i ett helhetsperspektiv. Du är flexibel, kreativ, strukturerad och gillar utmaningar. Du har även god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barnen, föräldrar och kollegor. Behörighet i matematik och NO i är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Niclas Ternholt, rektor
Telefon: 033-35 58 07

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med undervisning, studiehandledning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor, lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en lärarutbildning och lärarlegitimation i ämnet modersmål finska. Du har lätt för att samarbeta, är öppen, initiativrik och flexibel. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där elever kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Giovanna Chimenti, skoladministratör
Telefon: 033-35 54 31

Iveta Buzijana, skoladministratör
Telefon: 033-35 51 13

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med undervisning, studiehandledning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor, lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en lärarutbildning och lärarlegitimation i ämnet modersmål nederländska. Du har lätt för att samarbeta, är öppen, initiativrik och flexibel. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där elever kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Giovanna Chimenti, skoladministratör
Telefon: 033-35 54 31

Iveta Buzijana, skoladministratör
Telefon: 033-35 51 13

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med undervisning, studiehandledning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor, lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en lärarutbildning och lärarlegitimation i ämnet modersmål polska. Du har lätt för att samarbeta, är öppen, initiativrik och flexibel. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där elever kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Iveta Buzijana, skoladministratör
Telefon: 033-35 51 13

Giovanna Chimenti, skoladministratör
Telefon: 033-35 54 31

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med undervisning, studiehandledning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor, lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en lärarutbildning och lärarlegitimation i ämnet modersmål kurmanji. Du har lätt för att samarbeta, är öppen, initiativrik och flexibel. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där elever kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Iveta Buzijana, skoladministratör
Telefon: 033-35 51 13

Giovanna Chimenti, skoladministratör
Telefon: 033-35 54 31

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med undervisning, studiehandledning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor, lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en lärarutbildning och lärarlegitimation i ämnet modersmål romani kale. Du har lätt för att samarbeta, är öppen, initiativrik och flexibel. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där elever kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Giovanna Chimenti, skoladministratör
Telefon: 033-35 54 31

Iveta Buzijana, skoladministratör
Telefon: 033-35 51 13

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med undervisning, studiehandledning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor, lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en lärarutbildning och lärarlegitimation i ämnet modersmål svensk resanderomani. Du har lätt för att samarbeta, är öppen, initiativrik och flexibel. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där elever kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Giovanna Chimenti, skoladministratör
Telefon: 033-35 54 31

Iveta Buzijana, skoladministratör
Telefon: 033-35 51 13

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med undervisning, studiehandledning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med kollegor, lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en lärarutbildning och lärarlegitimation i ämnet modersmål makedonska. Du har lätt för att samarbeta, är öppen, initiativrik och flexibel. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där elever kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Iveta Buzijana, skoladministratör
Telefon: 033-35 51 13

Giovanna Chimenti, skoladministratör
Telefon: 033-35 54 31

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,3 miljarder kronor. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de 4000 brukare/patienter som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang

Din nästa arbetsplats

Myndighet ansvarar för inskrivning i hemsjukvård och planering av hemsjukvård efter sjukhusvistelse genom HSV-team Myndighet samt biståndshandläggning, avgiftshandläggning, boendeplanering och bostadsanpassning. Enheten består av drygt 70 medarbetare och HSV-teamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar tillsammans i team.

Vi söker arbetsterapeut eller fysioterapeut till HSV-team Myndighet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tllträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Tillsammans med övriga professioner på Myndighet utför du vård- och omsorgsplaneringar både på sjukhuset och via Web. I tjänsten ingår inskrivning av patienter i hemsjukvården innebärande dialog med primärvårdens rehabmottagningar.

2018 kom en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det innebär att nya arbetsätt håller på att utvecklas i samarbete med sjukhus och primärvården. Detta samtidigt som omställningen i till nära vård ställer nya krav på samarbete och utveckling av arbetsprocesser. Som medarbetare i HSV-teamet är du en aktiv del i detta arbete.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut och som har en vilja arbeta med planering inför utskrivning från sjukhus och med inskrivning i hemsjukvården. Erfarenhet av patientnära arbete ett krav. Du trivs att arbeta i team och har en mycket god förmåga att på ett förtroendegivande sätt samverka med många olika aktörer. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.

Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Kunskaper i finska är en merit då Borås Stad är ett finskt förvaltningsområde.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Eva Österlund Hjort, enhetschef
Telefon: 033- 35 88 33

Borås Stads växel, facklig företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter
Telefon: 033- 35 70 00

Borås Stads växel, facklig företrädare för Fysioterapeuterna
Telefon: 033- 35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar. För att underlätta för våra medarbetare att kombinera arbete och privatliv tillämpar vi flextid när arbetet tillåter.

Intervjuer skrev löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Särlaskolan är en F-9 skola med ca 450 elever. Skolan har två rektorer och är uppdelad i två enheter, F-6 och 7-9. På skolan finns ett tryggt och omtänksamt kollegium som är vana vid att jobba på en skola där man måste stötta varandra, ta personligt ansvar och vara flexibel. Skolan ligger centralt men ändå nära till naturen vid Ramnasjön.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker driven lärare till årskurs 1. Som lärare på vår skola arbetar du för att elevernas måluppfyllelse och trivsel i skolan. Vi på Särlaskolan arbetar för en röd tråd från förskoleklass upp till årskurs 9. Du tillsammans med dina kollegor brinner för elevens lärande och välmående.

För att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever arbetar du systematiskt, vilket innebär att du planerar, genomför och analyserar resultat för hög måluppfyllelse, både självständigt och tillsammans med dina kollegor. All undervisning grundar sig i gällande styrdokument.

Du som söker

Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på lågstadiet. Du är förtrogen med skolans styrdokument. Du har fokus på mål, resultat och kvalitet. Du jobbar lika bra självständigt som i grupp. Du är en positiv, flexibel och trygg lärare som brinner för sitt uppdrag. En person som gillar utmaningar och har lätt för att se möjligheter i stället för hinder.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johanna Holmér, rektor
Telefon: 033-35 80 85

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Myråsskolan ligger i ett naturnära område, där ett gott klimat bland personal och elever är ett kännetecken. Eleverna har tillgång till en stor skolgård med olika typer av lekområden. Med respekt och trygghet utvecklas eleverna till lärande, aktiva och ansvarskännande individer. På Myråsskolan ser vi olikheter som en tillgång och trygghet och allas lika värde är alltid i fokus. Elevinflytande är en viktig del av verksamheten och vi tar tillvara på vårdnadshavarnas synpunkter. På Myråsskolan möter vi alla med respekt och varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Myråsskolan är en arbetsplats där vi känner tillhörighet och trivs tillsammans. Skolans bärande pedagogiska idé bygger på BFL, digitalisering och språkutvecklande arbetssätt, för att få alla elever att nå sin fulla potential.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår att planera, följa upp och utvärdera din undervisning. Skolan är treparallellig men i arbetslaget jobbar fyra pedagoger, tre klasslärare och en resurs per årskurs. Du kommer att arbeta tätt ihop med andra pedagoger i ett av dessa arbetslag. Myråsskolan kommer att byggas om under 2020 vilket innebär att du kommer kunna vara med att påverka utformandet av en ny skola.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare eller som tar lärarexamen nu till augusti och är behörig att undervisa på mellanstadiet. Skolan arbetar med BFL, Bedömning för lärande, så det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån detta förhållningssätt.

För att lyckas i uppgiften behöver du vara engagerad och tydlig. Du skall kunna se varje elevs behov och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar, så att varje elev kan utvecklas. Vi jobbar i arbetslag så vi behöver dig som trivs med att samarbeta, är flexibel och gillar nya utmaningar. Du skall vara väl förtrogen med skolans styrdokument.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga att skapa goda lärmiljöer för alla elever. Du ska kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Pontus Ihrskog, rektor
Telefon: 0768-88 39 24

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-08.

Vill du hjälpa våra unga att lyckas? Vi söker dig som redan är specialpedagog eller dig som vill studera till specialpedagog. Grundskoleförvaltningen satsar på vidareutbildning som leder till kompetens som efterfrågas i verksamheten. Därför har du möjlighet att studera på 25 % av en heltid med bibehållen lön.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du är anställd vid Elevhälsan på Grundskoleförvaltningen och arbetar på någon eller några av våra skolor. Nu söker vi specialpedagoger till:

Viskaforsskolan F-6
Engelbrektskolan 7-9 (behörighet i matematik krävs)
Bodaskolan 7-9 och Daltorpskolan 7-9
Dalsjöskolan 4-9

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som specialpedagog är du en del av skolans elevhälsoteam som även består av rektor, kurator, skolpsykolog och skolsköterska. I teamet bidrar alla med sin specialistkompetens och ni tar hjälp av varandra. Arbetsuppgifterna är varierande och du planerar ditt arbete självständigt. Du gör kartläggningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. I arbetet med anpassningar och åtgärdsprogram stödjer du elever, pedagoger och vårdnadshavare. Tillsammans med rektor utvecklar du skolans verksamhet och har ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen med målet att alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan.

Vi vill att du ska utvecklas i din profession. Därför har du stöd i arbetet av kollegor, tillgång till regelbunden extern handledning och ett organiserat yrkesnätverk.

Du som söker

Du är legitimerad grundskollärare med specialpedagog- eller speciallärarutbildning, alternativt legitimerad grundskollärare som vill studera till specialpedagog. Uppdraget på Engelbrektskolan kräver behörighet i matematik för årskurs 7-9.

Som person är du målinriktad, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Ditt förhållningssätt är inkluderande och du trivs med att själv kunna planera och prioritera ditt arbete. Du driver utvecklingsarbete utifrån analys av tidigare resultat och följer forskningen på ditt område. Det är viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi arbetar tillsammans och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort är önskvärt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Merja Bahlsten, enhetschef
Telefon: 033-35 51 87

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever. Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar.

Det kollegiala lärandet är viktigt för oss, vi arbetar med Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt planerar, utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans. Planering och utvärdering av undervisningen ser vi som en kollektiv aktivitet och genom detta arbetssätt säkerställer och utvecklar vi undervisningens kvalité på skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu en idrottslärare som vill vara med och utveckla Engelbrektskolan F-6. Du kommer att ansvara för undervisning i årskurserna 3-6 samt planera och organisera arbetet tillsammans med lärare inom arbetslaget och med idrottsansvariga lärare på högstadiet. All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i ämnet idrott. Du är en trygg och engagerad pedagog som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus. Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-14.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan F-6 är en skola med Kommunikationsklass, en särskild undervisningsgrupp, knuten till sig. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning och klassföreståndarskap i årskurs 1. Tillsammans med dina kolleger planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Du kommer att ingå i arbetslag F-6. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.

Du som söker

Du har lärarexamen och behörighet för lågstadiet. Vi förväntar oss även att du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Det är en merit om du har erfarenhet av att jobba i flerspråkiga miljöer och är behörig i svenska som andraspråk.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, rektor
Telefon: 0768-88 79 77

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-05.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan F-6 är en skola med Kommunikationsklass, en särskild undervisningsgrupp, knuten till sig. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 8 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning och klassföreståndarskap i årskurs 4. Tillsammans med dina kolleger planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Du kommer att ingå i arbetslag F-6. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.

Du som söker

Du har lärarexamen och behörighet för mellanstadiet. Vi förväntar oss även att du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Det är en merit om du har erfarenhet av att jobba i flerspråkiga miljöer och är behörig i svenska som andraspråk.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, rektor
Telefon: 0768-88 79 77

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-05.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan F-6 är en skola med Kommunikationsklass, en särskild undervisningsgrupp, knuten till sig. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning och klassföreståndarskap i årskurs 6. Tillsammans med dina kolleger planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Du kommer att ingå i arbetslag F-6. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.

Du som söker

Du har lärarexamen och behörighet för mellanstadiet. Vi förväntar oss även att du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Det är en merit om du har erfarenhet av att jobba i flerspråkiga miljöer och är behörig i svenska som andraspråk.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, rektor
Telefon: 0768-88 79 77

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-05.

Din nästa arbetsplats

Att vara HR-specialist vid socialtjänsten i Borås Stad är ett stimulerande, händelserikt och meningsfullt arbete. Vi är ett litet HR-team som arbetar nära våra verksamheter och nu söker vi en ny kollega!

Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är två av fyra förvaltningar i Borås Stad som arbetar med socialtjänst. Arbetslivsförvaltningen samlar Borås Stads arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd, medan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning Barn och Unga och Vuxen. Förvaltningen innefattar även familjerätten, familjehem, öppenvård, stödboenden och HVB, fältgruppen och social jour. Våra två förvaltningar har en gemensam HR-enhet som består av HR-chef, två HR-specialister och en HR-administratör. Vi sitter i lokaler i centrala Borås.

Din anställning

Anställningsform: på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som HR-specialist i vårt team är du en del av en viktig och spännande samhällsfunktion. Du har en betydelsefull roll inom våra förvaltningar där din vardag är stimulerande och ingen arbetsdag är den andra lik. I rollen är du knuten till våra enhetschefer och verksamhetschefer inom båda förvaltningarna och ditt uppdrag är att ge råd, stöd och service inom hela HR-området. Du är chefernas bollplank i arbetsrättsliga frågor, rehabiliteringsärenden och arbetsmiljöfrågor. Vidare stöttar du dem i rekrytering, kompetensförsörjning och lönebildningsfrågor samt är en aktiv part i den årliga löneöversynsprocessen. Du samverkar med de fackliga organisationerna och genomför fackliga förhandlingar.

Arbetet sker i nära samarbete med din HR-specialistkollega och HR-chef. Utöver det dagliga, operativa arbetet har du även löpande månadsuppföljningar med de chefer du stöttar samt deltar i verksamhetsledningarna vid dina verksamhetsområden.

Då uppdraget är brett får du en kontinuerlig kompetensutveckling i det dagliga arbetet och du ges även möjlighet att ta del av Borås Stads utbildningar för HR-specialister. Du ingår i kommunens nätverk för HR-specialister och du samarbetar med kommunens centrala Personal- och förhandlingsavdelning.

Du som söker

Vi söker dig som trivs med att ha en omväxlande vardag och som blir engagerad av att få arbeta med bredden inom HR. Din kunskapsgrund är en akademisk examen inom personal- och arbetslivsområdet. Vi ser att det är fördelaktigt för både dig och oss om du har arbetat brett med HR-frågor i ett par år, men du kan också ha erfarenhet av att arbeta mer specialiserat med delar inom HR-området, exempelvis inom rekrytering, som konsultchef eller som handläggare vid myndighet som är av relevans för uppdraget.

För oss är det meriterande om du har erfarenhet av fackliga förhandlingar och likaså om du har arbetat med kompetensbaserad rekrytering. Det är även fördelaktigt att ha förståelse för hur offentlig sektor styrs och organiseras.

Dina värderingar inom HR är att vårt arbete ska vara värdeskapande för verksamheten. Du har ett intresse för verksamheten du stödjer och en ödmjuk förståelse för vad det innebär att arbeta som stödfunktion. Du är bra på att bygga goda relationer med de chefer och kollegor du arbetar med, och du förstår att tillit och förtroende i dessa relationer är viktigt i rollen som HR-specialist. Du strävar efter att tänka flera steg framåt i ditt arbete och du är en eftertänksam person med förmåga att resonera och analysera utifrån olika perspektiv. Du är en lagkamrat som stöttar dina kollegor och du gillar att dela med dig av dina kunskaper inom området. Inte minst så tycker du att arbetet ska vara roligt och prestigelöst!

En HR-specialist får många frågor på sitt bord och förväntas ge god återkoppling till sina chefer, således är det viktigt att du kan skapa en bra struktur i ditt dagliga arbete. Likaså är det en viktig förutsättning att du är en trygg person som har en vana att hantera svåra samtal, då HR är en part som deltar i rehab- och disciplinärenden.

Vi tillämpar löpande urval och anställningsintervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan och tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Mencevski, HR-chef
Telefon: 033-35 34 17

Annika Samuelsson, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 70 93

Malin Särén, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 85 92

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-05.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Äsperedskolan F-6 är integrerad med förskola och fritidshem och omfattar barn och elever i åldrarna 1-12 år. Skolan ligger i en naturskön miljö och vår skolgård inbjuder till en mängd aktiviteter. Skolan har en idrottshall med fullmått och en skolskog. Vi arbetar med elevdemokrati genom att en gång per månad ha klassråd, elevråd och stormöte. På vår skola tycker vi att det är viktigt med en gemensam grundsyn, därför arbetar vi aktivt med värdegrundsfrågor. På vår skola arbetar cirka 15 personer i olika yrken. Alla vuxna är engagerade i och tar ansvar för våra elever. Vi som arbetar på skolan är i olika åldrar och använder oss av varandras kompetenser, allt för att ge eleverna trygghet och en bra plattform att stå på.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 3 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som lärare i fritidshem/fritidspedagog ansvarar du tillsammans med pedagogerna i fritidshem för elever i fritidshemmet. Du planerar och utvecklar det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med dina kollegor samt i arbetslaget och enheten. Utöver att arbeta i fritidsverksamhet kan du komma att antingen ansvara för ett ämne du är behörig i eller som resurs för en eller flera elever eller klasser. Huvuduppdraget är dock att tillsammans med vår fantastiska fritidspedagog Elsa planera för och ansvara för fritidshemmet.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarutbildning med behörighet att arbeta i fritidshemmet alternativt dig med fritidspedagogutbildning. Du sätter eleven i fokus, känner ett starkt engagemang för elevgruppen och är resultatinriktad. Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får alla elever att växa. Du har förmågan att vara tydlig och skapa god arbetsmiljö för eleverna och dina kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och du är trygg i din lärarroll. Vi ser även att du visar goda ledaregenskaper, är trygg, tydlig och har lätt att skapa goda relationer samt att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Richard Jennerhed, rektor
Telefon: 0766-23 09 65

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-07.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar. Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos.

Totalt studerar drygt 1100 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd. Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet.

Ekonomiprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet växer och vi behöver nu utöka verksamheten med två lärare i juridik.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Önskat tillträde 10 augusti 2020

Dina arbetsuppgifter

Du har ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan. Har du behörighet i andra ämnen än juridik är det meriterande.

Du har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet och förstår betydelsen av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

Bifoga din lärarlegitimation eller yrkeslärarexamen till din ansökan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Ekberg, rektor
Telefon: 0768888150

Catrine Berglund, gymnasiechef
Telefon: 0768-887860

Mikaéla Andersson, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Sven Dahlberg, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: Växeln: 033-35 70 00

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-24.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Viskaforsskolan är en F-9 skola som är indelad i två enheter f-6 och 7-9 med ca 550 elever, med en rektor till varje enhet. Våra tre skollokaler finns utspridda över ett större skolområde. Skolan ligger i anslutning till naturområden, detta medför att det finns möjligheten till kreativ utomhuspedagogik. I direkt anslutning till skolan finns en fullstor och en mindre idrottshall, två fotbollsplaner samt en simhall. Personalen är organiserad i arbetslag.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 10 augusti 2020.

Dina arbetsuppgifter

Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang, din förmåga att arbeta självständigt och din pedagogiska kompetens.Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt.

Du som söker

Vi söker dig som:

- är legitimerad lärare och behörig att undervisa i idrott och hälsa i årskurs 7-9 i kombination med annat ämne som So, Ty eller Hkk
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.
- har höga förväntningar på elever och kollegor

Vi sätter stor vikt vid en god relation med elever och vårdnadshavare. Som ämneslärare ingår du i ett ämneslag där du ges möjlighet att reflektera över ditt arbete och får stöd när det behövs. Du ingår även i ett arbetslag där det ges möjlighet till ämnesövergripande samarbete.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mats Bergdahl, rektor
Telefon: 0768-88 88 87

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-06.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På vår förskola tror vi på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans bedriver vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar barnets nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Värdegrunden, barns inflytande, naturvetenskap och teknik, barns språkutveckling genomsyrar vår verksamhet. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt.

Lövängens förskola ligger centralt belägen i Målsryd, nära naturen. Förskolan har tre avdelningar: Två avdelningar med barn 1-4 år och en avdelning med barn 4-5 år. Det finns två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning. Pedagoger som arbetar för att barnen ska känna sig trygga och delaktiga. Omtanken om varandra och lusten att lära genomsyrar verksamheten.

Tjänsten som ska tillsättas är på en av våra avdelningar, där våra yngsta barn går, 1-4 år.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde: 2020-08-03 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Tillsammans med övriga pedagoger på avdelningen leder, planerar, ut-värderar, analysera och bedriver du en pedagogisk verksamhet som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära och främjar barns inflytande.

Du som söker

Vi söker dig som har förskollärarutbildning och därmed lärarlegitimation.

Du har:
-ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen och en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i Lpfö.
-ett positivt och professionellt bemötande bland barn, föräldrar, kollegor och andra aktörer
-lätt för att samarbeta
-lyhörd för andra
-flexibel och har lätt för att tänka nytt.
-Körkort, då det inte går att komma till Målsryd kl 6.00 med buss.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Inger Nyman, rektor
Telefon: 0766-230608

Lärarförbundet, facklig företrädare
Telefon: 033-357683

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-01.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Viskaforsskolan är en F-9 skola som är indelad i två enheter f-6 och 7-9 med ca 550 elever, med en rektor till varje enhet. Våra tre skollokaler finns utspridda över ett större skolområde. Skolan ligger i anslutning till naturområden, detta medför att det finns möjligheten till kreativ utomhuspedagogik. I direkt anslutning till skolan finns en fullstor och en mindre idrottshall, två fotbollsplaner samt en simhall. Personalen är organiserad i arbetslag.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 11 augusti 2020.

Dina arbetsuppgifter

Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang, din förmåga att arbeta självständigt och din pedagogiska kompetens.

Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt. Som ämneslärare ingår du i ett ämneslag där du ges möjlighet att reflektera över ditt arbete och får stöd när det behövs. Du ingår även i ett arbetslag där det ges möjlighet till ämnesövergripande samarbete.

Du som söker

Vi söker dig som:

- är legitimerad lärare och behörig att undervisa i SO i årskurs 7-9, eventuellt i kombination med annat ämne
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar
- har höga förväntningar på elever och kollegor

Vi lägger stor vikt vid en god relation med elever och vårdnadshavare.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mats Bergdahl, rektor
Telefon: 0768-88 88 87

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-06.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bredaredskolan är en trevlig och lugn skola med 126 elever. Den höga måluppfyllelsen såväl som den omfattande trivseln gör skolan populär. Skolan präglas av en samarbeteskultur på alla nivåer mellan elever, personal och vårdnadshavare och är organiserad i arbetslag för lågstadiet, mellanstadiet och fritids. Den fantastiska skolgården ligger naturskönt med skogen som närmaste granne. Kommunal buss tar dig till centrala Borås som ligger ca 12 km bort och busshållplats ligger i direkt anslutning till skolans område.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 3 augusti 2020.

Dina arbetsuppgifter

Tillsammans med arbetslag fritidshemmet och legitimerad kollega kommer du att ansvara för att verka i, driva och utveckla verksamheten. I arbetet ingår sedvanliga uppgifter för arbete på fritidshemmet i linje med LGR 11 och specifikt kapitel 4. Arbetslaget samverkar bland annat i planering, genomförande och utvärdering av arbetet på fritids, här har du en drivande roll. Under förmiddagarna sker planering av fritidshemsverksamheten och samverkan i klass.

Du som söker

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet och är legitimerad lärare för fritidshem alternativt fritidspedagog, gärna med erfarenhet. Det är viktigt att du tycker att arbetet med barn är stimulerande och har förmåga att se eleverna i ett helhetsperspektiv och sätta eleven i fokus. Du är flexibel, kreativ, strukturerad och gillar utmaningar. Att du har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever, föräldrar och kollegor är ett måste för denna tjänst. Denna tjänst kräver också att du har förmåga att planera mot långsiktiga mål, kunna följa upp och analysera verksamheten samt se möjligheter. God kommunikationsförmåga för att kunna delta i att utveckla såväl verksamheten som dig själv i samarbete med skolans övriga personal. Vi söker dig som vill ingå i vårt positiva och starka team på fritidshemmet. Kunskaper om formativt arbete och IKT i undervisningen är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Camilla Arvevik, rektor
Telefon: 0734-32 75 16

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-01.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Din nästa arbetsplats

Vill du ha ett livsviktigt arbete?

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta med patienter i ordinärt boende och/eller på ett vård- och omsorgsboende. Våra 9 tvärprofessionella team är geografiskt uppdelade över staden och arbetar patientnära med stort fokus på de ca 2 400 patienter som vi är till för.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten som sjuksköterska innebär att du självständigt identifierar, bedömer, planerar, organiserar, utför samt följer upp medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser utifrån en personcentrerad vård. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du också för att handleda och delegera omvårdnadspersonal och du ger råd och stöd för övriga professioner i teamet. Då verksamheten är i ständig utveckling ingår ny välfärdsteknik som en naturlig del i tjänsten, likväl som att du bidrar till utvecklingen i användandet av våra kvalitetsregister.

Arbetstiderna är heltid- dagtid med viss helgtjänstgöring.

Du som söker

Du som söker till vår fantastiska yrkeskår är legitimerad sjuksköterska och är trygg med att arbeta självständigt samt att handleda andra. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunal hemsjukvård liksom specialistutbildning inom distrikt, geriatrik, demens eller palliativ vård.

Vi välkomnar nya kollegor som genom engagemang och nytänkande kan bidra till att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom hemsjukvården. Då god teamanda genomsyrar vår yrkeskår hoppas vi finna dig som är en genuin lagspelare och som trivs med att arbeta lösningsfokuserat där du har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta framåtriktat, både i det patientnära arbetet samt att bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner.

Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta. Viktiga ledord för vår verksamhet är professionalism, lärande och engagemang.

Vårt arbete är oerhört meningsfullt och nu söker vi dig som vill ha ett livsviktigt arbete!

För denna tjänst behöver du ha körkort.

Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Gustafsson, enhetschef
Telefon: 033-35 51 19

Jenny Andersson, enhetschef
Telefon: 033-35 58 08

Gunilla Eliasson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Ett meningsfullt, omväxlande och patientnära arbete i ett tvärprofessionellt team. Du ges möjlighet till kompetensutveckling och deltagande i nätverk. Du erbjuds en individuell introduktion med tillgång till mentor. Som medarbetare hos oss får du också fri entré till kommunens badanläggningar samt friskvårdsbidrag, rabatterat pris på Västtrafiks årskort och tillgång till personalklubben Merkrafts utbud som utsetts till Sveriges bästa personalklubb 2019.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Vill du arbeta med människors olikheter och söker en utmaning? Vill du få nya erfarenheter som lyfter ditt CV för framtiden? Är du en lugn, trygg och ansvarsfull person, sök till oss!

Din nästa arbetsplats

Hos oss arbetar du nära en annan människa som har behov av tydlighet, rutiner och struktur där utmanande beteende är en del i arbetet som du kommer att möta.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Flertalet dag- och vaken natt tjänster. Varaktighet och sysselsättningsgrad efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I arbetet ingår att stötta hyresgästerna i deras vardagsliv med allt från hygien, matlagning till fritidsaktiviteter.

Du arbetar enskilt i hyresgästernas hem men med stöd av ett team kollegor som arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Du får en erfarenhet att arbeta strukturerat, pedagogiskt och enligt lågaffektivt bemötande något som ofta värderas högt inom många yrken i ditt vidare arbetsliv.

Eftersom du arbetar i personers hem är det bemannat dygnet runt och arbetet är förlagt till dag, kvällar och helger. Det kan ingå sovande jour.

Du som söker

Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta med människor. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av personer med funktionshinder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Carina Abrahamsson, enhetschef
Telefon:

Anna Settergren, enhetschef
Telefon:

Monica Waissman, enhetschef
Telefon:

Annika Klamas Persson, enhetschef
Telefon:

Borås Stads växel, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Intervjuer och tillsättning av tjänsterna sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-05-15.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,3 miljarder kronor.

Inför sommaren 2020 söker område korttid, hemteam och natt/larmorganisation personal som har ett stort intresse av att utvecklas inom vård- och omsorg. Du som semestervikarie har en viktig och betydelsefull roll i våra verksamheter när ordinarie personal går på semester. Du kommer att erbjudas ett spännande och omväxlande arbete där du får göra skillnad för våra invånare.

Semestervikariaten är under följande perioder:
Semesterperiod 1: 2020-06-22 tom 2020-07-19
Semesterperiod 2: 2020-07-20 tom 2020-08-16

Vi ser gärna att du arbetar båda perioderna, gör du detta premieras du med ett extra lönetillägg. Innan semestervikariatet kan du börja arbeta som timvikarie via Bemanningsenheten.

Din nästa arbetsplats

Du kommer i ditt arbete möta både yngre och äldre människor med demens- och somatisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblematik samt individer i behov av palliativ vård. Du kommer att arbeta vardagar och helger och arbetstider är dag/kväll eller natt. Nedan ser du en kort beskrivning av verksamheterna.

Korttidsenhet
I vård- och äldreförvaltningen har vi tre korttidsenheter med olika inriktningar. Under en kortare period vistas här människor med omvårdnadsbehov samt hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hemteam
Hemteamet är en enhet som vänder sig till människor i behov av stöd efter sjukhusvistelse eller korttid. De som känner otrygghet/oro för hemgång eller är i behov av rehabilitering kan beviljas hemteam under begränsad tid.

Natt/larmorganisation
Natt/larmorganisationen verkar i hela Borås Stad och har i uppgift att åka hem till individer som tillkallar hjälp via trygghetslarm. De är även ansvariga för att på nattetid utföra planerade hemtjänstinsatser.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Deltid. Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som vårdpersonal arbetar du nära människor som är i behov av vård- och omsorg. Du hjälper till med dagliga sysslor, personlig omvårdnad, måltider, städ och tvätt. I arbetet kommer du att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem. Eftersom du ersätter ordinarie personal krävs det hög kvalitet på omvårdnadsinsatser.

Du som söker

Vi ser gärna att du som söker antingen har påbörjat en hälso- sjukvårdsutbildning, är utbildad undersköterska (eller likvärdig utbildning) eller har god erfarenhet från vårdarbete. Du har goda kunskaper i tal och skrift i svenska språket. För arbete i hemteam och natt/larmorganisation är körkort ett krav.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!


För fler jobb inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, spana in https://boras.se/sommarjobb.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jonna Andersson, administratör
Telefon: 033-353723

Magdalena Pettersson Bodagatans korttidsenhet, enhetschef
Telefon: 033-353203

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-05-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-01-02

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2030-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-01-02

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2030-01-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid.

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2029-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-01-08

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2030-01-31.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Årets Kommun
Borås Stad har utsetts till Årets Kommun i Sveriges största karriärundersökning som varje år genomförs av Employer Branding-företaget Universum, där studenter och unga yrkesverksamma får ranka arbetsgivare.

Vuxen och barn i sampel,

Karriärföretag 2020
Borås Stad har även blivit utsedd till ett Karriärföretag 2020. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-01-24 09.02

p

Kontakt