Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Referensnummer: 24:2021:97 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i SU-grupp på Dalsjöskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:82 | Sista ansökningsdag: 2021-05-05

Lärare årskurs 1-6 idrott och hälsa på Ekarängskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 26:2021:14 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Socialsekreterare IFO Vuxen/Unga vuxna, Myndighet, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:125 | Sista ansökningsdag: 2021-05-05

Lärare årskurs 4-6 Ma/NO/Tk på Särlaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:115 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i modersmål rumänska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:116 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i modersmål spanska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:117 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i modersmål kurmanji, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:118 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i modersmål serbiska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:119 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i modersmål makedonska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:120 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i modersmål polska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:122 | Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Lärare i modersmål resanderomani, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 26:2021:12 | Sista ansökningsdag: 2021-04-26

Behandlingsassistent, Mobila teamet, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 2523:2021:4 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Lärare i dans, Bäckängsgymnasiet

Referensnummer: 24:2021:108 | Sista ansökningsdag: 2021-05-04

Vikarierande lärare årskurs 7-9 engelska på Sandgärdskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:124 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Kock på Dannikeskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:91 | Sista ansökningsdag: 2021-05-11

Vikarierande lärare årskurs 1-3 på Kerstingårdsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 253:2021:4 | Sista ansökningsdag: 2021-05-20

Lärare i svenska som andraspråk i kombination med annat ämne, Vuxenutbildningen

Referensnummer: 13:2021:3 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Kart/mätningsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Referensnummer: 26:2021:13 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Enhetschef gemensam mottagningsenhet, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 23:2021:26 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Förskollärare till Norrbyskolans förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:110 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Lärare i fritidshem på Svaneholmskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:53 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Lärare i hörselklass på Björkhöjdskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:54 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Lärare i hörselklass (förskoleklass) på Björkhöjdskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:51 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Lärare årskurs 1-3 på Rångedalaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2527:2021:7 | Sista ansökningsdag: 2021-05-14

Flera yrkeslärare till läsåret 2021/2022, Viskastrandsgymnasiet

Referensnummer: 24:2021:39 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Vikarierande lärare årskurs 1-6 på Byttorpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2524:2021:4 | Sista ansökningsdag: 2021-05-07

Lärare i psykologi, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 21:2021:7 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Ung ledare med intresse för digital utveckling till fritidsgårdsverksamhet, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:26 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Biståndshandläggare, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 2524:2021:5 | Sista ansökningsdag: 2021-05-07

Lärare i spanska och svenska, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 24:2021:123 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Lärare årskurs 7-9 teknik och NO på Fristadskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:96 | Sista ansökningsdag: 2021-05-06

Lärare årskurs 4-9 trä och metallslöjd på Dalsjöskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:104 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Lärare i fritidshem på Dannikeskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:121 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Lärare i fritidshem på Gånghesterskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:24 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Rekryteringssamordnare, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 2524:2021:3 | Sista ansökningsdag: 2021-05-21

Lärare till IB i matematik och fysik, Sven Eriksonsgymnasiet

Referensnummer: 24:2021:98 | Sista ansökningsdag: 2021-05-04

Lärare i fritidshem/förskollärare på Aplaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:105 | Sista ansökningsdag: 2021-05-04

Lärare årskurs 3-6 trä- och metallslöjd på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2021:25 | Sista ansökningsdag: 2021-05-07

Förskollärare till Kärrabackens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:106 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Rektor på Fjärdingskolan F-6, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2527:2021:6 | Sista ansökningsdag: 2021-05-14

Yrkeslärare till Gymnasiesärskolan Fastighet, anläggning och byggnation, Viskastrandsgymnasiet

Referensnummer: 24:2021:102 | Sista ansökningsdag: 2021-04-25

Lärare i fritidshem på Bodaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2021:24 | Sista ansökningsdag: 2021-05-16

Förskollärare till Rångedalagårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2021:23 | Sista ansökningsdag: 2021-05-07

Förskollärare till Kransmossens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 26:2021:11 | Sista ansökningsdag: 2021-04-26

Boendekonsulent till Boendesociala enheten, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:103 | Sista ansökningsdag: 2021-04-23

Lärare årskurs 2-6 musik på Bodaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:99 | Sista ansökningsdag: 2021-04-22

Lärare i fritidshem på Bodaskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 22:2021:2 | Sista ansökningsdag: 2021-04-26

Bibliotekarie, Kulturförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:94 | Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Skolkurator, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2523:2021:2 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Lärare i musik, Bäckängsgymnasiet

Referensnummer: 28:2021:21 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Enhetschef Vård-och omsorgsboende, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:95 | Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Skolkurator, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2021:22 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Förskollärare till Frufällegrdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:72 | Sista ansökningsdag: 2021-04-21

Lärare i fritidshem på Svedjeskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:87 | Sista ansökningsdag: 2021-04-21

Lärare årskurs 7-9 i Trä- och metallslöjd på Viskaforsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:88 | Sista ansökningsdag: 2021-04-21

Lärare årskurs 6-9 hem- och konsumentkunskap på Viskaforsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2021:90 | Sista ansökningsdag: 2021-04-27

Speciallärare årskurs 7-9 svenska på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:23 | Sista ansökningsdag: 2021-04-25

Verksamhetschef till Hälso-och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 23:2021:18 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Förskollärare till Hällegårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 2527:2021:5 | Sista ansökningsdag: 2021-04-23

Yrkeslärare Fordons-och transportprogrammet, Viskastrandsgymnasiet

Referensnummer: 034544:2021:1 | Sista ansökningsdag: 2021-05-09

Sommarjobb som handledare för feriearbetare, Bemanning Pedagogik

Referensnummer: 24:2021:76 | Sista ansökningsdag: 2021-05-06

Lärare i fritidshem/Förskollärare på Engelbrektskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 30:2021:19 | Sista ansökningsdag: 2021-05-16

Semestervikarier till gruppbostäder LSS för personer med autism, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:19 | Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska Hälso-och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:10 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska Hälso-och sjukvårdsorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2021:14 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Sjuksköterskor, två tjänster till Funktionshinder och socialpsykiatri, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:6 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Sjuksköterskestudent alt. Undersköterska sommarvikariat HSV, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:5 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Fysioterapeut student, sommarvikariat, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2021:4 | Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Arbetsterapeut student sommarvikariat, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 289999:2020:1 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten Äldreomsorg och Funktionshinderverksamhet, Bemanning VÄF-SOF

Referensnummer: 283910:2020:2 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarie för sjuksköterskor, Bemanningsservice Sjuksköterskor

Referensnummer: 240320:2020:2 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten Ped. Skola, Bemanning Pedag.

Referensnummer: 240320:2020:3 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten Ped. Kök-lokalvård, Bemanning Pedag.

Referensnummer: 240320:2020:4 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten Ped. Bibliotek mm, Bemanning Pedag.

Referensnummer: 240320:2020:5 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarier, Bemanningsenheten Ped. Bad och fritid, Bemanning Pedag.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med 640 elever och ca 80 personal. 3 paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare.

Dalsjögruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Den vänder sig till elever i årskurs 4-9 med diagnoserna ADHD och autism och som har hamnat i socioemotionella svårigheter som yttrar sig i utagerande beteende. Gruppen tillhör Dalsjöskolan och ligger i anslutning till mellanstadiets skolgård.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 Augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Dalsjögruppen kan ta emot sju-nio elever från hela Borås. Eleverna får tillgång till undervisning i en liten grupp med utökat vuxenstöd. En placering i gruppen kan bli aktuell när svårigheterna hindrar elevens dagliga skolarbete och sociala samspel samt påverkar eleven negativt. Särskilda stödinsatser ska vara prövade och utvärderade. Särskild prövning och antagning görs av Borås Stads centrala antagningsgrupp. I Dalsjögruppen arbetar personalen nära och tillsammans. Personalstyrkan består av två-tre lärare. Tillsammans har gruppen kompetens inom lågaffektivt bemötande och behörighet att undervisa i alla ämnen i grundskolan. Undervisning och social färdighetsträning sker alltid parallellt. Pedagogernas arbete utgår från ett pedagogiskt och ett socialt perspektiv. Undervisningen sker enligt läroplanen för grundskolan. I det sociala elevmålsarbetet får eleverna stöttning och hjälp med att utveckla egna strategier för att hantera olika situationer.

Du som söker

För att lyckas i uppdraget behöver du ha ett lågaffektivt bemötande samt lärarlegitimation med behörighet i svenska och SO årskurs 4-9.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en person som:
- har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
- har lätt att samarbeta med andra och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
- lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. - sätter upp och håller tidsramar.
- har god förmåga att arbeta med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
- ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
- förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mathias Dahlander, rektor
Telefon: 033-35 51 38

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Ekarängskolan är en F-6-skola med ca 340 elever. Kännetecknade för skolan är välfungerande arbetslag där allas bidrag är viktiga. Skolklimatundersökningarna visar att eleverna trivs, att de tycker att de lär sig mycket och att alla vuxna bryr sig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 21-08-09

Dina arbetsuppgifter

Hos oss är du idrottslärare med ansvar för ämnet idrott och hälsa i årskurs 1-6 på skolan. Vi ser gärna att du är engagerad och brinner för ämnet. Du förväntas också kunna lyfta blicken och leva upp till det inkluderande förhållningsätt vi har på skolan där vi bemöter och tar ansvar för alla barns välmående. Vi ser också att du har förmåga att se din egen roll i skolans utveckling där du aktivt bidrar med dina kunskaper och erfarenheter i de olika pedagogiska forumen vi har för skolutveckling. Vidare är det viktigt att du kan förstå och praktisera ett demokratiskt förhållningsätt både till kollegor och elever.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig i idrott och hälsa på låg- och mellanstadiet. Utöver det skall du vara flexibel och vara lätt att samarbeta med. Det är viktigt att du ser varje elev som en enskild individ och förstår att det finns skillnader i sätt att lära så att varje individ får ett korrekt bemötande. För att kunna bidra till det goda arbetet på skolan är det viktigt att du är lösningsinriktad, empatisk och villig att utvecklas för det är bara vi själva som sätter våra gränser.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Joakim Magnusson, rektor
Telefon: 033-35 81 01

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-05.

Vill du ha en vardag med omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att möta många olika människor och sätta dig in i deras livssituationer? Välkommen att söka till oss på Myndighet IFO Vuxen/Unga vuxna! Vi är ett gäng socialsekreterare som känner ett stort engagemang för de personer vi möter i vårt arbete. Nu söker vi dig till vårt team!

Din nästa arbetsplats

IFO Vuxen/Unga Vuxna arbetar med att utreda och bevilja bistånd till vuxna (26 år och uppåt) och unga vuxna (18-25 år) som har en missbruksproblematik. För våra klienter föreligger det ofta även annan problematik såsom psykisk ohälsa, hemlöshet och kriminalitet. Vi är 18 utredande socialsekreterare som har ett gott stöd av varandra, våra metodhandledare samt två enhetschefer. Vi har ett fint samarbete med både interna och externa samverkansparter, vilket vi värdesätter högt och ser som en förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete. Att hålla en hög professionell nivå där det finns en tydlighet i myndighetsutövningen är också något som präglar vår verksamhet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Hos oss på IFO Vuxen/Unga vuxna får du ett gott kollegialt stöd och stora möjligheter att utvecklas i ditt arbete som socialsekreterare. Vi är en grupp som trivs med varandra, värdesätter humor och delar med oss av tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper på ett prestigelöst sätt. Vi arbetar i ljusa och trivsamma lokaler i centrala Borås. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är i en omfattande utvecklingsresa, där vi satsar på att kompetensutveckla och implementera systemteoretiska metoder i våra verksamheter. För oss innebär det att vi utvecklar arbetssätt som fokuserar på de system vi ingår i, snarare än individen. Vi vill bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde och därför ges juridisk handledning av rättshandläggare, samt extern handledning. Som anställd får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri entré till Borås Stads badanläggningar, ett förmånligt flextidsavtal, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt flera fina förmåner.

Du som söker

Du är utbildad socionom eller har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett stort engagemang och intresse för att arbeta med missbruksfrågor och vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom området. Meriterande är erfarenhet av myndighetsutövning, arbete med barn och unga samt kunskap kring de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Du har ett intresse och en fallenhet för de juridiska aspekterna av arbetet och det är naturligt för dig att föra resonemang kring dessa med dina kollegor. Engagemang, lust att lära och en positiv inställning värderar vi högt. I ditt klientarbete använder du MI som metod. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till människor i svåra livssituationer är en självklarhet för dig.
Vi avser att jobba med urval och kalla till intervju löpande under ansökningstidens gång. Vi ser fram emot att träffa vår nya kollega!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Andersson Neumann, enhetschef
Telefon: 033-35 74 02

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Annika Samuelsson, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 70 93

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Särlaskolan är en F-9 skola med ca 450 elever. Skolan har två rektorer och är uppdelad i två enheter, F-6 och 7-9. På skolan finns ett tryggt och omtänksamt kollegium som är vana vid att jobba på en skola där man måste stötta varandra, ta personligt ansvar och vara flexibel. Skolan ligger centralt men ändå nära till naturen vid Ramnasjön.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2021-08-09 till 2022-08-07.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker driven lärare. Som lärare på vår skola arbetar du för att elevernas måluppfyllelse och trivsel i skolan. Vi på Särlaskolan arbetar för en röd tråd från förskoleklass upp till årskurs 9. Du tillsammans med dina kollegor brinner för elevens lärande och välmående. För att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever arbetar du systematiskt, vilket innebär att du planerar, genomför och analyserar resultat för hög måluppfyllelse, både självständigt och tillsammans med dina kollegor. All undervisning grundar sig i gällande styrdokument.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarlegitimation med behöirghet i matematik, No och teknik på mellanstadiet. Du är förtrogen med skolans styrdokument. Du har fokus på mål, resultat och kvalitet. Du jobbar lika bra självständigt som i grupp. Som person är du positiv, flexibel, trygg lärare. Som brinner för sitt uppdrag. En person som gillar utmaningar och har lätt för att se möjligheter i stället för hinder.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johanna Holmer, rektor
Telefon: 033-35 80 85

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-05.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. 20 % av heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Arbete som modersmålslärare i rumänska. Sedvanliga lärararbetsuppgifter, bland annat undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete inom grundskolans verksamhetsområde i samverkan med arbetslag och elevhälsoorganisation. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarbehörighet i ämnet rumänska. Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Arbete som modersmålslärare i spanska. Sedvanliga lärararbetsuppgifter, bland annat undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete inom grundskolans verksamhetsområde i samverkan med arbetslag och elevhälso-organisation. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarbehörighet i ämnet spanska. Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde 9 Augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Arbete som modersmålslärare i kurmanji. Sedvanliga lärararbetsuppgifter, bland annat undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete inom grundskolans verksamhetsområde i samverkan med arbetslag och elevhälso-organisation. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarbehörighet i ämnet kurmanji. Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Arbete som modersmålslärare i serbiska. Sedvanliga lärararbetsuppgifter, bland annat undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete inom grundskolans verksamhetsområde i samverkan med arbetslag och elevhälso-organisation. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarbehörighet i ämnet serbiska. Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde 9 Augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Arbete som modersmålslärare i makedonska. Sedvanliga lärararbetsuppgifter, bl a undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete inom grundskolans verksamhetsområde i samverkan med arbetslag och elevhälsoorganisation. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarbehörighet i ämnet makedonska. Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 9 augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Arbete som modersmålslärare i polska. Sedvanliga lärararbetsuppgifter, bl a undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete inom grundskolans verksamhetsområde i samverkan med arbetslag och elevhälso-organisation. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarbehörighet i ämnet polska. Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 21-08-09

Dina arbetsuppgifter

Arbete som modersmålslärare i resanderomani. Sedvanliga lärararbetsuppgifter, bl a undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete inom grundskolans verksamhetsområde i samverkan med arbetslag och elevhälso-organisation. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarbehörighet i ämnet resanderomani. Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-12.

Du har nu möjligheten att söka ett spännande, kreativt och stimulerande arbete hos oss på Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen! Vi arbetar för att alla medarbetare skall få möjlighet att utveckla sina egna ansvarsområden, då vi tror att delaktighet och ansvar medför att vi tillsammans utvecklar vår enhet. Hos oss får du ett arbete som ger mycket tillbaka då det du gör i ditt dagliga arbete förändrar många människors liv till det bättre.

Din nästa arbetsplats

Du ansvarar för att utforma, genomföra och följa upp psykosocialt stöd och behandlingsarbete i strukturerad form för personer med missbruksproblem. Du arbetar utifrån uppdrag och beslut från socialsekreterare och det handlar ofta om snabba behandlingsinsatser för att förmå personer att ta emot stöd och hjälpinsatser för att kunna bryta pågående missbruk och destruktivt beteende. Grunden i arbetet är de genomförandeplaner som du utformar tillsammans med klienten och som utgår ifrån klientens vårdplan. Du utför även vissa kortare stöduppdrag som i stor utsträckning sker i klientens hem eller på annan plats utifrån individens situation. I uppdraget ingår bland mycket annat att följa med på körningar till och från behandlingshem, samt vid behov utföra drogtester.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Du har en högskoleutbildning som bedöms lämplig för uppdraget eller är utbildad behandlingsassistent. Vi söker dig som har ett genuint intresse och erfarenhet av arbete med personer med beroendeproblematik. Meriterande är kunskap om de beteendeförändrande metoderna MI, CRA och Återfallsprevention. Du är van att arbeta med nätverk, är väl insatt i de nationella riktlinjerna för missbruksvård och har vana av social dokumentation.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anders Solum-Faeste, enhetschef
Telefon: 033-35 32 37

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Liselotte Book, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 37 15

Kommunal Boråsavdelningen, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 77 05

Utifrån arbetets art krävs att du i stor utsträckning klarar av att arbeta självständigt. Som person ska du ha förmåga att skapa goda relationer till klienter och vara trygg i att arbeta nära våra samarbetspartners. Det krävs att du är flexibel, välstrukturerad och kan arbeta självständigt men samtidigt vara positiv till teamarbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-26.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Bäckängsgymnasiet är en unik gymnasieskola med ett spännande programutbud, kvalificerad och inspirerande personal och en varm och social kultur. Hos oss får motiverade elever goda möjligheter att utveckla både sig själva och andra, och kunskapen de förvärvar befäster över lång tid.

Sammanlagt är vi 1400 elever och 140 vuxna, alla med en stark känsla för vår skola. Vi är organiserade dels i pedagogiska tvärvetenskapliga arbetslag, dels i sektorsvisa ämnesgrupper. Skolan ligger centralt i Borås och har fina lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid. Vikariat på 35 procent av heltid, tillträde 2021-08-06 till 2022-06-15

Dina arbetsuppgifter

Undervisning i dans, samt sedvanliga läraruppgifter. Du kommer att ingå i ett arbetslag, samt i ämneslag där du självständigt och tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen. Du förstår vikten av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan krävs (bifogas vid ansökan). Du ser möjligheter, är kreativ och du vill tillföra din kompetens för elevernas och skolans utveckling. Du bör kunna skapa förtroendefulla relationer, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl ämneskollegor som övriga funktioner på skolan.

Meriterande är erfarenhet av streetdance.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ann-Marie Ahlin, rektor
Telefon: 033-35 79 60

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sandgärdskolan är en skola för årskurs 7-9 med god gemenskap och goda studieresultat. Våra elever är motiverade och vill utvecklas. Vi söker dig som vill hjälpa dem lyckas. Vår skola är fem-/sex-parallellig och har för närvarande ca 430 elever. Det du kan förvänta dig av Sandgärdskolan är en arbetsplats med positiv atmosfär, att vi arbetar tillsammans utifrån aktuell pedagogisk forskning och mycket digitalt. Vi har ett positivt, tryggt och tillåtande klimat.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2021-08-09 till 2022-06-10

Dina arbetsuppgifter

Vi har en kollega som skall studera under terminen 2021-2022. Ett vikariat blir tillgängligt i augusti och löper under ett läsår. Du kommer att arbeta inom engelska i årskurs 7-9. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Vi hjälper varandra och delar planeringar och uppgifter. Delat mentorskap för en klass ingår också som en arbetsuppgift.

Du ingår i ett arbetslag och ämneslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns Elevhälsa, IKT-utvecklare och skolledning.

Du som söker

Vi söker dig som:
-är legitimerad lärare och behörig att undervisa i engelska.
-reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas
-visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet.
-har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.
-kan stå bakom tanken att elevens framgång är skolans ansvar.

Det är meriterande om du har arbetat med bedömning för lärande, BFL och IKT.

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Larsson, rektor
Telefon: 0768-88 88 10

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-04.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du är anställd som kock inom verksamhetsområde Kost- och lokalvård i Grundskoleförvaltningen och arbetar ute i något av våra kök. Just nu söker vi en kock till Dannikeskolan, en grundskola F-6 med 66 elever, samt en förskola med 53 barn. Skolan är belägen 19 km från Borås med 22 minuters bilväg.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 16 augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en kock som vill göra våra barn mätta och glada med hjälp av god, näringsriktig kost. Du lagar mat från grunden, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer. Arbetsuppgifterna är varierande och du är genuint intresserad av att planera, beställa, sköta om köket, laga mat och servera våra små och stora gäster. Du gör beställningar via e-handel, arbetar i kostdataprogrammet Matilda samt utför egenkontroll enligt HACCP. Som kock hos oss ingår du i team där ni lär av varandra och hjälps åt. Arbetstiderna är vanligtvis förlagda till dagtid måndag-fredag. I tjänsten ingår lokalvård med 20%

Många av våra kockar utrycker att det allra bästa med jobbet är att möta barn och skolpersonal samt att alla våra kök är KRAV-certifierade sedan hösten 2017. Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi vill att du delar det engagemanget

Du som söker

Du är utbildad kock med en restaurang- och storköksutbildning (3-årig) eller motsvarande och har goda matlagningskunskaper i kall- och varmkök samt specialkost. Vi ser gärna att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet som kock i restaurang eller storkök samt påbyggnadsutbildning inom yrket.

Du som söker:
- utvecklar helheten i köket tillsammans med dina kollegor
- är ansvarstagande och förstår vikten av kvalitet och service
- kan arbeta med ekonomi, är miljömedveten och har datorvana
- har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
- har B körkort

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Sörling, enhetschef
Telefon: 033-35 87 16

Therese Svensson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 81 15

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Kerstinsgårdskolan i Dalsjöfors ligger i ett lugnt område med tillgång till sim- och idrottshall.

Vårt förhållningssätt
Att vara på Kerstinsgården är tryggt, lekfullt och lärande. Utifrån en helhetssyn på barnens utveckling vill vi skapa:

En samlad pedagogisk verksamhet och omsorg.
Möjlighet till aktiviteter med mångsidigt innehåll.
Förutsättningar att möta varje barn på ett sätt som motsvarar barnets aktuella behov av stöd och stimulans.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2021-08-09 till och med 2022-06-10

Dina arbetsuppgifter

Undervisning och klassföreståndarskap i årskurs 1. Undervisning kan även förekomma i andra årskurser utifrån behörighet. Alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket. Du kommer att ingå i ett av skolans arbetslag.Arbetet innebär att planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet såväl enskilt som tillsammans med ett av skolans arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 2.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att arbeta på lågstadiet. Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Intresse och kunskap inom specialpedagogik är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marie Alkner, rektor
Telefon: 0766-48 96 57

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-11.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Läs mer om Vuxenutbildningen på vår hemsida.

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på heltid. Allmän Visstidsanst, tillträde 2021-08-26 eller enligt överenskommelse till 2022-06-10

Dina arbetsuppgifter

Är du legitimerad lärare och söker förändring? Här har du möjlighet att undervisa vuxna elever i svenska som andraspråk (sva) på grundläggande och gymnasial nivå inom Vuxenutbildningen.
Som lärare behöver du kunna individualisera undervisningen så den passar varje enskild individ.

Du som söker

Du är legitimerad lärare i sva för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gärna i kombination med annat ämne.
- Du är insatt i kursplaner, betygskriterier och styrdokument.
- Du använder digitala hjälpmedel i undervisningen och är intresserad av att utveckla nya arbetsformer.
- Du är engagerad och utgår från individens behov, har tålamod och god samarbetsförmåga.
- Du är utåtriktad, flexibel, kreativ och lösningsinriktad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mia Sundström, rektor
Telefon: 0768-88 53 28

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-20.

Med 110 000 invånare är Borås stort nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och högskola i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion.

Mycket positivt har hänt i Borås och många stora utmaningar återstår. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll i denna utveckling. Förvaltningen har ca 75 medarbetare och ansvarar bland annat för bygglov, detaljplaner, kartor, mätning och kommunal lantmäterimyndighet.

Våra kunder finns inom Borås stad, i de kommunala bolagen samt medborgare och företag verksamma i kommunen.

Din nästa arbetsplats

Vill du arbeta med mätning och kartframställning i en verksamhet i stark utveckling? Vill du arbeta i nära samarbete med medarbetare som brinner för samhällsbyggandet i Borås? Då skall du söka dig till oss!

Du kommer att tillhöra geodataavdelningen, som producerar och förvaltar geografisk information som används i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som kart/mätningsingenjör har du ett varierande och brett arbetssätt som omfattar både mätning och kartframställning. Inom mätning arbetar du bland annat med förberedelser och bearbetning av inmätningar till grund- och nybyggnadskartor och att i fält utföra lägeskontroller och utsättningar. Inom kartframställning arbetar du med att ta emot beställningar, producera nybyggnadskartor och bygglovskartor, importera mätningar till kartsystemet och exportera grundkartor till våra beställare. Därtill arbetar du med fotogrammetrisk kartering för ajourhållning av primärkartan.

Eftersom vi avser att avlasta vår kommunala lantmäteriavdelning framöver är det meriterande om du även är intresserad av att arbeta med ajourhållning av byggnadsregister, adressregister och lägenhetsregister, vilket dock endast kommer omfatta en mindre del av tjänsten.

Du som söker

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom mätning, GIS eller kartografi, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och med kommunal MBK ses som meriterande.

Du har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och gillar att ha interna och externa kontakter. Som person är du självständig men också en god lagspelare. Du har ett intresse för geodata och följer gärna utvecklingen i omvärlden. Du är noggrann, serviceinriktad och prestigelös med ett empatiskt förhållningssätt, och har lätt för att skapa relationer och hjälpa medarbetare. Du bidrar till en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten kräver B-körkort eftersom mätningsuppdragen till stor del utförs i fält under hela året.

Det är meriterande om du har kunskap och vana av en eller flera av följande system:
. TopoCAD/TopoDirekt/BAL
. QGIS
. DAT/EM Summit Evolution
. MicroStation
. ByggR
. Focus Detaljplan

Du behöver ha aktuell erfarenhet av mätning med totalstation och GNSS. Det är särskilt meriterande om du har vana av en eller flera av följande tillverkare av GPS-mottagare och fältdatorer:
. Leica
. Topcon
. Trimble

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Olof Olsson, avdelningschef
Telefon: 033-35 84 28

Tomas Ahnstedt, facklig företrädare för Vision
Telefon: 076-888 85 47

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare. Hos oss hittar du jobben där du bidrar till en bättre vardag för boråsarna, samtidigt som du får möjligheten att utvecklas, lära dig mer och göra karriär. Vi är ungefär 10 000 personer som varje dag skapar en bättre vardag för över 113 000 boråsare. Alltid med engagemang och hjärta. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen med cirka 300 medarbetare har en viktig roll inom kommunen. I höst etablerar vi vår nya enhet Gemensam mottagning - ett resultat av ett gediget förändringsarbete där tre verksamheter kommer slås samman till en. 1 september går startskottet och nu söker vi dig som vill leda enheten. Vill du vara med på resan tillsammans med vår förvaltning och våra härliga medarbetare? Sök till oss idag!

Din nästa arbetsplats

Gemensam mottagning är en sammanslagning av mottagningsgrupperna på våra områden Barn och Unga, Vuxen/Unga vuxna samt vår Sociala jour. Den nya enheten kommer att innebära en väg in, dygnet runt, för alla ärenden inom områdena barn och unga samt vuxna (SoL, LVU och LVM). Enheten kommer att bestå av femton socialsekreterare med myndighetsutövning och två metodhandledare. Gemensam mottagning har uppdraget att ta emot anmälningar och hantera biståndsansökningar, göra riskbedömningar samt förhandsbedömningar, bedöma utredningsbehov och hantera jourtelefon för rådgivning och konsultation.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 16 augusti eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som chef för Gemensam mottagning kommer du att leda vår nya enhet och vara en nyckelperson i det fortsatta implementerings- och förändringsarbetet. Uppstarten av enheten har föregåtts av ett gediget förändringsarbete, vilket innebär att du kommer till en arbetsplats med grundramarna satta för den nya verksamheten. I din roll kommer du att aktivt leda arbetet med att fylla ramarna för uppdraget på ett klokt och värdeskapande sätt för medarbetare och Borås invånare. Förvaltningen är organiserad i område Vuxen/Unga Vuxna samt Barn och Unga. Enhetens uppdrag kommer att spänna över båda områdena, men tillhörighet i organisationen är på område Vuxen/Unga vuxna. Där ingår du i en verksamhetsledning med enhetschefskollegor och du rapporterar till verksamhetschef. Vi erbjuder dig ett spännande jobb i vår ledningsgrupp, som ger dig ett gott kollegialt stöd och där dina kollegor har flera års erfarenhet av arbete inom IFO. Tillsammans med dessa får du regelbunden chefshandledning. Vi uppmuntrar dig till kompetensutveckling och du ges möjlighet att självständigt lägga upp ditt dagliga arbete med hjälp av ett förmånligt flextidsavtal.

Du som söker

Du är en trygg och erfaren ledare med stort engagemang för de frågor som Gemensam mottagning arbetar med. Du stimuleras av utvecklingsarbete och har förmåga att entusiasmera och utveckla andra. Du är utbildad socionom och vi ser att det är meriterande om du har erfarenhet från mottagningsarbete. För att lyckas i uppdraget är det en stor fördel om du har erfarenhet från både barn och unga- och vuxenområdet. Samverkansfrågor är en viktig del i ditt arbete och du kommer att skapa framgång genom tydlig kommunikation med både medarbetare, kollegor, chefer och samverkanspartners. Du har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt som genomsyrar din ledarstil och ditt arbete.
Hos oss får du ett stimulerande, utvecklande och meningsfullt arbete där du har stora möjligheter att påverka och göra skillnad. Intresserad? Välkommen att söka till oss! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att söka.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marianne Gunnarsson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 89 74

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Liselotte Book, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 37 15

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På Norrbyskolans förskola arbetas det aktivt med en kunskaps- och barnsyn där det kompetenta barnet står i fokus. Vilket innebär att pedagogerna är ansvariga för att ge barnen förutsättningar att erövra kompetens och uppfylla sin fulla potential. Förskolan bygger sin kunskapssyn på ett samspelsteoretiskt perspektiv där ansvaret ligger på pedagogerna att utgå från barns intresse i planeringen av undervisningen men samtidigt utmana barnen till att skapa nya erfarenheter. För att uppnå ett samspelsteroetiskt perspektiv krävs verktyg där språket är i fokus i samspelet mellan barn och pedagog. Förskolan arbetar interkulturellt genom att problematisera och se förskolans mångfald som en tillgång i barnens utbildning. Det finns en förståelse för att kulturer är ständigt föränderliga och omskapas i mötet mellan människor. Vi arbetar aktivt med att se individens värde istället för samhällets normer. Genom att arbeta språkutvecklande med ett interkulturellt förhållningssätt ger Norrbyskolans förskola barnen en god grund för det livslånga lärandet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med barnet i centrum bidra med din kompetens och ditt engagemang. Du har ansvar för att, tillsammans med dina kollegor, leda och utveckla avdelningens lärmiljö så att denna utmanar barnets nyfikenhet och lust att lära. Du ansvarar för att barnets utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras. Med utgångspunkt i våra nationella och lokala styrdokument bidrar du till att skapa en utvecklande, stimulerande och trygg miljö, där du även leder och entusiasmerar kollegor i det pedagogiska uppdraget.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är trygg i din yrkesroll, är en entusiasmerande person samt har en god kommunikativ förmåga. Du har förmåga att se möjligheter och handlingsalternativ i komplexa och utmanande situationer och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Som person har du en god pedagogisk förmåga och är positiv, drivande och utvecklingsorienterad. Du är van vid att ta eget ansvar samtidigt som du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och en prestigelös inställning. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta med många uppgifter samtidigt i en föränderlig verksamhet och ser en utmaning i att vara delaktig i att utveckla verksamheten.

Meriterande är goda kunskaper om språkutvecklande arbetssätt och goda IT-kunskaper.

Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andreas Stensson, rektor
Telefon: 076-8883812

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 76 83

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Svaneholmskolan är en F-6 skola med ca 130 elever. Skolan präglas av mycket goda resultat, lugn, arbetsro och hög trivsel bland elever och vuxna.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 21-08-09

Dina arbetsuppgifter

På fritidshem förekommande arbetsuppgifter samt som resurs i skolan.

Du som söker

Vi söker dig som har engagemang att skapa en stimulerande fritidsverksamhet och som är behörig enligt lärarlegitimation att undervisa i fritidshemmet. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Håkan Lundberg, rektor
Telefon: 0768-88 56 88

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Björkhöjdskolan är en alldeles ny skola. Skolan ligger i ett lugnt område med skog och natur alldeles in på knuten. Vi har nära till vår egen skolskog och andra friluftsanläggningar. Våra ljusa lokaler är nyrenoverade, rymliga och ändamålsenliga. Vi som arbetar på Björkhöjdskolan är engagerade i att bygga upp och utveckla skolan till en F-6 skola. Idag har vi 175 elever uppdelade på tre förskoleklasser, tre klasser i åk 1, tre klasser i åk 2 samt tre fritidsavdelningar. Till hösten 2021 planerar vi för ytterligare två förskoleklasser och en fritidshemsavdelning.
Tillsammans skapar vi en trygg och varm atmosfär som grund för elevernas kunskapsutveckling.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Undervisning och klassföreståndarskap i hörselklassen, årskurs 1. Tillsammans med dina kollegor skall du planera, genomföra och utvärdera din undervisning enligt styrdokumenten. Du skall dagligen arbeta för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever.

Du som söker

Vi söker dig som:
- Har lärarlegitimation 1-3
- Är utbildad i teckenspråk
- Visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet.
- Har erfarenhet att arbeta med elever med olika bakgrund och förutsättningar.
- Har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Har lätt för att samarbeta och kunna vara flexibel.
- Kunskap och intresse för specialpedagogik är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Olle Fagerström, rektor
Telefon: 0704-55 84 06

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Björkhöjdskolan är en alldeles ny skola. Skolan ligger i ett lugnt område med skog och natur alldeles inpå knuten. Vi har nära till vår egen skolskog och andra friluftsanläggningar. Våra ljusa lokaler är nyrenoverade, rymliga och ändamålsenliga. Vi som arbetar på Björkhöjdskolan är engagerade i att bygga upp och utveckla skolan till en F-6 skola. Idag har vi 175 elever uppdelade på tre förskoleklasser, tre klasser i åk 1, tre klasser i åk 2 samt tre fritidsavdelningar. Till hösten 2021 planerar vi för ytterligare två förskoleklasser och en fritidshemsavdelning.
Tillsammans skapar vi en trygg och varm atmosfär som grund för elevernas kunskapsutveckling.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning och klassföreståndarskap i hörselklassen, förskoleklassen. Tillsammans med dina kollegor skall du planera, genomföra och utvärdera din undervisning enligt styrdokumenten. Du skall dagligen arbeta för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever. När skoldagen är slut fortsätter du arbeta med elever i fritidshemmet.

Du som söker

Vi söker dig som:
- Har lärar- eller förskollärarlegitimation med behörighet i förskoleklassen
- Är utbildad i teckenspråk
- Visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet.
- Har erfarenhet att arbeta med elever med olika bakgrund och förutsättningar.
- Har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Har lätt för att samarbeta och kunna vara flexibel.
- Kunskap och intresse för specialpedagogik är meriterande.

Eftersom du kommer att arbeta i fritidsverksamheten också så är anställningsformen en 40 timmars tjänst som är semestergrundande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Olle Fagerström, rektor
Telefon: 0704-55 84 06

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Rångedalaskolan är i nuläget Borås stads minsta skola och ligger idylliskt placerat bara 15 minuter från centrala Borås. Närhet till skog och natur samt idrottsanläggningen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 21-08-09

Dina arbetsuppgifter

Undervisning och klassföreståndarskap i någon av lågstadiets klasser. Eftersom Rångedalaskolan är i en tillväxtfas behöver vi utöka med en lärare till. Du kommer att ansvara för en av lågstadiets klasser. Du blir del i ett litet arbetslag där alla deltagare är viktiga för att få skolan att fungera på bästa sätt. Eftersom det är en lite skola blir man som personal inblandad i mycket av skolans verksamhet och man bör gilla att vara en viktig del av skolans utveckling.

Du som söker

Vi söker dig som är lärare med legitimation samt med behörighet att arbeta på lågstadiet.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Intresse och kunskap inom specialpedagogik är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Richard Jennerhed, rektor
Telefon: 0766-23 09 65

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och at-traktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet erbjuder sex yrkesprogram, Fordons- och transportprogrammet, El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Industritekniska programmet - grafisk teknik och design samt svetsteknik, två högskoleförberedande program, Estetiska programmet - media och digital design och Samhällsvetenskapsprogrammet samt Introduktionsprogrammet. Skolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. 100 procent, tillträde 2021-08-09

Dina arbetsuppgifter

Vi söker yrkeslärare till:
- Bygg- anläggningsprogrammet, plåtslageri måleri, husbyggnad och mark och anläggning, anläggningsvärden
- El-och energiprogrammet, dator och kommunikationsteknik och el-och energiteknik
- Gymnasiesärskolans Fordonsvård och godshantering, Bygg, anläggning och fastighet.
Arebtet innebär annskaffning utav APL-platser, följa upp och vidareutveckla APL-arbetet med eleverna, samt handleda och följa upp gymnasiearbeten. Ansvar för material och undervisningslokal ingår i uppdraget.
I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande.

Du som söker

Vi söker i första hand dig som är behörig yrkeslärare inom ovanstående områden. Du bör ha dokumenterad behörighet/bransch utbildning som finns inom yrkesområdena och ska ha minst ha 5 års yrkeserfarenhet, gärna med arbetsledande uppgifter.

IKT- kompetens är meriterande då vi jobbar i fullständig datamiljö med en-till-en koncept.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna-Lena Jacobsson, rektor
Telefon: 0768-883130

Anna Bärgman, rektor
Telefon: 0768-883140

Kaj Sandgren, gymnasiechef
Telefon: 0768-883110

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-14.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Byttorpskolan flyttar in i nya fräscha lokaler. Byttorpskolan är en F-6 skola med ca 200 elever som strävar efter hög måluppfyllelse, engagerad personal och motiverade elever. Skolan består av fritids, förskoleklass och klasser åk 1-6 och har en omtyckt internationell profil som präglar undervisningen i flera ämnen. Det finns ett elevhälsoteam som stödjer verksamheten och eleverna i det dagliga arbetet. Byttorpskolan ligger nära naturen och sjön men ändå nära centrum. Vi har ett uteklassrum samt växtodling. Eftersom skolan ligger nära centrum har vi tillgång till stadens kulturutbud.

Det du kan förvänta dig av Byttorpskolan är en arbetsplats med positiv atmosfär, att vi arbetar tillsammans utifrån aktuell pedagogisk forskning och att du kommer utvecklas mycket som lärare. På Byttorpskolan har vi ett positivt, tryggt och tillåtande klimat.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2021-08-09 till 2022-06-15

Dina arbetsuppgifter

Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande, BFL. Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge dem varje möjlighet att utvecklas. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen.

Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns A-lag, Elevhälsa och skolledning. Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt.

Du som söker

Vi söker dig:
- som har examen och lärarlegitimation
- reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat med bedömning för lärande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jozefina Persson, rektor
Telefon: 0768-88 59 27

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar.
Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos.
Totalt studerar drygt 1200 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd.
Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet.
Sven Eriksonsgymnasiet ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.
Ytterligare information om verksamheten finner du via Borås Stads hemsida.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2021-08-06

Dina arbetsuppgifter

Undervisa i psykologi på Ekonomiprogrammet.
Du har ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan. Det är meriterande om du förutom psykologi också är legitimerad att undervisa i svenska.

Du har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet och förstår betydelsen av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Ekberg, rektor
Telefon: 076-888 81 50

Catrine Berglund, gymnasiechef
Telefon: 076-888 78 60

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-07.

Öppen ungdomsverksamhet och fritidsgårdar har en viktig funktion som mötesplats för unga.
Verksamheten ska stimulera till och stötta aktiviteter som bygger på barns- och ungas egna aktiva engagemang och ansvarstagande.

Till Öppen ungdomsverksamhet och fritidsgårdar ska barn och unga i Borås känna sig välkomna. Genom att arbeta främjande och med ett normkritiskt förhållningssätt ska verksamheten präglas av trygghet, jämställdhet och delaktighet. Metoder och arbetssätt som stärker barns och ungas rättigheter ska användas. Verksamhetens internationella ungdomsarbete består av ESC volontärtjänst, samt vänorts- och ungdomsutbyten.

Din nästa arbetsplats

Vill du arbeta med att utveckla mötesplatser för unga?
Vi söker dig som har gymnasieexamen och är mellan 19-23 år och som har intresse av att arbeta med barn- och ungdomsverksamhet och digital utveckling!
Tjänsten som ung ledare innebär en unik möjlighet att kombinera arbete inom Öppen ungdomsverksamhet, framför allt på fritidsgård, med handledning och utbildning inom området.

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2021-08-30 till 2022-04-30

Dina arbetsuppgifter

Du är med och skapar möjligheter för unga att planera och genomföra aktiviteter och projekt och bidrar därmed till att barn och unga får prova på nya aktiviteter och kan lära känna nya vänner.
Du deltar aktivt i att bemötande och fysiska miljöer är välkomnande, jämställda, tillgängliga och trygga samt bidrar till digital utveckling av verksamheten.
Planering, genomförande och uppföljning är viktiga delar av arbetet.

Tjänsten består av 2/3 schemalagt arbete på fritidsgård och 1/3 består av utbildning, eget utvecklingsarbete och handledning.

Du som söker

Ett villkor för anställning är att du är mellan 19-23 år och att du har fullgjord gymnasieutbildning.

Meriterande för tjänsten är om du tidigare deltagit i någon av Borås Stads ungdomsledarutbildningar, feriearbetat inom aktuell verksamhet eller har erfarenhet av föreningsliv.
Språkkompetens inom exempelvis arabiska, somaliska och engelska ser vi också som en merit, samt erfarenhet från att starta och driva projekt. Vi ser gärna att du har digital kompetens, exempelvis sociala medier samt att du har körkort.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Tina Brodin, biträdande verksamhetschef
Telefon: 076-8885665

Moa Andersson, facklig företrädare för Vision
Telefon: 076-6230682

Du kan komma att ha flera arbetsplatser och i arbetet ingår tjänstgöring på både dagtid, kvällar och helger.

Borås Stad lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar samt aktiviteter genom personalklubben MerKraft samt tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 500 medarbetare.

Din nästa arbetsplats

Myndighetsverksamheten ansvarar för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen för personer från 18 år (ej LSS och socialpsykiatri) och uppåt. Verksamheten ansvarar även för bedömning av hälso- och sjukvård för personer som vistas på sjukhus eller efter begäran från primärvården samt för boendeplanering, avgiftshandläggning och bostadsanpassning för hela Borås Stad. Myndighet består av cirka 80 medarbetare varav cirka hälften är biståndshandläggare som arbetar i team utifrån geografiska områden.

Vill du bli en viktig del av vår verksamhet och utvecklas tillsammans med oss? Nu söker vi flera nya kollegor som vill göra skillnad för dem som vi är till för!

Vi erbjuder dig en trygg anställning med omväxlande arbete i en god arbetsmiljö. För oss är arbetsglädje, engagemang och respekt viktigt. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och oss själva. Alla nyanställda medarbetare får en individuellt anpassad introduktion för att komma in i arbetet på bästa sätt. Genom introduktionen och i det fortsatta lärandet får du stöd och hjälp av enhetschef, metodhandledare och kollegor. Vi har kontor i nyrenoverade lokaler på Ramnåsgatan 1, som ligger strax intill Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken runt knuten.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som biståndshandläggare är det viktigt att arbeta utifrån en helhetssyn med brukaren i fokus. Arbetet innebär att utreda, bedöma och fatta/ompröva beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. I det dagliga arbetet innebär det enskilda möten, vårdplaneringar och samverkan med övrig personal, anhöriga och externa myndigheter samt dokumentation. Vi utreder enligt modellen IBiC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor och andra professioner och verksamheter. På vår hemsida kan du läsa mer om yrket och se vad biståndshandläggarna Annie och Henric berättar om sitt arbete.

Du som söker

Du som söker har en högskoleutbildning från socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet, inklusive kurs i socialrätt. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikativ förmåga både språkligt och skriftligt. B-körkort är ett krav.

Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och välkommnar sökande med olika bakgrund. För att underlätta för våra medarbetare att kombinera arbete och privatliv tillämpas flextid när arbetet tillåter. Som medarbetare i Borås Stad har du tillgång till friskvårdsförmåner. Utöver friskvårdsbidraget får du exempelvis möjlighet att delta i vår prisbelönta personalklubb Merkrafts aktiviteter, gratis inträde till badanläggningar och rabatterat pris på gym.

Vi arbetar med löpande urval och kallar kontinuerligt sökande till intervju.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Karolina Sic, enhetschef
Telefon: 033-35 33 82

Emma Granqvist, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 84 23

Amanda Pålsson Hult, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 78 85

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar.
Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos.
Totalt studerar drygt 1200 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd.
Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet.
Sven Eriksonsgymnasiet ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.
Ytterligare information om verksamheten finner du via Borås Stads hemsida.

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på heltid. Tillträde 2021-08-06 till 2022-06-24

Dina arbetsuppgifter

Undervisa i spanska och svenska på Ekonomiprogrammet.
Du har ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen.

Du som söker

Lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan i spanska och svenska.

Du har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet och förstår betydelsen av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Ekberg, rektor
Telefon: 0768-88 81 50

Catrine Berglund, gymnasiechef
Telefon: 0768-88 78 60

Fackliga företrädare är Mikaéla Andersson och Sven Dahlberg (Lärarnas Riksförbund). Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-07.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Fristadskolan är en 7-9 skola med ca 345 elever. Vårt motto är "Jag kan, jag vill, jag frågar - huvudsaken att jag vågar" och det är ihopkopplat med vår vision att eleverna när de slutar nian ska ta ansvar, ha respekt för olikheter, vilja fortsätta att lära sig samt ha en god självkänsla. Vi arbetar i fyra arbetslag som har ansvar för tre eller fyra klasser var. I arbetslaget samarbetar man kring elevernas mående och lärande. Vi har även ämnesgrupper som arbetar med gemensamma planeringar, sambedömningar och utveckling inom ämnet. Fristadskolans främsta styrkor är att eleverna dels upplever att lärarna bryr sig om dem och dels upplever att de utvecklar sina förmågor mycket. Dessutom är kollegiet trevligt och tar väl hand om varandra. På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolkurator, specialpedagog, SYV, skolsköterska, biträdande rektor och rektor.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning i teknik och NO för elever i år 7-9 på Fristadskolan. Fristadskolan har som motto Jag kan , jag vill , jag frågar - huvudsaken att jag vågar. Du kommer att tillhöra ett arbetslag som ansvarar för undervisningen i tre eller fyra klasser. Du kommer att vara kontaktlärare för ca 14 elever. Du kommer också att tillhöra ämnesgrupper där man stöttar varandra i planerings- och bedömningsprocessen.

Du som söker

Lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i teknik och NO för grundskolans årskurs 7-9. Vi ser gärna att du är intresserad av att samarbeta och arbeta för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Wikman, rektor
Telefon: 0768-88 86 46

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Vårt uppdrag att jobba med AST elever har gjort att även andra elever drar nytta av förhållningssättet där vi jobbar på att alla skall lyckas. Det gör att både elever och personal är överlag nöjda och motiverade. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med 640 elever och ca 80 personal. 3 paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Undervisning i slöjd med fokus på trä och metall, men gärna också textil gärna i kombination med annat ämne. Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande (BFL). Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge dem möjlighet att utvecklas. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möte unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, IKT-utvecklare och skolledning. Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt. Du som är nyexaminerad har möjlighet till en mentor under ditt första år hos oss.

Du som söker

Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare och behörig att undervisa i slöjd årskurs 4-9
- reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att alla elever skall lyckas
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet
- har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Persson, rektor
Telefon: 033-35 87 25

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-06.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Skolan har i dagsläget knappt 70 elever och ligger mitt i Dannike. På skolan finns förskoleklass, fritidshem och skola för år 1-6. Det är en mysig skola med närhet till härliga naturområden och med en rymlig skolgård. Skolan byggdes om 2009 och har fräscha lokaler. Skolan har en varm och generös atmosfär. Här möts människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig miljö. På fritidshemmet är det lite över 40 barn inskrivna till hösten. Fritidshemmet har egna rymliga lokaler i samma byggnad som skolan och förskolan och som till viss del under dagtid av förskoleklass. Skolan har också en fin idrottshall från 2009.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Som lärare i fritidshem ansvarar du tillsammans med andra pedagoger för elever i fritidshemmet. Arbetet innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med dina kollegor samt i arbetslaget och enheten. Du kan även komma att arbeta i skolan.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarutbildning med lärarlegitimation och behörighet att arbeta på fritidshem alternativt dig som har fritidspedagogexamen. Behörighet att undervisa i musik ses som en merit.

Du sätter eleven i fokus, känner ett starkt engagemang för elevgruppen och är resultatinriktad. Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får alla elever att växa. Du har förmågan att vara tydlig och skapa god arbetsmiljö för eleverna och dina kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och du är trygg i din lärarroll.

Vi ser även att du visar goda ledaregenskaper, är trygg, tydlig och har lätt att skapa goda relationer samt att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Kerstin Koivisto, rektor
Telefon: 0721-60 05 17

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Vi har en helt nybyggd skola som vi flyttade in i januari 2019 med fantastiskt fina och funktionsdugliga lokaler. Det ger inspiration och arbetsglädje i vår vardag. Gånghesterskolan omfattar årskurs F-6 med 236 elever samt en fritidshemsavdelning med ca 100 barn. Vi har en engagerad och kompetent personal, tillsammans 33 personer som arbetar i den goda anda som finns på skolan. Speciallärare stöttar upp i vardagen: inspirerar och utmanar i kollegiet och arbetar även med eleverna. Elevhälsoteamet med alla professioner på plats arbetar aktivt för att stärka kollegiet liksom eleverna. Vi sätter eleven i centrum, en skola där vi alla hjälps åt att se möjligheter och lösningar av olika slag. Se och förstå alla elever - en utmaning som vi antar! Vårt fritidshem är indelad i tre basgrupper: "Tråden" - förskoleklass, "Nålen"-årskurs 1 respektive "Knappen"-årskurs 2-3(4). På morgonen och senare under eftermiddagen är vi alla tillsammans på storfritids.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Du har huvudansvar för fritidshemsverksamheten och arbetar tillsammans med övriga kollegor i allt vad det innebär för att utveckla det pedagogiska arbetet. I uppdraget ingår att planera, genomföra, följa upp, analysera och anpassa arbetet framöver. Även andra arbetsuppgifter ingår som att stöttar upp i skolverksamheten under förmiddagen exempelvis som resursstöd i klassrum.

Du som söker

Vi söker dig som är lärare med legitimation och inriktning mot arbete i fritidshem, alternativt har fritidspedagogbehörighet. Tidigare erfarenhet av fritidshemsverksamhet är meriterande. Du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar viktig. Du tycker arbetet med elever är stimulerande och har förmåga att se eleven både som individ och i ett helhetsperspektiv. Du skapar förtroendefulla relationer med föräldrar och elever.
Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter.

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lena Sundbaum, rektor
Telefon: 033-35 53 01

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 500 medarbetare.

Din nästa arbetsplats

Bemanningsenheten består av ett team serviceinriktade rekryteringssamordnare, bemanningsplanerare samt pool-team med undersköterskor i ledning av enhetschef. Fokus är att effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens rekrytering av vikarier.

Vi erbjuder dig möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor vara med och bidra till utvecklingen av framtidens Bemanningsenhet, vi är inte rädda för att prova nya idéer. Tillsammans med övriga rekryteringssamordnare ansvarar du för rekrytering av personal till såväl korttidsfrånvaro som längre vikariat. Du arbetar mot våra verksamheter hemtjänst, korttid, natt och larm samt vård- och omsorgsboende.
Brinner du för framgångsrik rekrytering och är kvalitetsmedveten samt bra på att skapa goda relationer? Vill du vara med i arbetet kring att driva och utveckla personalförsörjningen till de verksamheter vi servar? Välkommen med din ansökan!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt på dagtid och arbetstiden är 08:00-17.00

Dina arbetsuppgifter

Som rekryteringssamordnare på Bemanningsenheten har du det övergripande ansvaret kring rekryteringsprocessen. Du ansvarar för att genomföra, planera, kvalitetssäkra och strukturera ditt arbete för att rekrytera framgångsrikt utefter verksamheternas behov. Vidare arbetar du med utformning av annonser, urval, intervjuer och referenstagning.

Du arbetar även med att utveckla och administrera rekryteringsprocessen för att kunna möta framtidens bemanningsbehov och bidra till Vård- och äldreförvaltningens kompetensförsörjning. Du är förvaltningens ansikte utåt och verkar för att främja Borås Stads arbetsgivarvarumärke.

Du som söker

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom PA-området, t ex personal- och organisationsutveckling, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av att självständigt arbeta med hela rekryteringsprocessen samt har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.

För att lyckas i ditt uppdrag är du positiv och handlingskraftig. Du har förmåga att se till helheten, vara strukturerad i ditt arbete samt värdesätter ett serviceinriktat förhållningssätt. Då det periodvis är högt tryck på Bemanningsenheten är det viktigt att du drivs av att arbeta under press. I rollen ingår samverkan med flera verksamheter och många kontaktytor, din förmåga till flexibilitet och relationsskapande värderas högt.

Vi ser gärna att du som söker gillar utmaningar och vill vara med i arbetet att vidareutveckla Vård- och äldreförvaltningens rekryteringsprocess. Här finns utrymme för dig att växa i yrkesrollen!

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Helen Danbo, enhetschef
Telefon: 033-35 37 81

Emma Granqvist, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 84 23

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och at-traktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa, IB International baccalaureate, Teknikprogrammet samt Lokala och nationella idrottsutbildningar. Inom skolans verksamhet finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektraområdet.
Totalt studerar ca1200 elever på våra program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserad i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en väl fungerande elevhälsoorganisation, ett bra bibliotek, en serviceorganisation som innehåller kost, lokalvård, vaktmästeri, IT och administrativt stöd.
Förutom gymnasiechefen består skolledningen av 4 rektorer och en skolintendent.
Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet.
Skolan är centralt belägen i Borås och Resecentrum är närmsta granne vilket underlättar för de som pendlar.
Ytterligare information om skolan finner du via Borås stads hemsida.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2021-08-09

Dina arbetsuppgifter

I uppdraget som lärare krävs ett tryggt och stabilt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp din undervisning.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan. Undervisningsspråket är engelska. Erfarenhet av IB är en merit. IB är en krävande utbildning för både elever och lärare och höga förväntningar ställs på din förmåga att själv utveckla dina ämneskunskaper och håller dig konstant uppdaterad.

Du har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet och du kan anpassa undervisningen till elevernas behov och förutsättningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmågan att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.

We expect you to have:
- a relevant Bachelor's or Master's degree,
- a current teaching qualification,
- English second language fluency,
- an interest in educating and guiding young people,
- an interest and desire to continue growing professionally.

Previous IB experience is beneficial.

Bifoga din lärarlegitimation till din ansökan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

John Murray, rektor
Telefon: 0704-553364

Martin Idehall, samordnare
Telefon: 0768-883047

Mikaéla Andersson, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon:

Anders Mases, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon:

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-21.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Aplaredskolan är en F-6 skola med fritidshem som ligger beläget en bit utanför Borås i lantlig miljö. På enheten är vi 12 personal och 72 elever och fritidshemmet är en avdelning med cirka 40 elever. Aplaredskolan är en skola där vi alla hjälps åt att se möjligheter och hitta lösningar. Att se och förstå alla elever är en utmaning vi antar!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar på vårt fritidshem och tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att utveckla det pedagogiska arbetet. I uppdraget ingår att planera, genomföra, följa upp, analysera och anpassa arbetet. Även andra arbetsuppgifter som att stötta under skoldagen med rasttillsyn och som resursstöd i klasser ingår.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet att arbeta på fritidshem alternativt dig som har fritidspedagogexamen eller är legitimerad förskollärare. Du sätter eleven i fokus, känner ett starkt engagemang för elevgruppen och är resultatinriktad. Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får alla elever att växa. Vi vill att du är väl förtrogen med skolans styrdokument och är trygg i din lärarroll, visar goda ledaregenskaper, är tydlig och har lätt att skapa goda relationer. Samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Therese Helgesson, tf rektor
Telefon: 0729-89 37 44

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-04.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever.
Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar. Det kollegiala lärandet är viktigt för oss, vi arbetar med Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt planerar, utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans. Planering och utvärdering av undervisningen ser vi som en kollektiv aktivitet och genom detta arbetssätt säkerställer och utvecklar vi undervisningens kvalité på skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd som vill vara med och utveckla Engelbrektskolan F-6. Du ansvarar för undervisning i årskurserna 3-6, planerar och organiserar arbetet tillsammans med lärare inom arbetslaget och med trä- och metallslöjdsläraren på högstadiet.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd på grundskolan.

Vi söker en trygg och engagerad pedagog som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus.
Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.

All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-04.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På Kärrabackens förskola lägger vi stor vikt i att hålla våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar, trygghet och empati levande och att alltid ha ett professionellt förhållningssätt. Våra kärnvärden genomsyrar hela vår verksamhet och är synliga i vår undervisning och i våra möten med andra människor, såväl barn, vårdnadshavare och kollegor. Detta arbete utifrån våra kärnvärden gör att vi är en förskola där vi ger barnen goda förutsättningar till att lära och utvecklas i enlighet med våra styrdokument och vi har kommit långt i vårt arbete med att ge barnen reellt inflytande över sin utbildning. Vi är en arbetsplats med en god arbetsmiljö där både barn och vuxna trivs med varandra. Vi har en nära samverkan mellan de olika hemvisterna samt kost och lokalvård där vi känner att vi får stöd av varandra och som också bidrar till en fin känsla av gemenskap.
Vi har en väl fungerande arbetsorganisation med tydlig mötesstruktur och organisation för pedagogisk utvecklingstid. Vi har en koordinatorgrupp med samordningsansvar samt en processgrupp med utvecklingsansvar där aktuell forskning, litteratur och kollegialt erfarenhetsutbyte lägger grunden i vårt utvecklingsarbete. Nu söker vi dig som vill vara en del av vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Vi finns på Instagram:
@karrabackens_forskola
@sinnenas_kok

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att tillsammans med övriga förskollärare planera och genomföra undervisning. Du dokumenterar systematiskt och använder dig av dokumentationen i ditt arbete med att följa upp och utvärdera utbildningens kvalitet.
För att lyckas med ditt uppdrag får du tillgång till en egen iPad som verktyg för dokumentation. Vi har också en väl fungerande PUT-organisation med avdelningsreflektion, enskild reflektion samt lästid inlagt i schemat.

Du som söker

Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation som vill vara en del av vår förskola och bidra till att ge barnen de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande.
För att lyckas i rollen som förskollärare är du nyfiken på det barnen intresserar sig för och uttrycker och du engagerar dig i deras utforskande av sin omvärld. Vi söker dig som tycker om mötet med andra människor och som drivs av att både bidra med dina egna erfarenheter och din kompetens såväl som att ta del av dina kollegors.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Emma Gregorsson, rektor
Telefon: 070-860 08 62

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 76 83

Kommunal, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-44 28 627

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-07.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Vi söker nu dig som vill utveckla en välfungerande skola ytterligare. Fjärdingskolan är en välskött skola med kompetent och erfaren personal.

Din nästa arbetsplats

På Fjärdingskolan går cirka 360 elever i förskoleklass till år 6. Fritidshemsverksamheten bedrivs på två avdelningar. Skolan präglas av mångkultur som är berikande för både elever och personal.

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

En viktig del i skolans arbete är språkets betydelse i alla ämnen. Alla årskurser arbetar aktivt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Skolan har satsat på att samtliga elever i åk 3-6 har egna digitala verktyg. För de yngre eleverna finns I-pads att tillgå.

Skolan arbetar systematiskt med trygghetsfrågor. För att tillgodose elevernas behov av stöd för ökad måluppfyllelse arbetar skolan strukturerat med avstämningsperioder. Elevhälsan finns som aktivt stöd i arbetet.

Skolan har en målbild där gott bemötande är i fokus. Vi strävar aktivt efter att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.

Alla årkurser samverkar med Borås kulturskola minst en lektion i veckan utifrån det kompensatoriska uppdraget.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 2 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Som rektor i Borås Stad vill vi att du arbetar med processledning och bygger starka relationer i nära samverkan med din personal och i synnerhet med skolans samverkansgrupp, utvecklingsgrupp och elevhälsoteam. Vi ser att du har tydliga chefs- och ledaregenskaper genom att vara stödjande, synlig, lyhörd och rak i din kommunikation - allt för att öka elevernas måluppfyllelse och välmående samt stärka skolans egen förmåga att utvecklas.

Du är en tydlig chef och närvarande ledare, som vet vikten av att frigöra medarbetares kapacitet och att arbeta tillsammans med meningsfulla uppgifter. Du har resultatansvar för personal, ekonomi, elevhälsoarbete, arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med uppdragsgivare och andra aktörer inom verksamhetsområdet. Som rektor är du underställd verksamhetschef och ingår i en ledningsgrupp med tio andra rektorer och en verksamhetsutvecklare. Du har tillgång till kvalificerat stöd inom bland annat ekonomi och HR.

Du som söker

Du har pedagogisk högskole/universitetsexamen och dokumenterad arbetslivserfarenhet som lärare, chef och ledare. Vi ser gärna att du har genomförd rektorsutbildning samt har erfarenhet av att leda pedagoger, elevhälsoteam och förändringsprocesser utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.

Du månar om att vara en närvarande och inlyssnande ledare för såväl personal, elever och vårdnadshavare. Du är handlingskraftig, vågar fatta beslut och är trygg i din övertygelse.

Som en naturlig ledare har du lätt att motivera andra och drivs av att utveckla både individer och verksamheter. Du utövar ett trovärdigt ledarskap med förmåga att entusiasmera och samla personal mot gemensamma mål. Genom ett forskningsbaserat ledarskap och tillitsfull medarbetarskap leder du skolan till hög måluppfyllelse.

Vi utgår från att du har ett strategiskt och ekonomiskt tänk och att du tar initiativ och uppnår resultat. Vi ser det som självklart att du har en god samarbetsförmåga och att du är tydlig i din kommunikation.

Som person är du handlingskraftig, självgående, engagerad och har gott omdöme. Som en naturlig ledare har du lätt att motivera andra och drivs av att utveckla både individer och verksamheter. Du utövar ett trovärdigt ledarskap med förmåga att entusiasmera och samla personal mot gemensamma mål genom hög delaktighet. Du ser möjligheter istället för hinder och räds inte att ta tag i svåra situationer.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift och är van vid att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område.

Som chef i Borås Stad vill vi att du värdesätter mångfald och ser olikheter som en tillgång för arbetsplatsen.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Stenström, verksamhetschef
Telefon: 033-35 53 76

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anna Wikman, facklig företrädare för Sveriges Skolledarförbund
Telefon: 0768-88 86 46

Bosse Leskinen, facklig företrädare för Lärarförbundet Skolledare
Telefon: 033-35 79 96

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och at-traktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet gymnasiesärskola erbjuder två yrkesprogram, fordonsvård och godshantering - fastighet, anläggning och byggnation.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2021-08-09

Dina arbetsuppgifter

Planera, genomföra och efterarbeta undervisningen och vara klassföreståndare, vilket bl a innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elever. Samarbete med övriga lärare både i programarbetslaget och ämnesgruppen är självklart. Ansvar för material och undervisningslokal ingår i uppdraget.
I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande.

Du som söker

Vi söker dig som har yrkeslärarexamen inom fastighets/anläggnings bransch. Du har bred kunskap och lång erfarenhet i yrket och har kännedom om branschens villkor och regler.

För tjänsten krävs att du har dokumenterad erfarenhet och är väl förtrogen med dagens teknik. Samt erfarenhet utav undervisning på gymnasiesärskola.

IKT- kompetens är meriterande då vi jobbar i fullständig datamiljö med en-till-en koncept.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna-Lena Jacobsson, rektor
Telefon: 0768-88 31 30

Ytterligare kontaktperson för tjänsten är förstelärare Lennart Granberg, tfn 0766-23 08 26.
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-14.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2021-08-10

Dina arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med pedagoger i fritidshem att ansvara för elever på fritidshemmet. Arbetet innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med kollegor, arbetslaget och enheten.
Du kommer även att vara stöd i förskoleklass under dagen.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att arbeta på fritidshem alternativt har en fritidspedagogexamen.

Det är en merit om du har erfarenhet av att jobba i flerspråkiga miljöer och med elever i behov av särskilt stöd.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, rektor
Telefon: 0768-88 79 77

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-25.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På Rångedalagårdens förskola vet vi hur vi får barnen att blomstra, trivas och utvecklas, vilket även är pedagogernas drivkraft. Vårt mål är att skapa en förskola som är stimulerande och inspirerande och där grunden är barnets naturliga upptäckarglädje, vetgirighet och nyfikenhet. På förskolan möter och behandlar vi alla barn med respekt och ett genuint engagemang. Mötet med barnet är A och O för oss- och det märks.
Här kommer du att välkomnas in i en välfungerande organisation, där vi arbetar för att vistelsen i förskolan ska bli den absolut bästa för varje barn. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med skickliga pedagoger samt glada och nyfikna barn.

Rångedalagården har tre hemvister Blåsippan, Vitsippan och Prästkragen. Lokalerna är funktionella och det finns utrymme för att dela in barnen i mindre grupper. Förskolan ligger 15 min utanför Borås stad med närhet till skog och natur. Förskolan har även en stor fin gård för lek och aktivitet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Det dagliga arbetet ska utmana barnen och stimulera deras nyfikenhet, utveckling samt lusten att lära. I vår förskola är det viktigt med engagerade pedagoger och vi lär ständigt av och med varandra där vi har barnens bästa som utgångspunkt. Tillsammans med en annan förskola har vi pedagogiska forum som ger dig som pedagog möjlighet till utbyte av kunskaper, idéer, litteraturläsning och forskning.

Besök oss gärna på Instagram

Du som söker

Du som söker är legitimerad förskollärare med förskollärarexamen.
Vi ser gärna att du har god digital kompetens.
Vi söker dig som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn
en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barnen, kollegor och verksamheten utvecklas. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser det som en styrka att man är fler i ett arbetslag, där man kompletterar varandras färdigheter.

Vi värderar följande kvalifikationer högt: ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt. Självklart ser vi mångfald som något positivt.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Christina Danielsson, rektor
Telefon: 0734-432 84 30

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 76 83

Kommunal, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 86 27

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-16.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Välkommen att söka till Kranmossens förskola! Vi söker en ny arbetskamrat som blir en del av ett positivt och engagerat gäng, där vi har barnens bästa som utgångspunkt. Vi arbetar tillsammans för att skapa en verksamhet där barnen utvecklas och utmanas sin nyfikenhet och lust att lära. Vår förskola har ett fantastiskt läge på Trandared. Vår närmsta granne är Kranmossens friluftsområde med vacker natur och grönska, vilket ger oss stora möjligheter att arbeta med vår profil Hälsa och Livsstil. I vårt kök arbetar våra kreativa förskolekockar som lagar god mat från grunden.
Se mer om Kransmossens kök på Instagram

Förskolan har stora, ljusa, ändamålsenliga lokaler och består av sex hemvister, fyra för äldre barn och två för de yngre barnen. Detta läsåret arbetar vi särskilt med våra lärmiljöer och bygger upp dessa utifrån våra styrdokument med extra fokus på kommunikation, kreativitet och estetik. Följ vårt pedagogiska innehåll på Instagram

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Tjänsterna som ska tillsättas är på våra hemvister, där våra äldsta barn går, 3-5 år. Tillsammans arbetar vi målinriktat genom att planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Vi ser möjligheter och lösningar, vi samarbetar och utgår från begrepp som demokrati, inkludering och undervisning. Vi ser leken som det främsta verktyget för det livslånga lärandet.

Du som söker

Som utbildad förskollärare är du trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och kan driva utvecklingen framåt. Vi söker dig som har kunskap och ett brinnande intresse för hälsa, natur och estetiska processer samt erfarenhet av att använda digitala verktyg i verksamheten. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i styrdokumenten.

Blir du kallad till intervju ber vi dig att ta med ett utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sandra Sinclair Alenfors, rektor
Telefon: 0766-489627

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 76 83

Kommunal, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 86 27

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-07.

Din nästa arbetsplats

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har ett samordningsansvar när det gäller sociala bostäder i Borås Stad där hantering av boendesocialt stöd med andrahandskontrakt ingår. Boendesociala enheten (BSE) arbetar stödjande med människor som har svårt att få och/eller behålla en bostad. På BSE kommer du att arbeta i en grupp med erfarna kollegor och med arbetsuppgifter som vi hoppas ger dig mycket tillbaka. BSE arbetar nära hyresvärdarna, såväl privata som kommunala bolag. De har även ett nära samarbete med Arbetslivsförvaltningen, Kronofogdemyndigheten, sjukvården och olika kommunala instanser med målet att hyresgästen ska få eller behålla en bostad och adekvat stöd för ett fungerande boende. Boendesociala enheten arbetar även vräkningsförebyggande med att ge råd och stöd åt dem som riskerar att bli bostadslösa, samt hjälper till med att söka bostad. Arbetet utgår från Socialtjänstlagen, Hyreslagen och den enskildes förutsättningar. BSE arbetar uppsökande med hembesök och har en stödjande funktion med målet att klientens boende ska fungera. Arbetsgruppen består av fem boendeassistenter, en boendekonsulent och en samordnare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Boendekonsulentens uppgift är att i samverkan med hyresgästen och handläggaren samt flera andra professioner arbeta för att vägleda och stötta hyresgästen i att kunna erhålla och behålla ett fungerande boende. Du kommer att delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Mycket av arbetet fokuserar på samverkan med andra myndigheter samt hyresvärdar. Boendekonsulentens uppgift är att i samverkan med hyresgästen, hyresvärdar och andra professioner arbeta för att vägleda och stötta hyresgästen i att kunna behålla sin bostad. Som en del av vårt utvecklingsarbete strävar vi efter att i hög utsträckning använda oss av Motiverande Samtal (MI) samt andra relevanta evidensbaserade metoder. Vi använder oss även av Socialstyrelsens nationella riktlinjer i arbetet, samt har ett systemteoretiskt perspektiv.

Du som söker

Vi söker dig som har dokumenterad och gedigen erfarenhet av människor med hemlöshetsproblem. Du har en högskoleutbildning riktad för målgruppen eller en gymnasial eller eftergymnasial utbildning som är kopplad till socialtjänstens ansvarsområden med adekvat utbildning för målgruppen. Du har god kunskap och flerårig erfarenhet av arbete med människor som har psykiska svårigheter och/eller missbruksproblem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av hyresrätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anders Solum-Faeste, enhetschef
Telefon: 033-35 32 37

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Liselotte Book, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 37 15

Kommunal Boråsavdelningen, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 77 05

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-26.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Bodaskolan är en skola som under många år satsat på musik genom att sätta upp egenproducerade musikaler, skolavslutningar, ämnesövergripande teman samt föra traditioner vidare.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2021-08-10 tom 2022-06-10

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som är driven och vill utveckla kvaliteten i musikundervisningen. I musiksalen arbetar du med musicerande för alla elever med att ge eleverna goda förutsättningar att lyckas. Undervisningen bedrivs instrumentalt och vokalt. Du arbetar med elever i halvklass från åk 2 till 6.
Vi arbetar aktivt med elevernas kunskapsutveckling och synliggör deras framsteg. Skolan arbetar med digitala verktyg. Du kommer att ingå i arbetslag F-6. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.

Du som söker

Du har lärarlegitmation och behörighet i musik. Vi förväntar oss även att du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Provspelning kommer äga rum. Det är en merit om du har erfarenhet av att jobba i flerspråkiga miljöer.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, rektor
Telefon: 0768-88 79 77

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-23.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2021-08-10

Dina arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med pedagoger i fritidshem att ansvara för elever på fritidshemmet.
Du kommer även att vara stöd i skolans flex-grupp under skoldagen. Arbetet innebär att du ska ha en god organisatorisk förmåga, flexibel i strukturen där du tillsammans med andra planerar och utvecklar det pedagogiska arbetet.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att arbeta på fritidshem alternativt har en fritidspedagogexamen. Det är en merit om du har erfarenhet av att jobba i flerspråkiga miljöer och med elever i behov av särskilt stöd.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, rektor
Telefon: 0768-88 79 77

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-22.

Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv.

Din nästa arbetsplats

Nu söker vi dig som tillsammans med dina nya kollegor vill fortsätta att utveckla Trandareds bibliotek till en levande och attraktiv mötesplats.
Trandareds bibliotek är ett integrerat folk-och skolbibliotek och är sedan 1998 beläget i Trandaredskolan mitt emot Trandareds torg.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2021-08-11 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I tjänsten ingår ett särskilt ansvar för biblioteksarbete mot äldre som Boken kommer, nedladdning av talböcker och registrering av Legimus mm. Du kommer även att gemensamt med kollegor arbeta läsfrämjande mot alla åldrar, planering och marknadsföring av våra aktiviteter och programverksamhet ingår, samt att utveckla biblioteket till en självklar mötesplats för alla.
Utåtriktat arbete med nätverkande och verksamhet i samverkan med övriga bibliotek, föreningar och andra organisationer är en viktig del av tjänsten.

Sedvanliga bibliotekarieuppgifter ingår, liksom kvälls- och viss helgtjänstgöring.

Du som söker

Vi söker dig som har examen från bibliotekshögskolan/informations- och biblioteksvetenskap.

Vi vill att du har god litteraturkännedom, goda IT-kunskaper, samt både har lätt för att samarbeta och bedriva självständigt arbete.
Som person är du utåtriktad, inspirerande, initiativrik, kommunikativ, skapar goda relationer med dina samverkanspartners och tycker om att arbeta i ett integrerat folk- och skolbibliotek. Du tar dig an arbetsuppgifter på ett nyfiket och undersökande sätt.

Körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Kristina Löcsey, enhetschef
Telefon: 0704-55 80 86, 0704-55 80 86

Claes Lindblad, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-358750

Johan Åkerlind Hognert, facklig företrädare för DIK
Telefon: 033-357944

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-26.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du är anställd vid Elevhälsan på Grundskoleförvaltningen med placering på någon eller några av våra skolor. Som skolkurator ingår du i elevhälsoteam på respektive skolenhet tillsammans med skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog, under ledning av rektor. Du har tillgång till regelbunden extern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor. Vi söker dig som vill nyttja dina kunskaper som socionom ur ett individ- grupp- och organisationsperspektiv i en stad där vi arbetar under devisen "Lust att lära - möjlighet att lyckas".

Just nu söker vi en skolkurator med uppdrag Sjöboskolan F-6 och Borgstenaskolan F-6
och en med uppdrag Erikslundskolan F-6, Erikslundskolan 7-9 samt Erikslundskolan Grundsärskola

Ange i ansökan om intresset är för någon särskild tjänst.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam, som består av rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, och skolsköterska samt ha ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen. Som skolkurator är du delaktig i att driva och utveckla det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa och utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför skolsociala kartläggningar och bedömningar. Som skolkurator har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan. Du har din arbetsplats på respektive skolenhet.

Som skolkurator hos oss har du tillgång till regelbunden extern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor.

Du som söker

Du som söker tjänsten ska vara utbildad socionom eller ha annan likvärdig utbildning samt ha erfarenhet av arbete med barn och unga. Du följer aktuell forskning och bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat. Du har lätt för att samarbeta men kan också planera och prioritera ditt arbete självständigt. Du har ett inkluderande förhållningssätt och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till bil är önskvärt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mikael Sedvall, enhetschef
Telefon: 0768-88 82 48

Annika Samuelsson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 0768-88 70 93

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-28.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Bäckängsgymnasiet är en unik gymnasieskola med ett spännande programutbud, kvalificerad och inspirerande personal och en varm och social kultur. Hos oss får motiverade elever goda möjligheter att utveckla både sig själva och andra, och kunskapen de förvärvar befäster över lång tid.
Sammanlagt är vi 1400 elever och 140 vuxna, alla med en stark känsla för vår skola. Vi är organiserade dels i pedagogiska tvärvetenskapliga arbetslag, dels i sektorsvisa ämnesgrupper. Skolan ligger centralt i Borås och har fina lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid. Vikariat på 45 procent av heltid. Tillträde 2021-08-06 till 2021-12-22

Dina arbetsuppgifter

Undervisning i musik på gymnasiet och introduktionsprogrammet, samt sedvanliga läraruppgifter. Du kommer att ingå i ett arbetslag, samt i ämneslag där du självständigt och tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen. Du förstår vikten av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.

Du som söker

Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan krävs (bifogas vid ansökan). Du ser möjligheter, är kreativ och du vill tillföra din kompetens för elevernas och skolans utveckling. Du bör kunna skapa förtroendefulla relationer, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl ämneskollegor som övriga funktioner på skolan.
Meriterande är erfarenhet av:

- Musikproduktion (Logic och Live)
- Pop-/Rock-ensemble
- Estetisk kommunikation 1 (innehåller bla arbete med elevprojekt och föreställning)

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ann-Marie Ahlin, rektor
Telefon: 033-357960

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 200 medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Läs mer om oss via hemsida:
www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/vardochaldreforvaltningen

Din nästa arbetsplats

Vill du använda din kompetens, erfarenhet och ditt engagemang till att skapa framtidens vård- och omsorgsboende? Vi söker dig som vill anta rollen som enhetschef, och som tillsammans med oss, vill fortsätta den spännande utvecklingsresan!

Tjänsten är placerad på Våglängdsgatan 153 i Borås och du får förmånen att dela chefskapet med tre erfarna och kompetenta chefskollegor på plats.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamhetens kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

För att säkerställa en god och säker vård och omsorg för våra boende så lägger du stor vikt vid det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Genom ständiga förbättringar och genom att våga prova nya vägar så skapar vi de bästa förutsättningarna för våra boende. För att säkerställa en god och utvecklande arbetsmiljö för dina medarbetare så är det systematiska arbetsmiljöarbetet en viktig del. Tillsammans med dina medarbetare och skyddsombud utvecklar du arbetssätt och rutiner för att skapa engagemang och arbetsglädje i vardagen. Ekonomiansvaret innebär en strävan efter att tillgängliga resurser används på bästa sätt och inom givna ramar. En del i detta är att skapa en medvetenhet kring ekonomi- och bemanningsfrågor hos dina medarbetare.

Du ingår i ledningsgruppen för verksamheten vård- och omsorgsboende där du tillsammans med övriga 25 chefskollegor samt verksamhetschef bereds möjlighet, och också förväntas, påverka verksamheten på ett strategiskt plan.

Personal- och ekonomiavdelningen samt administrativ samordnare utgör ett stöd till dig som chef i det dagliga arbetet. Tjänsten innefattar flertalet kontaktytor där du behöver ha ett gott samarbete och en god samverkan med både interna och externa parter.

Du som söker

Vi söker dig med för uppdraget relevant högskoleutbildning, exempelvis med inriktning socialt arbete, hälso- och sjukvård eller ledarskap. Tidigare chefserfarenhet meriteras likväl som praktisk yrkeserfarenhet från vårdområdet.

I rollen ser vi ditt ledarskap som nyckel till framgång. Du är relationsskapande och förtroendeingivande vilket tar sig i uttryck i form av ett tillitsbaserat ledarskap. Vidare så har du en positiv människosyn med förmåga att uppmuntra, stödja och utveckla dina medarbetare till att nå sina och verksamhetens mål. Genom helhetssyn och en stark vilja att skapa bästa förutsättningar för dem som vi är till för, så kommer du att nå framgång i ditt uppdrag.

Körkort behövs för tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna-Clara Ringnes, verksamhetschef
Telefon: 033-35 53 23

Annika Martinsson, biträdande verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 92

Emma Granqvist, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033- 35 84 23

Peter Glader, facklig företrädare för Ledarna
Telefon: 0708-85 98 89

Vi vill erbjuda dig ett varierande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du är anställd vid Elevhälsan på Grundskoleförvaltningen med placering på någon eller några av våra skolor. Som skolkurator ingår du i elevhälsoteam på respektive skolenhet tillsammans med skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog, under ledning av rektor. Du har tillgång till regelbunden extern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor. Vi söker dig som vill nyttja dina kunskaper som socionom ur ett individ- grupp- och organisationsperspektiv i en stad där vi arbetar under devisen "Lust att lära - möjlighet att lyckas".

Tjänsten är ett vikariat under ordinarie personals föräldraledighet, dock längst till och med 220630. Tjänsten är placerad på Asklandaskolan F-6 och Sparsörskolan F-6.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2021-08-09 till 2022-06-30

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam, som består av rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, och skolsköterska samt ha ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen. Som skolkurator är du delaktig i att driva och utveckla det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa och utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför skolsociala kartläggningar och bedömningar. Som skolkurator har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan. Du har din arbetsplats på respektive skolenhet.

Som skolkurator hos oss har du tillgång till regelbunden extern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor.

Du som söker

Du som söker tjänsten ska vara utbildad socionom eller ha annan likvärdig utbildning samt ha erfarenhet av arbete med barn och unga. Du följer aktuell forskning och bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat. Du har lätt för att samarbeta men kan också planera och prioritera ditt arbete självständigt. Du har ett inkluderande förhållningssätt och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är önskvärt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mikael Sedvall, enhetschef
Telefon: 0768-88 82 48

Annika Samuelsson, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 0768-88 70 93

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-28.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Söker du ett meningsfullt arbete och brinner för att se barn utvecklas och lära sig nya saker? Vi erbjuder dig ett av Sveriges viktigaste jobb där du gör skillnad för barn, varje dag!

Vi söker drivna och engagerad förskollärare som vill fortsätta att utveckla vår verksamhet.
Frufällegårdens förskola har fyra avdelningar och ligger i natursköna Frufällan med skog och sjö inpå knutarna.

Vår verksamhetsidé bygger på en barnbok där förskolans undervisning skapas utifrån bokens handling, barnens intressen och behov, detta arbete kopplas samman med vårt prioriterade område i vår verksamhetsplan.

Tillsammans bedriver vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta på en förskola i trivsam miljö där respekt, lyhördhet och upptäckarglädje råder. Vi satsar på att skapa en god lärandemiljö både inne och ute. Vi har en utbildning där vi lägger stor vikt vid barnens lärandeprocesser. Arbetet innebär att tillsammans med övriga förskollärare ansvara för utbildning och undervisning utifrån läroplanen och enskilda barnet samt gruppens behov.

Du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom att löpande dokumentera, följa upp och utvärdera utbildningen. Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete synliggör du i din verksamhet och använder det som ett redskap tillsammans med barn och kollegor. Du genomför utvecklingssamtal och samverkar med vårdnadshavare.

För att kunna lyckas med uppdraget får du tillgång till en egen ipad som verktyg för dokumentation. Du ingår i en utvecklingsgrupp tillsammans med förskolans förskollärare där verksamhetsnära frågor och aktuell forskning diskuteras

Du som söker

Vi söker dig som vill vara med och skapa lärorika och roliga dagar för våra barn och samtidigt utveckla vår utbildning och undervisning. Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation och tror att du som person vill bidra till fortsatt utveckling av vår förskola och har stort engagemang för yrket.

I uppdraget som förskollärare ingår att leda och fördela arbetet utifrån styrdokumenten. Som förskollärare vill vi att du bidrar med utveckling och förnyelse på din avdelning och på din förskola. Du antar ett medforskande förhållningssätt och är nyfiken på barnens hypoteser och visar en vilja att prova dina idéer för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande.

Du har lätt för att skapa goda relationer och har en god kommunikativ förmåga. Det är viktigt för oss att du samarbetar väl i grupp och är flexibel eftersom arbetet är varierande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Malin Kroon, rektor
Telefon: 0734-32 77 86

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 76 83

Kommunal, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 86 27

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Svedjeskolan är en liten och trivsam skola som nu växer och blir en F-6 skola inom de närmsta åren. På skolan finns också fritidshemsverksamhet omfattande två avdelningar; Trollet och Draken. Skolan är belägen på Dammsvedjan med närhet till både Borås centrum och fina grönområden, skogen har vi precis runt hörnet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

I ditt uppdrag hos oss på Svedjeskolan ansvarar du tillsammans med andra pedagoger för eleverna i fritidshemmet. Arbetet innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med dina kollegor samt i arbetslaget och enheten. Våra fritidspedagoger samverkar också i klass under skoltid.

Du som söker

Vi söker dig som har engagemang att skapa en stimulerande fritidsverksamhet och som är behörig enligt lärarlegitimation att undervisa i fritidshemmet. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Du är duktig på att kommunicera och skapa goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor och är professionell i ditt bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anette Lundgren, rektor
Telefon: 0734-32 80 14

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-21.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Vill du arbeta på en skola med ett närvarande ledarskap, högt i takt, nära till skratt och vara delaktig i att utveckla morgondagens världsmedborgare, då ska du söka den här tjänsten på Viskaforsskolan.

Viskaforsskolan präglas av en varm atmosfär där medarbetare trivs och har ett nära samarbete och bred kompetens. Skolan arbetar utifrån ett F-9 perspektiv med fokus på elevernas hela skolgång samt goda relationer med elever och föräldrar.

Viskaforsskolan har höga förväntningar på sina elever och arbetar för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och rusta dem inför framtiden. Vi skapar tillsammans delaktighet, gemenskap och goda möten.

Skolan är belägen längs vackra ån Viskan söder om Borås, omgiven av naturskön miljö och består av tre byggnader, simhall, två idrottshallar med intilliggande idrottsplats. Skolan har även tillgång till bibliotek och fritidsgård och här finns två fullt utrustade slöjdsalar för undervisning i trä- och metallslöjd.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Vi sätter stor vikt vid en god relation med elever och vårdnadshavare. Som ämneslärare ingår du i ett ämneslag, där du ges möjlighet att reflektera över ditt arbete och får stöd när det behövs samt löser utmaningar tillsammans. Du ingår även i ett arbetslag där det ges möjlighet till ämnesövergripande samarbete och kollegiala samtal.

På skolan finns även ett väl fungerande elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och kurator som arbetar förebyggande med ett nära samarbete till medarbetarna.

Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang, din förmåga att arbeta självständigt samt din pedagogiska kompetens.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 7-9. Du visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet, ordning och struktur i klassrummet genom ett professionellt och positivt förhållningssätt som bidrar till elevernas utveckling inom ämnet. Vi sätter stort värde på att du är lösningsinriktad och flexibel samt reflekterar över hur du utvecklar din undervisning för att eleverna ska lyckas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Frans Stjerna, rektor
Telefon: 033-35 88 87

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-21.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Vill du arbeta på en skola med ett närvarande ledarskap, högt i takt, nära till skratt och vara delaktig i att utveckla morgondagens världsmedborgare, då ska du söka den här tjänsten på Viskaforsskolan.

Viskaforsskolan präglas av en varm atmosfär där medarbetare trivs och har ett nära samarbete och bred kompetens. Skolan arbetar utifrån ett F-9 perspektiv med fokus på elevernas hela skolgång samt goda relationer med elever och föräldrar.

Viskaforsskolan har höga förväntningar på sina elever och arbetar för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och rusta dem inför framtiden. Vi skapar tillsammans delaktighet, gemenskap och goda möten.

Skolan är belägen längs vackra ån Viskan söder om Borås, omgiven av naturskön miljö och består av tre byggnader, simhall, två idrottshallar med intilliggande idrottsplats. Skolan har även tillgång till bibliotek och fritidsgård och här finns även två fullt utrustade hemkunskapssalar.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Vi sätter stor vikt vid en god relation med elever och vårdnadshavare. Som ämneslärare ingår du i ett ämneslag, där du ges möjlighet att reflektera över ditt arbete och får stöd när det behövs samt löser utmaningar tillsammans. Du ingår även i ett arbetslag där det ges möjlighet till ämnesövergripande samarbete och kollegiala samtal.

På skolan finns även ett väl fungerande elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och kurator som arbetar förebyggande med ett nära samarbete till medarbetarna.

Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang, din förmåga att arbeta självständigt samt din pedagogiska kompetens. Hemkunskapsundervisningen bedrivs i mindre grupp i en av våra två hemkunskapssalar och vi hjälps åt med planering av undervisningen. I tjänsten ingår även delat mentorskap för en klass.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9. Du visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet, ordning och struktur i klassrummet genom ett professionellt och positivt förhållningssätt som bidrar till elevernas utveckling inom ämnet. Vi sätter stort värde på att du är lösningsinriktad och flexibel samt reflekterar över hur du utvecklar din undervisning för att eleverna ska lyckas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Frans Stjerna, rektor
Telefon: 033-35 88 87

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-21.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

På Engelbrektskolan går ca 800 elever från F-klass till år 9. Vårt högstadium har 350 elever. Skolan präglas av god gemenskap och goda studieresultat. Våra elever är motiverade och vill utvecklas och vi söker dig som vill hjälpa dem att lyckas. Av Engelbrektskolan kan du förvänta dig en arbetsplats med kompetenta och erfarna kollegor där vi arbetar utifrån aktuell pedagogisk forskning i ett tryggt och tillåtande klimat och i en positiv atmosfär.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten är riktad mot elever i årskurs 7-9 och du kommer att arbeta förebyggande och åtgärdande med stöd till elever i behov av särskilt stöd i sin språk- skriv- och läsutveckling. Tjänsten innebär också ett visst ansvar för stödinsatser i matematik. Du kommer att ha ett stort individuellt ansvar för de elever som du möter och ansvara för att dokumentera i elevakt samt genomföra och bistå vid kartläggning och utredning samt upprättande av åtgärdsprogram. Du kommer tillsammans med rektor och specialpedagog genomföra analyser och bedömningar gällande skolans verksamhet och ingå som en viktig kugge i skolans elevhälsoteam. Du kommer ha stora möjligheter att påverka uppdragets utformning i samarbete med skolledning och specialpedagog.

Du som söker

Du som söker
- har speciallärarexamen med behörighet årskurs 7-9 inriktning svenska,
- har goda kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med digitala hjälpmedel,
- kan ta eget ansvar och har förmåga att strukturera och organisera ditt arbete utifrån elevers och verksamhetens behov,
- har lätt att göra sig förstådd samt skapa och behålla goda relationer i mötet med elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal,
- visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet,
- har en tro på att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar,

Det är meriterande om du har arbetat med kartläggningsmaterial såsom ex. LS, LOGOS och ITPA-3 samt utbildning, kompetens och/eller erfarenhet av elevers matematikutveckling.

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Bosse Leskinen, rektor
Telefon: 0704-55 79 96

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-27.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare, varav 90 talet är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med stort fokus på dem som vi är till för. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Hälso-och sjukvårdsorganisationen ansvarar för kommunal hälso-och sjukvård inom ordinärt boende, vård-och omsorgsboende, korttidsboende samt dagverksamheter. Verksamhetens består av cirka 300 medarbetare fördelade på nio hälso- och sjukvårdsteam. Teamen arbetar tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus och leds av en verksamhetschef samt nio enhetschefer. Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag, att erbjuda dem vi är till för en god och säker hälso-och sjukvård.

Läs mer om Vård- och äldreförvaltningen

Din nästa arbetsplats

Vill du leda och fortsätta utveckla Borås Stads Hälso- och sjukvårdsorganisation? Vill du stödja och utmana professionella och engagerade enhetschefer i sitt uppdrag? Vår nuvarande verksamhetschef går nu i pension och därför söker vi hennes efterträdare. Vi söker en verksamhetschef till Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet både till centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt station med buss- och tågförbindelser.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som verksamhetschef driver och utvecklar du Hälso-och sjukvårdsorganisationen mot uppställda mål i enlighet med politiska och ekonomiska incitament. Ditt uppdrag är att tillgodose boråsarnas behov av kommunal hälso- och sjukvård, både i det kortare och i det längre perspektivet. Uppdraget utförs i nära samverkan med förvaltningens ledningsgrupp, den medicinska ledningen, en huvudprocessledare samt med nio kompetenta och erfarna enhetschefer.

För att möta framtidens behov av en personcentrerad och nära hälso-och sjukvård så pågår ett intensivt utvecklingsarbete som verksamheten bär gemensamt med övriga vårdgivare så som Västra Götalands Regionen, privata aktörer samt övriga kommuner likväl som med övriga förvaltningar inom staden. Bärande delar som ingår i samverkan är bland annat Framtidens Nära Vård samt Framtidens Vårdinformationsmiljö. I rollen som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens bidrag i denna samverkan.

Vidare så är du processägare för huvudprocessen Hälso-och sjukvård inom det sociala klustret i staden. Du ansvarar för flertalet pågående interna utvecklingsarbeten så som fortsatt implementering och uppföljning av kompetensförsörjningsplanen för legitimerad personal samt framtagandet av en gemensam och likvärdig introduktion för legitimerade. Du ansvarar även för att förvaltningens övergripande kvalitets-och utvecklingsarbete integreras i verksamheten på ett effektivt sätt, där digitaliseringsprocessen är en aktuell och viktig del.

En naturlig del i uppdraget är god samverkan med politisk nämnd likväl som med förvaltningens fackliga parter.


Du som söker

Vi söker dig som har Universitets- eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, alternativt annan för uppdraget relevant universitets- eller högskoleexamen i kombination med mångårig erfarenhet inom hälso-och sjukvårdssektorn.

Du har chefserfarenhet inom en större komplex organisation där erfarenhet av att leda chefer meriteras. Vidare så har du erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn likväl som erfarenhet av framgångsrikt utvecklingsarbete.

För att lyckas i ditt uppdrag så krävs det att du är relationsskapande och förtroendeingivande samt att din ledning bygger på tillit, tydlighet och mod. Du ser vikten av att verksamheten arbetar målinriktat med värdeskapande utveckling och nytänkande där du också är mån om att följa upp och utvärdera arbetet.

Vidare så har du en stark drivkraft i kombination med analytisk förmåga där du tar ett strategiskt helhetsgrepp om verksamheten för att kunna ta ut riktningen.

Tjänsten erbjuder dig ett omväxlande och utmanade arbete med möjlighet att göra skillnad för dem vi är till för.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Jonsson, förvaltningschef
Telefon: 033-35 82 90

Gunilla Eliasson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Maria Gustafsson, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 19

Peter Glader, facklig företrädare för Ledarna
Telefon: 0708-85 98 89

Johan Danielsson, facklig företrädare för Fysioterapeuterna
Telefon: 033-35 36 87

Lena Hedenborn, facklig företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter
Telefon: 033-35 52 43

Läs mer om Boras Stad som arbetsgivare

Intervjuer är planerade att genomföras 3 maj (förmiddag) 5, 10 maj samt 11 maj (eftermiddag).

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-25.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen till vår litteraturprofilerade förskola Hällegården där boken och sagan är grunden för allt lärande. Det innebär att vi strävar efter att använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet för att rikta barnens uppmärksamhet och uppnå läroplanens mål. Vi vill ge barnen positiva upplevelser av böcker, berättande och läsning med ett upplevelsebaserat förhållningssätt och lärande.

Vi använder oss av metoden Före Bornholm som är en beprövad metod som stöds av forskning att det ökar barnens språkförståelse. Hos oss har vi stor tilltro till barnens förmågor och deltar med spänning, intresse och delad glädje i deras upplevelser under dagen. Utbildningen främjar lek, kreativitet, lustfyllt lärande och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.
Vi har egen kokerska och får vår mat tillagad på plats varje dag.

Hällegården har flera olika möjligheter till rörelse, lek och lärande utomhus.
Det finns en cykelbana, klätterställning med rutschkana, gungor och stora ytor att röra sig på. Vi har en stor skogsdunge på ena sidan av förskolan vilken lockar till fantasi och kreativitet.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Som förskollärare på Hällegården planerar, genomför, dokumenterar och analyserar man undervisning i syfte att följa upp och utvärdera resultaten.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidareanställning

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i en barngrupp med antingen barn i åldrarna 1-3 år eller barngrupp med åldrarna 3-5 år.

Till hjälp för att genomföra det pedagogiska uppdraget i förskolan har vi pedagogiska forum, avdelningsmöten, enskild planering och obligatoriska APT.

Du som söker

Vi söker legitimerade förskollärare med förskollärarexamen. Vi ser gärna att du är någon med kunskap och erfarenhet av ett interkulturellt arbetssätt i en flerspråkig miljö. Tillsammans med oss vill du fortsätta att utveckla vår litteraturprofil gärna med hjälp av digitala verktyg.
Du är engagerad, professionell och kunnig inom systematiskt kvalitetsarbete vilken innebär att du har förmåga att analysera, reflektera och planera för att utveckla utbildningen.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Björk, rektor
Telefon: 033-35 87 44

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 76 83

Kommunal, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-44 28 627

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och at-traktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet erbjuder sex yrkesprogram, fordons- och transportprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet - grafisk teknik och design samt svetsteknik, samt det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver detta bedriver skolan även utbildning inom introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan. Skolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde i augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Planera, genomföra och efterarbeta undervisningen och vara klassföreståndare, vilket bl a innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elever. Samarbete med övriga lärare både i programarbetslaget och ämnesgruppen är självklart. Ansvar för material och undervisningslokal ingår i uppdraget.
I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande.

Du som söker

Vi söker i första hand dig som är legitimerad yrkeslärare i Fordonstekniska ämnen. Du bör ha dokumenterad behörighet/bransch utbildning som finns inom yrkesområdena och ska ha minst ha 5 års yrkeserfarenhet, gärna med arbetsledande uppgifter.
IKT- kompetens är meriterande då vi jobbar i fullständig datamiljö med en-till-en koncept.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna-Lena Jacobsson, rektor
Telefon: 0768-883130

Kaj Sandgren, gymnasiechef
Telefon: 0768-883110

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-23.

Har du erfarenhet från att vägleda och coacha ungdomar samt tycker om att se människor utvecklas och växa med sina uppgifter? Sök då jobbet som handledare för feriearbetare inom Borås Stad. Meningsfull sommar utlovas!

Din nästa arbetsplats

Borås Stad ger ungdomar årligen ungdomar mellan 16-18 år möjligheten att genom feriearbete bidra till stadens välmående samt ha en meningsfull och lärorik sommar. Arbetat kommer att bedrivas främst inom ramen för Tekniska förvaltningens, Servicekontorets, Lokalförsörjningsförvaltningens, Miljöförvaltningens och Fritid- och folkhälsoförvaltningens verksamhetsområden.

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på heltid. Tjänsterna är allmänna visstidsanställningar på heltid (40 timmar/vecka) under perioden 9/6-6/8. 27 tjänster.

Dina arbetsuppgifter

Som handledare kommer du att vägleda, motivera och coacha ungdomarna i deras dagliga arbete. Arbetet som handledare innebär även viss administration såsom tidrapportering, planering och förberedelse av arbetsuppgifter för din grupp. Inför din anställning kommer du också att få en introduktion på en dag.
Arbetsuppgifterna är förlagda inom bland annat trädgårds, skog och parkskötsel samt renhållning. Även fritidsverksamhet för barn och ungdomar kan bli aktuellt.

Du som söker

För att lyckas i rollen som handledare är du en ansvarstagande person som tycker om att inspirera och engagera andra samt gillar ordning och reda. Du tycker också om att ta initiativ och har ett stort intresse för att arbeta med barn och ungdomar. Du har också genomgått och slutfört gymnasieutbildning med godkända betyg. Körkort är ett krav för att vara aktuell för tjänsten.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med ungdomar samt har ledarerfarenhet, gärna inom idrott, kultur eller annan fritidsverksamhet.
För arbete med barn och ungdomar under 18 år krävs godkänt utdrag ur belastningsregistret, vilket är en av de bakgrundskontroller som kan komma att utföras.
Vi kommer att genomföra intervjuer löpande i denna rekrytering, så skicka in din ansökan redan idag!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Emma Johansson, enhetschef
Telefon: 033-353756

Här kan du läsa mer om Borås Stads feriearbete för unga: Om feriearbete i Borås Stad

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 440 elever. Skolan har 5 tillhörande fritidsavdelningar med ca 225 inskrivna elever. Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet/fritidsavdelningen som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Till höstterminen söker vi lärare med inriktning mot fritidshem. Här skapar vi en varierad och trygg dag på fritidshemmet där elevernas kognitiva och sociala utveckling stimuleras. Du planerar, genomför och utvecklar elevernas tid på fritidshemmet tillsammans med drivande kollegor. Under skoltid är du med och stöttar upp eleverna på lektionstid.

All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en verksamhet av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarlegitimation och grundlärarexamen med behörighet att arbeta i fritidshem alternativt dig som har fritidspedagexamen eller förskollärarexamen.

Vi söker en trygg och engagerad pedagog som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus.
Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Viktoria Holmesten, rektor
Telefon: 0704-55 79 98

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-06.

Vill du arbeta med människors olikheter och bidra till att personer med funktionshinder för en meningsfull vardag? Är du en lugn, trygg och ansvarsfull person, sök till oss!

Din nästa arbetsplats

Hos oss arbetar du nära en annan människa som har behov av tydlighet, rutiner och struktur där utmanande beteende är en del i arbetet som du kommer att möta.

I arbetet ingår att stötta hyresgästerna i deras vardagsliv med allt från hygien, matlagning till fritidsaktiviteter.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat. Flertalet dag- och vaken natt tjänster. Varaktighet och sysselsättningsgrad efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar enskilt i hyresgästernas hem men med stöd av kollegor som arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Du får en erfarenhet att arbeta strukturerat, pedagogiskt och enligt lågaffektivt bemötande något som ofta värderas högt inom många yrken i ditt vidare arbetsliv.

Eftersom du arbetar i personers hem är det bemannat dygnet runt och arbetet är förlagt till dag, kvällar och helger. Det kan ingå sovande jour.

Du som söker

Det är önskvärt att du har gått vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom funktionshinder eller äldreomsorgen.

Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta med människor. Som person är du ansvarstagande och lugn samt har ett gott bemötande. Du ska kunna arbeta strukturerat och efter gällande rutiner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då några enheter ligger utanför Borås stadskärna ser vi det som en fördel om du har körkort och tillgång till egen bil.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Carina Abrahamsson, enhetschef
Telefon: 033-35 58 75

Annika Klamas Persson, enhetschef
Telefon: 033-35 80 66

Helene Hoffsten, enhetschef
Telefon: 033-35 51 97

Ina Ekström, enhetschef
Telefon: 033-35 80 32

Borås Stads växel, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Intervjuer och tillsättning av tjänsterna sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-16.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 500 medarbetare.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av cirka 300 medarbetare fördelade i nio hälso- och sjukvårdsteam. Hälso- och sjukvårdsteamen leds av enhetschef och arbetar tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus.

Din nästa arbetsplats

Vill du bli en viktig del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss?

Hälso-och sjukvårdsorganisationen söker dig som är Sjuksköterska eller Specialist sjuksköterska och som vill göra skillnad för dem som vi är till för.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en god arbetsmiljö. För oss är arbetsglädje viktigt och att vi utvecklar verksamheten tillsammans. Våra nyanställda medarbetare får en individuellt anpassad introduktion och erbjuds en mentor om behov finns.

Det vi förväntar oss av dig är teamanda och ett helhjärtat engagemang med fokus på dem som vi är till för.

Just nu har vi lediga tjänster inom:

- område Trandared/Hulta och Dalsjöfors HSV- Team 3
- område Brämhult, HSV - Team 4
- område Centrum, HSV -Team 5
- område Sjöbo, HSV- Team 6


Arbetsområde ordinärt boende och/eller vård- och omsorgsboende.


Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!

Titta gärna in på vårt Instagramkonto: hsv_borasstad och ta del av vår vardag.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi arbetar teambaserat för att ge patienten bästa möjliga stöd. I rollen som sjuksköterska har du ett nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal. Du samverkar med primärvård, slutenvård och andra aktörer. Du bedömer, genomför och utvärderar medicinska insatser till patienten. Vidare så ansvarar du för att planera, organisera och prioritera ditt arbete. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och utbildning till medarbetare i omvårdnad samt i hälso- och sjukvårdsinsatser som omfattar delegering.

Du deltar aktivt i utvecklingsarbete för att förbättra vår verksamhet där välfärdsteknik är en spännande del.

Du som söker

Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Tidigare erfarenhet av kommunal hemsjukvård är meriterande liksom specialistutbildning inom distrikt, geriatrik, demens eller palliativ vård.

Vi förutsätter att du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

Före erbjudande om anställning behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Om du är nyfiken på hur vi arbetar och vill göra arbetsplatsbesök eller "gå bredvid" så erbjuder vi möjlighet till detta.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andreas Svensson, enhetschef
Telefon: 033- 35 32 09

Maria Gustafsson, enhetschef
Telefon: 033-35 51 19

Gunilla Eliasson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och flextid ingår samt flera andra personalförmåner.

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ansökningarna hanteras löpande.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-02.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar för att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete ska ha ett gott liv var dag.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av sju geografiska team, ett korttidsteam, en poolverksamhet samt en kväll/natt organisation. Teamen samarbetar tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus.

För att möta framtiden och bidra till fortsatt utveckling av nära vård så rustar vi oss som vårdgivare och hälso- och sjukvårdsorganisation genom att utöka och stärka upp bemanningen i våra team.

Vi söker dig som är sjuksköterska/specialist sjuksköterska och som vill vara med på denna spännande resa!

Lär gärna känna oss mer via Instagramkonto: hsv_borasstad

Din nästa arbetsplats

Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och bidra till utvecklingen av framtidens kommunala hälso- och sjukvård. Arbetet sker tillsammans med engagerade kollegor och med en ledning som verkar för en god arbetsmiljö för dig som medarbetare. Vi har ett gott samarbete med våra vårdgrannar och utvecklas i samverkan. Vi tycker det är viktigt att känna arbetsglädje och utvecklas tillsammans. Det vi förväntar oss av dig är ett helhjärtat engagemang och viljan att göra skillnad.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten som sjuksköterska innebär att du ansvarar för och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du får möjlighet att själv planera ditt dagliga arbete som är omväxlande över tid. Patienterna bor i ordinärt boende eller på ett vård- och omsorgsboende.
Du samverkar både inom det egna teamet och med andra vårdinstanser för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov på bästa sätt. Målet med samverkan är att säkerställa en god och säker vård samt att omvårdnadsarbetet sker salutogent och förebyggande.

Vidare så medverkar du i verksamhetens utvecklingsarbete, där välfärdsteknik är en spännande del.

Arbetstiderna är heltid- dagtid med viss helgtjänstgöring.


Du som söker

Vi välkomnar dig som har legitimation inom yrket och som med ett genuint engagemang vill vara med och utveckla verksamheten. Tillsammans skapar vi en god och säker vård för våra patienter.

Då god teamanda genomsyrar vår yrkeskår hoppas vi finna dig som är en genuin lagspelare och vill bidra till god arbetsmiljö.
Tidigare erfarenhet av kommunal hemsjukvård liksom specialistutbildning inom distrikt, geriatrik, demens eller palliativ vård meriteras.
Körkort behövs i tjänsten.

Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033- 35 32 65

Jennie Tyllander, enhetschef
Telefon: 033- 35 76 68

Gunilla Eliasson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och flextid ingår samt flera andra personalförmåner.

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!

Ps! Om du är nyfiken på hur vi arbetar och vill göra arbetsplatsbesök eller "gå bredvid" så erbjuder vi möjlighet till detta.

Kontakta gärna utsedda enhetschefer som samordnar rekryteringen för mer information.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Din nästa arbetsplats

Vill du jobba på en arbetsplats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas, utvecklas och vara med och påverka? Då är Sociala omsorgsförvaltningen något för dig.

Här erbjuds ett stimulerande arbete mot en spännande patientgrupp.
Enheten för kommunal Hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård inom områdena funktionshinder och socialpsykiatri. Vi söker nu 2 sjuksköterskor, då vi har kollegor som planeras vara föräldralediga.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska arbetar du med rådgivning, bedömning, behandling, handledning, delegering samt akuta bedömningar. Du arbetar som omvårdnadsansvarig sjuksköterska till patienter som bor på gruppboende/ Psykiatriboende och i ordinärt boende. Vi arbetar i team med bl.a. arbetsterapeuter, fysioterapeuter, baspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Att skapa inflytande och delaktighet för patienter och anhöriga står i fokus. Dokumentation sker i journalsystemet VIVA.

Du som söker

Vi söker dig som är en positiv, flexibel och ansvarstagande legitimerad sjuksköterska. Du bör vara en bra organisatör, vara självständig men tycka om att arbeta i team då stort fokus ligger på ett tätt samarbete med andra yrkesprofessioner. Du bör ha förmåga att göra snabba prioriteringar och ha ett lösningsfokuserat arbetssätt. B-körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Linnea Ersson, enhetschef
Telefon: 033-35 30 96

Ulla Bark, enhetschef
Telefon: 033-35 31 79

Jimmy Johansson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 076-888 86 55

Hannele Juntunen, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 073-432 85 01


Arbetstiderna är schemalagda på dagtid, med helgtjänstgöring var 8:e helg.

Vi erbjuder dig professionella kollegor och två engagerade chefer som tillsammans har drivkraften att skapa en bra organisation med gott samarbete och god arbetsmiljö. Utöver detta erbjuds du som anställd bra personalförmåner i form av bland annat friskvårdbidrag, fria bad och besök på friluftsgårdar samt möjligheter att delta på vår personalklubb Merkrafts uppskattade aktiviteter och arrangemang.

Vi arbetar med löpande rekrytering och kommer kontinuerligt kalla till intervju.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Din nästa arbetsplats

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på tidigare bakgrund och erfarenhet samt hur långt du kommit i dina studier. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att assistera sjuksköterskan i hemsjukvården samt utföra delegerade arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter beror på hur långt du kommit i din sjuksköterskeutbildning samt tidigare erfarenhet. Det kan innebära bedömningar, såromläggningar, katetersättning, provtagning mm. Tillsammans med andra yrkeskategorier bidrar du till att ge patienten en god livskvalitet, både genom god omvårdnad, och avancerad hemsjukvård.

I ditt arbete så har du sjuksköterskekollegor i din närhet som du får stöd och hjälp av vid behov. Patientgruppen är från 0 år och uppåt. Arbetet är omväxlande samt ställer krav på flexibilitet och ett gott samarbete med kollegor och övriga kontaktytor. Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.

Du som söker

Vi söker dig som är sjuksköterskestudent, är flexibel och tycker om att ha omväxlande, utvecklande och lärorikt arbete. Du har avklarat termin 4 i dina studier. Har du tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska och undersköterskeutbildning är du också varmt välkommen med din ansökan.

För detta uppdrag värdesätter vi att du är flexibel och trivs med att att ha omväxlande, utvecklande och lärorikt arbete.

För tjänsten behövs körkort.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andreas Svensson, enhetschef
Telefon: 033- 35 32 09

Jussi Niveri, enhetschef
Telefon: 033-35 86 27

Lena Sänd, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 77 05

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att få yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Din nästa arbetsplats

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstadDin anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på din bakgrund och erfarenhet. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2021 med möjlighet till förlängning.

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att arbeta som rehab assistent där arbetet sker i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad. I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantera hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker nu dig som är student och som går Fysioterapeutprogrammet termin fyra till fem. Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Körkort behövs för uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033-35 52 42

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033-35 32 65

Johan Danielsson, facklig företrädare för Fysioterapeuterna
Telefon: 033- 35 36 87

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Din nästa arbetsplats

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef.

Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad


Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på tidigare bakgrund och erfarenhet samt hur långt du kommit i dina studier. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2021

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att arbeta som rehab assistent där arbetet sker i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad. I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantera hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker nu dig som är student och som går Arbetsterapeutprogrammet termin fyra till fem. Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Körkort behövs för uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Madeleine Fritzon, enhetschef
Telefon: 033- 35 32 65

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033- 35 52 42

Lena Hedenborn, facklig företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter
Telefon: 0766- 23 05 15

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30.

Din nästa arbetsplats


Gå vidare till vår webbplats för aktuell information!
Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-10-16

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Tillträde omgående eller enligt överenskommesle

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-01-08

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-01-08

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-01-08

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2020-01-08

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Årets Kommun
Borås Stad har utsetts till Årets Kommun i Sveriges största karriärundersökning som varje år genomförs av Employer Branding-företaget Universum, där studenter och unga yrkesverksamma får ranka arbetsgivare.

Vuxen och barn i sampel,

Karriärföretag 2021
Borås Stad har även blivit utsedd till ett Karriärföretag 2021. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol