Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Referensnummer: 21:2022:21 | Sista ansökningsdag: 2022-10-16

Handledare Servicesektionen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 21:2022:20 | Sista ansökningsdag: 2022-10-16

Samordnare funktionshinderområdet, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:120 | Sista ansökningsdag: 2022-10-19

Metodhandledare inom Myndighet på Vård- och äldreförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2022:72 | Sista ansökningsdag: 2022-10-23

Stödassistenter till bemanningsenhet, flera tjänster, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 26:2022:32 | Sista ansökningsdag: 2022-10-23

Socialadministratör till myndighetsutövning, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 031:2022:31 | Sista ansökningsdag: 2022-10-17

Energi- och klimatstrateg, Stadsledningskansliet

Referensnummer: 15:2022:7 | Sista ansökningsdag: 2022-10-23

Lantmäterichef, Tekniska förvaltningen

Referensnummer: 24:2022:384 | Sista ansökningsdag: 2022-10-20

Lärare årskurs 4 på Björkhöjdskolan F-6, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:117 | Sista ansökningsdag: 2022-10-18

Sjuksköterska med uppdrag på KTC vid Högskolan i Borås, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:118 | Sista ansökningsdag: 2022-10-18

Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till korttidsenheten, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2022:70 | Sista ansökningsdag: 2022-10-20

Stödassistent till gruppbostad, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:383 | Sista ansökningsdag: 2022-10-18

Lärare årskurs 3-6 matematik, NO och teknik på Sandhultskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:113 | Sista ansökningsdag: 2022-10-23

Enhetschef Hemtjänst, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2022:71 | Sista ansökningsdag: 2022-10-23

Legitimerad Fysioterapeut, inriktning psykiatri, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 253:2022:10 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Modersmålslärare i arabiska och somaliska till SFI, Vuxenutbildningen

Referensnummer: 2527:2022:13 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Datalärare på Elprogrammet, Viskastrandsgymnasiet

Referensnummer: 15:2022:5 | Sista ansökningsdag: 2022-10-16

Landskapsarkitekt, Tekniska förvaltningen

Referensnummer: 15:2022:6 | Sista ansökningsdag: 2022-10-16

Tekniker, Tekniska förvaltningen

Referensnummer: 24:2022:362 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Studiehandledare i engelska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:363 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Studiehandledare i swahili, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:364 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Studiehandledare i tigrinja, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:365 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Studiehandledare i bengaliska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:366 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Studiehandledare i kurdiska kurmanji, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:370 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Studiehandledare i amanrinja, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:371 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Studiehandledare i armeniska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:372 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Studiehandledare i baluchiska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:373 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Studiehandledare i nederländska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:374 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Studiehandledare i uzbekiska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:375 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Studiehandledare i pashto, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:380 | Sista ansökningsdag: 2022-10-17

Lärare franska och engelska på Särlaskolan 7-9, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:379 | Sista ansökningsdag: 2022-10-17

Lärare Matematik/NO åk 7-9, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:381 | Sista ansökningsdag: 2022-10-17

Lärare fritidshem på Daltorpskolan F-6, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:382 | Sista ansökningsdag: 2022-10-17

Lärare Idrott på Daltorpskolan F-6, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 27:2022:19 | Sista ansökningsdag: 2022-10-17

1:e socialsekreterare, Arbetslivsförvaltningen

Referensnummer: 27:2022:20 | Sista ansökningsdag: 2022-10-17

Socialsekreterare, Arbetslivsförvaltningen

Referensnummer: 30:2022:69 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Handläggare till Överförmyndarenheten, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:369 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Lärare mot fritidshem/förskollärare på Grundsärskolan Fjärding/Boda, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:376 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Lärare årskurs 3 på Gånghesterskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:377 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Lärare årskurs 5 på Gånghesterskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 14:2022:25 | Sista ansökningsdag: 2022-10-07

Mätningsingenjör, Servicekontoret

Referensnummer: 24:2022:367 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Lärare årskurs 1-3 på Svedjeskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:368 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Klasslärare till Grundsärskolan på Fjärding/Boda, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:378 | Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Lärare mot fritidshem/förskollärare på Grundsärskolan Fjärding/Boda, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2022:69 | Sista ansökningsdag: 2022-10-23

Förskollärare till Marklandsparkens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2022:70 | Sista ansökningsdag: 2022-10-30

Förskollärare till Milstensgårdens litteraturdiplomerade förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:350 | Sista ansökningsdag: 2022-10-13

Förstelärare årskurs 4-6 Sv/SO på Hestra Midgårdskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 14:2022:28 | Sista ansökningsdag: 2022-10-06

Fordonsförare, Servicekontoret

Referensnummer: 24:2022:352 | Sista ansökningsdag: 2022-10-13

Speciallärare på Sjömarkenskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:353 | Sista ansökningsdag: 2022-10-13

Elevassistent Kommunikationsklass på Daltorpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:354 | Sista ansökningsdag: 2022-10-13

Lärare årskurs 4-6 på Sjöboskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:355 | Sista ansökningsdag: 2022-10-06

Skolsköterska på Sjömarkenskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 14:2022:27 | Sista ansökningsdag: 2022-10-20

Hantverkare, snickare, Servicekontoret

Referensnummer: 23:2022:67 | Sista ansökningsdag: 2022-10-07

Förskollärare till Sjöbogårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2022:68 | Sista ansökningsdag: 2022-10-31

Förskollärare till Blåklintens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:114 | Sista ansökningsdag: 2022-10-23

Rekryteringssamordnare till Bemanningsenheten, Vård- och äldreförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 21:2022:19 | Sista ansökningsdag: 2022-10-03

Enhetschef till Driftsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:115 | Sista ansökningsdag: 2022-10-16

Servicebiträden till hemtjänsten, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:106 | Sista ansökningsdag: 2022-10-11

Enhetschef till hälso- och sjukvårdsorganisationens korttidsverksamhet, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2022:67 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Stödassistent till Söderängsgatan 14, natt, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 30:2022:68 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Stödassistent till Gruppbostad, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:351 | Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Rektor på Bredaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 14:2022:26 | Sista ansökningsdag: 2022-10-06

Enhetschef lokalvård, Servicekontoret

Referensnummer: 23:2022:65 | Sista ansökningsdag: 2022-10-07

Förskollärare till Björkgårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2022:66 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Förskollärare till Torgets förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 14:2022:24 | Sista ansökningsdag: 2022-10-12

Tekniker, Servicekontoret

Referensnummer: 25:2022:9 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Vik. Ekonom, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:346 | Sista ansökningsdag: 2022-10-05

Lärare i fritidshem/fritidspedagog på Svedjeskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 22:2022:16 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Lärare i klassisk gitarr/fingerstyle till Borås Kulturskola, Kulturförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:345 | Sista ansökningsdag: 2022-10-04

Lärare musik på Särlaskolan 7-9, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 031:2022:29 | Sista ansökningsdag: 2022-10-05

Avtalscontroller med inriktning logistik, Stadsledningskansliet

Referensnummer: 23:2022:64 | Sista ansökningsdag: 2022-10-28

Förskollärare till Bodagårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2022:63 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Förskollärare till KreaNova förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:110 | Sista ansökningsdag: 2022-10-31

Undersköterska med körkort till hemtjänst Sjöbo, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:343 | Sista ansökningsdag: 2022-10-03

Lärare årskurs 1-3 på Byttorpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 2522:2022:20 | Sista ansökningsdag: 2022-10-02

Vård- och omsorgslärare, Almåsgymnasiet

Referensnummer: 28:2022:111 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Undersköterska till Larm- och Nattorganisationen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 26:2022:30 | Sista ansökningsdag: 2022-10-02

Socialrådgivare till KAA-enheten, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:109 | Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Undersköterska med körkort till hemtjänst Norrby, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 26:2022:31 | Sista ansökningsdag: 2022-10-15

Boendeassistent till Boendesociala enheten, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 23:2022:62 | Sista ansökningsdag: 2022-10-06

Förskollärare till Trollevi förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:108 | Sista ansökningsdag: 2022-10-16

Undersköterska med körkort till hemtjänst Brämhult, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 23:2022:61 | Sista ansökningsdag: 2022-10-07

Förskollärare till Hällegårdens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 031:2022:28 | Sista ansökningsdag: 2022-10-06

Upphandlingsadministratör med inriktning entreprenad, Stadsledningskansliet

Referensnummer: 24:2022:340 | Sista ansökningsdag: 2022-10-07

Elevassistent till vikariat inom skola, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2022:338 | Sista ansökningsdag: 2022-10-02

Skolsköterska på Svedjeskolan och Sandhultskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:102 | Sista ansökningsdag: 2022-10-02

Undersköterska, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2022:63 | Sista ansökningsdag: 2022-10-31

Stödfamilj, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 034544:2022:2 | Sista ansökningsdag: 2022-10-31

Timvikarier till Borås Stads skolor höstterminen 2022, Bemanning Pedagogik

Referensnummer: 283910:2020:2 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarie för sjuksköterskor, Bemanningsservice Sjuksköterskor

Referensnummer: 280310:2021:001 | Sista ansökningsdag: 2022-12-06

Vårdbiträde/Undersköterska, Bemanning äldreomsorg

Referensnummer: 240320:2022:001 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för grundskola och gymnasieskola, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:004 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för kök och restaurang, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:005 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för vaktmästeri, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:008 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för bibliotek, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:002 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för förskola, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:003 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för särskola, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:006 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för lokalvård, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:007 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för museum och växel, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:010 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för simhallar, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:009 | Sista ansökningsdag: 2022-12-31

Vikarie för fritidsgårdar och mötesplatser, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 300302:2022:003 | Sista ansökningsdag: 2023-01-15

Timvikarier inom funktionshinder och individ- och familjeomsorgen, Bemanning funktionshinder

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Din nästa arbetsplats

Arbetsuppgifter: Som anställd på Träffpunkt Simonsland får du ett meningsfullt uppdrag där du är en del av ett större sammanhang. Som handledare ingår du i servicesektionen som består av lokalvård, vaktmästeri, café och värdskap. Du handleder människor som av olika skäl står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Din viktigaste uppgift är att motivera och stötta individer att utifrån sin förmåga, utföra sina arbetsuppgifter. Du bidrar till att deltagarna växer med uppgift och ansvar samt får en ökad självinsikt kring egna mål och möjligheter.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter omfattar ansvar för att husets lokaler och dess inventarier och teknik hålls fräscha, välkomnande och i funktion samt handledning i utförandet av lokalvården och administrativt arbete med planering, schemaläggning och rutiner.

Du som söker

Kvalifikationer: Du har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant samt dokumenterad erfarenhet av handledning av personer med funktionsnedsättning och lokalvård.
Du kan på ett pedagogiskt sätt anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär, både på individnivå och i arbetsgruppen.
Du har god organisationsförmåga och med planering och struktur ligger du steget före. Du samarbetar på ett prestigelöst vis, bidrar med entusiasm och energi samt anpassar dig till förändrade förutsättningar.
Du har B-körkort.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofie Nelsén, enhetschef
Telefon: 0721-60 09 89

Moa Andersson, facklig företrädare för Vision
Telefon: 0766-23 06 82

Det är meriterande att kunna tillämpa alternativa kommunikationssätt och erfarenhet och kunskap om olika digitala verktyg värdesätts.

Borås Stad lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar, rökfri arbetstid samt aktiviteter genom personalklubben MerKraft.

I arbetet ingår schemalagd tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-16.

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Din nästa arbetsplats

Arbetsuppgifter: Som anställd på Träffpunkt Simonsland är du en del av ett större sammanhang och ingår i ett team där alla, inom olika områden, bidrar till verksamheten som helhet. I rollen som funktionshindersamordnare har du en nyckelfunktion och arbetar självständigt inom verksamheten som sakkunnig inom tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. Du omvärldsbevakar, sprider och tillämpar ny kunskap inom arbetsområdet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Utifrån förvaltningens riktade uppdrag att göra verksamheten mer tillgänglig för målgruppen personer med NPF diagnoser har du som funktionshindersamordnare en viktig roll. Du samordnar och utvecklar verksamheten i samverkan med andra befattningar inom området i Borås Stad och tillsammans med civilsamhället samt säkerställer målgruppens inflytande och delaktighet i arbetet.

I tjänsten ingår en lotsfunktion där ditt uppdrag är att informera invånare i alla åldrar med funktionsnedsättning eller anhörig om stöd och aktiviteter som finns i samhället för en fungerande tillvaro. Du stöttar och vägleder till rätt myndighet eller instans samt ger tips och råd till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Du som söker

Kvalifikationer: Du är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant samt minst tre års dokumenterad erfarenhet inom funktionshinderområdet. Uppdraget kräver god kunskap om NPF-diagnoser, sakkunskap om rättigheter och möjligheter inom området. Du kan på ett pedagogiskt sätt anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde för individen och bidrar med nya idéer, perspektiv, din entusiasm och energi.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofie Nelsén, enhetschef
Telefon: 0721-600989

Moa Andersson, facklig företrädare för Vision
Telefon: 0766-230682

Det är meriterande att kunna tillämpa alternativa kommunikationssätt och erfarenhet och kunskap om olika digitala verktyg värdesätts.

Borås Stad lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar, rökfri arbetstid samt aktiviteter genom personalklubben MerKraft.

I arbetet ingår schemalagd tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-16.

Vill du bli en viktig del av vår verksamhet och utvecklas tillsammans med oss? Nu söker vi dig som vill handleda våra biståndshandläggare och göra skillnad för dem som vi är till för!

Vi erbjuder dig en trygg anställning med omväxlande arbete i en god arbetsmiljö. För oss är arbetsglädje, engagemang och respekt viktigt. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och oss själva.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service ska ha ett gott liv var dag. För att klara det uppdraget har vi ca 2 500 medarbetare som arbetar inom hemtjänsten, på våra vård- och äldreboenden, våra korttidsenheter etc.

Din nästa arbetsplats

Myndighetsverksamheten ansvarar för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen för personer från 18 år (ej LSS och socialpsykiatri) och uppåt. Vi ansvarar även för bedömning av hälso- och sjukvård för personer som vistas på sjukhus eller efter begäran från primärvården samt för boendeplanering, avgiftshandläggning och bostadsanpassning för hela Borås Stad. Verksamheten har ca 80 medarbetare varav ungefär hälften är biståndshandläggare som arbetar i team utifrån geografiska områden. Vi har våra kontor på Ramnåsgatan 1 som ligger strax intill Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken runt knuten.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Våra biståndshandläggare arbetar utifrån en helhetssyn med brukaren i fokus när de utreder, bedömer och fattar/omprövar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. I din roll som metodhandledare är du biståndshandläggarnas metodstöd i handläggning av ärenden. Det innebär att du i vardagen arbetar nära handläggarna och på ett proaktivt och effektivt sätt stöttar och kvalitetssäkrar handläggningen genom hela processen. I din roll skapar du förutsättningar för våra handläggare att utveckla ett självständigt arbetssätt som präglas av rättssäkerhet och kunskap. Du har också ett tätt samarbete med dina metodhandledarkollegor och verksamhetens enhetschefer för att säkerställa att verksamheten når de uppställda målen.

Du kommer att ingå i olika arbetsgrupper samt verka för en god intern och extern samverkan. Du kommer också att arbeta tillsammans med verksamhetschef, enhetschef och processledare med strategiska frågor som rör verksamhetens mål och process.

Du som söker

Du har socionomexamen samt tidigare erfarenhet som metodhandledare alternativt som biståndshandläggare, arbetsledare eller enhetschef. Du är väl insatt i de lagar som styr verksamheten och har goda kunskaper om olika arbetsmetoder, t ex IBIC.

Ditt arbetssätt är tillitsbaserat och förtroendeingivande och du har förmågan att tillvarata handläggarnas kompetens och engagemang. För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikativ förmåga både språkligt och skriftligt. Du behöver också vara bra på att planera, strukturera och prioritera. Genom ditt professionella förhållningssätt och din pedagogiska förmåga stödjer och entusiasmerar du biståndshandläggarna i deras uppdrag. Du har också ett helhetsperspektiv och du driver processer framåt för att utveckla verksamheten.

Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och ser gärna sökande med olika bakgrund. Kunskaper i finska är en merit då Borås stad är ett finskt förvaltningsområde.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Christina Lindén, enhetschef
Telefon: 033-35 33 62

Madelene Eriksson, enhetschef
Telefon: 033-35 31 75

Nås via växeln, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

För att underlätta för våra medarbetare att kombinera arbete och privatliv tillämpas flextid när arbetet tillåter. Som medarbetare i Borås Stad har du tillgång till friskvårdsförmåner. Utöver friskvårdsbidraget har du exempelvis möjlighet att delta i vår prisbelönta personalklubb Merkrafts aktiviteter och du har gratis inträde till stadens badanläggningar.

Vi arbetar med löpande urval och kallar kontinuerligt sökande till intervju.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-19.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Bemanningsenheten uppdrag är att vid korttidsfrånvaro serva verksamheter inom sociala omsorgsförvaltningen och individ och familjeomsorgs (IFO) verksamheter med vikarier. Nu söker vi fler engagerade stödassistenter till vår pool med tillsvidareanställda på heltid. För att passa i rollen behöver du kunskap, engagemang och intresse för att arbeta med personer med varierande funktionsnedsättningar.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid, med schemalagd arbetstid, förlagd till dag, kväll, helg och sovande jour. Vaken natt kan förekomma.Tillträde efter ök.

Dina arbetsuppgifter

Uppdraget som stödassistent innebär att -utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål- motivera samt stärka individen i sin vardag, både i sin bostad och vid sociala aktiviteter. Du arbetar även med omvårdnadsuppgifter samt sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv.

Du kommer att arbeta som korttidsvikarie i olika verksamheter med brukare och klienter inom allt ifrån gruppbostäder, personlig assistans, social psykiatri, servicebostäder, IFO vuxen, IFO barn och unga samt daglig verksamhet. Arbetet i bemanningsenheten innebär att du arbetar på många olika enheter och ingen dag är därför den andra lik. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg och sovande jour. Även vaken natt kan förkomma. Detta är ett arbete för dig som ser möjligheter hos varje individ, har ett stort tålamod och intresse av att arbeta med människor med särskilda behov.

Du som söker

Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning, barn- och fritidsutbildning eller en eftergymnasial utbildning med inriktning mot verksamhetens områden som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kompetens inom autism och teckenkommunikation.

För att trivas i arbetet behöver du vara en person som gillar när förutsättningarna förändras och att dagarna ser olika ut. Vi värdesätter att du är flexibel i ditt arbetssätt, lär dig snabbt och har förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar. Som person är du lugn, med ett gott bemötande, personlig mognad och stort tålamod. Du har god förmåga att samarbeta men kan även arbeta självständigt och ta egna initiativ. Dokumentation och en del annan administration som ingår i anställningen sker i datamiljö, därför bör du ha datorvana samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Våra verksamheter kräver ett professionellt förhållningsätt med brukarna i fokus, vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B krävs.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Katri Ståhl, enhetschef
Telefon: 033-35 78 64

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Utöver månadslön utgår ett lönetillägg för den extra flexibilitet som krävs för att arbeta i poolen.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-23.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens (IFO) huvudsakliga ansvar och uppgift är att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM). Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas som präglas av delaktighet, systemiskt synsätt, kompetens och brukarinflytande.

Nu har du möjlighet att söka ett spännande och stimulerande arbete som socialadministratör hos oss. Är det dig vi söker?

Din nästa arbetsplats

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens myndighetsutövning består av fem enheter, varav tre enheter är inom IFO Barn och unga samt två enheter inom IFO Vuxen/Unga vuxna. Socialadministratörerna består idag av 5 administratörer som alla handlägger ärenden som tillhör hela myndighetsutövningen. Detta innebär att alla socialadministratörer har ett nära samarbete med varandra och arbetet består av varierande arbetsuppgifter. I vår arbetsgrupp trivs personer med en skopa humor, som på ett prestigelöst sätt delar med sig av tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är i en omfattande utvecklingsresa.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde omgående elller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I tjänsten ingår flertalet administrativa uppgifter så som, registrering i verksamhetssystemet, fakturahantering, arkivering av handlingar samt administration i verksamhetssystem. Vidare kommer du arbeta med statistik, registerutdrag, registrering av övriga inkomna handlingar, posthantering och övriga administrativa uppgifter. Arbetet sker huvudsakligen i verksamhetssystemen Agresso, Heroma och Viva.

Du som söker

Vi söker dig som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning som gärna är kopplad till socialt arbete. Vidare ser vi att du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna med anknytning till socialt arbete. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Som socialadministratör är du noggrann, ansvarsfull, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Att inneha ett tillmötesgående förhållningsätt och att vara serviceinriktad är en självklarhet för dig. Du har goda samhälleliga kunskaper om myndigheter, lagar och regler. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, goda datorkunskaper samt en god förmåga att förstå och tolka ekonomiska underlag.

Tidigare erfarenhet av arbete som socialadministratör och tidigare kunskap inom verksamhetssystemen Agresso, Heroma och VIVA ser vi som meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Andersson Neumann, enhetschef
Telefon: 033-35 74 02

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Som anställd hos oss får du tillgång till friskvårdsbidrag och fri entré till Borås Stads badanläggningar. Du ges även vissa valmöjligheter att självständigt lägga upp din arbetstid då vi har ett förmånligt flextidsavtal. Vi sitter i nya fräscha lokaler i Borås centrum. Vi avser att kalla sökande löpande under ansökningstidens gång så vänta inte med din ansökan.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som socialadministratör kontakta din framtida kollega Heidi Sörensen, 033-35 36 53.

Vi ser framemot att träffa vår nya kollega!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-23.

Vill du bli del i vårt engagerade team och hjälpa oss att driva på och utveckla Borås Stads innovativa klimatarbete? Ramarna för klimatarbetet har skapats de senaste åren och nu behöver vi dig för att driva arbetet vidare!

Din nästa arbetsplats

Vi arbetar med att realisera Borås Stads ambitioner om att uppnå en utsläppsminskning i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten. Organisationen för arbetet i form av Klimatråd, Klimatkommitté och diverse arbetsgrupper är på plats. Vi arbetar även med externa aktörer via innovationsprojektet Klimatneutrala Borås 2030 inom ramen för Viable Cities.

Du ingår i avdelningen Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. Klimatarbetet drivs av ett kreativt team med höga ambitioner, utvecklingsvilja och inte minst glada skratt.

Stadsledningskansliet är Kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen stödjer Kommunstyrelsen i deras uppdrag att effektivt leda och samordna hela den kommunala verksamheten. Avdelningen Strategisk samhällsplanering ska leda, utveckla, följa upp och samordna Borås kommuns fysiska samhällsplanering. Sedan 2020 är avdelningen också hem för samordningen av Borås Stads arbete med koldioxidbudget.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare.

Dina arbetsuppgifter

I din roll som strateg ingår en stor bredd av arbetsuppgifter men du har stor möjlighet att forma din roll. Ditt huvudsakliga arbete består av:

- Ansvara och samordna klimatrapporten inklusive uppföljning av koldioxidbudget
- Ansvara för samordning av det politiska Klimatrådet
- Organisera och leda möten och processer
- Ingå i Klimatneutrala Borås 2030 inklusive utåtriktade aktiviteter såsom dialogmöten och konferenser
- Driva samverkan inom Borås Stad och utanför
- Nätverka regionalt och nationellt

Du som söker

Tjänsten kan fyllas med olika kvalifikationer och kompetenser. Personlig lämplighet är mycket viktig. Du är en öppen och nyfiken person som har lätt att samarbeta. Du kan arbeta strukturerad och tänka lösningsorienterad. Du har kunskap och intresse för hållbarhetsarbete och särskilt klimatfrågor.

Du har en relevant naturvetenskaplig examen som miljövetare eller ingenjör.

Du behöver ha erfarenhet från energi- och klimatområdet samt att leda processer eller projekt.

Meriterande:
- Du har god samarbetsförmåga och vågar tänka nytt
- Erfarenhet av eller utbildning i att leda och driva projekt eller processer

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Bengt Himmelmann, chef strategisk samhällsplanering
Telefon: 070-455 84 91

Susanne Arneborg, Strategisk samhällsplanerare
Telefon: 076-623 08 02

Kristina Nyberg Smahel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 80 47

Läs gärna mer om Borås Stad som arbetsgivare här: Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-17.

Tekniska förvaltningens uppgift är att göra Borås till en vacker och hållbar stad som boråsare kan känna sig stolta över.
Borås växer snabbt. Allt fler upptäcker en stad inbäddad i parker och gröna områden där det alltid är nära till naturen, men också till ett levande centrum med mötesplatser, uteserveringar och spännande kultur - samt goda kommunikationer och ett framgångsrikt näringsliv.

Din nästa arbetsplats

Avdelningen arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och har en viktig roll i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. Vi lägger stor vikt vid att ständigt förbättra våra processer och samarbete med andra enheter.

Lantmäterimyndigheten består av tolv medarbetare med god sammanhållning.


Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för lantmäteriavdelningen är att fungera som kommunal lantmäterimyndighet för Borås Stad. Detta innebär att handlägga lantmäteriförrättningar och att föra fastighetsregistret med digital registerkarta. Vi handlägger alla typer av förrättningar och tillhandahåller rådgivning och service internt inom kommunen samt till allmänheten och näringslivet.

Du som söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom lantmäteri med fastighetsrättslig inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du bör ha bred erfarenhet från lantmäterimyndighetens verksamhet, gärna flerårig erfarenhet av fastighetsbildning, exploateringsverksamhet eller liknande.

Du arbetar proaktivt, är strukturerad, har en väl utvecklad analytisk förmåga och förmåga att driva egna processer framåt. Med tydlighet, tillit, prestigelöshet och engagemang ger du dina medarbetare förutsättningar att utvecklas. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och arbete i en politisk styrd organisation. Att du är en van användare av IT-stöd är en förutsättning för tjänsten då du i det dagliga arbetet ska kunna använda olika system. Du har även lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Magnus Palm, förvaltningschef
Telefon: 033-35 74 80

Nås via Borås stads växel, facklig företrädare för Vision
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-23.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Björkhöjdskolan är en alldeles ny skola. Skolan ligger i ett lugnt område med skog och natur alldeles in på knuten. Vi har nära till vår egen skolskog och andra friluftsanläggningar. Våra ljusa lokaler är nyrenoverade, rymliga och ändamålsenliga. Vi som arbetar på Björkhöjdskolan är engagerade i att bygga upp och utveckla skolan till en F-6 skola.

Idag har vi 252 elever uppdelade på två förskoleklasser, två klasser i årskurs 1, tre klasser i årskurs 2-4 samt fyra fritidsavdelningar. Björkhöjdskolan har en hörselprofil, vilket innebär att vi erbjuder undervisning för elever med hörselnedsättning eller cochlea-implantat (CI) som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7.

Tillsammans skapar vi en trygg och varm atmosfär som grund för elevernas kunskapsutveckling.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du kommer att vara lärare i årskurs 4 nästa läsår. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du din undervisning enskilt och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. I arbetslaget lär ni av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du uppskattar att vara lärare och att möta barn med olika bakgrund och förutsättningar.

Om du är nyutexaminerad lärare har du möjlighet till en mentor under ditt första år hos oss.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-6, alternativt 4-6. Du är väl förtrogen med läroplanen samt har ett intresse av att vara med och driva utveckling och bygga upp skolan till en komplett F-6 skola. Genom dina goda ledaregenskaper skapar du trygghet och ordning, både i klassrummet och på skolan som helhet. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med olika bakgrund och förutsättningar samt har lätt för att kommunicera, skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som person är du flexibel, har lätt för att samarbeta samt är kreativ och kan arbeta både självständigt och i arbetslag.

Då skolan har en hörselprofil för att kunna undervisa elever med hörselnedsättning så är kunskaper inom tecken som stöd meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andrea Roy, rektor
Telefon: 033-358769

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-20.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen har drygt 2 500 medarbetare varav ca 300 arbetar inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Hälso-och sjukvårdsverksamheten är fördelad i team som arbetar tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus. Tillsammans utvecklar vi framtidens kommunala hälso- och sjukvård och Nära vård!

Din nästa arbetsplats

Vård- och äldreförvaltningen samarbetar med högskolan i Borås och som en del i det samarbetet ingår att tillhandahålla professionell praktisk handledning av studenter inom såväl grundutbildning som vidareutbildning på Högskolans kliniska träningscentrum (KTC). Vid den särskilt utrustade enheten på högskolan erbjuds bland annat färdighetsträning och simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för olika studentkategorier. För att nå högsta möjliga student, patient- och personalsäkerhet bemannas KTC med personal som har hög pedagogisk och klinisk kompetens och att färdighetsträning och simulering sker i en realistisk miljö både enskilt och i team.

Nu söker vi dig som är sjuksköterska eller specialistsjuksköterska, har den gedigna erfarenhet och kompetens som efterfrågas för uppdraget, som är trygg i din yrkesroll, samt har ett stort intresse för att utbilda och handleda sjuksköterskestudenter. Vi erbjuder ett roligt, utvecklande och meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor och en ledning som verkar för god arbetsmiljö, arbetsglädje och teamanda.

Du har en anställning på heltid som sjuksköterska (eller specialistsjuksköterska) i ett av våra HSV-team. Under tiden samarbetet med högskolan består kombinerar du din grundtjänst med uppdraget som handledare på KTC. Arbetstiden är då jämnt fördelad, 50 procent i respektive uppdrag.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Dagtid med viss kvällstjänstgöring samt helger. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska i Vård- och äldreförvaltningen arbetar du teambaserat för att ge patienten bästa möjliga stöd. Du har ett nära samarbete i din vardag med arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal. I samverkan med våra vårdgrannar och andra aktörer arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga hälso- och sjukvård.

Du bedömer, genomför och utvärderar medicinska insatser till patienten. Du ansvarar för att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du handleder och utbildar omvårdnadspersonal på våra äldreboenden och inom den kommunala hemtjänsten, exempelvis i hälso- och sjukvårdsinsatser som omfattar delegering. Du deltar aktivt i utvecklingsarbeten för att förbättra verksamheten där exempelvis välfärdsteknik är en spännande del.

Arbetet vid KTC innebär planering, genomförande och återställning av olika moment för färdighetsträning och simulering. En del i uppdraget är att skriva case för simulering, och du förväntas att utifrån din kliniska erfarenhet utveckla undervisningen på KTC.

Planering för samt genomförandet av färdighetsträning och simulering sker i samverkan med ansvarig föreståndare på KTC och omfattar exempelvis skapandet av scenarier och val av lämplig utrustning. Du leder och stöttar studenter genom de moment träningen avser.

Du som söker

Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Gedigen och mångårig erfarenhet från ett eller flera verksamhetsområden som exempelvis hemsjukvård, primärvård, slutenvård eller likvärdig erfarenhet är en förutsättning för tjänsten. Specialistutbildning inom distrikt, demens eller palliativ vård är meriterande, liksom instruktörsbehörighet alternativt instruktörserfarenhet av olika konceptkurser såsom HLR på olika nivåer. Du har god erfarenhet av handledning, är van att arbeta självständigt och du är trygg i din profession. Stor vikt läggs också vid organisatorisk och pedagogisk förmåga, personlig lämplighet och social framtoning.

Vårt teambaserade arbetssätt ställer krav på att du är flexibel, ansvarstagande och att du är bra på att samarbeta.

Vi förutsätter att du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Då Borås är ett finskt förvaltningsområde är det meriterande om du har kunskaper i finska språket.

För tjänsten krävs B-körkort.

Innan erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Erika Lindvert Björklund Kontaktperson VÄF, processledare
Telefon: 033-35 76 12

Anna Kängström Kontaktperson KTC, samordnare
Telefon: 033-435 47 54

Pernilla Skoglund, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera personalförmåner, bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Titta gärna in på vårt Instagramkonto och ta del av vår vardag.

Läs mer om KTC här

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-18.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 500 medarbetare.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av cirka 300 medarbetare fördelade i hälso- och sjukvårdsteam. Teamen leds av enhetschef och arbetar tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus.

Din nästa arbetsplats

Är du sjuksköterska/specialistsjuksköterska och vill vara med och utveckla framtidens sjukvård för Borås Stads invånare?

Nu söker vi dig som tillsammans med ett härligt gäng erfarna och professionella kollegor vill vara med och bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande hos våra patienter.

Hos oss har du ett meningsfullt och omväxlande arbete. Vi värdesätter arbetsglädje och utvecklar verksamheten tillsammans. Vi tror på öppenhet, samarbete och frihet under ansvar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap.

Som nyanställd medarbetare får du en individuellt anpassad introduktion och erbjuds mentor vid behov.

Vill du få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss gärna på Instagram.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Dagtid med viss helgtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet inom korttidsteamet är omväxlande och innebär allt från omvårdnad och palliativ vård till medicinska bedömningar och behandlingar. Hos oss får du nyttja dina medicinska och omvårdnadspecifika kunskaper. Du ansvarar för medicinteknisk utrustning och för utförande av avancerad vård. Du ges goda förutsättningar att utvecklas och lära i yrkesrollen. Som sjuksköterska i korttidsteamet vårdar du patienter med många olika omvårdnadsbehov och diagnoser. Ingen dag är den andra lik, att tänka nytt och prioritera är en del i rollen.

Vi arbetar teambaserat för att ge patienten bästa möjliga stöd. För dig som sjuksköterska innebär det ett nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal. Du samverkar också med primärvård, slutenvård och andra aktörer. I arbetsuppgifterna ingår att handleda och utbilda medarbetare i omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du deltar aktivt i utvecklingsarbete för att förbättra vår verksamhet där välfärdsteknik är en spännande del.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera år i yrket. Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt demenssjukvård meriteras, likväl vidareutbildning inom demens, geriatrik eller palliativ vård. B-körkort är ett krav.

Vi förväntar oss att du är helhjärtat engagerad och har viljan att göra skillnad för våra patienter. Vi värdesätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, göra bedömningar och fatta beslut. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du drivs av att utveckla och förbättra verksamheten samt av att vara spindeln i nätet där du har en god överblick över aktuella arbetsuppgifter och insatser. Du ser det som en självklarhet att samarbeta och har ett kollegialt förhållningssätt. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Låter detta som du? Då är du precis den personen vårt team söker, välkommen med din ansökan!

Är du nyfiken på hur vi arbetar och vill göra ett arbetsplatsbesök eller "gå bredvid" kan denna möjlighet erbjudas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Christian Elfving Boo, enhetschef
Telefon: 033-35 52 35

Nås via växeln, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och flextid ingår samt flera andra personalförmåner. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Borås Stad och träffa några av dina blivande kollegor.

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!

Ansökningarna hanteras löpande.

Före erbjudande om anställning behöver du visa utdrag ur polisens belastningsregister.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-18.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Furulundsgatan 19 är en gruppbostad inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här bor sex brukare med kombinerad kognitiv och fysisk funktionsnedsättning. Brukarna har ett stort behov av stöd och omsorg i sin vardag och kräver användning av fysiska hjälpmedel. Eftersom boendet är en dygnet runt verksamhet söker vi medarbetare som kommer arbeta dag, kväll och helg.

Funktionshinderverksamheten i Borås Stad syftar till att personer med varaktiga och betydande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att i största möjliga utsträckning leva som andra. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv. Förvaltningen driver bland annat 28 gruppbostäder och 8 servicebostäder för målgruppen.
Nu söker vi stödassistenter som är med och skapar trygghet och meningsfullhet i brukarnas vardag.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är schemalagd dag och kväll och helg. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Uppdraget som stödassistent innebär att stödja och finnas där för våra brukare i vardagen. All personal har ansvar att skapa förutsättningar till att ge stöd/hjälp och struktur i vardagen. Du stöttar brukaren i vardagen med allt från matlagning, personlig hygien till aktiviteter. I din roll ingår att arbeta efter genomförandeplaner, upprättade arbetsbeskrivningar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalité.

I arbetet ingår delegerade sjuksköterskeuppgifter och social dokumentation. Du kommer också samverka med god man, anhöriga och legitimerad HSV-personal.
Målet är att ge varje boende en förutsägbar vardag där integritet är en självklarhet. Vi arbetar med tydliga rutiner för att skapa struktur och trygghet hos våra brukare.

Du som söker

Du har Barn och fritid-, Vård och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av arbete med personer med någon form av funktionsnedsättning, meriterande är även erfarenhet av AKK samt körkort.
I din roll som stödassistent behöver du vara trygg i dig själv och vara professionell i din relation till brukaren. Det är viktigt att du behåller lugnet och är kontrollerad även i situationer som kan upplevas som stressiga. För att skapa en förutsägbar tillvaro för brukaren kräver arbetet att du är strukturerad och har planerat ditt arbete i förväg och följer de gällande arbetsbeskrivningarna. Du behöver vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande till brukaren och gör ditt yttersta för att ge det lilla extra. Då du arbetar tillsammans med flera andra stödassistenter och även HSV personal är det viktigt att du samarbetar bra med andra, lyssnar på andras perspektiv och också ger konstruktiv feedback till dina kollegor.

Du ska kunna arbeta strukturerat och efter gällande rutiner. Du har förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. Du har datorvana då det ingår dokumentation och administration i datormiljö. I tjänsten krävs det goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Diana Mihajlovic, enhetschef
Telefon: 033-35 34 72

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling. Personalklubben Merkraft anordnar genom året flertalet aktiviteter såsom kajakpaddling, operaföreställningar och smyckeskurser för att nämna några.

Vi genomför intervjuer löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-20.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sandhultskolan är en F-6 skola som ligger naturskönt en liten bit utanför Borås centrum i riktning mot Alingsås. Skolan har en klass per årskurs med en personalstyrka om 20 anställda. Sandhultskolan ligger i en härligt lantlig miljö med fantastisk skolgård och ändamålsenliga och trevliga lokaler. Bussen från Borås och Alingsås stannar precis utanför skolan. Skolans arbete präglas av nyfikenhet, gemenskap och trygghet på en liten skola. Du kommer att tillhöra en engagerad, kompetent och trygg personalgrupp med utpräglat kollegialt tänkande.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 januari 2023.

Dina arbetsuppgifter

Du tar ansvar för och utvecklar en god pedagogisk lärmiljö för eleverna med deras behov i centrum. Du vill arbeta på en liten skola med en engagerad personalgrupp med hög ambitionsnivå. Du kommer att undervisa utifrån din behörighet vilket kräver ett nära samarbete med övriga undervisande lärare i de årskurser som blir aktuellt. I tjänsten ingår också ett klassföreståndarskap.

Du som söker

Vi söker nu dig som är legitimerad lärare åk 3-6 med behörighet att undervisa i ämnena matematik, naturorienterande ämnen samt teknik. Vi ser gärna att du har behörighet i ytterligare ämne/ämnen.

Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att kunna leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga och en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du har intresse och vilja att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Claes Hämberg, rektor
Telefon: 033-35 53 18

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-18.

Är du en trygg och modig ledare som har förmåga att skapa engagemang i din organisation?
Vill du bidra till att människor med behov av vård och omsorg får leva ett gott liv var dag?
Då kan du vara den vi söker!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca. 750 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Verksamheten för Hemtjänst är indelade i 11 geografiska områden fördelade över staden. Verksamheten leds av 20 enhetschefer, en verksamhetschef samt en biträdande verksamhetschef. Våra ca. 750 medarbetare utför insatser till ca 2000 brukare.

Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Att arbeta inom hemtjänsten i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef för hemtjänsten ansvarar du för verksamhetens kvalitet, personal och ekonomi.

För att säkerställa en god och säker vård och omsorg för våra brukare behöver systematiskt kvalitetsarbetet ligga dig varmt om hjärtat. Just nu pågår ett förbättringsarbete inom ramen för värdeskapande hemtjänst. Syfte är att öka delaktigheten och inflytandet för brukare och medarbetare kring planeringen av insatser inom hemtjänsten. Genom att våga prova nya vägar kan vi möta framtidens utmaningar och skapa de bästa förutsättningarna för dem vi är till för.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för oss. Tillsammans med dina medarbetare och skyddsombud utvecklar du arbetssätt och rutiner för att skapa engagemang, trivsel och arbetsglädje i vardagen.

Ekonomiansvaret avser att tillgängliga resurser används på bästa sätt och inom givna ramar. En del i detta är att skapa en medvetenhet kring ekonomi- och bemanningsfrågor hos dina medarbetare.

Du ingår i ledningsgruppen för verksamheten hemtjänst, där du tillsammans med övriga chefskollegor bidrar till att driva verksamheten framåt på ett strategiskt plan. Ledningsgruppen träffas regelbundet och ger utrymme till erfarenhetsutbyte. Samverkan är viktigt för oss, därför värdesätts en öppen dialog med högt i tak.
Som stöd i ditt chefsuppdrag har du nära samarbete med personal- och ekonomiavdelning, och på egna enheten administrativ stöd av samordnare och koordinator.

Du som söker

Vi vill erbjuda dig ett varierande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad!
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda en personalintensiv verksamhet med budget- och medarbetaransvar. Gärna inom offentlig verksamhet - och om vi får önska - gärna inom vård och omsorg.
Du har en högskoleexamen i socialt arbete, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård eller annan relevant utbildning. Dessutom värdesätter vi om du har erfarenhet av att ha drivit förbättrings- och utvecklingsarbete med fokus på kvalitet och arbetsmiljö. Vi kommer även att lägga stor vikt vid personlighet.

Inom Borås Stad arbetar vi mot ett tillitsbaserat ledarskap.

I rollen ser vi ditt ledarskap som nyckel till framgång. Du är drivande med ett högt engagemang, som gagnar och utvecklar verksamheten positivt. Vidare är du relationsskapande och förtroendeingivande, där din förmåga att uppmuntra, stödja och utveckla dina medarbetare leder till måluppfyllelse i verksamheten. Genom helhetssyn, driv och vilja skapar du de bästa förutsättningar för dem vi är till för och når framgång i ditt uppdrag.

Körkort behövs för tjänsten.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Cecilia Bothin, verksamhetschef
Telefon: 0768-88 53 43

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Emma Granqvist, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-23.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Är du en fysioterapeut som är redo för nästa steg i ditt yrkesliv? Gillar du utmaningar, är lösningsfokuserad och har ett intresse för området psykiatri? Då är det dig vi söker!

Nu utökar vi vårt psykiatriteam med ytterligare en fysioterapeut och en arbetsterapeut, med mål att tillsammans med andra aktörer och parter kring patienten fortsätta utveckla en god verksamhet med förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom psykiatrin. Idag ansvarar psykiatriteamet för omkring 140 patienter, boendes på psykiatriboenden och i ordinärt boende.

Din nästa arbetsplats

Vill du jobba på en arbetsplats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas, utvecklas och vara med och påverka? Då är Sociala omsorgsförvaltningen något för dig. Här erbjuds ett stimulerande arbete mot en spännande patientgrupp. Vi arbetar mot funktionshinderområdet och socialpsykiatri.

Enheten för kommunal Hälso- och sjukvård består av 7 arbetsterapeuter, 7 fysioterapeuter, 23 sjuksköterskor, 4 undersköterskor och 3 rehabassistenter, uppdelade på 3 team, vilka tillsammans ansvarar för hemsjukvård inom områdena funktionshinder och socialpsykiatri. Enheten har även två metodhandledare som är riktade mot rehab respektive omvårdnad, vilka även är vårt vårdplaneringsteam. Ett nytt tillskott på enheten är en administrativ samordnare som bland annat hanterar delar av den operativa bemanning- och resurshanteringen samt assisterar både legitimerad personal och chefer med administrativa uppgifter.

Sociala omsorgsförvaltningen har även en anställd verksamhetsutvecklare med fokus på Nära vård som ett värdefullt stöd i enhetens utvecklingsprocess när det kommer till att ställa om för att möta nya behov och arbetssätt inom vård- och omsorg.

Vi sitter i trivsamma lokaler mitt i centrala Borås med närhet till Resecentrum och goda parkeringsmöjligheter.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Utifrån ett indelat område kommer du att vara patientansvarig fysioterapeut. Huvudsakligen kommer du att arbeta med bedömning, behandling, träning, ergonomi och förflyttningsteknik samt hjälpmedelsutprovning. Som fysioterapeut kommer du att ingå i teamet runt patienten utifrån din specifika kompetens. En viktig del i arbetet är att handleda och delegera hälso- och sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonal. Att skapa inflytande och delaktighet för patienter och anhöriga står i vårt fokus. Dokumentation sker i journalsystemet VIVA,

Som ny erbjuds du en individanpassad introduktion som vi tillsammans planerar utifrån ditt behov. Under ditt första år får du en mentor och du genomgår bland annat utbildningar gällande förflyttning (manuella och med lyftsele), andra hjälpmedelsspecifika utbildningar samt professionell och kollegial handledning för stöd i att möta vår patientkategori.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med engagemang och vilja att vara med och vidareutveckla vår enhet. Du skall tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att vara en del av ett team som jobbar mot samma mål. Du bör ha god organisations- och samarbetsförmåga samt ett stort mått av flexibilitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B- körkort är ett krav

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Linnea Ersson, enhetschef
Telefon: 033-35 30 96

Eva Martinsson, enhetschef
Telefon: 033-35 31 79

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Vi erbjuder dig professionella kollegor som är engagerade i sitt jobb och har drivkraften att skapa en bra organisation med gott samarbete och god arbetsmiljö. Utöver detta erbjuds du som anställd bra personalförmåner i form av friskvårdbidrag, fria bad och besök på friluftsgårdar samt möjligheter att delta på vår personalklubb Merkrafts uppskattade aktiviteter och arrangemang.

Vi arbetar med löpande rekrytering och kommer kontinuerligt kalla till intervju.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-23.

Bli en del av Borås Stad!

Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

På vuxenutbildningen bedrivs verksamheten i moderna, ombyggda lokaler på Fabriksgatan 12, centralt i Borås. Våra utbildningar leds av våra kompetenta pedagoger med stöd av ett resursteam bestående av specialpedagoger och kurator. Vi har en stor bredd i utbildningsutbudet och vi samarbetar med flera fristående utbildningsanordnare. Utbildning i svenska för invandrare har närmare 1000 elever, studieväg 1-3, kurs A-D. Utbildningen sker med stor flexibilitet i form av kurser på dagtid, kvällstid, distans eller i vårt flexibla lärcentrum. Vi erbjuder även läs- och skrivinlärning på modersmål.

Våra SFI-lärare har semestertjänst med ett lokalt avtal.

Din anställning

Anställningsform: Särskild Visstidsans på heltid. Särskild Visstidsanst, 2022-11-07 till 2023-08-03.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som modersmålslärare i arabiska och somaliska arbetar du som lärare i läs- och skrivinlärning på modersmål. Du har en undervisningsgrupp med elever som läser parallellt med sina ordinarie SFI-studier. Det innebär att du har ett tätt samarbete med de övriga SFI-lärarna och följer upp vad eleverna gör i sina ordinarie grupper samtidigt som du planerar, genomför och utvärderar din egen undervisning efter elevernas behov och styrdokumentens riktlinjer. Förutom arbetet i din undervisningsgrupp fungerar du också som språkstödjare/It-stöd i andra grupper. Du ingår även i skolans förbättringsarbete inom kollegiet.

Är du en person som älskar utmaningar och variation? Då är detta jobbet för dig. Vuxenutbildningen är en mycket rörlig verksamhet där utveckling är i fokus.

Du som söker

Du som söker är:

- Behörig modersmålslärare i arabiska och somaliska.
- Du är insatt i kursplaner, betygskriterier och styrdokument gällande SFI.
- Du använder digitala hjälpmedel i undervisningen och är intresserad av att utveckla nya arbetsformer.
- Du är engagerad och utgår från individens behov, har tålamod och god samarbetsförmåga.
- Du är utåtriktad, flexibel, kreativ och lösningsinriktad.

Vänligen bifoga eventuell lärarlegitimation till din ansökan.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Nalin Selcuk, rektor
Telefon: 0768- 88 71 31

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.


Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet erbjuder sex yrkesprogram, fordons- och transportprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet - grafisk teknik och design samt svetsteknik, samt det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver detta bedriver skolan även utbildning inom introduktionsprogrammen. Skolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I uppdraget ingår att ansvara för planering, genomförande, bedömning och betygsättning i dina kurser.
Du arbetar utifrån läroplan och kursplaner. Du ingår i ett arbetslag bestående av yrkeslärare och gymnasiegemensamma ämneslärare där kollegialt lärande och samverkan är en förutsättning och en naturlig del av arbetet. I uppdraget ingår att ge stöd och individualisera undervisningen så eleven når kunskapskraven och har en god kunskapsutveckling.
I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande.

Du som söker

Dokumenterad erfarenhet av webbutveckling, programmering och datorteknik. Har du även erfarenhet av gränssnittsdesign, dator- och nätutvecklingsteknik är detta värdefullt, men detta är inget krav. Eftersom du kommer att undervisa på Elprogrammet är elkunskaper också värdefulla. Branscherfarenhet är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jesper Henriksson, rektor
Telefon: 033-357810

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
 
Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås
 
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Tekniska förvaltningens uppgift är att göra Borås till en vacker och hållbar stad som boråsare kan känna sig stolta över.
Borås växer snabbt. Allt fler upptäcker en stad inbäddad i parker och gröna områden där det alltid är nära till naturen, men också till ett levande centrum med mötesplatser, uteserveringar och spännande kultur - samt goda kommunikationer och ett framgångsrikt näringsliv.

Din nästa arbetsplats

Park och skogsavdelningen ansvarar för Borås parker, naturreservat, lekplatser, skogar och vattendrag för fiske och rekreation. Vi söker nu en landskapsarkitekt till Parkenheten. Vill du vara med och planera, förvalta och skapa vackra och användbara parker och gaturum? Vill du kombinera ditt intresse för formgivning med förståelsen för naturens och den fysiska miljöns betydelse för människor? Välkommen att söka en spännande och kreativt utmanande tjänst som vikarierande landskapsarkitekt med goda utvecklingsmöjligheter.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2023-02-01 till 2023-10-31

Dina arbetsuppgifter

Som landskapsarkitekt på parkenheten kommer du att vara en del i teamet som ansvarar för kommunens utemiljö på Park- och skogsavdelningen, och att ta fram utvecklings- och renoveringsplaner för olika parker och naturområden.
Du kommer också samarbeta med dina kollegor för att ta fram strategiska dokument, parkprogram och skötselplaner. Det innebär att planera och driva projekt från start till mål. Du ska agera i rollen som en av kommunens experter på grönstruktur, såväl internt som externt genom: medborgardialog, kontakt med entreprenörer och andra interna och externa intressenter.

Du kommer att delta i processer för utveckling och förvaltning av allmän plats så som parker, stadsnära skogar, gator och torg. Arbeta strategiskt och operativt med förvaltning av kommunens parker och stadsnära skogar.
I uppdraget kommer du att driva projekt - enskilt eller i grupp inom parkenhetens verksamhetsområde från gestaltning och projektering till upphandling och byggnation. Du kommer delta i och utveckla marknadsföring och kommunikation av aktuella projekt och gröna utvecklingsområden samt handlägga felanmälan inom Park- och skogsavdelningens ansvarsområden.

Du som söker

Vi söker dig som är utbildad Landskapsarkitekt LAR/MSA och som har erfarenhet från kommunal eller statlig verksamhet och/eller som konsult.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är bekväm med att ta stort eget ansvar och tar egna initiativ som du ser till att gå i mål med! Du är utåtriktad, lyhörd, prestigelös som person och bra på att samarbeta med andra. Du trivs med ett arbete i högt och ibland varierande tempo, med många kontakter.

Att du har bra kunskap i Auto CAD, GIS-program och Adobe creative suite-paketet underlättar för att smidigt komma in i arbetet på parkenheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som har förmågan att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem på ett strukturerat sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets, enhetschef
Telefon: 033-35 74 22

Anders Hägerström, avdelningschef
Telefon: 033-35 75 70

Nås via Borås stads växel, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-35 70 00

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-16.

Tekniska förvaltningens uppgift är att göra Borås till en vacker och hållbar stad som boråsare kan känna sig stolta över.
Borås växer snabbt. Allt fler upptäcker en stad inbäddad i parker och gröna områden där det alltid är nära till naturen, men också till ett levande centrum med mötesplatser, uteserveringar och spännande kultur - samt goda kommunikationer och ett framgångsrikt näringsliv.


Din nästa arbetsplats

Vi söker nu en tekniker till Park- och Skogsavdelningen där du kommer att vara en del av arbetslaget och arbeta med den dagliga driften av verksamheten. Som tekniker hanterar du avdelningens inkomna synpunkter och felanmälningar och din dag kan b.la innebära operativt stöd inom park- och skogsförvaltning samt GIS.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2023-01-01 till 2023-08-31

Dina arbetsuppgifter

Som tekniker kommer du att i kontakt med medborgarna hantera avdelningens inkommande felanmälningar och synpunkter för parker, naturområden och skogar. Du kommer även att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) - kvalitetssäkring och digitalisering. Du fungerar som operativt verksamhetsstöd till hela avdelningen.

Du som söker

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom park, trädgård, skog eller motsvarande relevant erfarenhet inom området. Du har ett engagemang och intresse av gröna frågor. Kunskap inom skötsel av park- och naturmark, praktisk erfarenhet av GIS samt lokalkännedom om Borås Stads naturområden är meriterande.

Du är en öppen person med god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i grupp och är delaktig i att skapa lagkänsla. Du är strukturerad och redo för att hjälpa till där det behövs. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt har en god kommunikativ förmåga. God datorvana är en förutsättning för arbetet. Körkort B är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anders Hägerström, avdelningschef
Telefon: 033-35 75 70

Nås via Borås stads växel, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-35 70 00

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-16.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på heltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-16.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".

Din anställning

Anställningsform: Allmän Visstidsanst på deltid. 2022-11-01 till och med 2023-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.

Du som söker

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Valbona Januzi, enhetschef
Telefon: 0766230904

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Är du legitimerad lärare med behörighet att undervisa i franska och gärna engelska i årskurs 7-9? Tycker du om att arbeta för goda studieresultat och att se alla elever växa, då kan du vara den vi på Särlaskolan söker. Varmt välkommen med din ansökan!

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Särlaskolan är en F-9 skola med cirka 400 elever. Skolan har två rektorer och är uppdelad i två enheter, F-6 och 7-9. På skolan finns ett tryggt och omtänksamt kollegium som är vana vid att jobba på en skola där man måste stötta varandra, ta personligt ansvar och vara flexibel. Skolan ligger centralt i Borås men ändå nära till naturen vid Ramnasjön.

Särlaskolans högstadium är tre-parallelligt och lärarna är fördelade i två arbetsrum, men är också indelade i tre årskursvisa arbetslag. Skolan har också en Flex-grupp för elever i behov av en mer flexibel skolmiljö samt en förberedelsegrupp. På skolan finns förutom pedagogisk personal även kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, vaktmästare, fastighetsskötare, lokalvårdare, skolbespisningspersonal, elevstödssamordnare, studiecoach, intendent, biträdande rektor samt rektor.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som lärare i franska och engelska (eller något annat ämne såsom matematik) hos oss ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Du förväntas utveckla din egen undervisning men även vara med och bidra till utveckling av den övriga verksamheten genom att delta i olika utvecklingsprocesser. Undervisning i ytterligare något ämne kan bli aktuellt.
Du är en del av ett ämneslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 7-9 med behörighet att undervisa i franska och engelska (eller något annat ämne såsom matematik). Det är meriterande om du har erfarenheter av språk- och kunskapsutvecklande arbete samt erfarenheter av mentorskap.

Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga, du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jane Larsson, rektor
Telefon: 033 353050

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-17.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan är en 7-9 skola med A-resurs, en särskild undervisningsgrupp, knuten till sig. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som vill vara en god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt då är det här jobbet för dig.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som brinner för att utveckla undervisningen och vara en lyhörd och entusiasmerande del i arbetslaget. Ditt uppdrag blir att som lärare med undervisning i matematik och NO på Bodaskolan 7-9 planera, genomföra och utveckla undervisningen utefter elevernas behov.
Du som söker ska ha ett tydligt ledarskap och kunna ta ansvar för klassen/gruppen vilket gör att eleverna är trygga och får god studiero. Du kommer att dela ett klassföreståndarskap.

Du som söker

För tjänsten krävs det att du har lärarexamen och behörighet i matematik och NO.
Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument, och att du har fokus på mål, resultat och kvalitet. Du agerar självständigt och ser hur du via din undervisning utmanar eleverna på ett positivt sätt till lust att lära och möjlighet att lyckas. Du agerar utifrån vision, mål och policy och bidrar till skolans lärande och innovativa klimat. Genom att du har en helhetssyn på uppdraget som pedagog så strävar du ständigt efter att utveckla elevernas lärande, både kunskapsmässigt och socialt.

Du arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten och att du har intresse och helst erfarenhet av att jobba i flerspråkiga miljöer och med nyanlända ungdomar ser vi som en förutsättning.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Stefan Kristoffersen, rektor
Telefon: 033-35 79 07

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-17.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Daltorpskolan F-6 med tillhörande kommunikationsklass, förskoleklass och fritidshem består av cirka 150 elever. Skolan har just nu sin verksamhet i (tillfälliga) men nya fina och rymliga lokaler med genenerös utemiljö samt idrottshall, bibliotek och slöjdsalar. Vi kommer om två år befinna oss på vår nya skola, Fredriksborgskolan, som kommer vara "den lilla skolan i den stora" med plats för cirka 600 elever. Hoppas du vill vara med på resan och söka någon av de tjänster som vi nu har utannonserade.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som fritidspedagog kommer du ingå i ett arbetslag som består av fritidspedagog, elevassistent och förskollärare. Du förväntas erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. Här erbjuds du goda förutsättningar för verksamheten med bland annat tillgång till idrottshall och en mycket tilltalande utemiljö.

Utöver det dagliga arbetet i elevgrupp är du ansvarig för planering av aktiviteter på fritidshemmet utifrån nationella mål och riktlinjer, både självständigt och i samarbete med kolleger. Du kommer att samarbeta både inom och utom din egen profession, i arbetslaget och med kolleger på andra funktioner i skolan. Du är med och utvecklar skolans verksamhet med fokus på fritidshemsaktiviteter.

Du som söker

Vi söker dig som har ett engagemang för att skapa en stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet och som är behörig enligt lärarlegitimation att undervisa i fritidshemmet. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Du är duktig på att kommunicera och skapa goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor samt är professionell i ditt bemötande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jennie Skoglund, rektor
Telefon: 073-4328839

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-17.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Daltorpskolan F-6 med tillhörande kommunikationsklass, förskoleklass och fritidshem består av cirka 150 elever. Skolan har just nu sin verksamhet i (tillfälliga) men nya fina och rymliga lokaler med genenerös utemiljö samt idrottshall, bibliotek och slöjdsalar. Vi kommer om två år befinna oss på vår nya skola, Fredriksborgskolan, som kommer vara "den lilla skolan i den stora" med plats för cirka 600 elever. Hoppas du vill vara med på resan och söka någon av de tjänster som vi nu har utannonserade.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som idrottslärare på Daltorpskolan F-6 undervisar du elever från årskurs 1-9 där eleverna i årskurs 7-9 ingår i särskildundervisningsgrupp - kommunikationsklass. Utifrån gällande styrdokument ska du skapa förutsättningar för att eleverna utvecklar allsidig rörelseförmåga och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturens. Det är viktigt att du anpassar undervisningen till elevers olika utveckling och förutsättningar. I arbetet ingår planering, genomförande och utvärdering av din undervisning och elevernas utveckling.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för att undervisa i idrott. Du arbetar målstyrt och har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Du är duktig på att kommunicera och skapar goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jennie Skoglund, rektor
Telefon: 073-4328839

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-17.

Arbetslivsförvaltningen är en av fyra förvaltningar i Borås Stad som arbetar med socialtjänst. Vi ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, integration och nationella minoriteter, trygghetsvärdar och personligt ombud. Förvaltningen har cirka 230 medarbetare och ansvarar för samt finansierar cirka 400 arbetsmarknadspolitiska anställningar. Vi arbetar målinriktat mot vår strävan att så många Boråsare som möjligt ska uppnå egen försörjning. Vi vill vara den arbetslivsförvaltning som andra kommuner i Sverige vill jämföra sig mot och lära av.

Har du idéer för framtiden och drivs av utmaningar? Hos oss i Borås får du möjlighet att jobba i en verksamhet som gör skillnad för våra invånare varje idag. Under snart ett decennium har vi utvecklat vår arbetsmodell som bygger på att förändring sker i mötet med människan. Att under längre tid vara beroende av ekonomiskt bistånd bidrar till negativa konsekvenser för både vuxna och barn. Vi arbetar därför tillsammans med den enskilde för att hitta rätt försörjning och bidra till en normalitet i tillvaron.

Vi söker nu en 1:e socialsekreterare som tillsammans med oss vill fortsätta denna utveckling!

Din nästa arbetsplats

Hos oss trivs och arbetar socialsekreterare som tror på människors egna förmågor och som sätter individen i fokus. Vi träffar våra klienter ofta, av den enkla anledningen att vi ser vilka goda resultat det ger. Vi arbetar relationsbyggande och utformar, utifrån vår profession, systematiskt stöd och uppföljning för att den enskilde ska nå sina mål.

Vårt arbetssätt har blivit uppmärksammat för goda resultat, men vi slår oss inte till ro med det utan ser över och anpassar till nya förutsättningar och behov. Vårt framgångskoncept består bland annat av väl upparbetade rutiner, tydliga strukturer och hög tillgång till arbetsledning. Vi ser att trygga medarbetare gör skillnad samt trivs bättre på sitt arbete varför vi erbjuder en kvalificerad introduktion med teoretisk och praktisk handledning. Alla våra socialsekreterare får extern processhandledning samt ett nära stöd från 1:e socialsekreterare.

Vi är en verksamhet som ständigt vill bli bättre och lägger stort fokus på systematiskt förbättringsarbete och hur vi ska bli bättre på att stödja människor i deras utveckling mot egen försörjning. Vi är just nu inne i en spännande utvecklingsprocess där vi bland annat ser över digitaliseringens möjligheter att vara ett stöd i vårt arbete.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I rollen som 1:e socialsekreterare kommer du utgöra ett aktivt, tillgängligt och yrkesmässigt stöd för socialsekreterarna i det dagliga arbetet som myndighetsutövare inom socialtjänsten. Du stöttar medarbetarna i handläggning av ärenden, bedömningar och beslutsfattanden. Genom ett coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för en trygg och hållbar arbetsmiljö.

I tjänsten har du ärendehandledning både enskilt och i grupp. Som 1:e socialsekreterare deltar du även i olika typer av utvecklingsuppdrag. Du kommer även att samverka med andra aktörer, både internt och externt samt delta i olika former av utvecklingsprojekt. Du kommer att ingå i Försörjningsenhetens ledningsgrupp.

Du som söker

Du är utbildad socionom och har dokumenterad erfarenhet av att jobba i arbetsledande position. Du har erfarenhet av myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen, samt gedigen kunskap kring de juridiska aspekter som är gällande inom ramen för uppdraget. Du har också erfarenhet av samverkansarbete.

Du är en person som har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i en arbetsgrupp. I rollen som 1:e socialsekreterare är det viktigt att du har fallenhet för att uttrycka dig i tal och skrift samt är flexibel och pedagogisk för att nå fram med din kunskap till andra. Du har ett coachande förhållningssätt som innebär att du strävar efter målsättningen att medarbetarna ska bli självständiga i sitt yrkesutövande. Du agerar professionellt och driver de frågor som du ser är viktiga för verksamheten.

Då rollen innebär arbetsledning är det en förutsättning att du har god förmåga att självständigt och flexibelt kunna prioritera och genomföra arbetet. Denna förmåga gör att du även kan stötta medarbetarna att upprätthålla god struktur i sitt arbete. Du visar mod i svåra situationer, tar snabbt itu med konflikter och har en förmåga att sätta gränser. Du är målinriktad och ser mål som en förutsättning och drivande faktor i det dagliga arbetet, samt har förmåga att följa upp och utvärdera. Eftersom du samverkar med både medarbetare, klienter samt externa och interna samverkanspartners, är det av stor vikt att du är en person som fokuserar på att bygga goda relationer.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Annkristin Rolfsson, enhetschef
Telefon: 033-35 38 72

Mejrima Wohlin, enhetschef
Telefon: 076-623 09 95

Johanna Fraiman, enhetschef
Telefon: 033-35 36 79

Liselotte Book, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 37 15

Monika Svärd Krans, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 38 74

Vi finns i nyrenoverade lokaler i centrala Borås där vi tar emot våra klienter. Alla socialsekreterare har eget kontor samt möjlighet att jobba hemifrån i viss utsträckning. På vår arbetsplats har vi byggt upp stödstrukturer i syfte att skapa trygghet och underlätta i utförandet.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, vänta inte med att skicka din ansökan. Vi ser framemot att träffa vår nya kollega!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-17.

Arbetslivsförvaltningen är en av fyra förvaltningar i Borås Stad som arbetar med socialtjänst. Vi ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, integration och nationella minoriteter, trygghetsvärdar och personligt ombud. Förvaltningen har cirka 230 medarbetare och ansvarar för samt finansierar cirka 400 arbetsmarknadspolitiska anställningar. Vi arbetar målinriktat mot vår strävan att så många Boråsare som möjligt ska uppnå egen försörjning. Vi vill vara den arbetslivsförvaltning som andra kommuner i Sverige vill jämföra sig mot och lära av.

Har du idéer för framtiden och drivs av utmaningar? Hos oss på Försörjningsenheten i Borås får du möjlighet att jobba i en verksamhet som gör skillnad för våra invånare varje idag. Under snart ett decennium har vi utvecklat vår arbetsmodell som bygger på att förändring sker i mötet med människan. Att under längre tid vara beroende av ekonomiskt bistånd bidrar till negativa konsekvenser för både vuxna och barn. Vi arbetar därför tillsammans med den enskilde för att hitta rätt försörjning och bidra till en normalitet i tillvaron.

Vi söker nu vi fler glada medarbetare som tillsammans med oss vill fortsätta denna utveckling!

Din nästa arbetsplats

Hos oss trivs och arbetar socialsekreterare som tror på människors egna förmågor och som sätter individen i fokus. Vi träffar våra klienter ofta, av den enkla anledningen att vi ser vilka goda resultat det ger. Vi arbetar relationsbyggande och utformar, utifrån vår profession, systematiskt stöd och uppföljning för att den enskilde ska nå sina mål.

Vårt arbetssätt har blivit uppmärksammat för goda resultat men, vi slår oss inte till ro med det utan ser över och anpassar till nya förutsättningar och behov. Vårt framgångskoncept består bland annat av väl upparbetade rutiner, tydliga strukturer och hög tillgång till arbetsledning. Vi ser att trygga medarbetare gör skillnad samt trivs bättre på sitt arbete varför vi erbjuder en kvalificerad introduktion med teoretisk och praktisk handledning. Alla våra socialsekreterare får extern processhandledning samt ett nära stöd från 1:e socialsekreterare.

Vi är en verksamhet som ständigt vill bli bättre och lägger stort fokus på systematiskt förbättringsarbete och hur vi ska bli bättre på att stödja människor i deras utveckling mot egen försörjning. Vi är just nu inne i en spännande utvecklingsprocess där vi bland annat ser över digitaliseringens möjligheter att vara ett stöd i vårt arbete.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter som socialsekreterare på Försörjningsenheten har du ett viktigt uppdrag att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning och föreskrifter. En annan viktig del av arbetet består i att möta, vägleda och coacha den enskilde till att formulera sina mål samt att nå varaktig försörjning i form av arbete, studier eller annan försörjning.
Du kommer samverka mycket med andra viktiga aktörer, både inom kommunens och förvaltningens egna verksamheter men även externa aktörer som bland annat hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Du som söker

Du är utbildad socionom med stort engagemang och viljan att lära mer. Du är utvecklingsorienterad och brinner för ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt med den enskilde i fokus. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du ser värdet i att det är genom mötet vi skapar förändring.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. När du tar beslut har du en god förmåga att se helhet, göra adekvata avvägningar och väga samman information. Du har en bred omvärldsbild och god kommunikationsförmåga. Du kan uttrycka dig i tal och skrift och kunskap i fler språk än svenska är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johanna Fraiman, enhetschef
Telefon: 033-35 36 79

Mejrima Wohlin, enhetschef
Telefon: 076-623 09 95

Annkristin Rolfsson, enhetschef
Telefon: 033-35 38 72

Liselotte Book, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 37 15

Monika Svärd Krans, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 38 74

Vi finns i nyrenoverade lokaler i centrala Borås där vi tar emot våra klienter. Alla socialsekreterare har eget kontor samt möjlighet att jobba hemifrån i viss utsträckning. På vår arbetsplats har vi byggt upp stödstrukturer i syfte att skapa trygghet och underlätta i utförandet.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, vänta inte med att skicka din ansökan. Vi ser framemot att träffa vår nya kollega!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-17.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Sociala omsorgsförvaltningen är också verkställande förvaltning för Överförmyndarnämnden som är en kommunal tillsynsmyndighet.
Nu söker vi en handläggare till Överförmyndarenheten.

Din nästa arbetsplats

Överförmyndarenheten är belägen i centrala Borås med närhet till både bussar och lunchrestauranger. Du kommer ingå i ett trevligt gäng om 9 personer bestående av handläggare, ekonom, nämndsekreterare och verksamhetschef.
Huvuduppgiften som handläggare är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag. I ansvarsområdet ingår även att utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter ök.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med tillsyn, utredningar och beslutsfattande i ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde. I uppgifterna ingår även granskning av gode mäns, förvaltares och förmyndares löpande verksamhet enligt föräldrabalken. I arbetet ingår även ekonomisk granskning.

Du som söker

Vi söker dig med en juristexamen eller annan juridiskt inriktad kandidatexamen som arbetsgivaren finner lämplig. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av handläggning inom offentlig förvaltning. Då arbetet inbegriper granskning av ekonomisk redovisning ser vi det som positivt om du har erfarenhet av eller på annat sätt har god kunskap om privatekonomisk redovisning.

Eftersom du kommer ha daglig kontakt med människor har du ett förtroendegivande och respektfullt förhållningssätt. Du behöver även vara kommunikativ och ha förmåga att förmedla information på ett lättbegripligt sätt. Därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta självständigt samt prioritera och fatta beslut. Mycket av arbetet utför du självständigt men eftersom vi även jobbar teambaserat lägger vi stor vikt vid att du kan samarbeta väl.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Rickard Byström, verksamhetschef
Telefon: 0768-88 82 64

Borås Stads växel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 70 00

Borås Stads växel, facklig företrädare för Akavia
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor erbjuder vi förmåner för att personalen ska trivas och må bra. Du som anställd erbjuds bra personalförmåner i form av friskvårdbidrag, fria bad och besök på friluftsgårdar samt möjligheter att delta i vår personalklubb Merkrafts uppskattade aktiviteter och arrangemang. Som anställd har du även goda möjligheter att förena arbete och privatliv med ett förmånligt flextidsavtal samt möjlighet till semesterväxling.

Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla till intervju.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Nu söker vi en lärare mot fritidshem eller förskollärare till grundsärskolan Fjärding/Boda. Om du är legitimerad lärare i förskola, fritidshem eller grundskola kan det vara dig vi söker till vår verksamhet.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Grundsärskolan Fjärding är en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår gemensamma värdegrund bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.

Grundsärskolan Fjärding delar lokaler med grundskolan på Fjärding och Boda.
Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn (KTS) i Bodaskolans lokaler.
I varje klass finns en undervisande lärare samt ytterligare resurser i form av förskollärare/fritidslärare/elevassistenter. Utöver personalsammansättningen i varje klass, finns en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som arbetar operativt ute i verksamheten, på uppdrag av elevhälsoteamet.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. 2022-11-01 till och med 2023-07-31.

Dina arbetsuppgifter

För att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever finns det en klasslärare samt ytterligare resurser i klassen beroende på elevernas behov. Resurserna kan vara förskollärare, fritidshemslärare, aktiveringspedagoger och/eller elevassistenter. Dessutom finns en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som stöttar teamen på uppdrag av elevhälsan.

I din roll som resurs hos oss är du inte bara en trygg och skicklig pedagog du är också en i teamet, där alla i teamet har en viktig roll i elevens lärande. I det dagliga arbetet utmanar och stimulerar vi elevernas nyfikenhet, utveckling och lust att lära.Tillsammans med dina kollegor i klassen är du med i planering, genomförande och bedömning kring eleven

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem/förskollärare och som vill arbeta med elever i grundsärskolan och elever i behov av särskilt stöd. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är engagerad, flexibel och initiativrik samtidigt som du är van vid att arbeta i ett lag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du skall vara lugn och stabil i ditt bemötande och vara lyhörd för individers olika behov och förutsättningar samt kunna anpassa dig därefter. Du skall dessutom vara mycket tydlig och strukturerad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Helén Nejderås-Stomberg, rektor
Telefon: 0768-88 70 91

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Vi har en nybyggd skola, med fantastiskt fina och funktionsdugliga lokaler. Det ger inspiration och arbetsglädje i vår vardag. Gånghesterskolan omfattar årskurs F-6 med ca 235 elever samt en fritidshemsavdelning med ca 90 barn. En-parallellig förskoleklass - årskurs 1 och två-parallellt i åk 2-6.

27 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar i den goda anda som finns på skolan. Speciallärare stöttar och inspirerar, både gentemot kollegiet och i arbetet med eleverna. Ett gott samarbete mellan elevhälsoteamet, lärare och annan personal på skolan skapar bästa förutsättningar för eleverna. Vi sätter eleven i centrum, en skola där vi alla hjälps åt att se möjligheter och lösningar av olika slag. Se och förstå alla elever - en utmaning som vi antar

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. 2023-01-11 till och med 2023-06-16.

Dina arbetsuppgifter

Det är ett vikariat i första hand för vårterminen. Vikariatet innebär undervisning och klassföreståndarskap i årskurs 3 med ett nära samarbete med ytterligare en lärare för årskursen. Ni delar upp ämnesansvar mellan er och undervisar i båda klasserna. I övrigt är det lärarna i arbetslag F-3 som blir dina närmaste kollegor. Det kollegiala samspelet i arbetslaget och med hela skolan sätter vi stort värde på.

I uppdraget ingår att planera, genomföra, följa upp, analysera och anpassa arbetet på olika sätt.

Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att arbeta på lågstadiet. Eftersom det är ett vikariat öppnar vi också upp för om du har flera års erfarenhet att arbeta som lärare men saknar legitimation. Du arbetar kollegialt och ser vikten av att samspela. Du visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet. Förtroendefulla relationer med både elever och vuxna är viktigt för dig, såväl på skolan som mot hemmen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lena Sundbaum, rektor
Telefon: 033-35 53 01

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Vi har en nybyggd skola, med fantastiskt fina och funktionsdugliga lokaler. Det ger inspiration och arbetsglädje i vår vardag. Gånghesterskolan omfattar årskurs F-6 med cirka 235 elever samt en fritidshemsavdelning med cirka 90 barn. En-parallellig förskoleklass - årskurs 1 och två-parallellt i åk 2-6.

27 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar i den goda anda som finns på skolan. Speciallärare stöttar och inspirerar, både gentemot kollegiet och i arbetet med eleverna. Ett gott samarbete mellan elevhälsoteamet, lärare och annan personal på skolan skapar bästa förutsättningar för eleverna. Vi sätter eleven i centrum, en skola där vi alla hjälps åt att se möjligheter och lösningar av olika slag. Se och förstå alla elever - en utmaning som vi antar.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. 2022-12-05 till och med 2024-06-15.

Dina arbetsuppgifter

Vikariatet är ett föräldravikariat. Vikariatet innebär klassföreståndarskap och undervisning i årskurs 5, med ett nära samarbete med ytterligare en lärare för årskursen. Ni delar upp ämnesansvar mellan er och undervisar i båda klasserna. I övrigt är det lärarna i arbetslag 4-6 som blir dina närmaste kollegor. Det kollegiala samspelet i arbetslaget och med hela skolan sätter vi stort värde på.

I uppdraget ingår att planera, genomföra, följa upp, analysera och anpassa arbetet på olika sätt.
Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare gärna med behörighet att undervisa i 4-6 och att du har erfarenhet av att undervisa i olika ämnen. Du tycker att arbetet med elever är stimulerande och har förmågan att se eleverna ur ett helhetsperspektiv. Du är flexibel, kreativ, strukturerad och gillar utmaningar. Du har även god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt elever, föräldrar och kollegor. Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lena Sundbaum, rektor
Telefon: 033-35 53 01

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen vanlig kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Entreprenad arbetar cirka 200 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; fastighetsservice, byggservice, idrottsanläggningar, markrenhållning, VA, gata, mätteknik, park- och grönytor. Vi söker nu en ny mätningsingenjör till vår mätenhet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med möjlighet att utveckla en bred kompetens inom arbetsområdet. Du kommer att arbeta med inmätning, och utsättningsarbeten på väg-, mark-, anläggnings- och VA-arbetsplatser, med underlag till relationsritningar och med administration av dokument/ritningar. Du kommer att använda mätutrustning av senaste teknik. I arbetet ingår även att bygga 3D-modeller för grävmaskiner, hyvlar m.fl.

Du som söker

Du har avklarad gymnasieutbildning, är du högskoleutbildad mätningsingenjör eller har annan högre utbildning som vi bedömer likvärdig är det meriterande. Erfarenhet från liknande arbete eller motsvarande erfarenheter genom utbildning är ett krav. Vi ställer krav på kunskap inom väglinje- och VA-utsättning med hjälp av GPS och totalstation. Vi ser det även som meriterande om du har kunskaper inom anläggning.

Du har B-körkort. Erfarenhet av SBG:s mätprogram är meriterande. Du har god datorvana och som person är du är noggrann, självständig, positiv och flexibel. Du är helhetsorienterad och du har lätt för att samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Daniel Cavrak, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-357000

Kristian Sandström, enhetschef
Telefon:

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-07.

Då vår kollega lämnar för Malmö stad söker vi dig som vill vara klasslärare i årskurs 2.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Svedjeskolan är en liten och trivsam skola som är belägen på Dammsvedjan med närhet till både Borås centrum och fina grönområden, skogen har vi precis runt hörnet.

På vår skola går det cirka 180 elever, fördelat på 10 klasser från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns också en fritidshemsverksamhet som är uppdelad på två avdelningar, Trollet och Draken, som har ett nära samarbete mellan avdelningarna med aktiviteter och personal.
Vi är cirka 24 medarbetare som arbetar direkt med elever. Utöver den pedagogiska personalen har vi ett elevhälsoteam där specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor ingår.

Vi arbetar utifrån visionen att alla elever kan och vill om de får möjlighet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I ditt arbete ingår det att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra och vill utveckla metoder och strategier för att alla elever ska få möjlighet att lyckas och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa och skolledning. Du har ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Du har goda ämneskunskaper och är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du reflekterar och utvecklar ditt arbete kontinuerligt för att skapa bästa förutsättningar för eleverna att lyckas. Genom dina goda ledaregenskaper skapar du trygghet och ordning i klassrummet. Som person är du flexibel, kreativ och strukturerad samt har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anette Lundgren, rektor
Telefon: 0734-32 80 14

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Nu söker vi en klasslärare till grundsärskolan Fjärding/Boda. Om du är legitimerad lärare i förskola, fritidshem eller grundskola passar du väldigt bra i vår verksamhet!

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Grundsärskolan Fjärding/Boda är en skola där alla ska känna sig trygga, välkomna och utvecklas på sina villkor:

- Vi ser möjligheter. Det innebär att vi ser varje elevs förmågor, inte elevens funktionsnedsättning.
- Vi är resursstarka. Det innebär att vi har hög personaltäthet med många olika kompetenser och en stor flexibilitet - vi hjälper och stöttar varandra i hela verksamheten.
- Vi arbetar tillsammans! Hos oss är samarbete en självklarhet, det är en förutsättning för att våra elever ska utvecklas. Vi samarbetar både inom och mellan team, och skolledningen arbetar nära teamen.
- Vi har goda relationer och många hos oss har arbetat här länge. Tillsammans har vi en enorm kunskapsbank när det gäller arbete i grundsärskola. Det finns stora möjligheter till löpande kollegialt lärande och vi vill utveckla det ännu mer.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 1 december 2022.

Dina arbetsuppgifter

För att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever finns det en klasslärare samt ytterligare resurser i klassen beroende på elevernas behov. Resurserna kan vara förskollärare, fritidshemslärare, aktiveringspedagoger och/eller elevassistenter. Dessutom finns en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som stöttar teamen på uppdrag av elevhälsan.

I din roll som klasslärare hos oss är du inte bara en trygg och skicklig pedagog - du är också en teamledare, där alla i teamet har en viktig roll i elevens lärande.
I det dagliga arbetet utmanar och stimulerar vi elevernas nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Tillsammans med dina kollegor är du ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på grupp- och individnivå utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Du som söker

Du som söker är lugn, engagerad, nyfiken och utvecklingsorienterad. Du trivs med att samarbeta och vill ta till vara på kompetensen och erfarenheten som finns i ditt team. Du får gärna ha erfarenhet av funktionsvariationer.

Du är legitimerad lärare inom förskola, fritidshem eller grundskola.
För att vara behörig lärare i grundsärskolan ska du även ha en speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning. Om du inte har läst speciallärarutbildningen ännu är du välkommen att söka och därefter vidareutbilda dig samtidigt som du arbetar hos oss.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Helén Nejderås-Stomberg, rektor
Telefon: 0768-88 70 91

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Nu söker vi en lärare mot fritidshem eller förskollärare till grundsärskolan Fjärding/Boda. Om du är legitimerad lärare i förskola, fritidshem eller grundskola kan det vara dig vi söker till vår verksamhet.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Grundsärskolan Fjärding är en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår gemensamma värdegrund bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.

Grundsärskolan Fjärding delar lokaler med grundskolan på Fjärding och Boda.
Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn (KTS) i Bodaskolans lokaler.
I varje klass finns en undervisande lärare samt ytterligare resurser i form av förskollärare/fritidslärare/elevassistenter. Utöver personalsammansättningen i varje klass, finns en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som arbetar operativt ute i verksamheten, på uppdrag av elevhälsoteamet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

För att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever finns det en klasslärare samt ytterligare resurser i klassen beroende på elevernas behov. Resurserna kan vara förskollärare, fritidshemslärare, aktiveringspedagoger och/eller elevassistenter. Dessutom finns en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som stöttar teamen på uppdrag av elevhälsan.

I din roll som resurs hos oss är du inte bara en trygg och skicklig pedagog du är också en i teamet, där alla i teamet har en viktig roll i elevens lärande. I det dagliga arbetet utmanar och stimulerar vi elevernas nyfikenhet, utveckling och lust att lära.Tillsammans med dina kollegor i klassen är du med i planering, genomförande och bedömning kring eleven.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem/förskollärare och som vill arbeta med elever i grundsärskolan och elever i behov av särskilt stöd. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är engagerad, flexibel och initiativrik samtidigt som du är van vid att arbeta i ett lag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du skall vara lugn och stabil i ditt bemötande och vara lyhörd för individers olika behov och förutsättningar samt kunna anpassa dig därefter. Du skall dessutom vara mycket tydlig och strukturerad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Helén Nejderås-Stomberg, rektor
Telefon: 0768-88 70 91

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-14.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till lustfyllt lärande?

Marklandsparkens förskola är en interkulturell förskola med språk från världens alla hörn. I närområdet finns grönområden, skog, stora lekplatser, aktivitetspark, bibliotek samt en 4H-gård. Marklandsparkens förskola är en viktig mötesplats, där vi utgår från att vi alla är lika värda och vi ser den kulturella mångfalden som en berikande tillgång. Våra barn ska mötas av möjligheter som ger dem en bra start i livet. Vi utgår från Jag vill -Jag får - Jag vågar - Jag kan. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och vara synligt i vår undervisning och i möten med andra människor, såväl barn, vårdnadshavare som kollegor.

På Marklandsparken ges varje barn möjlighet att utforska, uppleva och utmanas genom olika uttryckssätt för att främja det långsiktiga lärandet. Förskolan är byggd i två våningsplan med äldre barn på plan två och yngre barn på plan ett. Vi har en ateljerista i vår stora ateljé och gemensamma bibliotek på båda våningsplanen. De äldre barnen äter i vår restaurang - Jalla Jalla.
Hemvisterna har ett nära samarbete med varandra vilket skapar stöd och bidrar till en känsla av gemenskap.

Vi arbetar i grupper med kollegialt erfarenhetsutbyte som stärker oss i att alltid ha ett professionellt förhållningssätt samt utveckla vår kvalitet. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du ansvarar för utbildning och undervisning i en av våra barngrupper. För varje barn skapar du goda förutsättningar och gör en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Du tror på det kompetenta barnet, bygger på barnets styrkor och möjliggör hög delaktighet. Du ansvarar också för att tillsammans med förskolans processgrupp utveckla utbildning och undervisning på hela Marklandsparken. Tillsammans kommer ni att leda processer som utvecklar förskolans utbildning, bland annat genom att planera och hålla i grupper med kollegialt lärande.

Du analyserar undervisningen samt leder, coachar och handleder kollegor på ett tydligt och inspirerande sätt. Särskild vikt läggs på förskolans prioriterade område - språkutveckling.
Pedagogisk utvecklingstid och reflektion är viktigt för att utveckla verksamheten. Ett medvetet samarbete på förskolan erbjuder möjligheter till kollegialt lärande och utvecklande erfarenhetsutbyten. Det sker bland annat genom schemalagd utvecklingstid i arbetslaget, individuellt och i tvärgrupper.

Du som söker

Är du den vi söker?

Du är utbildad förskollärare och trygg i din yrkesroll. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet, har förmågan att organisera för utveckling och driva det kollegiala lärandet. Du brinner för språk och kommunikation och har goda kunskaper inom IKT. Du har ett helhetsperspektiv på undervisning, kan forma den röda tråden från 1-6 år, med progression i lärande och miljöer.

Du ser möjligheter med, och har gärna erfarenhet av, att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt, flerspråkigt område. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt. Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar för förtroendefulla relationer.
Du har erfarenhet av och förmåga att utveckla undervisningen inom förskolan och att leda kollegor i utvecklingsarbete. Du har gärna processledarutbildning.

Med andra ord:
Du är en legitimerad förskollärare med kompetens, erfarenhet och vilja att ta dig an ett utmanande utvecklingsuppdrag.

Meriterande om du har kunskaper i TAKK, bildstöd och Före Bornholm.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, vilket betyder att vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Uvenfors, rektor
Telefon: 033-35 33 75

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-23.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Vill du vara med och göra skillnad för de barn som behöver förskolan mest? Då har du hittat rätt! Milstensgården förskola söker en engagerad och nyfiken förskollärare som tillsammans med oss utvecklar enhetens lärmiljöer och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Förskolan är en av Borås stads litteraturdiplomerade enheter. Det innebär att vi utgår ifrån högläsning och i synnerhet samtalet under läsningen som grund i undervisningen. Med fantasi, kreativitet och olika läsmetoder möter vi barnens nyfikenhet och låter barnens intresse leda innehållet. Vi arbetar medvetet med både den språkligt sociala, pedagogiska och fysiska miljön och låter barnens intressen, erfarenheter och behov styra riktningen. Vi tar avstamp i varje barns individuella behov och vad de vill utforska i sitt lärande när vi formar undervisningen. Vi utgår från övertygelsen att barn har 100 språk och att det talade språket endast är ett sätt att kommunicera. Vi använder oss därför av olika lärmiljöer, material och estetiska lärprocesser för att locka fram kommunikation på andra sätt. Pedagogerna på våra förskolor ska ha ett förhållningssätt där nyfikenhet, upptäckarglädje och barns utforskande ska stödjas, stimuleras och utmanas, och där barns lärande och utveckling är i fokus. Vi är övertygade att alla barn kan, barnen hos oss ska känna tilltro till sin egen förmåga, att de kan, vågar och vill.

Läs mer om oss på Instagram

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare hos oss har du ansvar att leda och utveckla avdelningens verksamhet i riktning mot stadens, enhetens och läroplanens mål. Du ansvarar för undervisningen och att barnens utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras. För att möjliggöra detta har du egen pedagogisk utvecklingstid och dessutom reflektionstid i arbetslaget som ger möjlighet att följa upp mål och gå djupare in i analys.

Du som söker

Vi söker dig som är förskollärare med förskollärarlegitimation, har am-bition att utvecklas i yrkesrollen och gärna med egna idéer och ett eget driv. Du är lösningsfokuserad, ser arbetet i förskolan som något föränderligt och är genuint nyfiken både på stora och små människor. Sist men inte minst, du är en teamplayer.

Vi söker speciellt dig som har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och för förskolans kompensatoriska uppdrag - språkutveckling.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Fredrik Gieth, rektor
Telefon: 073-432 79 59

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-30.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Hestra Midgårdskolan ligger väster om Borås centrum i ett mycket naturskönt område. Hus och byggnader är ritade av prisbelönta nordiska arkitekter. På skolan går det 415 härliga elever och vi är 55 otroligt kompetenta kollegor som arbetar tillsammans för våra barn ska nå målen. Vi har en fullstor idrottshall och bibliotek i byggnaden, Byttorps idrottsplats ligger bara fem minuters gångväg från skolan. Vår vision är att vi tillsammans utbildar världsmedborgare och att vi därigenom ger varje barn möjlighet att välja sitt liv. Vill du vara en del av denna spännande resa ska du söka jobb hos oss.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 januari 2023.

Dina arbetsuppgifter

Förutom undervisning och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare arbetar förstelärare med särskilda arbetsuppgifter och omfattningen av dessa beslutas av ansvarig rektor. Förutsättningar för uppdraget planeras tillsammans med rektor i Uppdragsdialogen. Följande exempel ska ses som en vägledning för uppdraget:

I din tjänst kan det bland annat ingå att

- tillsammans med ledningen för skolan delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning.
- utveckla undervisningen på den egna skolan eller på andra skolor i förvaltningen
- leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser.
- hålla sig ajour med forskning och initiera pedagogiska diskussioner.
- samordna och verka som samtalsledare och handledare i ett professionellt kollegialt lärande.
- auskultera och handleda i undervisningssituationer.
- handleda andra lärare i allmändidaktiska frågor eller frågor kopplade till specifika ämnen. Förstelärare kan också ha ett särskilt uppdrag vid introduktion av nyanställda lärare.

Du som söker

Vi söker dig som vill bli förstelärare, har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Svenska och SO årskurs 4-6 samt uppfyller kriterierna i den nationella och lokala kravprofilen för förstelärare:

Nationell kravprofil
- är legitimerad
- kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
- har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
- även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Lokal kravprofil
- omsätter styrdokument i praktiken
- har gedigna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper
- kan framgångsrikt inta den lärandes perspektiv och skapa goda relationer till alla elever där positiva förväntningar är en naturlig del
- har god förmåga att sprida undervisningsstrategier samt forskning och vetenskapliga teorier till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande
- har visat engagemang och gediget intresse för skolutveckling
- har god förmåga att handleda kollegor och leda utvecklingsprocesser såväl inom ämnet som skolövergripande
- har förmåga att entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket
- behärskar att undervisa med modern teknik och kan handleda kollegor för att utveckla sin it-användning i undervisningen.
- har förmåga att, tillsammans med ledningen för skolan, analysera, leda, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till undervisningen.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför just du ska få en befattning som förstelärare samt vad som kännetecknar din undervisning och ditt arbete på skolan utifrån beskriven kravprofil
- CV
- Examensbevis
- Lärarlegitimation

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Linda Brundin, rektor
Telefon: 0768-88 38 90

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-13.

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Personal- och Kontorsservice arbetar ca 70 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; Löneservice, Kontorsservice, Telefonservice och växel samt Stadshusservice. Vi söker nu en vikarierande fordonsförare till Kontorsservice - post och bud.

Som fordonsförare/budbildsförare kommer du bland annat att ansvara för postutdelning till kommunala verksamheter och bolag. Du ingår i ett arbetslag med kollegor och varje budbilsförare har en rutt som de följer.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 6 månader med möjlighet till förlängning

Dina arbetsuppgifter

Arbetet innebär flera tunga arbetsmoment och tunga lyft förekommer ofta under arbetsdagen. Uppdraget innehåller mycket kundkontakter med personal och verksamhetsansvariga ute i verksamheterna, vilket ställer stora krav på ett gott bemötande och hög serviceförmåga. I arbetet ingår även att assistera vigselförättare vid borgerliga vigslar, vilket innebär helgtjänstgöring var tredje lördag.

Du som söker

Du ska ha fyllt 18 år, ha fullständig gymnasieutbildning eller motsvarande samt B-körkort. Du behärskar svenska i tal och skrift. Eftersom arbetet är fysiskt krävande, med frekventa tunga lyft, krävs en god fysik. Att du upplevs som positiv och professionell av din omgivning är viktigt, våra kunder förväntar sig god service och hög kvalitet. Du är en lagspelare som gärna samarbetar med andra.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maritta Sjöberg, avdelningschef
Telefon: 033-357364

Åke Lindstrand, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-357000

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av förmåner t.ex. friskvård.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-06.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sjömarkenskolan är en F-6 skola med ungefär 450 elever. Skolan ligger i ett lugnt område i utkanten av Borås, men har goda bussförbindelser från centrala Borås. Besökare brukar beskriva Sjömarkenskolan som välkomnande. Vi som arbetar här är måna om att alla ska trivas, känna sig trygga och utvecklas.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 9 januari 2023.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten som speciallärare innebär arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, främst inom läs och skrivutveckling. Tillsammans med lärarna arbetar du som stöd till elever genom att hitta lösningar i elevernas befintliga undervisningsgrupper och undervisning i mindre grupper eller med enskilda elever. Att bistå vid i resultatuppföljning, analysera kunskapsutveckling, att handleda lärare och ta fram anpassat material är också en del av arbetet. Specialundervisning i engelska och matematik kan förekomma. Du kommer att ingå i skolans stödteam tillsammans med ytterligare en speciallärare och 1-2 lärare.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarbehörighet inom svenskans språk-, skriv-, och läsutveckling och gärna med kunskap om undervisning i svenska som andraspråk. Du har flera års erfarenhet av arbete som grundskollärare.

Du samarbetar gärna med andra, men arbetar lika bra självständigt. Du är självdriven, trygg och beslutsam. Du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter och hittar lösningar för att ge eleverna bästa möjliga utbildning under sin tid på Sjömarkenskolan.

Du tycker att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är stimulerande och har förmågan att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Du är mån om elevers hälsa och välbefinnande i skolan och kan bidra med perspektiv samt utmana i elevhälsoarbetet.

Du har ett gott förhållningssätt till elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Annika Simfors, rektor
Telefon: 033-35 88 48

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-13.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Daltorpskolan F-6 med tillhörande kommunikationsklass årskurs 1-9, förskoleklass och fritidshem består av ca 150 elever. Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever med omfattande språk- och/eller talsvårigheter från årskurs 1 till och med årskurs 9. I verksamheten finns cirka 40 elever. Kommunikationsklass tillhör Daltorpskolan F-6. men huvuddelen av undervisningen äger rum i lokaler på Åkermans väg 6, i gamla regementsområdet.
Daltorpskolan F-6 har just nu sin verksamhet i (tillfälliga) men nya fina och rymliga lokaler med genenerös utemiljö samt idrottshall, bibliotek och slöjdsalar. Vi kommer om två år befinna oss på vår nya skola, Fredriksborgskolan, som kommer vara "den lilla skolan i den stora" med plats för ca 600 elever. Hoppas du vill vara med på resan och söka tjänsten som vi nu har utannonserad.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som elevassistent i Daltorpskolans kommunikationsklass ingår du i ett team som undervisar och stöttar elever kring deras undervisning och i det sociala samspelet och främjar elevernas välmående i skolmiljön. Du är ett stöd i gruppen och arbetar nära pedagogerna när det gäller både planering och efterarbete.

Det är viktigt med ett elevnära gruppstärkande arbete och du kommer ha ett nära samarbete med både pedagoger, vårdnadshavare och elever.

Du som söker

Vi söker en elevassistent som har gymnasial utbildning från barn- och fritidsprogrammet, eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig t ex tidigare arbetserfarenhet som elevassistent. Du har intresse och vana av att arbeta med barn. Har du erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd ser vi det som extra meriterande.

För att lyckas i rollen som elevassistent behöver du vara självständig, ansvarstagande och noggrann. Du behöver ha lätt för att samarbeta samt ha förmåga att skapa goda och tillitsfulla relationer till elever, pedagoger och vårdnadshavare. Du är flexibel, lösningsorienterad och kan själv se var du behövs bäst.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jennie Skoglund, rektor
Telefon: 073-4328839

Borås Stad växel, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-357000

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-13.

Sjöboskolan är i ett spännande utvecklingsskede och vi söker dig som är behörig lärare i årskurs 4-6 som vill bli en del av vår skola.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sjöboskolan är en tvåparallellig F-6 skola som har cirka 310 elever. Skolans lokaler är anpassade till elevunderlaget och direkt anslutning till skolan finns en fullstor idrottshall och det är nära till kultur och natur. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Vi befinner oss i ett spännande skede med påbörjade utvecklingsprocesser. Vi är Borås stads första Arenaskola, en verksamhet och mötesplats som innebär ett nära samarbete med olika aktörer inom idrott, kultur och annan verksamhet där vi använder oss av skolan som ett nav. Arenaskola Sjöbo vänder sig till barn och unga som erbjuds flera olika fritidsaktiviteter efter skoltid.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I den här tjänsten är du klasslärare och bedriver undervisning i årskurs 4-6. Utifrån din behörighet har du möjlighet att undervisa i olika ämnen. Tjänsten kan komma att innebära IKT-ansvar och undervisning i idrott och hälsa.

Du planerar, genomför och följer upp din undervisning både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Det är viktigt att du kan anpassa ditt arbete utifrån olika situationer och olika elevers behov och förutsättningar. Du tar ansvar för en god pedagogisk lärmiljö och elevernas behov.

Du arbetar tillsammans med dina kollegor i arbetslaget för att utveckla skolans verksamhet med gemensamma mål i fokus. Vi arbetar med kollegialt lärande och samarbete på hela skolan. Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever och all undervisning grundar sig i gällande styrdokument och aktuell forskning. Som stöd i ditt arbete finns elevhälsa och skolledning.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga och en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du har intresse och vilja att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar elever och verksamhet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mia Isaksson, rektor
Telefon: 0704-55 80 41

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-13.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du blir anställd i den centrala Elevhälsan i Grundskoleförvaltningen men i din tjänst som skolsköterska är ditt arbete förlagt på Sjömarkenskolan. Sjömarkenskolan är en nyrenoverad, lugn och trivsam F-6 skola med cirka 450 elever.

Besökare beskriver Sjömarkenskolan som välkomnande - de är måna om att alla ska trivas och utvecklas.

Du är en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolsköterska. Du har ett nära samarbete med skolläkaren. Under ditt första år som skolsköterska får du stöd av en mentor.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 1 november 2022 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är varierande och du planerar ditt arbete självständigt. Som skolsköterska arbetar du enligt elevhälsans riktlinjer och basprogram för elevhälsans medicinska insats. Uppdraget innefattar hälsofrämjande, förebyggande, åtgärdande och stödjande insatser. Du möter elever, handleder personal och förmedlar kunskap till vårdnadshavare.

Vi har alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och arbetar rådgivande och i nära samarbete med pedagoger och andra kollegor. Vi vill att du ska utvecklas i din profession. Därför har du stöd i arbetet av kollegor, tillgång till regelbunden extern handledning och ett organiserat yrkesnätverk.

Du som söker

Du är legitimerad sjuksköterska och har genomgått skolsköterskeprogrammet, alternativt specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller en distriktsköterskeutbildning. Om du inte har vidareutbildat dig finns möjlighet att ingå ett studieavtal där du får studera 25 % under arbetstid.

Under ditt första år hos oss har du stöd av en mentor.

Som person är du målinriktad, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Ditt förhållningssätt är inkluderande och du trivs med att själv planera och prioritera ditt arbete. Du driver utvecklingsarbete utifrån analys av tidigare resultat och följer forskningen inom ditt område. Det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift. För att lyckas i rollen som skolsköterska ser vi att dessa personliga egenskaper kommer vara viktiga. Körkort är önskvärt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jacquline Uddgren, enhetschef
Telefon: 0728-851569

Tanja Pejic, lokal representant Vårdförbundet
Telefon: 033-355854

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-06.

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret. På Borås Stads hemsida kan du läsa mer om vår förvaltning.

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av förmåner t.ex. friskvård.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Entreprenad arbetar cirka 200 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; fastighetsservice, byggservice, idrottsanläggningar, åkeri och markrenhållning, VA, gata, park- och grönytor. Vi söker nu hantverkare till vår byggenhet.
Byggenheten på Servicekontoret utför arbeten beställda av Borås Stads förvaltningar. Du kommer att ingå i ett team av snickare, målare samt murare. Du kommer att arbeta med om- och tillbyggnad av offentliga lokaler så som förskola, skolor, förvaltningsbyggnader, idrottsanläggningar etc.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter som hantverkare med inriktning mot byggservice. Du kommer mestadels arbeta med mindre om- och tillbyggnader i offentlig miljö där stor vikt läggs på vårt sociala bemötande samt anpassningsbara arbetssätt.

Du som söker

Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper genom arbete och praktisk erfarenhet inom bygg. Du har utbildning inom och/eller dokumenterad flerårig yrkeserfarenhet som snickare. Har du yrkesbevis som snickare ser vi det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i offentlig miljö och du vet vad god service innebär.

Du är resultatinriktad och kvalitetsmedveten och har förmåga att skapa och utveckla goda relationer till kunder och kollegor. Du behärskar svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Örjan Lidén, enhetschef
Telefon:

Timo Mahlanen, enhetschef
Telefon:

Åke Lindstrand, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-357000

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-20.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Sjöbogårdens förskola är belägen på Sjöbo i Borås Stad i ett mångkulturellt område och är en utav Borås Stads äldre förskolor. Förskolan har närhet till fin natur, Borås djurpark och bibliotek.
Genom Simbaskolan har Sjöbogården ett samarbete med djurparken, där får 5-åringarna möta, sköta om och få kunskap om djuren i parken av en zoo-pedagog och tar sedan med sig sin kunskap tillbaka till förskolan. Där sprider barnen sina erfarenheter med sina yngre kamrater och upplevelserna plockas upp i leken och i skapandemiljöer.

Förskolan har ett separat rum som kallas "språkoteket och matteoteket", vilket är utrustat med språk- och matematikstödjande material som används för pedagogiska samlingar och aktiviteter.
Förskolan har tre avdelningar, en för yngre barn 1-.2,5 år och två avdelningar för äldre barn 2,5-5 är. Avdelningarna arbetar nära varandra och samarbetar mycket. Sjöbogårdens prioriterade område är språkutvecklande arbetet, där barnen får förutsättningar att genom ett medvetet pedagogiskt arbete stärka sin språkinlärning.

På Sjöbogårdens förskola vill vi erbjuda alla barn en verksamhet där nyfikenhet, fantasi och utforskande står i centrum. Vi utgår från barns lek när vi skapar lärmiljöer som erbjuder lärande möten mellan barnen och mellan barn och vuxna. Vi ser barnen som kompetenta och utmanar dem i sitt lärande för att utvecklas vidare utifrån sina förutsättningar. Barngruppens behov och intressen ligger till grunden för planeringen av det dagliga pedagoger.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Utifrån skrivningarna i förskolans läroplan har du som förskollärare ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Det innebär att du ansvarar för att planera för vilken undervisning som ska ske, hur den ska genomföras, vad den anknyter till i läroplanen.

Som förskollärare har du ansvar att tillsammans med dina kollegor med inspirerande undervisningssituationer, anpassade lärmiljöer och genom att vara en medvetet närvarande pedagog arbeta aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.

För att kunna lyckas med uppdraget kommer du få pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Du som söker

Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.

Du ser möjligheterna med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt område. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begreppen demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Toran Taherkhani, rektor
Telefon: 033-35 87 05

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-07.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Är du intresserad av att utforska digital kreativitet i förskolan och trivs att arbeta i ett naturnära samhälle där skogen finns precis inpå knutarna? Då är du kanske vår nästa kollega och medarbetare!

Vi har precis påbörjat vårt EU finansierade projekt om digital culture tillsammans med Högskolan Borås, partnerförskolor i Portugal och Italien samt tre andra förskolor i Borås stad.

Blåklintens förskola är en mindre enhet belägen i samhället Borgstena, ca 7 minuter från Fristad, där vi idag har tre avdelningar organiserat med en yngre barns avdelning och två äldre barns avdelningar.
Förskolan har två utegårdar och här är ett av våra prioriterade områden, att utveckla gårdens lärmiljöer.

Vi arbetar tätt tillsammans och ser hela förskolan som en enhet där vi samarbetar och hjälps åt över avdelningsgränserna. Vår filosofi är att genom leken skapas lärandet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen.

På Blåklintens förskola tror vi på det kompetenta barnet och arbetar för att ta tillvara barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barns nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär av varandra och har barnets bästa som utgångspunkt.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2023-01-02 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget ge bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla utbildningen utifrån läroplan för förskolan samt förskolans prioriterade mål.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Som förskollärare har du möjlighet att ingå i vår utvecklingsgrupp på förskolan där vi en gång i månaden träffas och arbetar lite extra med att utveckla utbildningen.

Du som söker

Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla den digitala kreativiteten på förskolan och är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla utbildningen på hela förskolan. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till att skapa förtroendefulla relationer.

Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper och har en positiv inställning till att använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Kunskaper kring plattformen Unikum är också positivt, det är där vi både dokumenterar och arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete. Meriterande är också om du har erfarenhet/utbildning av att arbeta med TAKK och bildstöd. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under hösten är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Madeleine Höglund, rektor
Telefon: 0734-32 81 56

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-31.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 500 medarbetare.

Din nästa arbetsplats

Bemanningsenheten består av ett team serviceinriktade rekryteringssamordnare, bemanningsplanerare samt pool-team med undersköterskor i ledning av enhetschef. Fokus är att effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens rekrytering av vikarier.
Vi erbjuder dig möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor rekrytera vikarier inför sommaren 2023 till våra verksamheter hemtjänst, korttid, natt och larm samt vård- och omsorgsboende. Vi rekryterar undersköterskor och vårdbiträden till semestervikariat och timavlönade anställningar. Våren 2022 rekryterades ca 530 nya vikarier.

Din anställning

Anställningsform: Visstidsanställning på heltid. Tillträde i december 2022 eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är vardagar 08:00 - 16.30.

Dina arbetsuppgifter

Som rekryteringssamordnare på Bemanningsenheten ingår du i rekryteringsteamet som ansvarar för semesterrekryteringen av vikarier till äldreomsorgens verksamheter. Rekryteringen börjar i januari månad och fortlöper under våren. Uppgifterna innebär arbete i rekryteringsprocessens olika delar såsom urval, intervjuer, referenstagningar samt presentation i grupp. Arbetet utförs via framtagen process för att skapa kvalité och bedöma kandidater likvärdigt i rekryteringen.

Du som söker

Vi söker dig som färdigställt eller har påbörjat en universitets- eller högskoleexamen inom PA-området, t ex personal- och organisationsutveckling, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att ta självständigt ansvar och det är meriterande om du har arbetat med rekrytering tidigare. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.

För att lyckas i ditt uppdrag är du positiv, handlingskraftig och samarbetsvillig. Du har förmåga att vara strukturerad i ditt arbete samt värdesätter ett serviceinriktat förhållningssätt. Du gillar när det händer saker och trivs att arbeta i en verksamhet med högt tempo.

I rollen kommer du att vara i kontakt med många kandidater både fysiskt och via digitala system. Därav kommer dina förmågor till flexibilitet och relationsskapande värderas högt.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jonna Andersson, rekryteringssamordnare
Telefon: 033-35 37 23

Emma Granqvist, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 84 23

Vill du vara med och arbeta för att främja Borås Stads arbetsgivarvarumärke tillsammans med rekryteringsteamet? Sök då till oss!

Kontakta nedanstående person om du vill veta mer om ditt nya jobb:
Jonna Andersson, Rekryteringssamordnare
Tel: 033-35 37 23

Fackliga företrädare nås via Borås stads växel 033-35 70 00.


Sista ansökningsdag är 23 oktober 2022. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-23.

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Din nästa arbetsplats

Teknisk drift är en del av Badenheten i Borås Stad och vi är nu i behov av att utöka arbetsgruppen med en ny enhetschef.
Badenheten består av följande anläggningar, Stadsparksbadet, Borås Simarena med tillhörande Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Viskaforsbadet och Asklandabadet.
På Sandaredsbadet och Dalsjöbadet finns också tillhörande idrottshallar som ingår i ansvarsuppdraget.
Vår målsättning är att samtliga anläggningar ska ge gästerna en upplevelse av kvalitet och personlig service.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ansvara för en arbetsgrupp med 4 medarbetare, som har det huvudsakliga ansvaret för att den tekniska driften vid badanläggningarna fungerar.
Som enhetschef har du förutom ansvaret för personalgruppen även ansvar för budget och verksamhetsfrågor samt ingår i Badenhetens verksamhetsledning.
Du har stor frihet att tillsammans med dina medarbetare forma arbetssätt och rutiner för att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regelverk och på bästa sätt.
I arbetet för driften ingår daglig kontroll av vattenkvalité och uppföljningar för att säkerställa en fungerande vattenrening. En annan del är egenkontroller av värme- och ventilationsanläggningar samt drift och underhållsarbeten för att hålla en hög standard i alla anläggningar.
Inre- och yttrefastighetsskötsel ingår också i uppdraget.
Vid de anläggningar som har idrottshallar ingår också säkerhets- och funktionskontroller av utrustning.
Du kommer att tjänstgöra på samtliga bad och schemalagd beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Du som söker

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom drift och underhåll samt några års erfarenhet av arbete som drifts- eller fastighetstekniker med ansvar för bland annat styr- och reglersystem och felavhjälpande underhåll.
Det är meriterande om du haft en arbetsledande position tidigare och har chefs- eller ledarutbildning.
Tidigare erfarenhet av vattenrening inom bad är också meriterande.
Du är noggrann och lyhörd för de behov som finns och mån om att arbetet blir korrekt och grundligt utfört. Du slutför det du påbörjat och följer upp arbetet för att säkerställa att det håller en hög kvalitet och att tidsplaner hålls.
Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt för att se möjligheter i förändringar och genom omvärldsbevakning uppdaterar du dig och reflekterar över vad verksamheten behöver för att utvecklas i rätt riktning.
Som chef är du tydlig och kommunikativ där du genom ett tryggt och tydligt ledarskap skapar engagemang och delaktighet. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och arbetar för att bidar till hela verksamhetens bästa.
Vid tekniska frågor gällande styrsystem och drift kontakta Adrian Säverot 033-35 74 17.

Körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mona Carlbohm, verksamhetschef
Telefon: 033-35 71 50

Kristina Nyberg Smahel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 80 47

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-03.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Nu utökar vi vår verksamhet med fler servicebiträden!

Din nästa arbetsplats

De hemtjänstgrupper som nu söker servicebiträden är:
Norrby hemtjänst, Sjöbo hemtjänst, Dalsjöfors hemtjänst, Brämhult hemtjänst, Sandhult hemtjänst och Viskafors hemtjänst, där Viskafors och Sandhult kommer att dela på en tjänst.

Vi som jobbar inom hemtjänsten är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och hos oss arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök.

Dina arbetsuppgifter

Som servicebiträde i hemtjänsten utför du serviceinsatser i hemmet hos våra brukare såsom städ, tvätt, påfyllnad av förråd, övriga hushållssysslor samt viss ledsagning. Det kan även innebära städ i våra egna lokaler. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma utifrån personlig lämplighet och kompetens.

Du dokumenterar i våra journalsystem. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom enheten.

Som servicebiträde bidrar du till verksamhetensutveckling och kvalitetssäkring i verksamheten.

Arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar, måndag tom fredag.

Att arbeta inom hemtjänsten i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!

Du som söker

Vi söker dig som har service- eller lokalvårdsutbildning där delar som städ, hygien, service och bemötande ingår. För att kunna utföra uppdraget som servicebiträde krävs goda språkkunskaper med svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Servicebiträdet har ett starkt intresse och vilja att arbeta inom området. Vi söker dig som har god förmåga att ge service, bemöta människor och samarbeta med både de äldre, anhöriga och övriga medarbetare.

Du är noggrann, ordningsam, bra på att kommunicera och följa instruktioner men har även
förmåga att självständigt se vad som behöver göras. För att lyckas i uppdraget krävs att du är serviceinriktad, ansvarstagande och noga med att hålla hög kvalitet på ditt arbete.

Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet inom området. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ange i din ansökan till vilken enhet du söker.

Körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sara Haugbak, htj Sjöbo, enhetschef
Telefon: 033-35 39 18

Pernilla Jarback htj Sandhult, enhetschef
Telefon: 033-35 88 40

Patricia Tusenstierna htj Viskafors, enhetschef
Telefon: 033-35 78 86

Fatima Omic, htj Dalsjöfors, enhetschef
Telefon: 033-35 86 22

Arbnora Berbatovci, htj Brämhult, enhetschef
Telefon: 033-35 89 72

Anna-Carin Kylfält-Bengtsson, htj Norrby, enhetschef
Telefon: 033-35 52 07

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-16.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service ska ha ett gott liv var dag. För att klara det uppdraget har vi ca 2 500 medarbetare som arbetar inom hemtjänsten, på våra vård- och äldreboenden, våra korttidsenheter etc.

Förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation har totalt ca 300 medarbetare. Våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter arbetar teambaserat och tvärprofessionellt för att erbjuda en god och säker hälso-och sjukvård med patientens bästa i fokus. Vill du få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss gärna på Instagram.

Nu söker vi dig som vill arbeta som enhetschef för hälso- och sjukvårdsteamet som är knutet till förvaltningens korttidsverksamheter!

Din nästa arbetsplats

Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd enligt socialtjänstlagen och beviljas av biståndshandläggare. Korttid beviljas av olika skäl, till exempel stort behov av omvårdnad eller hälso- och sjukvård som inte kan tillgodoses i hemmet, vård vid livets slut eller som avlösning för anhöriga. De enhetschefer som ansvarar för korttidsboendena ansvarar också för omvårdnadspersonalen som arbetar där, medan du i ditt uppdrag leder de sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter som dagligen arbetar med korttidsvård.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt, utmanande och omväxlande arbete i trivsamma lokaler med professionella och erfarna kollegor. Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet till både centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt stadens resecentrum med buss- och tågförbindelser.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef ansvarar du för enhetens kvalitet, personal och ekonomi. Du ansvarar för att din enhet arbetar utifrån verksamhetens och förvaltningens mål och stadens styrdokument. Tillsammans med dina medarbetare driver du det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklar verksamheten i syfte att säkerställa en god och säker vård för patienterna. Pågående utvecklingsarbeten är bland annat omställningen till Nära vård i samverkan med andra vårdgivare samt välfärdsteknik och arbetet med våra kvalitetsregister.

Rollen som enhetschef innefattar många kontaktytor med medarbetare, patienter och anhöriga. Du samarbetar med andra enheter, förvaltningar, myndigheter samt andra vårdgivare. En god samverkan med förvaltningens fackliga parter är också en naturlig del i ditt uppdrag.

Du ingår i hälso- och sjukvårdsorganisationens ledningsgrupp tillsammans med dina chefskollegor och en processledare under ledning av verksamhetschef. I ditt dagliga arbete har du stöd av förvaltningens HR-, ekonomi-, kvalitet- och utvecklingsfunktion samt administrativ samordnare.

Du som söker

Vi söker dig med relevant universitets- eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, lägst yrkeslegitimation (arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska), alternativt annan relevant universitets- eller högskoleexamen och då gärna i kombination med erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Du har arbetat som chef i flera år, helst inom hälso- och sjukvård, och du är trygg i dig själv och i din chefsroll.

Ditt ledarskap är tillitsbaserat och förtroendeingivande och du har förmågan att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang. Du är modig, tydlig och närvarande, och du drivs av att skapa delaktighet samt verka för yrkesstolthet hos dina medarbetare. Vidare är du utvecklingsorienterad och har förmåga att driva processer framåt för att tillsammans med dina medarbetare utveckla verksamheten.

Viktiga egenskaper som ger framgång i uppdraget är förmåga att se till helheten, och du drivs av att skapa och upprätthålla goda relationer. Omställningen mot nära och mer personcentrerad vård ställer höga krav på den kommunala korttidsvården. Ett aktivt samarbete och en god samverkan är därför nödvändig, både internt och externt, för att kunna arbeta kvalitativt och effektivt i chefsuppdraget.

Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på det svenska språket. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.

För tjänsten krävs B-körkort.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Kristina Söderlund, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 97

Maria Gustafsson, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 19

Johan Danielsson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-35 81 19

Pernilla Skoglund, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Vi avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från bemanningsföretag.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-11.

Söderängsgatans gruppboende verkställer beslut enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade). Söderängsgatans gruppboende ger insatser till personer som fått beviljad insats inom LSS lagens personkrets 2 och 3. Insatserna ges till personer som i vuxen ålder fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada. Orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt till personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Din nästa arbetsplats

Verksamheten har totalt 6 lägenheter där personer bor med stöd och serviceinsatser utifrån sin funktionsnedsättning och individuella behov. Verksamheten är belägen i utkanten av Borås med närhet till grönområden och god bussförbindelse.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi arbetar med individuell verksamhetsanpassad schemaläggning som är förlagd till natt och helg. Tillträde snarast.

Dina arbetsuppgifter

Som stödassistent ger du stöd och service enligt brukarnas behov och önskemål utifrån individuella genomförandeplaner. En stor del av det dagliga arbetet består av pedagogiskt motivationsarbete med syfte att brukarna ska uppnå ökad självständighet och inflytande över sin vardag. Du stödjer och motiverar brukarna i det dagliga livet med allt från personlig hygien till fritidsintressen. Tjänsten innebär ett brukarnära arbete där integritet, tydlighet och struktur är en viktig del av arbetet. I tjänsten ingår också delegerade uppdrag inom hälso- och sjukvårdslagen.

Du som söker

Du ska ha genomgått Vård- och omsorgsprogrammet eller ha annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Vi ser de som meriterande att du har erfarenhet av arbete med personer inom personkrets 2 och 3 och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av socialdokumentation i verksamhetssystemet Viva.

Som person ska du vara flexibel och gärna se möjligheter istället för hinder. Du har förmåga att ta egna initiativ och kunna samarbeta med övriga på arbetsplatsen. Du ska ha god datavana för att klara av administrativa arbetsuppgifter. Som person tillför du entusiasm, energi och lust i arbetet och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat. Dina värderingar är välgrundade och tydliga och utgår från ett etiskt perspektiv. Du samarbetar bra med både brukare, anhöriga samt kollegor och är lyhörd för individens behov.

Detta är ett jobb för dig som gillar utmaningar, har stort tålamod och vill jobba med människor i behov av särskilt stöd. Du skall vara strukturerad, ansvarstagande med god teamkänsla. Eftersom brukarnas behov är växlande krävs stor flexibilitet från din sida.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Carin Löfving, enhetschef
Telefon: 033-35 80 26

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Intervjuer sker kontinuerligt under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för stadens Funktionshinderverksamhet, Socialpsykiatri samt teamet för kommunal hälso- och sjukvård. Sociala omsorgsförvaltningen driver bland annat gruppboenden för personer med funktionsnedsättning inom LSS.

Din nästa arbetsplats

Vi söker en ny medarbetare till verksamheten Ängsbo i Dalsjöfors, verksamheten kommer under våren 2023 flytta till ett nybyggt boende på Sörmarken i Borås.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med schemalagd arbetstid. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helger. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som har kunskap, engagemang och intresse för att arbeta på en gruppbostad för personer med varierande funktionsnedsättningar. Uppdraget som stödassistent innebär att utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål, motivera samt stärka hyresgästen i sin vardag både i sin bostad och vid sociala aktiviteter. Du arbetar även med omvårdnadsuppgifter samt sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga stödassistenter på enheten och andra viktiga personer runt brukaren.

Genom att bidra med dina kunskaper och din erfarenhet är du också delaktig i utvecklingen av enhetens verksamhet. Brukaren behov är i centrum och dennes synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd i rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du som söker

Du som söker skall ha Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet från arbete med personer med funktionsvariationer.

Som person är du lugn, har ett gott bemötande och stort tålamod. Du har god förmåga att samarbeta men även förmågan att arbeta självständigt och är lösningsfokuserad. Du behöver ha datorvana samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift då dokumentation och en del annan administration som ingår i anställningen sker i datamiljö.

Körkort och tillgång till bil är meriterande men är ej ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Amanda Lohne, enhetschef
Telefon: 033-35 58 68

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, personalklubben Mer Kraft och fria bad i kommunens badanläggningar.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Bredaredskolan är en liten trevlig skola som nu söker en ny rektor. Vill du göra skillnad och vara med när vi formar framtiden så är det kanske dig vi söker.

Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Skolan, som är naturskönt placerad är en mindre skola med stark sammanhållning, höga förväntningar på eleverna och engagerad personal. Personalen arbetar tillsammans för hög måluppfyllelse med möjlighet till varierande och kreativa skoldagar. Skolan har ca 127 elever och en klass i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6.

På fritidshemmet bedrivs verksamheten i klassrum, på fritids, i idrottshallen och i den fina utemiljön. Verksamheten är åldersintegrerad och eleverna har stor glädje och nytta av att åldrarna blandas.

Skolans natursköna omgivning ger fantastisk tillgång till skog, elljusspår, isbana, skidspår och pulkabacke.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I uppdraget som rektor har du det övergripande ansvaret för skolan. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet i enlighet med lag/förordning och övriga styrdokument. Du ansvar för mål, budget, personal, elevhälsa och kvalitet samt för det pedagogiska utvecklingsarbetet. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med uppdragsgivare och andra aktörer inom verksamhetsområdet. I Borås Stad vill vi att du som rektor arbetar med processledning och bygger starka relationer i nära samverkan med din personal.

Du är underställd verksamhetschef och ingår i en ledningsgrupp med andra chefer och rektorer samt verksamhetsutvecklare. Du har även tillgång till kvalificerat stöd inom bland annat ekonomi och HR.

Du som söker

För tjänsten krävs det att du har pedagogisk högskoleutbildning och tidigare arbetat som lärare och har dokumenterad chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har genomförd rektorsutbildning samt erfarenhet av att leda pedagoger, elevhälsoteam och förändringsprocesser utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.

Vi utgår från att du har ett strategiskt och ekonomiskt tänk och att du tar initiativ och uppnår resultat.

Du ser det som självklart att arbeta med delaktighet och kommunikation, mål och uppföljning, styr- och ledning samt att vara ett särskilt stöd processerna. Du är handlingskraftig och tydlig i din kommunikation.

Du månar om att vara en lyhörd, närvarande och tillitsfull ledare för såväl personal som elever och vårdnadshavare. Genom ett trovärdigt ledarskap med förmåga att entusiasmera och samla personal mot gemensamma mål utvecklar du både individer och verksamhet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Håkan Anving, verksamhetschef
Telefon: 033-35 35 01

Bosse Leskinen, facklig företrädare för Lärarförbundet Skolledare
Telefon: 033-35 79 96

Anna Wikman, facklig företrädare för Sveriges Skolledarförbund
Telefon: 0768-88 86 46

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-10.

Borås Stad är organiserad i 16 fackförvaltningar och 14 bolag. Staden omsätter cirka åtta miljarder kronor och det arbetar runt 11 000 medarbetare i de olika verksamheterna. Med över 110 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Staden ligger inbäddad i parker och gröna områden och det är alltid nära till naturen. I Borås centrum finns många livliga mötesplatser med stora uteserveringar. Genom street art-festivalen No Limit har Borås tillsammans med konstnärer från hela världen förvandlat det offentliga rummet till ett enda stort utomhusgalleri med muralmålningar spridda över staden. Runt om i staden finns också ett hundratal skulpturer; Bodhi i Viskan och Pinocchio är bara några exempel. Borås är en handelsstad, men har också en lång tradition som textilstad. Som ett nordiskt centrum för postorder och e-handel skickas många miljoner paket från Borås varje år.

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Din nästa arbetsplats

Servicekontoret är sedan 1992 kommunens interna basresurs för den tekniska och administrativa utförarverksamheten i staden. Alla verksamheter på Servicekontoret bedrivs under företagsliknande former enligt något som kallas för beställar/-utförarmodellen, där Servicekontoret är utförare. Det innebär bland annat att det inte finns någon kommunal budgettilldelning utan alla kostnader som uppstår för utförda arbeten och tjänster faktureras ut till de som beställt dem. Detta är baserat på avtal och överenskommelser som slutits med beställarförvaltningarna/bolagen. Vi är cirka 350 anställda på Servicekontoret och vår verksamhet spänner från anläggningsarbeten, fastighetsservice, verkstadsmekanik till IT-service, central redovisningsservice, löneservice, tryckeri och telefonväxel. Nu söker vi en enhetschef för lokalvården.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling av lokalvården, med långsiktiga avtal och en arbetsgrupp med bred kompetens som grund. Som enhetschef för lokalvården kommer du att leda verksamheten enligt beställar-/utförarkonceptet, där din roll är att vårda och utveckla kundrelationer med förvaltningar och bolag inom Borås Stad.

Som enhetschef ansvarar du för verksamhetens medarbetare och deras arbetsmiljö genom att hålla regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetar- och lönesamtal med mera. Du ansvarar för enhetens budget och resultat samt kalkylering och fakturering för städuppdrag. Genom ett proaktivt arbete fördelar du arbetsuppgifterna mellan medarbetarna och ansvarar för kvalitet samt utveckling av verksamhetens avtal och arbetsprocesser.

Du som söker

Du har dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet inom lokalvård samt vana att arbeta med kundkontakter och avtal. Du har utbildning inom lokalvård alternativt motsvarande kunskaper.

Det är ett krav att du har en gymnasieexamen, har du därtill en utbildning inom ledarskap är det meriterande. Vidare har du B-körkort och goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har erfarenhet av chefs-/ledaruppdrag och vi ser att du som söker har goda IT-kunskaper samt är en van användare av ekonomisystem. Erfarenhet av att arbeta i städberäkningsprogram ser vi som mycket meriterande. Du har ett stort engagemang för dina arbetsuppgifter och att leda verksamhetens ekonomi samt medarbetare mot goda resultat. Som person är du ansvarsfull, strukturerad och van att ta beslut. Du är målinriktad och har ett affärsmässigt tankesätt där du sätter kunden, uppgiften och medarbetarna i centrum. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mats Söderbom, arbetschef
Telefon: 0768-885768

Daniel Cavrak, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-355332

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-06.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På Björkgårdens förskola arbetar vi för att alla ska känna sig välkomna och trygga. Alla som arbetar på förskolan är viktiga bärare av förskolans värdegrund. Dialogen vi för håller en professionell nivå där vi sätter barnet i fokus. Vår undervisning utgår från varje barns behov och intressen där förskolans läroplan ligger som grund. Vi möter varje barn utifrån deras förutsättningar med ett lågaffektivt förhållningssätt och där barnens nyfikenhet är grunden till all undervisning och lärande. Genom kartläggning och analys av vårt pedagogiska arbete skapar vi förutsättningar för att utmana barnen i deras sökande efter kunskap.

Björkgården har ett gemensamt tema där vi genom "Bokmus" vill inspirera och ge förutsättningar för barns språkutveckling bland annat genom litteratur. I temat används olika estetiska uttrycksformer för att väva i alla läroplanens mål i undervisningen.

Björkgårdens förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken med närhet till skog och natur, samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex hemvister med rymliga lokaler och med två stora utegårdar och en mindre gård. På Lingon och Hallon går barn i åldrarna 1-2 år och på Smultron, Blåbär, Björnbär och Rönnbär går barn i åldrarna 2-6 år. På Björkgården har vi en egen kock som tillagar maten på plats varje dag.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Genom systematiskt kvalitetsarbete ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Du som söker

Vi söker dig som med stort engagemang, glädje och kunskap vill vara del av vårt härliga gäng och tillsammans fortsätta utveckla vår verksamhet. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, men kan även arbeta självständigt, trivs med att ta eget ansvar och driva verksamheten framåt. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med tydlig förankring i uppdraget. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till de vi möter, barn, vårdnadshavare och kollegor.

Förskollärarutbildning är en förutsättning för att kunna ge våra barn bästa möjliga pedagogiska start i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marie Hallstensson, rektor
Telefon: 0734-32 81 51

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-07.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Torgets förskola ligger på Hulta och har närhet till stadens centrum, dess kulturutbud, stora grönytor och ett flertal lekplatser. Inomhusmiljön präglas av tillgängligt material som ska inspirera barns nyfikenhet och fantasi. På det gemensamma torget och i ateljén finns miljöer skapade för gemensamt upptäckande.

Hos oss har vi stor tilltro till barnens förmågor och deltar med spänning, intresse och delad glädje i deras upplevelser under dagen. Här har du många olika möjligheter att påverka utbildningen, såsom att delta i utvecklingsgrupper kring arbetet med våra lärmiljöer och vår undervisning.

Vi har forum för utveckling, där vi fokuserar på att bygga upp en god gemensam grund för vårt pedagogiska arbete genom samarbete och ett tillåtande arbetssätt.

Torgets förskola har åtta avdelningar, varav tre helt nybyggda under 2022. Vi har idag igång sex avdelningar och planerar att öppna ytterligare en 2023. Detta kommer kunna ge möjlighet till att vara med och starta upp en yngrebarnsavdelning på 12 barn, där du arbetar tillsammans i par med en barnskötare. Det finns även möjlighet att arbeta med äldre- eller yngrebarn på en av våra avdelningar som redan är igång.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare på Torgets förskola kommer du att ansvara, tillsammans med kollegor, för att genomföra, analysera, dokumentera och planera undervisning.

Du ska genom lek, vårt prioriterade mål, skapa en trygg och lärorik miljö för varje barn på förskolan.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med god samarbetsförmåga och stort intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är en positiv och lösningsorienterad person som ser kontakten med vårdnadshavare som en mycket värdefull tillgång i arbetet och som trivs med ett flexibelt arbete.

Vi ser gärna att du är någon med kunskap och erfarenhet, eller intresse, för ett interkulturellt arbetssätt i en flerspråkig miljö. Du är engagerad, professionell och kunnig inom systematiskt kvalitetsarbete vilken innebär att du har förmåga att analysera, reflektera och planera för att utveckla utbildningen.

Du ska ha en servicekänsla, ett gott bemötande och känna en glädje för arbetet i förskolan för att passa bra in hos oss.

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marie Lövgren, rektor
Telefon: 0734-32 86 35

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret. På Borås Stads hemsida kan du läsa mer om vår förvaltning. I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Entreprenad arbetar cirka 200 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; fastighetsservice, byggservice, idrottsanläggningar, åkeri och markrenhållning, VA, gata, park- och grönytor. Vi söker nu en tekniker på fastighetsservice. Du kommer att jobba med ett team om 3-4 tekniker samt ca 30 fastighetsskötare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med i första hand tekniska lösningar åt våra beställare som till största delen består av Lokalförsörjningsförvaltningen, optimering av energi och VVS-installationer, samt delta i utveckling av driftfunktioner i kommunens fastigheter. Du kommer också att arbeta med service och rådgivning internt samt externt.

Du som söker

Du är tekniker, med inriktning mot driftteknik och energi. Du har praktisk erfarenhet och goda kunskaper inom värme, ventilation, samt styr och reglerteknik. Du har god datorvana och trivs med att ha många kundkontakter. Du ska ha erfarenhet av drift av fastigheter med moderna installationssystem de senaste fem åren. Körkort B är obligatoriskt.

Har du tidigare erfarenhet av energioptimering är det mycket meriterande. Har du dessutom erfarenhet och kunskap av heta arbeten och lift och ställningsarbete är det meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
I denna rekrytering kommer vi att tillämpa ett löpande urval så vänta inte med din ansökan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Brandmar, enhetschef
Telefon: 073-4328957

Khaled Al Sharkawi, enhetschef
Telefon: 033-35 70 03

Åke Lindstrand, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-357705

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av förmåner t.ex. friskvård.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-12.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

På Din blivande arbetsplats, som är lokaliserad på Utbildningskontoret - Olovsholmsgatan 32, är vi 20 medarbetare som arbetar med konsultation och administration för att stödja förvaltningens verksamheter och kärnprocesser inom ekonomi, kvalitet- och utveckling, HR, IT, kommunikation, gymnasieantagning och nämndadministration. Att jobba på Utbildningskontoret innebär ett meningsfullt, utvecklande, och omväxlande arbete. Vi sätter stort värde på god arbetsmiljö, samarbete och att vi lyckas ta vara på varandras kompetenser och förmågor. Det är bara tillsammans vi kan förändra på riktigt.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en ekonom för ett föräldravikariat, till och med januari 2024.

Ekonomifunktionen på utbildningskontoret består av fem medarbetare som bland annat arbetar med budget och budgetuppföljning, bokslut, resursfördelning, redovisning, projektredovisning och andra inom funktionen förekommande uppdrag.
Som ekonom får du ett utvecklande och meningsfullt arbete där du har stort inflytande på förvaltningens processer inom ansvarsområdet.
Dina ansvarsområden blir framförallt:
- stöd och service till förvaltningens verksamheter inom ekonomiområdet, i ekonomisk planering, budget, analys och uppföljning
- stöd och service till chefen för ekonomifunktionen i ekonomiadministrativa uppgifter.

Du som söker

Vi förväntar oss att du har:
- högskoleexamen med inriktning mot ekonomi (gärna inom offentlig förvaltning), eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig
- flera års dokumenterad erfarenhet av för tjänsten relevant ekonomiarbete.
Det är viktigt att du är mycket noggrann, analytisk och har en hög kommunikativ kompetens, både muntligt och skriftligt, då en stor del av tjänsten innebär konsultativt stöd till chefer och medarbetare med ekonomiansvar.
Att du har dokumenterad erfarenhet av professionellt arbete i Officeprogrammen, särskilt Excel, ser vi som en självklarhet.
Det är också bra om du har:
- En dokumenterad förmåga att samarbeta och att utveckla samarbeten
- Erfarenhet av kvalificerat arbete i ekonomisystemet Unit4 (Agresso).
Som person tror vi att du är öppen, självgående och ansvarstagande. Du kommer att vara en del i en av förvaltningskontorets specialist- och stödfunktioner och det är viktigt att du har en positiv grundsyn på förvaltningens uppdrag och ser möjligheter i stället för att fastna i problem. Eftersom det många gånger är arbetsintensivt krävs god förmåga att vara strukturerad och kunna fokusera på rätt saker.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andreas Sikström Rubio, chef för Ekonomifunktion
Telefon: 0701-88 87 27

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
 
Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås
 
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Svedjeskolan är en liten och trivsam skola som är belägen på Dammsvedjan med närhet till både Borås centrum och fina grönområden, skogen har vi precis runt hörnet.

På vår skola går det cirka 180 elever, fördelat på 10 klasser från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns också en fritidshemsverksamhet som är uppdelad på två avdelningar, Trollet och Draken, som har ett nära samarbete mellan avdelningarna med aktiviteter och personal.

Vi är cirka 24 medarbetare som arbetar direkt med elever. Utöver den pedagogiska personalen har vi ett elevhälsoteam där specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor ingår.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du kommer arbeta i ett av skolans två fritidshem. Tillsammans med dina kollegor kommer ni utveckla verksamheten och förväntas erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån läroplanen och andra styrdokument. Under en arbetsdag är du också med och stöttar som resurs i en klass.

Du som söker

Vi söker dig som är har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem alternativt fritidspedagog eller har annan lämplig utbildning för tjänsten. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anette Lundgren, rektor
Telefon: 0734-32 80 14

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.


Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-05.

Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv.

Din nästa arbetsplats

Borås Kulturskola = Framtidens Kulturskola. Kulturskolan, som bedrivit verksamhet i 75 år, finns i nya och fräscha lokaler i Simonsland, centralt beläget i Borås stad och erbjuder kurser i musik, dans, teater, bild, film, textil och cirkus. Verksamhet bedrivs också på våra utbudspunkter Hässlehuset (Hässleholmen) och Musikens hus (i Fristad.) Kulturskolan finns till för kommunens unga och spelar en speciellt viktig roll i barn och ungas fritid.
Vi har ca 2 000 ämneskurselever, bedriver kulturskoleverksamhet vid åtta grundskolefilialer i kommunen och har uppdragsverksamhet i förskola, grundskola, särskola samt gymnasieskola. Vi har en stor utåtriktad verksamhet med över 200 föreställningar per år. Hos oss arbetar drygt 60 lärare och administrativ personal för att ge unga en meningsfull fritid.

Välkommen till vår webbplats, boras.se/kulturskolan för mer information om vår verksamhet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 9 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter:
Nu har du möjlighet att söka en spännande tillsvidaretjänst som gitarrlärare, inriktning klassisk gitarr/fingerstyle, hos oss på Borås Kulturskola!
Du kommer att undervisa elever i klassisk gitarr och ensemble på olika nivåer från nybörjare till gymnasieelever, både enskilt och i grupp. I tjänsten ingår även att ansvara och leda kulturskolans gitarrorkester.
Du ansvarar för att organisera undervisningen inom dina områden och tillsammans med kollegor planera och genomföra konserter och projekt. Du kommer att ingå i ett ämneslag med gott samarbetsklimat, där man har roligt tillsammans. Här finns höga ambitioner och en vilja att bedriva en meningsfull verksamhet för kommunens barn och unga.

Du som söker

Kvalifikationer:
Vi välkomnar dig som brinner för barn och ungas utveckling och som vill vara med och bidra till att vår Kulturskola förblir en viktig plats för kommunens invånare.

Du har musiklärarutbildning eller annan adekvat högskoleutbildning som är lämplig för tjänsten och erfarenhet av att arbeta inom Kulturskola eller liknande verksamhet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet och kunskap inom arrangering.

Erfarenhet krävs.
B-körkort är ett krav.

Våra förväntningar på dig som person är att du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och har hög personlig mognad. Du har vana att planera och genomföra lektioner och är van att initiera och driva projekt.

Kulturell medvetenhet och självständighet är andra egenskaper som vi värderar högt. Viktigt för oss är också att du har förmågan att skapa goda relationer med kollegor och våra elever/föräldrar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, vilket för oss innebär att du uppfyller ovan nämnda önskemål.

Undervisningsprov kan komma att anordnas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Frida Uneback Malm, förvaltningschef
Telefon: 033-35 76 41, 0768-88 76 41

Elin Grände Wood, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0766-30 63 51, 0766-30 63 51

Maria Ringsén, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0766-30 63 65, 0766-30 63 65


Heltid 100%
Tillträde - 9 januari 2022 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Särlaskolan är en F-9 skola med ca 400 elever. Skolan har två rektorer och är uppdelad i två enheter, F-6 och 7-9. På skolan finns ett tryggt och omtänksamt kollegium som är vana vid att jobba på en skola där man måste stötta varandra, ta personligt ansvar och vara flexibel. Skolan ligger centralt i Borås men ändå nära till naturen vid Ramnasjön. Särlaskolans högstadium är tre-parallelligt och lärarna är fördelade i två arbetsrum, men är också indelade i tre årskursvisa arbetslag. Skolan har också en Flex-grupp för elever i behov av en mer flexibel skolmiljö samt en förberedelsegrupp. På skolan finns förutom pedagogisk personal även kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, vaktmästare, fastighetsskötare, lokalvårdare, skolbespisningspersonal, elevstödssamordnare, studiecoach, intendent, biträdande rektor samt rektor.

Eftersom Särlaskolan byggs om är skolan tillfälligt inrymd i Byttorpskolans nybyggda lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du kommer ansvara för och utveckla musikundervisningen på Särlaskolan 7-9. Utifrån behörighet och intresse kommer du även få undervisa i ytterligare något ämne. I dina arbetsuppgifter ingår planering, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du förväntas utveckla din egen undervisning men även vara med och bidra till utveckling av den övriga verksamheten genom att delta i olika utvecklingsprocesser.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik för årskurserna 7-9 samt ytterligare något ämne, exempelvis matematik.

Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga, du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jane Larsson, rektor
Telefon: 033 353050

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.


Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-04.

Nu söker vi en avtalscontroller med inriktning mot logistik som vill lyfta våra inköp inom Borås Stads koncern och hjälpa oss bli Sveriges bästa inköpsfunktion. Är det en utmaning som passar dig? Då vill vi att du hör av dig!

Din nästa arbetsplats

Borås växer snabbt. Allt fler upptäcker en stad inbäddad i parker och gröna områden där det alltid är nära till naturen, men också till ett levande centrum med mötesplatser, uteserveringar och spännande kultur - samt goda kommunikationer och ett framgångsrikt näringsliv. Dessutom har Borås Stad utsetts till Årets kommun i Sveriges största karriärundersökning och rankas som ett av de hundra bästa karriärföretagen i Sverige.

Som avtalscontroller kommer du att jobba på Koncerninköp som är en del av Stadsledningskansliet. Här letar vi alltid efter möjligheter att göra så bra affärer för boråsarna som möjligt. På lång sikt har vi satt målet riktigt högt: att bli Sveriges bästa inköpsfunktion. För att lyckas jobbar vi hela tiden med att fila på detaljer, hitta nya kreativa lösningar och skapa affärer i toppklass för våra beställare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare.

Dina arbetsuppgifter

Som avtalscontroller arbetar du operativt och strategiskt med avtalsförvaltning. Du tar fram och implementerar uppföljningsplaner, analyserar statistik och arbetar med nyckeltal. Du utvecklar och följer upp processer i ditt arbete med ständiga förbättringar. Du stöttar även i upphandlingsarbetet som kravsamordnare i stadsövergripande avtal. Du ansvarar vidare för informationsspridning och stöd i frågor kring avtalsförvaltning för medarbetare i Borås Stad.

Du arbetar koncernövergripande med verksamhetsperspektivet i åtanke. Inriktningen mot logistik innefattar bl. a. att du arbetar med Borås Stads distributionscentral och de varuflöden som passerar genom den. I tjänsten ingår även att stödja Koncerninköpschefens ärendeberedning med att arbeta mot politiska mål.

Du som söker

Du har en flerårig akademisk examen inom relevant område med företrädesvis ekonomi eller ingenjör inom logistik eller industriell ekonomi som bas, alternativt att du har arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst ett års relevant arbetslivserfarenhet.

Du har goda kunskaper och känner dig bekväm med användning av olika IT-system och du har bred kunskap inom Office-programmen och då speciellt Excel.

Din roll som länken mellan Borås Stads beställare och våra leverantörer kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, eftersom pedagogisk kommunikation till medarbetare på olika nivåer är en nyckel i din roll.
För att lyckas med tjänsten är du analytisk och har förmågan att strukturera ditt arbete samt är bekväm med att samverka med andra. Du är uthållig och affärsmässig och kan med hjälp av dessa egenskaper genomföra uppgifter som kräver det lilla extra. Du är också driven, orädd och självgående med intresse för att arbeta med varuflöden och distribution inom inköp och uppföljning, vilket vi vill att du beskriver i din ansökan.

Vi ser det som meriterande om du har:
- erfarenhet av avtalsförvaltning.
- erfarenhet av att arbeta med logistik och distribution.
- erfarenhet från inköp/upphandling.
- kunskaper inom juridik, LOU eller LUF.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jenny Gynnerwall, enhetschef
Telefon: 033-35 71 78

Martin Perlstedt, koncerninköpschef
Telefon: 033-35 71 67

Kristina Nyberg Smahel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 80 47


Vi kan erbjuda en mycket utmanande och stimulerande roll för dig som vill utveckla inköpsarbetet i Borås Stad och bidra till bättre affärer för invånarna. Du får en plats hos oss på Stadsledningskansliet, med anställning 100 procent och tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-05.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På Bodagården vill vi att alla ska känna sig välkomna. Förskolan ligger centralt på nedre Brämhult och har stora ljusa samt ändamålsenliga lokaler. Förskolan består av sex hemvister, tre för äldre barn och tre för de yngre barnen. Vi har ett professionellt förhållningssätt där barnen är i centrum och arbetar utifrån metodiken med generativa frågor samt tydliggörande pedagogik. På förskolan prioriteras utvecklingen av lärmiljöer för att främja barnens lek, då leken har en stor betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du arbetar för att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Arbetar aktivt för att utveckla förskolan utifrån gällande verksamhetsplan samt håller sig uppdaterad och omvärldsbevakar pedagogisk forskning.

För att kunna lyckas med uppdraget kommer du få reflektions- och planeringstid, stöd från arbetslag och kollegor samt rektor. Kompetens utveckling sker kontinuerligt både individuellt och på gruppnivå.

Du som söker

Är utbildad och legitimerad förskollärare. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och kan driva utvecklingen framåt. Vi söker dig som har kunskap och ett brinnande intresse för utveckla lärmiljöer samt erfarenhet av att använda digitala verktyg i verksamheten. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i styrdokumenten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Simon Rudbäck, rektor
Telefon: 0734-32 84 31

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-28.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Det är en demokratisk rättighet att ha ett språk och med estetikens olika uttrycksmedel kan språkgränser överbyggas. Vill du vara med och skapa kreativa lärandesammanhang för att ge alla barn möjlighet att erövra språket? Vill du driva projekt och processer där barn får möjlighet att använda alla sinnen för att växa som individer?
Då är KreaNova något för dig!

På KreaNova arbetar vi med olika estetiska och konstnärliga uttrycksformer som verktyg att erövra språket och för att möjliggöra för alla barn att lära och utvecklas i ett lustfyllt, lekfullt och meningsfullt sammanhang. Förskolans profil innebär att alla barn i interaktion med kreativa pedagoger ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig och kommunicera, förstå sig själva och sin omvärld oavsett bakgrund och förutsättningar. På KreaNova finns en brännugn, teaterscener, inomhus och utomhus, musikinstrument och sagomiljöer i ständig förändring.

För att få en liten försmak av din nästa arbetsplats besök oss gärna på Instagram

Du kan också läsa mer om oss på Borås Stads hemsida

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare på KreaNova arbetar du;
- i arbetslag för att skapa en meningsfull och utvecklande dag på förskolan för alla barn.
- med att driva och utveckla estetiska och språkliga projekt och processer.
- med att planera, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med barnen och övriga pedagoger med utgångspunkt i förskolans styrdokument och förskolans estetiska profil samt verksamhetens prioriterade mål språket.
- med utgångspunkt i olika estetiska uttrycksformer att skapa språkutvecklande strategier och undervisning.
- för att främja alla barns lust att leka, utforska, erfara och kunskapa.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du vill bidra med engagemang och utvecklingsvilja. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera.

Du som söker tjänsten hos oss på KreaNova har stort intresse och gärna erfarenhet av de estetiska formerna, så som dans, musik, drama och bildkonst och har ett stort språkintresse. Det är meriterande om du har någon vidareutbildning inom dessa områden, exempelvis ateljérista, danspedagog med flera.

Är det dig vi söker?
Tveka då inte, sök redan idag! Du söker genom att bifoga CV samt ett personligt brev där du beskriver vad just du kan tillföra till den estetiska profilen på KreaNova förskola.

Vi vill också att du berättar om dina eventuellt tidigare erfarenheter av att arbeta med de estetiska formerna och språket samt vilka utbildningar du har inom estetiken och språket, hur du kan använda dem i ditt arbete tillsammans med barnen på KreaNova.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jennie Utbult, rektor
Telefon: 0721-600 650

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss i hemtjänst Sjöbo!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Sjöbo är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Sjöbo utgår från trivsamma och fina lokaler på Klintegatan 20 B, stadsdel Sjöbo i Borås.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och inom hemtjänst Sjöbo arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.
Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Vi arbetar främst inom stadsdel Sjöbo, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.
Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!

Som undersköterska i hemtjänsten utför du bland annat insatser inom personlig omvårdnad och service som måltider, städ, tvätt och inköp. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumenterar i våra journalsystem och utformar genomförandeplaner.

Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, både inom hemtjänsten samt tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sara Haugbak, enhetschef
Telefon: 033-35 39 18

Therése Valdemarsson, enhetschef
Telefon: 033-35 39 83

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-31.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Välkommen till Byttorpskolan - en skola med varm och generös atmosfär. Här möts människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig miljö. Du kan förvänta dig en arbetsplats med positiv anda, att vi arbetar tillsammans utifrån aktuell pedagogisk forskning och att du kommer utvecklas som lärare.

Byttorpskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever och består av fritids, förskoleklass och klasser årskurs 1-6. Skolan ligger nära naturen och sjön men ändå nära centrum vilket gör att vi har tillgång till stadens kulturutbud. Vi har även ett uteklassrum. Vi är skolan som tar in världen i klassrummet och klassrummet ut i världen! Vi är också stolta ägare av Grön flagg som är ett bevis på vårt miljöarbete.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. 2023-01-31 - 2024-01-31

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vikariera som lärare i årskurs 2 på Byttorpskolan.

Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för en klass. Arbetet består av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt övriga arbetsuppgifter som tillhör läraryrket. Du tycker att arbetet med barn är stimulerande och har förmågan att se barnen i ett helhetsperspektiv. Du har även god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor.

Tillsammans med ditt arbetslag och andra vuxna på skolan kommer du bidra till att skapa en god lärandemiljö för alla.

På Byttorpskolan har vi höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande, BFL. Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge alla elever möjlighet att utvecklas. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns arbetslag, elevhälsa och skolledning.

Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att arbeta i årskurs 1-3. Du reflekterar och utvecklar ditt arbete kontinuerligt för att skapa bästa förutsättningar för eleverna att lyckas. Genom dina goda ledaregenskaper skapar du trygghet och ordning i klassrummet. Som person är du flexibel, kreativ och strukturerad.

Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Intresse och kunskap inom specialpedagogik är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jozefina Persson, rektor
Telefon: 0768-88 59 27

Tommi Wärme, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 0729-89 37 54

Anne Pihlo, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0768-88 79 69

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.


Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-03.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Då Vård- och omsorgsprogrammet växer och fler ungdomar väljer att utbilda sig inom vårdyrken utökas antalet klasser på Almåsgymnasiet. Därmed söker vi ytterligare en ny kollega!

Från och med läsåret 21/22 har Vård- och omsorgsprogrammet en ny programstruktur. Ett ytterst kompetent arbetslag, samt välutrustade lokaler med ett helt nytt simuleringsrum och nya metodrum skapar tillsammans de bästa förutsättningarna för att förbereda ungdomarna inför framtidens möjligheter inom Vård- och omsorg.

Almåsgymnasiet är en del av ett regionalt och lokalt Vård- och omsorgscollege, vilket innebär en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare med målsättningen att tillsammans skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

Almåsgymnasiet erbjuder yrkesutbildningar där kreativitet och entreprenörskap formar elevernas framtid. Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum.

Mer om skolan hittar du på Almåsgymnasiets hemsida.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Undervisning inom Vård- och omsorgsprogrammets karaktärsämnen, samt övrigt förekommande arbetsuppgifter.

Det är vi tillsammans som skapar förutsättningar för att våra elever ska lyckas. Därför är samarbete med övriga lärare både i ämnesgruppen och i programlaget är en självklarhet.

I uppdraget som lärare krävs ett tydligt ledarskap där du engagerar och utmanar dina elever, är kreativ och har ett gott bemötande.
I tjänsten ingår klassföreståndarskap, vilket bl. a innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elever kontinuerligt.

Vill du vara med och utbilda framtidens personal inom vård och omsorg? Är du socionom, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut? Du är välkommen med din ansökan!

Du som söker

Lärarutbildning inom karaktärsämnen på VO är önskvärt, men även yrkeserfarenhet av arbete inom relevanta verksamheter kan beaktas.
God digital kompetens är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Enikö Mihai, gymnasiechef
Telefon: 0768 - 88 77 90

Camilla Brogeby, rektor
Telefon: 0768-88 77 94

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
 
Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås
 
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-02.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss inom Larm- och Nattorganisationen!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom Larm- och Nattorganisationen är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer och samordnare. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens. Vi utgår från trivsamma och fina lokaler på Lidaholmsgatan i centrala Borås.

Vi behöver nu förstärka vår organisation med en undersköterska till natten och en på dagen.

Larm- och Nattorganisationen arbetar både med att besvara akuta larm samt utföra planerade besök nattetid. I Borås stad finns ca 3 500 personer med larminsatser och ett stort antal personer har därutöver planerade insatser varje natt. Vi arbetar alltid två och två och varje natt är vi 24 personer i 12 bilar som täcker hela staden.


En god arbetsmiljö är viktig för oss och inom Larm och Natt arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom Larm- och Nattorganisationen i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad!

Som undersköterska kommer du i huvudsak åka på trygghetslarm och utföra personlig omsorg och omvårdnad, utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt föra social dokumentation samt hälso- och sjukvårdsanteckningar. En stor del av arbetet innebär att åka ut till brukare som utlöst sitt trygghetslarm. Ofta är det vi från Larm- och nattorganisationen som är först på plats hos brukaren när något hänt.

Vi samverkar med hemtjänsten, biståndsbedömare samt sjuksköterskor i hela Borås Stad och arbetar för att hålla oss uppdaterade i system som underlättar dokumentation. Det är meriterande om du har kunskaper och intresse av att arbeta med olika datorsystem samt mobiltelefon som hjälpmedel.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Därutöver har du också erfarenhet av arbete inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboende eller hemtjänst. Du är intresserad av att arbeta med människor och har förmågan att sätta dig in i andra människors situation. Det är viktigt att du har förståelse för etik och sekretess samt har ett gott bemötande och är trygg i din yrkesroll även i stressande situationer.

Du skall kunna arbeta flexibelt då arbetsuppgifterna kan skifta under ett arbetspass. Vidare så behöver du vara van vid ett högt arbetstempo och kunna vara klartänkt i pressade situationer.
Då vi värnar om en god laganda är det viktigt att du är en genuin lagspelare som trivs med att arbeta lösningsorienterat i det brukarnära arbetet. Borås Stad är finskt förvaltningsområde så det är meriterande om du har kunskap i det finska språket. Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.


Tjänsten kräver att du har B-körkort. Ange i din ansökan om du har körkort för manuellt växlad bil eller enbart automat.


Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker en undersköterska till dagen och en till natten. Ange i din ansökan om du söker till dag eller nattjänst.


Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Berit Lomås, enhetschef
Telefon: 033-35 84 33

Anna Brag, enhetschef
Telefon: 033-35 77 88

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

KAA- enheten söker dig som vill arbeta som socialrådgivare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO).

Vill du vara med att skapa hopp och framtidstro för Borås stads ungdomar? Är du utåtriktad och bra på att skapa goda förtroendefulla relationer? Gillar du att samverka med andra professioner och ser möjligheter med att arbeta i ett tvärprofessionellt team? Skulle du uppskatta att arbeta på individnivå samtidigt som du är med och utvecklar verksamheten? Då är detta en tjänst för dig!

Borås Stad har en förvaltningsöverskridande KAA-enhet, Kommunens Aktivitetsansvar. KAA är en integrerad verksamhet i samverkan mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF), Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO). Målgruppen är unga mellan 16 och 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskola eller riskerar att avsluta sina studier. KAA ska arbeta kartläggande, uppsökande och motiverande gentemot målgruppen både på individ- och gruppnivå. Verksamheten består av två studie- och yrkesvägledare från GVUF, två handläggare från ALF och den för närvarande vakanta tjänsten från IFO. KAA har sin verksamhet i Arbetslivsförvaltningens lokaler på Österlånggatan 74 i Borås.

Din nästa arbetsplats

All personal på KAA-enheten ansvarar för kontakt med enskilda ungdomar i syfte att motivera till fortsatta studier eller hitta annan aktivitet som är anpassad till ungdomen. På individnivå handlar det både om uppsökande arbete, motiverande samtalskontakter och praktiskt stöd, många gånger med att hitta en matchande praktikplats men det kan också handla om att exempelvis brygga över till andra instanser. Arbetet kräver en stor flexibilitet då personalen träffar ungdomar och samverkansparter på olika platser så som praktikplatsen, skolan, socialtjänsten eller i ungdomens närområde. Vidare är följsamhet utifrån ungdomens behov och önskemål något som styr arbetet. På gruppnivå handlar arbetet om att informera om verksamheten i olika sammanhang, samt vid behov bedriva verksamhet för unga i grupp.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgiften som socialrådgivare från IFO ligger särskilt att ha kompetens och god kännedom om socialtjänstens arbete, insatser och arbetssätt. Du kommer därför att få en omfattande introduktion inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningens olika enheter som arbetar med ungdomar i gymnasieåldern.

Du som söker

Vi söker dig med socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du har erfarenhet av arbete med ungdomar eller unga vuxna och har goda kunskaper om samhällets olika stödfunktioner. Vidare är du duktig på att skapa god relation med ungdomarna, hålla flera bollar i luften samtidigt och du bör ha en god portion av tålamod. Arbetet kräver att du arbetar självständigt men en förutsättning är också att du har förmåga till gott samarbete i en liten arbetsgrupp samt gillar och är skicklig på att samverka med andra aktörer. Det är också bra om du har MI-utbildning.

Körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Rebecca Albert, enhetschef
Telefon: 033-35 51 77

Jens Ekström, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 51 36

Vill du veta mer om KAA-enheten kontakta enhetschef Anna Gustafsson via e-post anna.gustafsson@boras.se

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-02.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss i hemtjänst Norrby.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Norrby är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Norrby utgår från stora och fina lokaler på Getängsvägen i Borås.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och inom hemtjänst Norrby arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.
Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Vi arbetar främst i stadsdelarna Norrby, Byttorp och Tullen, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.
Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!

Som undersköterska i hemtjänsten utför du bland annat insatser inom personlig omvårdnad och service som måltider, städ, tvätt och inköp. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumenterar i våra journalsystem och utformar genomförandeplaner.

Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, både inom hemtjänsten samt tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna-Carin Kylfält Bengtsson, enhetschef
Telefon: 033-35 52 07

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-09.

Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen har ett samordningsansvar när det gäller sociala bostäder i Borås Stad och en del i det är hanteringen av boendesocialt stöd med andrahandskontrakt. Boendesociala enheten (BSE) arbetar stödjande med människor som har svårt att få och/eller behålla en bostad. På BSE kommer du att arbeta i en grupp med erfarna kollegor och med arbetsuppgifter som vi hoppas ger dig mycket tillbaka.

BSE arbetar nära hyresvärdarna, såväl privata som kommunala bolag. De har även ett nära samarbete med Arbetslivsförvaltningen (ALF), Kronofogdemyndigheten, sjukvården och olika kommunala instanser med målet att hyresgästen ska få en bostad och adekvat stöd för ett fungerande boende.

Din nästa arbetsplats

Arbetet utgår från Socialtjänstlagen, Hyreslagen och den enskildes förutsättningar. BSE arbetar uppsökande med hembesök och har en stödjande funktion med målet att klientens boende ska fungera. Arbetsgruppen består av sex boendeassistenter och en samordnare. Som en del av vårt utvecklingsarbete, strävar vi efter att i hög utsträckning använda oss av Motiverande Samtal (MI) samt andra relevanta evidensbaserade metoder. Vi använder oss även av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i arbetet, Bostad först-modellen, samt ett systemteoretiskt perspektiv.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 1 november enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Boendeassistentens uppgift är att i samverkan med hyresgästen och handläggaren, samt flera andra professioner arbeta för att vägleda och stötta hyresgästen i att kunna erhålla och behålla ett fungerande boende. Du kommer delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Mycket av arbetet fokuserar på samverkan med andra myndigheter, samt hyresvärdar.

Du som söker

Vi söker dig som har dokumenterad och gedigen erfarenhet av människor med hemlöshetsproblem. Vi ser helst att du har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning som är kopplad till socialtjänstens ansvarsområden med adekvat utbildning för målgruppen, samt god kunskap och flerårig erfarenhet av arbete med människor som har psykiska svårigheter och/eller missbruksproblem. Vi ser gärna att du är duktig på data/administration och har arbetat med verksamhetsutveckling eller i projekt. Vi lägger stor vikt vid att du är engagerad och driven.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anders Solum-Faeste, enhetschef
Telefon: 033-35 32 37

Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel på telefon 033-35 70 00

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-15.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

På Trollevi tror vi på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans bedriver vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar barnets nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Lek och värdegrund har en central plats i utbildningen. Närvarande och aktiva pedagoger i barnens lek som ger stöd åt barnen och använder dokumentation för att utveckla verksamheten är betydelsefullt för oss.

För oss är det viktigt att barnen ska känna trygghet och trivsel. Vi vill utveckla deras nyfikenhet, självkänsla och förmåga att fatta egna beslut. Vi är medupptäckande pedagoger och målsättningen är att våga säga Ja och att ha ett positivt förhållningsätt.

Vi väntar nu på att komma igång med bygget av vår nya förskola Äventyret här i Sparsör, som beräknas vara klar våren 2024. Framtill dess är Trollevi uppdelad i två byggnader, en vid idrottsplatsen och en vid Slättängskolan. Vår förskola består av sex avdelningar, Violen, Solrosen, Syrenen, Rosen. På Lilla Trollevi har vi Blåsippan och Vitsippan. Det finns ett gott samarbete mellan avdelningarna och det är något som vi anser viktigt att ständigt arbeta med. Skogen finns nära och vi använder oss närområdet och av fotbollsplanerna i Sparsör.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du tar också vara på både spontan och styrd lek för att bedriva undervisning. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.

Som pedagog är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Du är trygg att arbeta med barn som utmanar. Du bemöter barn som har extra behov av stöd med ett lågaffektivt bemötande och ser styrkor hos barnen.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar examen inom kort är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Emma Grönesjö, rektor
Telefon: 0768-88 51 65

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-06.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss i hemtjänst Brämhult.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Brämhult är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Brämhult utgår från rymliga och trevliga lokaler på Trandaredsgatan 200.

En god arbetsmiljö är viktig för oss! Inom hemtjänst Brämhult arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Våra brukare bor på Brämhult, Hässleholmen och Boda, där vi i huvudsak tar oss till våra brukare med bil och elcykel. Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!

Som undersköterska i hemtjänsten utför du bland annat insatser inom personlig omvårdnad och service som måltider, städ, tvätt och inköp. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumenterar i våra journalsystem och utformar genomförandeplaner.

Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, både inom hemtjänsten samt tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Arbnora Berbatovci, enhetschef
Telefon: 033-35 89 72

Sebastian Bramstång, enhetschef
Telefon: 033-35 82 27

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-16.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Välkommen till vår litteraturprofilerade förskola Hällegården, där boken och sagan är grunden för allt lärande. Med sagans hjälp skapar förskolan ett gemensamt fokus där det övergripande målet är att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling för att skapa en grund för god läsutveckling. Med vårt arbetssätt och litteraturen som stöd vill vi uppmuntra barnen till att reflektera över text och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull språkstimulerande miljö. Vi samverkar aktivt med närliggande bibliotek.
Hos oss har vi stor tilltro till barnens förmågor och deltar med spänning, intresse och glädje i deras upplevelser under dagen. Utbildningen främjar lek, kreativitet, lustfyllt lärande och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

På Hällegården har vi egen kokerska och får vår goda mat tillagad på plats varje dag.
Vi har en varierad utemiljö som främjar lek och rörelse. Det finns cykelbana, klätterställning med rutschkana, gungor och stora ytor att röra sig på. Vi har en stor skogsdunge på ena sidan av förskolan vilken lockar till fantasi och kreativitet samt möjliggör för undervisning i naturen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare på Hällegården ansvarar du för att planera, leda och utveckla undervisningen utifrån styrdokument, verksamhetsplan och vår litteraturprofil. Du dokumenterar systematiskt och använder dig av dokumentationen i analys och reflektion för att utveckla verksamheten. Du tycker om att samarbeta och ser möjligheter i att organisera dagen så alla styrkor tas tillvara och barnens får bästa möjliga utbildning. Du arbetar aktivt för att främja barns förmåga vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning. Du kommer att arbeta i en barngrupp med antingen barn i åldrarna 1-3 år eller barngrupp med åldrarna 3-5 år.

Till din hjälp för att genomföra det pedagogiska uppdraget i förskolan får du pedagogiska forum, avdelningsmöten för planering, uppföljning och reflektion, enskild planering, utvecklingsdagar och APT.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och med ett brinnande intresse för språk och litteratur, samt erfarenhet av att använda digitala verktyg i utbildningen. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och vara med och driva utvecklingen och förskolans litteraturprofil framåt. Du sätter barnens behov först och ger dem möjlighet att lära och lyckas. Du är engagerad, professionell och kunnig inom systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att du har förmåga att analysera, reflektera och planera för att utveckla utbildningen.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Malin Andersson, rektor
Telefon: 0734-32 86 51

Lärarförbundet, facklig företrädare för Lärarförbundet
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-07.

Nu söker vi en upphandlingsadministratör med inriktning entreprenad som vill lyfta våra inköp och hjälpa oss bli Sveriges bästa inköpsfunktion. Är det en utmaning som passar dig? Då vill vi att du hör av dig!

Din nästa arbetsplats

Som upphandlingsadministratör kommer du att jobba på Koncerninköp som är en del av Stadsledningskansliet. Här letar vi alltid efter möjligheter att göra så bra affärer för boråsarna som möjligt. På lång sikt har vi satt målet riktigt högt: att bli Sveriges bästa inköpsfunktion. För att lyckas jobbar vi hela tiden med att fila på detaljer, hitta nya kreativa lösningar och skapa affärer i toppklass för våra beställare. Här spelar upphandlingar av entreprenader en stor roll.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

Hos oss är varje affär unik och alla våra beställare har olika behov och krav. Som upphandlingsadministratör kommer du att vara involverad i allt från avrop på befintliga ramavtal till att genomföra inköp för hela staden samt i vissa fall även för våra samverkanskommuner. Det ger dig stora möjligheter att sätta dig in i och utveckla våra inköp ur många olika perspektiv, och det enda som egentligen sätter gränsen för vad du kan vara med och upphandla är din kompetens och din ambition.

Tjänsten är ett instegsjobb, där dina arbetsuppgifter primärt kommer vara att utföra mindre upphandlingar och vid behov stötta upphandlare i mer strategiska upphandlingar. På sikt kommer du kunna ta på dig större uppdrag själv. Som upphandlingsadministratör kommer du få stöd från mer erfarna upphandlare. På sikt har du möjlighet att övergå till rollen som upphandlare.
Du kommer utföra upphandlingar åt verksamheter inom kommunkoncernen som till exempel behöver tjänster så som bygg, måleri, golvläggning eller plåtslageri. Övriga typer av entreprenadupphandlingar och fastighetsnäratjänster kan förekomma. Det är därför viktigt att du förstår branschen och till exempel AMA AF, AB04, ABT06 och ABK09.

När upphandlingen är färdig kan det även bli aktuellt att förvalta avtalet. Det innebär att du följer upp och kontrollera att leverantörerna följer avtalsvillkoren. Avtalsförvaltningen är avgörande för att nå verksamheternas mål och behov.

I rollen ingår även övriga arbetsuppgifter såsom arkivering, support och utlämning av handlingar. För att trivas med tjänsten bör du känna dig bekväm i att fungera stöttande i projekt samtidigt som du också kan leda arbetet inom dina upphandlingar. Flexibilitet är viktigt.

Du som söker

Du har en flerårig akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område, t.ex. bygg, ekonomi, byggingenjör, industriell ekonomi, affärsingenjör eller affärsjuridik. Alternativt har du arbetserfarenhet eller erfarenhet som på annat sätt kan vara relevant för tjänsten.

Det är meriterande att du kan AMA AF, AB04, ABT06 och ABK09. Det är även meriterande om du har arbetat med offentlig upphandling eller inköp inom privat sektor och har kännedom om lagarna inom offentlig upphandling till exempel LOU och LUF.

Arbetet utförs till stor del i olika IT-system samt i Word och Excel. Goda IT-kunskaper är därför en förutsättning för tjänsten. Mer avancerade kunskaper i Excel och Word är meriterade.

För att lyckas i rollen har du ett stort intresse för inköp och en fallenhet för att göra goda affärer. Du är nyfiken på att lära dig nya saker, duktig på att analysera och tänka strategiskt för att planera på lång sikt men kan samtidigt hantera kortsiktiga lösningar. Du ska kunna strukturera ditt arbete och arbeta självständigt samtidigt som mycket av arbetet sker i samverkan med andra. Du förstår vikten av att ge service och att ha ett gott samarbete med medarbetare, beställare och leverantörer och kan kommunicera väl i både tal och skrift på svenska.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ronny Ulltjärn, enhetschef upphandling
Telefon: 033-35 71 57

Martin Perlstedt, koncerninköpschef
Telefon: 033-35 71 67

Kristina Nyberg Smahel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 80 47


Vi kan erbjuda en utmanande och stimulerande roll för dig som vill utveckla inköpsarbetet i Borås Stad och bidra till bättre affärer för invånarna. Du kommer arbeta i centrala Borås med anställning 100 procent och tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-06.

Ser du dig själv som en god ledare och förebild samt vill vara med när vi formar framtiden för Borås Stads elever? Då är du välkommen till ett utvecklande och meningsfullt uppdrag som elevassistent inom grundskolan!

Vi söker dig som är intresserad av ett längre uppdrag som elevassistent inom grundskola i Borås Stad. För dig innebär detta en möjlighet att få ett vikariat på en och samma skola upp till sex månaders tid, med möjlighet till förlängning. Det är en bra möjlighet att antingen testa på eller utvecklas inom yrket och skaffa sig erfarenhet och referenser inför framtiden.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

I den här tjänsten kommer du att erbjudas en tidsbegränsad anställning på en av Borås Stads skolor. Hos oss i Borås Stad står barnen och ungdomarna självklart i fokus och vi har stor tilltro till deras förmågor och kompetens. Tillsammans med övriga kollegor i skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela elevgruppen.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tillträde efter behov.

Dina arbetsuppgifter

I grundskolan ingår dagligt ansvar och arbete med barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Som elevassistent kommer du i samarbete med ansvarig lärare stötta elever eller enskild elev som är i behov av extra stöd. Vilken typ av stöd som elev/elever är i behov av kan se olika ut och vara av olika grad beroende på elev, men det kan till exempel röra sig om:

- Att du är ett övergripande stöd i klass till flera elever där du arbetar för att bidra till god studiero och är ett pedagogiskt stöd.
- Hjälpa elev/elever i behov av stöd av medicinsk karaktär, till exempel diabetes eller sondmatning, där du finns med under elevens hela skoldag.
- Hjälpa elev i omsorgssituationer såsom personlig hygien och ombytessituationer.
- Vara ett stöd åt elev med funktionsvariation/er.

Som elevassistent kommer du att stötta, hjälpa och skapa bästa förutsättningar för att eleven skall kunna ta del av skoldagen utifrån sina individuella förutsättningar. Du har kontinuerlig dialog med klasslärare, andra undervisande lärare samt elevens vårdnadshavare. I vissa tjänster kommer du också att arbeta viss tid i skolans fritidshem.

Du som söker

Vi söker i första hand dig som har relevant gymnasiekompetens, exempelvis barn- och fritids eller omvårdnadsprogram, men också dig som är intresserad av att göra skillnad i barn och ungas vardag. Beroende på elevs behov kan följande kunskaper också vara meriterande:

- Erfarenhet och kunskap av lågaffektivt bemötande
- Erfarenhet och kunskap inom NPF
- Erfarenhet av funktionsvariationer och/eller rörelsehinder
- Kunskap inom autismspektrat och/eller uppmärksamhets- och koncentrationsproblematik
- Erfarenhet och kunskap av utmanande och utåtagerande beteenden
- Erfarenhet av tecken som stöd eller teckenspråk
- Erfarenhet och kunskap inom diabetes
- Erfarenhet och kunskap av sondmatning
- Erfarenhet eller kunskap av annan medicinsk karaktär

För att lyckas i rollen som elevassistent behöver du vara självständig, ansvarstagande, lösningsorienterad och flexibel. Som person har du lätt för att samarbeta samt har en förmåga att skapa goda och tillitsfulla relationer till elever, pedagoger och vårdnadshavare. Du förstår vikten av att stärka elevers självkänsla och självförtroende och trivs med att möta ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Då kommunikation är en viktig del i skolan är det ett krav att du behärskar det svenska språket väl i tal, skrift och förståelse. Har du körkort och tillgång till bil är det meriterande. Vi ser även att du kan arbeta heltid måndagar till fredagar.

Eftersom arbetet är förlagt inom verksamheten skola krävs det därför att du visar upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret. Du ombeds enbart att uppvisa belastningsregister i samband med erbjudande om timanställning men eftersom det tar två veckor att få hem registret på posten rekommenderar vi dig att redan nu beställa ett utdrag från polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, rekryteringssamordnare
Telefon: 033-35 85 30

Jessica Magnusson, rekryteringssamordnare
Telefon: 033-35 88 35

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-07.

Vill du hjälpa våra unga att må bättre? Vi söker dig som vill vara en del av vår elevhälsa!

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du blir anställd i den centrala Elevhälsan i Grundskoleförvaltningen men i din tjänst som skolsköterska är ditt arbete förlagt på tre utvalda skolor i Borås Stad; Svedjeskolan, Sandhultskolan samt en ytterligare enhet. Beslut om vilken den tredje enheten blir kommer tas i närtid. Du är en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolsköterska. Du har ett nära samarbete med skolläkaren. Under ditt första år som skolsköterska får du stöd av en mentor.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är varierande och du planerar ditt arbete självständigt. Som skolsköterska arbetar du enligt elevhälsans riktlinjer och basprogram för elevhälsans medicinska insats. Uppdraget innefattar hälsofrämjande, förebyggande, åtgärdande och stödjande insatser. Du möter elever, handleder personal och förmedlar kunskap till vårdnadshavare.

Vi har alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och arbetar rådgivande och i nära samarbete med pedagoger och andra kollegor. Vi vill att du ska utvecklas i din profession. Därför har du stöd i arbetet av kollegor, tillgång till regelbunden extern handledning och ett organiserat yrkesnätverk.

Du som söker

Du är legitimerad sjuksköterska och har genomgått skolsköterskeprogrammet, alternativt specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller en distriktsköterskeutbildning. Om du inte har vidareutbildat dig finns möjlighet att ingå ett studieavtal där du får studera 25% under arbetstid.

Som person är du målinriktad, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Ditt förhållningssätt är inkluderande och du trivs med att själv planera och prioritera ditt arbete. Du driver utvecklingsarbete utifrån analys av tidigare resultat och följer forskningen inom ditt område. Det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift. För att lyckas i rollen som skolsköterska ser vi att dessa personliga egenskaper kommer vara viktiga. Körkort är önskvärt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jacquline Uddgren, enhetschef
Telefon: 0728-851569

Tanja Pejic, lokal representant Vårdförbundet
Telefon: 033-355854


Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-02.

Undersköterskor till Gamla och Nya Kyrkvägen i Fristad, flera tjänster

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare, varav ca 90 är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med stort fokus på dem som vi är till för. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Borås Stad? Besök gärna boras.se/arbete

Din nästa arbetsplats

Anställningsvillkor: Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter: Som undersköterska på Gamla Kyrkvägen 6 och Nya Kyrkvägen 7 ansvarar du för brukares vård och omsorg, att ge dessa god service genom att se till att de är välmående, aktiverade, upplever välbefinnande och en god gemenskap på avdelningen med mycket glädje och positivitet.

Du arbetar nära människor som är i behov av vård- och omsorg. Du hjälper till med att skapar meningsfullhet i vardagen samt dagliga sysslor så som personlig omvårdnad, måltider, städ, tvätt och inköp. Du kommer att vara en viktig del det dagliga arbetet med att erbjuda våra boende möjlighet att kunna vara så självständiga som möjligt.

I rollen som undersköterska ingår även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumentera i våra journalsystem, skriva genomförandeplaner samt arbeta med nationella kvalitetsregister.

Du som söker

För att kunna ge en god och säker vård- och omsorg är ditt intresse av att arbeta med människor avgörande. Det är viktigt att du har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och är lyhörd för den enskildes behov. Du har gått 3-årigt omvårdnadsprogram eller motsvarande och har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter engagemang, lösningsfokus samt förmåga att samarbeta och skapa goda relationer.
Vi erbjuder dig ett arbete inom en lärande organisation där du har möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. Vi strävar efter att du som medarbetare ska trivas med ditt arbete och känna en stolthet i din yrkesroll. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du som anställd inom Borås Stad personalförmåner ex. friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel samt en mängd aktiviteter som personalföreningen Merkraft anordnar.

Om vi nu har fångat ditt intresse och du som person besitter professionalism, yrkesskicklighet och ett stort hjärta så tveka inte utan ansök redan idag till vårt vård och omsorgsboende i Fristad.

Upplysningar lämnas av Enhetschef Helene Krans Gamla Kyrkvägen 6, 033-35 87 90. Enhetschef Anna JohanssonThunebro, Nya Kyrkvägen 7, 033 35 87 88 eller Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel på telefon 033-35 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-02. Vänligen bifoga meritförteckning och betyg.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Före ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Helene Krans, enhetschef
Telefon: 033-35 87 90

Anna JohanssonThunebro, enhetschef
Telefon: 033 35 87 88

Kommunal, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-35 70 00


Körkort
Då bussförbindelserna inte alltid överensstämmer med våra scheman på dag/kväll/helg kan det vara nödvändigt med körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen utan problem.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-02.

Vill du bli stödfamilj?

Din nästa arbetsplats

En stödfamilj till ett barn med funktionsnedsättning ger nya upplevelser till barnet och avlastning till föräldrarna. Uppdraget innebär att du tar emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem.

Din anställning

Anställningsform: Övriga på deltid. Att vara stödfamilj är ett frivilligt uppdrag, och inte ett arbete. Vi på Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad erbjuder handledning.

Dina arbetsuppgifter

Du fungerar som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet eller ungdomen och hens familj.

Du som söker

För att bli stödfamilj krävs att du har tid och intresse att engagera dig i andra människor och att du är trygg och stabil. Det spelar ingen roll om du bor ensam eller om du redan har familj. Däremot är det bra om du bor i Borås Stad eller i någon av grannkommunerna.
Hur mycket barnet bor hos dig beror på vilket behov hen har. Vissa behöver komma någon helg då och då, medan andra behöver bo hos sin stödfamilj lite oftare. När barnet är hos dig gör ni vardagliga saker tillsammans, precis som i vilken familj som helst.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Erzulina Yngvesson, enhetschef
Telefon: 033-35 34 59

Om du vill anmäla ditt intresse, skriv ner några rader om dig själv, berätta varför du vill bli stödfamilj.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-31.

Ser du dig själv som en god ledare och förebild samt vill vara med när vi formar framtiden för Borås Stads elever i höst? Då är du välkommen till ett utvecklande och meningsfullt uppdrag som vikarie inom skola!

Inför höstterminen 2022 söker vi vikarier till Borås Stads skolor. Vi söker både behöriga/obehöriga lärare, fritidspedagoger och elevassistenter. För dig som är obehörig är det ett tillfälle att skaffa dig erfarenhet och referenser som du kommer ha nytta av oavsett vad du arbetar med i framtiden. För dig som är behörig är detta en möjlighet att testa på flera olika skolor och knyta kontakter. Som vikarie är du timanställd och kan själv styra över din egen tid. Med andra ord - en perfekt utmaning att kombinera med studier eller som huvudsaklig sysselsättning.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du är anställd som obehörig/behörig lärare, fritidspedagog eller elevassistent via Bemanningsenheten Pedagogik som är en del av Grundskoleförvaltningen. Tjänsterna är tidsbegränsade med sysselsättningsgrad efter behov. Planerat startdatum är i samband med terminsstart i augusti. Tillträde enligt överenskommelse.

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på heltid. Timavlönad 2022-08-01

Dina arbetsuppgifter

I grundskolan ingår dagligt ansvar och arbete med barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Som lärare är din arbetsuppgift att självständigt hålla i klassundervisning samt att ge stöd åt eleverna. Du väljer själv om du vill gå in i årskurs F-6, 7-9 eller båda. Du förväntas hålla i alla ämnen utifrån färdigt lektionsmaterial. Arbetar du som fritidspedagog är din uppgift att erbjuda en meningsfull tid i fritidshem före och efter skolan men under lektionstid stöttar du upp i klassrummet. Som elevassistent arbetar du med elever som är i behov av extra stöd antingen i klassrummet, på raster och på fritids. Vikarierar du i gymnasiet så arbetar du som lärare och bedriver självständigt klassundervisningen.

Som timanställd vikarie arbetar du inte enbart på en skola, utan på flera i Borås Stad. Om behovet finns kan det även bli aktuellt med ett längre uppdrag på samma skola.

Du som söker

Har du relevant utbildning eller erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är det positivt, men inget krav. Då kommunikation är en viktig del i skolan är det ett krav att du behärskar det svenska språket väl i tal, skrift och förståelse. Har du körkort och tillgång till bil är det meriterande.

Vi söker dig som med glädje och kunskap vill vara med och ge eleverna en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid i skolan. Du är engagerad och har ett professionellt bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Det är skolans behov som styr och arbetstiden är förlagd på dagtid mellan 05:30-18.00 måndag - fredag. Behovet kan uppstå med kort varsel och därför bör du ha ett flexibelt förhållningssätt till att vikariera där behovet uppstår.

Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du ska vara intresserad av att ge god omsorg kombinerat med undervisning, som tillsammans stimulerar elevernas utveckling och lärande.

Hos oss står barnen och ungdomarna självklart i fokus och vi har stor tilltro till deras förmågor och kompetens. Tillsammans med övriga kollegor i skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela elevgruppen.

Eftersom arbetet är förlagt inom verksamheten skola krävs det därför att du visar upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret. Du ombeds enbart att uppvisa belastningsregister i samband med erbjudande om timanställning men eftersom det tar två veckor att få hem registret på posten rekommenderar vi dig att redan nu beställa ett utdrag från polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Intervjuer och urval sker löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, rekryteringssamordnare
Telefon: 033-35 88 35

Alva Gustafsson, rekryteringssamordnare
Telefon: 033-35 85 30

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-10-31.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Tillträde omgående eller enligt överenskommesle

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Enligt ök

Dina arbetsuppgifter

Som vikarie inom äldreomsorgen arbetar du med att ge service och omsorg till de som är i behov av stöd och hjälp. Det innebär bland annat serviceuppgifter som städ, tvätt och disk. Det är även personlig omvårdnad som exempelvis dusch och hjälp på toalett.

Arbetsuppgifterna beror på vilken brukare du möter, alla har rätt till olika insatser utefter deras behov. Om du klarar en medicindelegering delar du ut läkemedel till de brukare som behöver. Det finns fler delegeringar men medicin är den första och grundläggande delegeringen.

I arbetet används både dator och mobiltelefon som arbetsredskap i alla våra verksamheter. Flera av de insatser och uppgifter som vi gör är viktiga att veta att man har genomfört. Insatserna måste därför signeras och dokumenteras digitalt i olika system enligt lagar och regler för att säkerställa att brukaren får rätt vård och omsorg. 

Du som söker

Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med människor. Du ska ha fyllt 18 år och ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. En vårdutbildning är meriterande, men inte ett krav. Det är även meriterande om du har körkort och tillgång till bil, men det är inte ett krav i alla verksamheter.

För att du ska få arbeta inom äldreomsorgen måste du lämna in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Detta är en av de bakgrundskontroller som görs. Om du blir kallad till intervju kommer du få rätt blankett för detta av oss. Om du har mobilt bankID kan du gå in på denna länk och beställa ett redan nu: Polismyndigheten (polisen.se)

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jasmina Dedeic, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-06.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Visstidsanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom vaktmästeri!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom vaktmästeri!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom särskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom särskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom museum och växel!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom museum och växel!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Välkommen med din ansökan!

Du som söker

Välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sandra Flysjö, Ansvarig handläggare
Telefon: 033-358044

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-01-15.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Karriärföretag 2022
Borås Stad är utsedd till ett Karriärföretag 2022, i år för tredje året i rad. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol