Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Referensnummer: 28:2023:4 | Sista ansökningsdag: 2023-02-19

Undersköterska med körkort till hemtjänst Fristad, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 21:2023:3 | Sista ansökningsdag: 2023-02-22

Aktivitetsledare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:26 | Sista ansökningsdag: 2023-02-16

Kock på Viskaforsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:27 | Sista ansökningsdag: 2023-02-24

Lärare årskurs 3-6 textilslöjd på Trandaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:28 | Sista ansökningsdag: 2023-02-24

Lärare i fritidshem på Trandaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:25 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Sjuksköterskestudenter och undersköterskor sökes till sommarvikariat i HSV, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 23:2023:4 | Sista ansökningsdag: 2023-02-19

Förskollärare till Kärnhusets förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 14:2022:34 | Sista ansökningsdag: 2023-02-26

Kommunikationstekniker till Borås Stad, Servicekontoret

Referensnummer: 28:2023:30 | Sista ansökningsdag: 2023-03-05

Undersköterska med körkort till hemtjänst Viskafors, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:24 | Sista ansökningsdag: 2023-02-22

Lärare årskurs 1-6 på Sandaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:25 | Sista ansökningsdag: 2023-02-22

Lärare i fritidshem på Sjömarkenskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:28 | Sista ansökningsdag: 2023-02-23

Kommunikatör, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2023:18 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Sjuksköterska/specialistsjuksköterska till enheten för Hälso- och sjukvård, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:6 | Sista ansökningsdag: 2023-02-20

Lärare i fritidshem på Bergdalsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:7 | Sista ansökningsdag: 2023-02-20

Lärare årskurs 1-6 idrott och hälsa på Bergdalsskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:23 | Sista ansökningsdag: 2023-02-14

Lärare i fritidshem på Sandaredskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 30:2023:17 | Sista ansökningsdag: 2023-02-22

LSS-handläggare, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:27 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Hemtjänstkoordinator till Fristad, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:14 | Sista ansökningsdag: 2023-02-19

Enhetschef med utvecklaruppdrag och chefsstöd inom HSV, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:22 | Sista ansökningsdag: 2023-02-13

Lärare musik 1 dag/v på Svedjeskolan F-6, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:19 | Sista ansökningsdag: 2023-02-20

Lokalvårdssamordnare, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 14:2022:42 | Sista ansökningsdag: 2023-02-05

Enhetschef fordonsenhet, Servicekontoret

Referensnummer: 23:2023:2 | Sista ansökningsdag: 2023-02-24

Förskollärare till Vildmarkens förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 23:2023:3 | Sista ansökningsdag: 2023-03-05

Förskollärare till Torgets förskola, Förskoleförvaltningen

Referensnummer: 21:2023:2 | Sista ansökningsdag: 2023-02-17

Fritidsledare i Öppen ungdomsverksamhet, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 30:2023:15 | Sista ansökningsdag: 2023-02-17

Nämndsekreterare, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:19 | Sista ansökningsdag: 2023-02-14

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2023:16 | Sista ansökningsdag: 2023-02-19

Arbetskonsulent, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:18 | Sista ansökningsdag: 2023-02-15

Elevassistent på Byttorpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:8 | Sista ansökningsdag: 2023-02-08

Vaktmästare, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:16 | Sista ansökningsdag: 2023-02-19

Metodhandledare inom Myndighet på Vård- och äldreförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:18 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Undersköterska med körkort till hemtjänst Trandared, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:20 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Finsktalande undersköterska till hemtjänst Trandared, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 21:2023:1 | Sista ansökningsdag: 2023-02-10

Enhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:15 | Sista ansökningsdag: 2023-02-15

Aktivitetsansvarig Undersköterska, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:22 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Undersköterska med körkort till hemtjänst Norrby, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:7 | Sista ansökningsdag: 2023-02-17

Undersköterska till Sörmarksgatan 207 korttidsenhet, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:17 | Sista ansökningsdag: 2023-02-08

Lärare i förskoleklass på Byttorpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:16 | Sista ansökningsdag: 2023-02-08

Lärare årskurs 1-3 på Byttorpskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:13 | Sista ansökningsdag: 2023-02-08

Elevassistent på Sjömarkenskolan, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:14 | Sista ansökningsdag: 2023-02-08

Modersmålslärare polska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 24:2023:15 | Sista ansökningsdag: 2023-02-08

Modersmålslärare makedonska, Grundskoleförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:140 | Sista ansökningsdag: 2023-02-12

Undersköterska med körkort till hemtjänst Norrmalm, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2023:13 | Sista ansökningsdag: 2023-04-30

Vi söker sommarvikarier; sjuksköterskestudenter och undersköterskor i HSV., Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 14:2023:3 | Sista ansökningsdag: 2023-02-12

Enhetschef, fastighetsservice, Servicekontoret

Referensnummer: 30:2023:10 | Sista ansökningsdag: 2023-02-12

Socialt ansvarig samordnare (SAS), Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:11 | Sista ansökningsdag: 2023-02-05

Verksamhetschef, Vård- och omsorgsboende, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2023:7 | Sista ansökningsdag: 2023-02-05

Stödassistent till autismenheter, flera tjänster, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 2527:2023:1 | Sista ansökningsdag: 2023-02-10

Studie- och yrkesvägledare, Viskastrandsgymnasiet

Referensnummer: 28:2023:6 | Sista ansökningsdag: 2023-02-05

Enhetschef till myndighetsutövning, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:12 | Sista ansökningsdag: 2023-02-05

Undersköterska till Kvibergsgatan 17, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 30:2023:8 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Stödfamilj, Sociala omsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:9 | Sista ansökningsdag: 2023-02-12

Undersköterska med körkort till hemtjänst Sandhult, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:2 | Sista ansökningsdag: 2023-02-15

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor sökes till Borås Stad, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 26:2023:1 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Socialsekreterare/barnsekreterare till IFO Barn och unga, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 28:2023:3 | Sista ansökningsdag: 2023-02-19

Undersköterska till hemtjänst Sjöbo, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:154 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Fysioterapeut student sommarvikariat, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 28:2022:155 | Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Arbetsterapeut student sommarvikariat, Vård- och äldreförvaltningen

Referensnummer: 283910:2020:2 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31

Vikarie för sjuksköterskor, Bemanningsservice Sjuksköterskor

Referensnummer: 240320:2022:001 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för grundskola och gymnasieskola, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:004 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för kök och restaurang, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:005 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för vaktmästeri, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:008 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för bibliotek, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:002 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för förskola, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:003 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för särskola, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:006 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för lokalvård, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:007 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för museum och växel, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:010 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för simhallar, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 240320:2022:009 | Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Vikarie för fritidsgårdar och mötesplatser, Bemanning pedagogik

Referensnummer: 300302:2023:001 | Sista ansökningsdag: 2023-08-13

Semestervikarier funktionshindersverksamheten, Bemanning funktionshinder

Referensnummer: 280310:2023:001 | Sista ansökningsdag: 2023-06-30

Vårdbiträde/Undersköterska, Bemanning äldreomsorg

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Fristad!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Fristad är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Fristad utgår från stora och fina lokaler centralt i Fristad. Här finns det även goda parkeringsmöjligheter för dig som medarbetare. Våra brukare bor i Fristad med omnejd, där vi i huvudsak tar oss till våra brukare med bil och elcykel eller Vässla som är en mix av cykel och moped.

Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är viktiga nycklar i det dagliga arbete som alla bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Kuriosa för Fristad hemtjänst är att vi ofta får höra att vi är hjälpsamma och lyfter och peppar varandra i gruppen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Fristad arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Inom Fristad hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Som undersköterska kommer du att vara fast omsorgskontakt. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Simon Petersson, enhetschef
Telefon: 033-35 87 93

Kristina Petersson, enhetschef
Telefon: 033-35 87 68

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss i Fristad men inte bor i närheten eller har egen bil, försäkra dig gärna om att du kan ta dig till och från arbetet. De allmänna kommunikationsmedlen/kollektivtrafiken till och från Fristad är begränsade, särskilt under helger.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-19.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen:
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Vi söker dig som vill vara med och driva en ungdomsverksamhet som stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt förverkliga uppdraget en rik fritid för alla. se gärna filmen som Borås Stad och Länsstyrelsen tagit fram: https://vimeo.com/429540521/d3e554da80
Verksamheten är medlem av KEKS-nätverket.

Din nästa arbetsplats

Borås Öppna ungdomsverksamhet finns på tio olika platser i Borås. Där arbetar fritidsledare med utgångspunkt från barn och ungas bästa och utformar verksamheten tillsammans med deltagarna.
Öppen ungdomsverksamhet finns på flera arenor som fritidsgårdar, föreningar och skolor vilket gör uppdraget roligt och omväxlande med många kollegor och kontaktytor. Det internationella arbetet är integrerat i verksamhetens alla delar med europeiska volontärer, personalprojekt och ungdomsutbyten.
Verksamheten samverkar också med badhusen i Borås där man som fritidsledare kan ingå i badteamet och arbeta för att ge bästa tänkbara service till badgästerna.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Arbetstider avser kväll, helg och dagtid

Dina arbetsuppgifter

Du möter unga på deras fritid, under verksamhetens öppettid och verkar för en trygg och inkluderande miljö som stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas engagemang och ansvarstagande. Du planerar, genomför, följer upp verksamhet tillsammans med deltagare och kollegor.
Du deltar aktivt i det trygghetsfrämjande och våldspreventiva arbetet.
Tillsammans med deltagare och kollegor genomför du aktiviteter där du tillämpar verksamhetens metoder som främjar inflytande, delaktighet, lärande och aktörsskap på ett kreativt sätt.
Du deltar i att dokumentera arbetet i Loggboken.

Du som söker

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och unga. Du tycker om att arbeta med barn och unga och har en positiv syn på barns- och ungas förmåga.
Vidare kan du skapa trygghet, jämställdhet och delaktighet i ditt arbete med barn och unga.
du behöver kunna planera och utföra uppdrag och aktiviteter. Samarbeta bra med dina kollegor och bidra med ett gott klimat i ditt arbetslag.
Simkunnighet ett krav.

Det är meriterande om du har fritidsledar- och/eller simlärarutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom området barn- och unga är meriterande. Kunskap i utomeuropeiska språk, finska samt att vara kulturutövare inom t.ex. musik, teater, dans är också meriterande.

Utdrag ur belastningsregistret görs i samband med anställning.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Åsa Bergstrand, enhetschef
Telefon: 0768-88 79 38

Simon Erlandsson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 79 95

I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-22.

Är du utbildad kock alternativt har erfarenhet av yrket och vill arbeta tillsammans med ett ambitiöst kock-team på Viskaforsskolan? Då är du varmt välkommen att söka vikariatet hos oss!

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du kommer att ingå i den centrala organisationen för kost, lokalvård och vaktmästeri inom Grundskoleförvaltningen. Din placering kommer vara på Viskaforsskolan men vid behov kommer du även rycka in på andra enheter i området. På skolan finns det ett stort team med kockar och även en kockmästare.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. 2023-03-01 till 2023-12-20.

Dina arbetsuppgifter

I din roll som kock ansvarar du för alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Du lagar mat från grunden, planerar, sköter om köket med alla tillhörande uppgifter såsom servering och disk. Du kommer även utföra egenkontroll enligt HACCP. Har du tidigare erfarenhet av att göra beställningar via e-handel och arbeta i kostdataprogrammet "Matilda" kan det vara en arbetsuppgift som ingår.

I teamet läggs det stor vikt vid matens kvalitét och att det ska vara god mat. Här ser vi att du har stora möjligheter att påverka och bidra med din kunskap, erfarenhet och intresse för matlagning. Tillsammans med dina kollegor kommer du ha stora möjligheter att utvecklas inom yrket. Genom att vi lär av varandra och arbetar tillsammans så blir helheten och resultatet bra.

Du som söker

Du som söker är utbildad kock med en restaurang- och storköksutbildning eller minst tre års dokumenterad erfarenhet. Tidigare erfarenhet av storköksproduktion, goda matlagningskunskaper i kall- och varmkök samt tillagning av specialkost är meriterande. Att du har ett genuint intresse för matlagning är en förutsättning.

Vi önskar att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och ett öga för att se helheten i köket. Du har ett intresse och engagemang för ditt arbete. Du bör ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Då tjänsten kräver att du förflyttar dig mellan skolor så är bil och körkort ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lena Hansson, enhetschef
Telefon: 033-358489

Facklig företrädare, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-4428627

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-16.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Trandaredskolan är en lugn och trivsam F-6 skola med cirka 500 elever och fem fritidsavdelningar. Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och lärande. Personalen arbetar engagerat för elevernas trivsel, mående och möjlighet att kunna utvecklas maximalt. Goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare har lagt grunden för det trivsamma klimatet som präglar skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 15 augusti 2023.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för undervisning i ämnet textilslöjd. I uppdraget ingår att självständigt planera, genomföra, följa upp, analysera och anpassa arbetet på olika sätt men även i nära samarbete med övrig personal. Du samarbetar inom slöjdlärarämnet med din närmaste kollega som undervisar i trä- och metallslöjd. Du vill tillsammans med dina kollegor vara med och utveckla undervisningen för våra elever på Trandaredskolan. Du tar ansvar för en pedagogisk lärmiljö och elevernas behov.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd. Genom dina goda ledaregenskaper skapar du trygghet och ordning i klassrummet. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas samt har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Det är meriterande om du har kunskaper inom NPF.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Kristina Verdier, rektor
Telefon: 0768-88 80 92

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-24.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Trandaredskolan är en lugn och trivsam F-6 skola med cirka 500 elever och fem fritidsavdelningar. Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och lärande. Personalen arbetar engagerat för elevernas trivsel, mående och möjlighet att kunna utvecklas maximalt. Goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare har lagt grunden för det trivsamma klimatet som präglar skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 augusti 2023.

Dina arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår att organisera en lärande, utvecklande och meningsfull fritid för eleverna på Trandaredskolan. Tillsammans med arbetslaget planerar du verksamheten utifrån läroplanen och följer upp och utvärderar kvaliteten på fritidsverksamheten. I arbetet ingår också att tillsammans med arbetslaget delta i utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra verksamheten. Du ansvarar också tillsammans med övrig fritidspersonal för våra rastaktiviteter. Tillsammans skapar vi en varierad och trygg dag på fritidshemmet. All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en verksamhet av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog. För uppdraget krävs ett engagemang för att skapa en stimulerande och meningsfull fritid för våra elever. Genom ditt inkluderande förhållningssätt möter du varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Kristina Verdier, rektor
Telefon: 0768-88 80 92

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-24.

Är du en utbildad och erfaren undersköterska som kanske överväger en karriär som sjuksköterska?

Eller har du redan bestämt dig och studerar till sjuksköterska idag och har slutfört termin 3 i dina studier?

Nu söker dig som vill ha ett utvecklande, varierande och meningsfullt sommarjobb där dina insatser gör skillnad för de vi är till för, varje dag!


Vi är vana vid att ta emot studenter och semestervikarier. I feedback från tidigare sommarvikarier får vi ofta till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd och goda möjligheter att utvecklas i uppdraget. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du som medarbetare ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården.

Din nästa arbetsplats

Vård- och äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation (HSV) består av cirka 300 sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter fördelade i hälso- och sjukvårdsteam. Titta gärna in på vårt Instagramkonto för att ta del av vår vardag.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat (heltid eller deltid) sommaren 2023

Dina arbetsuppgifter

Som semestervikarie hos oss ger du tillsammans med professionella kollegor god omvårdnad och hälso- och sjukvård till patienterna. Du arbetar dagtid måndag till fredag (40-timmarsvecka) och ditt huvudsakliga uppdrag är att assistera våra sjuksköterskor samt utföra delegerade arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter du får beror på dina tidigare erfarenheter samt hur långt du har kommit i din sjuksköterskeutbildning. Arbetsuppgifterna kan exempelvis bestå av bedömningar, såromläggningar, katetersättning, provtagning mm.

Hos oss får du möjlighet att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som i den enskildes eget hem (ordinärt boende), på ett vård- och omsorgsboende, och/eller på ett korttidsboende. Du kommer att ha ett tätt samarbete med sjuksköterskor, rehabpersonal och omvårdnadspersonal.

Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.

Du som söker

Vi söker dig som är sjuksköterskestudent och som har slutfört termin 3 i dina studier. Om du är utbildad undersköterska, har hunnit arbeta en tid i uppdraget och är intresserad av att utvecklas ytterligare i din yrkesroll är du också varmt välkommen med din ansökan.

Uppdraget ställer krav på att du är en engagerad, ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på det svenska språket. Då Borås Stad tillhör finskt förvaltningsområde är även kunskaper i finska språket meriterande.

B-körkort är ett krav.

Innan erbjudande om anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anita Rönnbäck, enhetschef
Telefon: 033-35 58 61

Jussi Niveri, enhetschef
Telefon: 033-35 86 27

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du en mycket bra möjlighet att få yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Är du nyfiken?
Tycker du om att utforska, prova nytt och lära tillsammans med barnen?
Vill du vara med och skapa en förskolemiljö där allt är möjligt?

Förskolan Kärnhuset är en stor förskola med sju hemvister beläget på natursköna Hestra. Vi har en stor varierad utegård som delvis är naturområde. Vi har närhet till skog, sjö, vandringsleder och lekplatser. Vi har också en skolskog med grillplats och vi har goda bussförbindelser.

Vår profil är naturvetenskap och teknik utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta innebär att vi vill skapa goda förutsättningar för det nyfikna och kreativa barnet, bygga deras självkänsla och få dem att tro på sin egen förmåga. Vi tar tillvara på barnets initiativförmåga och idérikedom. På förskolan är det viktigt att barnen får växa och lära genom lek och känna glädje och trivsel i verksamheten. Vi strävar efter att ha en lugn och trygg miljö för varje barn och grupp.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat 2023-04-01 till 2024-07-07 med möjlighet till förlängning

Dina arbetsuppgifter

Med utgångspunkt i naturvetenskap och teknik arbetar vi med läroplanens alla mål. Genom naturvetenskap får barnen tidigt möjlighet att skapa ett intresse för sambandet mellan människa, natur och samhälle.

Dina arbetsuppgifter är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa möjligheter för barns lärande. Som pedagog är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete.

Du som söker

Vi söker nu vikarie då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ och lärorik tid hos oss.

Vi söker dig som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser det som en styrka att man är fler i ett arbetslag där man kompletterar varandras styrkor.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Carina Holmin, rektor
Telefon: 0734-32 85 41

Sveriges Lärare, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-19.

Borås Stad är organiserad i 16 fackförvaltningar och 14 bolag. Staden omsätter ca 7 miljarder kronor och det arbetar ca 11 000 medarbetare i de olika verksamheterna.

Servicekontoret utgör kommunens interna basresurs för den tekniska och administrativa utförarverksamheten. Vi är en förvaltning inom Borås Stad som arbetar under företagsliknande former och är helt uppdragsfinansierade. Vi är ca 380 anställda och har en omsättning på ca 850 Mkr. Vår verksamhet spänner från anläggningsarbeten, fastighetsservice, verkstadsmekanik till IT, central redovisningsservice, löneservice, tryckeri och telefonväxel.

Dataservice är en av avdelning Servicekontoret vars mål är att underlätta vardagen för våra kunder och beställare med hjälp av värdeskapande IT för Borås Stads bästa. Vi har driftsansvar för hela Borås Stads nätverk som idag består av en Microsoftbaserad plattform med ca 6000 datorer och ca 30 000 användare. Nätverket är segmenterat efter olika typer av funktion, såsom klient, server, fastighetsdrift osv. Dataservice består av fyra enheter, Support, Drift, Utveckling samt Kund/Stab.


Din nästa arbetsplats

Vill du arbeta i en stor modern Nätverks- & IT-Miljö i teknikens absoluta framkant?

. Vill du arbeta hos en trygg, sund och värderingsstyrd arbetsgivare som bryr sig om och aktivt arbetar för medarbetarnas välmående på riktigt?
. Vill du växa inom nätverksteknik och på sikt utvecklas inom IT-säkerhet?

A smart city is a cost efficient city

Borås stad följer sin digitala strategi genom att automatisera och stärka sin cybersäkerhet

Tjänsten är på Dataservice, Servicekontoret i Borås. I Borås stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård. Vi stöttar och uppmuntrar medarbetarna till utbildning och certifieringar. Våra värderingar är professionalism, lärande, engagemang och mångfald. där vi alltid har Boråsarnas bästa i fokus oavsett om du är kollega hos oss eller medborgare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som kommunikationstekniker på Borås stad kommer du att arbeta med den dagliga driften och utvecklingen av vårt kommunikationsnät i alla dess former; svartfiber, kapacitetsfiber, LAN, WAN och WLAN. Dagligt arbete med supportärenden, felsökningar på trådat och trådlöst nät, patchning av uttag, switchutbyten, mjukvarauppdateringar, fiberbeställningar och liknande. Utöver det innebär arbetet även deltagande i utvecklingsprojekt som tekniskt sakkunnig inom nätverksområdet. Kommunikationsteamet består idag av tre kommunikationstekniker, en nätverksspecialist och en teamleader.
Din roll i gruppen är att du ska stärka upp grupperingen av kommunikationstekniker i teamet med din grundläggande nätverkskompetens och på så vis göra hela teamet ännu mer kompetent. Du kommer även att:

. Arbeta proaktivt och bidrar till att utveckla rutiner för effektivare arbete
. Installera, underhålla och administrera komplexa nätverkslösningar
. Bidra i central IP-planering vid omstrukturering av nätuppbyggnad
. Arbeta med trådlösa nätverk såsom "site surveys", analys av signalstyrka etc
. Hantera offertskrivning och vara delaktig i upphandlingsfrågor mot våra underleverantörer, hårdvara och kapacitet-/svartfiber

Du som söker

Du har en eftergymnasial utbildning, gärna högskoleutbildning, med inriktning på nätverksteknik eller har likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer motsvarande.
B-körkort är ett krav.

Vi ser att du har kunskaper inom följande:
. Routing - Layer 3 - VRF, OSPF, BGP
. Switching - Layer 2 - STP, VLAN, etc
. WLAN - WIFI 6
. RADIUS

Meriterande, dock ej krav:
. SPB, exempelvis Fabric Connect
. VMAN (Q-in-Q)
. NAC
. DNS/DHCP
. Fördjupad kunskap inom IT-säkerhet

Övriga kvalifikationer
. God förmåga att både i skrift och grafiskt uttrycka sig och utveckla dokumentationen så att vi får en tydligare bild på var utrustningen finns och hur den hänger samman
. Vara delaktig och komma med ingångsvärden för kommande år för nyinvestering och underhåll
. Omvärldsbevakning om det som händer runt hörnet med teknik och utveckling

Vi söker dig som är engagerad och brinner för nätverksteknik och har viljan att vidareutveckla dig inom området.
Du är social, utåtriktad och arbetar strukturerat och långsiktigt med ett lösningsperspektiv. Du tar ansvar för att leverera bra lösningar ända in i mål och tar aktiv lärdom av både dina och andras misstag samt ser positiv feedback som utvecklande. Du vill lära dig mer, utveckla dig och växa i din roll. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt behärskar engelska.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Claes Otterdahl, enhetschef
Telefon: 033-35 30 69

Daniel Cavrak, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 53 32

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-26

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-26.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Viskafors!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Viskafors är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Viskafors utgår från stora och fina lokaler vid vårdcentralen i Viskafors. Här finns det även goda parkeringsmöjligheter för dig som medarbetare. Våra brukare bor i Viskafors med omnejd, där vi i huvudsak tar oss till våra brukare med bil och elcykel .

Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är viktiga nycklar i det dagliga arbete som alla bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Kuriosa för Viskafors hemtjänst är att vi ofta får höra att vi är hjälpsamma och har en hög trivsel.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma

Dina arbetsuppgifter


Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Viskafors arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Inom Viskafors hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Som undersköterska kommer du att vara fast omsorgskontakt. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

För att bli anställd som undersköterska krävs att du har en vård- och omsorgsutbildning från gymnasiet eller Vuxenutbildningen om minst 1500 poäng enligt skolverkets nationella yrkespaket eller annan motsvarande utbildning. Det kan även bli aktuellt med anställning om du har vård- och omsorgsutbildning som motsvarar det nationella yrkespaketet för vårdbiträde om minst 800 poäng. Yrkestiteln blir då vårdbiträde istället för undersköterska.

Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Patricia Tusenstierna, enhetschef
Telefon: 033-35 78 86

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss i Viskafors men inte bor i närheten eller har egen bil, försäkra dig gärna om att du kan ta dig till och från arbetet. De allmänna kommunikationsmedlen/kollektivtrafiken till och från Viskafors är begränsade, särskilt under helger.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-03-05.

Vi söker nu en kollega till vårt "Lilla elevhälsoteam". Är du legitimerad lärare med bred behörighet, gärna med ett extra intresse för matematik, då hoppas vi att den här tjänsten kan vara intressant för dig.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sandaredskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem som ligger centralt i Sandared. På skolan går cirka 440 elever och personalen är organiserad i arbetslag. Sandaredskolan är en personlig och professionell skola med höga ambitioner och ett välfungerande elevhälsoteam. Här finns också en väldigt stor och inbjudande utemiljö.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Det vi kallar för "Lilla elevhälsoteamet" består av speciallärare, specialpedagog, lärare (resurslärare) och lärarassistent. Teamet arbetar tillsammans, men även individuellt, med att planera, genomföra och utvärdera de genomförda insatserna. Var och en bidrar med sin erfarenhet och sin specialkompetens. Ett nära samarbete med respektive klasslärare är också centralt för att få elever att lyckas.

Stödet planeras utifrån elevernas behov samt planeras och schemaläggs av teamet. Det kan handla om punktinsatser som uppstått av specifika anledningar men även ett mer långtgående stöd i ett längre perspektiv. Som lärare i teamet är du en viktig del när det gäller att motivera och entusiasmera eleverna. Du kommer dagligen arbeta med elever både enskilt och i mindre grupper.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med bred behörighet att undervisa i årskurs 1-6 alternativt årskurs 1-3. Du bör ha erfarenhet av att undervisa i svenska, matematik och engelska. Du är pedagogiskt duktig och har ett särskilt intresse, och gärna erfarenhet av att arbeta med elever som behöver extra stöd.

Du har lätt för att kommunicera och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som person har du lätt för att samarbeta, är flexibel, tålmodig och duktig på att skapa lärmiljöer som undanröjer hinder för eleverna och som möter deras behov.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Tomas Claesson, rektor
Telefon: 033-35 88 55

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-22.

Välkommen till Sjömarkenskolan! Vi söker nu en lärare i fritidshem, med uppdrag att tillsammans med befintlig arbetslagsledare och arbetslaget utveckla vår fritidsverksamhet.

Hos oss är du i första hand lärare i fritidshemmet och det är i den rollen du ska utvecklas i. Vi vill att du ska hitta en plats där just dina styrkor kan utvecklas och där du kan växa.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Hos oss går ungefär 450 elever. Fritidshemmet består av tre avdelningar: förskoleklass,1-2 samt 3-6.

Vi som arbetar på Sjömarkenskolan ansvarar tillsammans för att varje enskild elev utvecklas, allsidigt utifrån sina förutsättningar så långt som det är möjligt. Det gör vi genom att arbeta för elevers hälsa och trygghet, samt genom att vi som arbetar här ständigt lär nytt för att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Skolan är nyligen ombyggd och renoverad vilket innebär att verksamhetens bedrivs i fina och fräscha lokaler. Om du inte har bil så tar du tar dig lätt till oss med buss som stannar precis utanför skolan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 15 augusti 2023.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att organisera en lärande, rolig, varierande och meningsfull fritid för eleverna på Sjömarkenskolan. Tillsammans med arbetslaget planerar du verksamheten utifrån läroplanen och elevernas vilja samt följer upp och utvärderar jobbet vi gjort. I arbetet ingår också att tillsammans med arbetslaget utveckla vårt fritidshem. Våra fritidspedagoger samverkar i klass under skoltid, ibland gentemot enskild elev, ibland för att stötta i grupper och klasser. Tjänsten avser arbete inom fritidshemmets alla åldersgrupper.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för fritidshem. För uppdraget krävs ett engagemang för att skapa en rolig, stimulerande och medningsfull fritid för våra elever. Du har goda ledarskapsegenskaper både tillsammans med elevgrupper och i arbetslaget. Du har kreativ förmåga och är idérik när det gäller att planera innehållet i undervisningen, och har samtidigt förmåga att arbeta strukturerat för att omvandla idéer till handling. Du är också en person som tar ansvar, har förmåga att samarbeta genom öppen kommunikation och ett inlyssnande förhållningssätt, men också förmåga att arbeta självständigt när så krävs. Som person är du positivt sinnad, professionell i ditt bemötande samt duktig på att skapa goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Annika Simfors, rektor
Telefon: 033-35 88 48

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-22.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar för att både yngre och äldre invånare, som är i behov av vård, omsorg och service, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv varje dag. Förvaltningen består av drygt 2 500 medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Din nästa arbetsplats

I den här tjänsten som kommunikatör får du möjlighet att arbeta brett med kommunikationsfrågor i en stor organisation. Du kommer att samarbeta med ledningsgruppen, andra chefer och specialister inom hela förvaltningen. Här kan du som medarbetare trivas, utvecklas och vara med och påverka. Kommunikatören är placerad inom Kvalitets- och utvecklingsfunktionens administrativa enhet.

Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet både till centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt station med buss- och tågförbindelser.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tjänsten är ett vikariat på cirka 1 år, dock längst till och med 30 april 2024 med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som kommunikatör har du en betydelsefull roll med att hantera det dagliga verksamhetsbehovet, men även med att genomföra den strategiska kommunikationen. Du har ett nära samarbete med ledningsgruppen och fungerar som en diskussionspartner till chefer inom organisationen i kommunikationsfrågor, på både strategisk och operativ nivå. Du har en drivande och samordnande roll på förvaltningen avseende all kommunikation, både internt och externt. Du ansvarar för förvaltningens informations- och kommunikationsprocesser och i rollen ingår att planera, genomföra och följa upp såväl intern som extern kommunikation. Med din specialistkompetens vägleder du organisationen genom att bedriva omvärldsbevakning och utvecklingsarbete inom ditt fält. Du ser kommunikationsaspekterna i olika frågor och ansvarar för att intranät, webb och sociala medier är uppdaterade. I arbetet ingår även områden som förändringskommunikation, kommunikation vid krishantering och medierelationer.

Du får ett stimulerande arbete där du har stort ansvar och befogenhet över att planera och genomföra ditt arbete i samarbete med andra. Du ansvarar själv för dina uppdrag och blir en viktig del av helheten i vårt pågående utvecklingsarbete inom förvaltningen. Du ingår i nätverk med övriga kommunikatörer i Borås Stad.

Du som söker

Du har en kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller likvärdig utbildning som vi bedömer lämplig. Körkort är ett krav för denna tjänst då verksamheterna är utspridda över hela staden. Du har tidigare erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och har du arbetat med kommunikation i offentlig verksamhet är det meriterande. Det är en fördel om du tidigare arbetat med produktion av film och kommunikation via sociala medier. Vidare har du goda kunskaper i webbpublicering, gärna i Site Vision och du har god kunskap och erfarenhet av att arbeta i InDesign och Photoshop.

För att lyckas med uppdraget behöver du trivas med att arbeta både strategiskt och operativt och ha god förmåga att pendla mellan dessa perspektiv. Vidare är du är en mycket skicklig skribent och har förmåga att strukturera information och hitta kärnan i olika sammanhang.

Som person är du aktiv och tar initiativ för att nå resultat. Du strukturerar och planerar självständigt ditt arbete och är både analytisk och kreativ. För att trivas som kommunikatör hos oss är det viktigt att du har förmåga att arbeta utifrån kommunikationsstrategier och på uppdrag av andra. Du är drivande och har förmåga att agera direkt samtidigt som planerat arbete pågår. Arbetet kräver att du har förmåga att göra egna avvägningar och prioriteringar samt visa gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd för verksamhetens behov för att lyckas med uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Via Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Johan Norbelie, enhetschef
Telefon: 033-35 53 06

Som arbetsgivare tror vi att det är viktigt med balans i livet för att lyckas i sitt arbete. Utöver ett förmånligt flextidsavtal har vi därför en rad förmåner som du som medarbetare kan ta del av i syfte att främja en god hälsa och skapa balans mellan arbete och fritid. Utöver ett friskvårdsbidrag erbjuds du fri tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar. Vi har en personalklubb som anordnar flertalet aktiviteter, allt ifrån träningsaktiviteter till kreativa och kulturella aktiviteter. Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på boras.se.

Intervjuer kommer att genomföras den 6 mars och den 9 mars 2023.

Upplysningar kring tjänsten lämnas av enhetschef Johan Norbelie på tfn 033-35 53 06. Facklig företrädare nås via Borås Stads växel 033-35 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-22.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-23.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Vill du jobba på en arbetsplats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas, utvecklas och vara med och påverka? Då är Sociala omsorgsförvaltningen något för dig. Här erbjuds ett stimulerande arbete mot en spännande patientgrupp.

Enheten för kommunal Hälso- och sjukvård består av 7 arbetsterapeuter, 7 fysioterapeuter, 23 sjuksköterskor, 4 undersköterskor och 3 rehabassistenter, uppdelade på 3 team, vilka tillsammans ansvarar för hemsjukvård inom områdena funktionshinder och socialpsykiatri. Enheten har även en samordnare och två metodhandledare som är riktade mot rehab respektive omvårdnad, vilka även är vårt vårdplaneringsteam.

Vi söker nu 1 sjuksköterska till område Funktionshinder.

Vi sitter i trivsamma lokaler mitt i centrala Borås med närhet till Resecentrum och goda parkeringsmöjligheter.
För dig som är ny i yrket eller har arbetat några år och vill prova på kommunal hälso- och sjukvård erbjuder vi mentorskap och en individuellt utformad introduktion utifrån dina behov. Vi arbetar dagtid och var 8:e helg. På helgen arbetar det 3 sjuksköterskor, en från varje team.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är schemalagda på dagtid, med helgtjänstgöring var 8:e helg.

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska arbetar du med rådgivning, bedömning, behandling, handledning, delegering samt akuta bedömningar. Du arbetar som omvårdnadsansvarig sjuksköterska till patienter som bor på gruppboende/ Psykiatriboende, servicebostad samt ordinärt boende. Vi arbetar i team med bl.a. arbetsterapeuter, fysioterapeuter, baspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Att skapa inflytande och delaktighet för patienter och anhöriga står i fokus. Dokumentation sker i journalsystemet VIVA.

Du som söker

Vi söker dig som är en positiv, flexibel och ansvarstagande legitimerad sjuksköterska., Du bör vara en bra organisatör, vara självständig men tycka om att arbeta i team då stort fokus ligger på ett tätt samarbete med andra yrkesprofessioner. Du bör ha förmåga att göra snabba prioriteringar och ha ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Utifrån omställningen Nära Vård behöver vi utveckla vår verksamhet. Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av patientgruppen. Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska med erfarenhet från palliativ vård är meriterande.

B-körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Eva Martinsson, enhetschef
Telefon: 033-35 31 79

Linnea Ersson, enhetschef
Telefon: 033-35 30 96

Jimmy Johansson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 076-88 88 655

Vi erbjuder dig professionella kollegor och två engagerade chefer som tillsammans har drivkraften att skapa en bra organisation med gott samarbete och god arbetsmiljö. Utöver detta erbjuds du som anställd bra personalförmåner i form av bland annat friskvårdbidrag, fria bad och besök på friluftsgårdar samt möjligheter att delta på vår personalklubb Merkrafts uppskattade aktiviteter och arrangemang.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner

Vi arbetar med löpande rekrytering och kommer kontinuerligt kalla till intervju.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

På Bergdalskolan går cirka 380 elever i förskoleklass till åk 6. Elevsammansättningen speglar samhällets mångfald på ett positivt sätt.
Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi har höga förväntningar på våra elever och deras möjligheter att nå långt i sin kunskapsutveckling.

Skolan har en Flexenhet med speciallärare där elever i behov av stöd kan få hjälp utifrån sina individuella behov. På Bergdalskolan arbetar kollegiet aktivt med att skapa en samsyn runt värdegrundsfrågor, trygghet, ansvar och respekt är våra ledord.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 7 augusti 2023.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att organisera en lärande, utvecklande och meningsfull fritid för eleverna på Bergdalskolan. Tillsammans med arbetslag och övriga kollegor planerar du verksamheten utifrån läroplanen och följer upp och utvärderar kvaliteten på fritidsverksamheten. I arbetet ingår också att tillsammans med arbetslaget delta i utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra den verksamhet vi erbjuder. Våra fritidspedagoger samverkar i klass under skoltid, ibland gentemot enskild elev, ibland för att stötta i grupper och klasser. Men du är i första hand lärare i fritidshemmet och det är i den rollen du ska utvecklas. Vi vill att du ska hitta en plats där just dina styrkor kan utvecklas och där du kan växa.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för fritidshem eller annan utbildning som värderas likvärdigt av arbetsgivaren. För uppdraget krävs ett engagemang för att skapa en stimulerande och meningsfull fritid för våra elever. Du har en kreativ förmåga och är idérik när det gäller att planera innehållet i undervisningen, och har samtidigt förmåga att arbeta strukturerat för att omvandla idéer till handling. Du är också en person som tar ansvar, har förmåga att samarbeta genom öppen kommunikation och ett inlyssnande förhållningssätt, men också förmåga att arbeta självständigt när så krävs. Du är positivt sinnad, är duktig på att skapa goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor och är professionell i ditt bemötande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Emma Holström, rektor
Telefon: 033-35 80 13

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-20.

Med anledning av att vår nuvarande idrottslärare låter flyttlasset gå till annan ort så söker vi nu efter en ny stjärna. Varmt välkommen att söka tjänsten här hos oss på Bergdalskolan.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

På Bergdalskolan går cirka 380 elever i förskoleklass till åk 6. Elevsammansättningen speglar samhällets mångfald på ett positivt sätt.
Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi har höga förväntningar på våra elever och deras möjligheter att nå långt i sin kunskapsutveckling.

Skolan har en Flexenhet med speciallärare där elever i behov av stöd kan få hjälp utifrån sina individuella behov. På Bergdalskolan arbetar kollegiet aktivt med att skapa en samsyn runt värdegrundsfrågor, trygghet, ansvar och respekt är våra ledord.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 15 augusti 2023.

Dina arbetsuppgifter

Som lärare i idrott och hälsa på Bergdalskolan- kommer du att undervisa elever från åk 1-6. Utifrån gällande styrdokument ska du skapa förutsättningar för att eleverna utvecklar en allsidig rörelseförmåga och ett intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Det är viktigt att du anpassar undervisningen till elevers olika utveckling och förutsättningar. I arbetet ingår planering, genomförande och utvärdering av din undervisning och elevernas utveckling.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för att undervisa i idrott och hälsa. Du arbetar målstyrt och har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Du är duktig på att kommunicera och skapar goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Emma Holström, rektor
Telefon: 033-35 80 13

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-20.

Vi söker dig som vill vikariera hos oss när vår kollega är föräldraledig. Tjänsten är på sex månader men med chans till förlängning.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sandaredskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem som ligger centralt i Sandared. På skolan går cirka 440 elever och personalen är organiserad i arbetslag. Sandaredskolan är en personlig och professionell skola med höga ambitioner och ett välfungerande elevhälsoteam. Här finns också en stor och inbjudande utemiljö.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. 2023-03-13 till 2023-09-13.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att organisera en lärande, utvecklande och meningsfull fritid för eleverna på Sandaredskolan. Tillsammans med arbetslaget planerar du verksamheten utifrån läroplanen och följer upp och utvärderar kvaliteten på fritidsverksamheten. I arbetet ingår också att tillsammans med arbetslaget delta i utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra den verksamhet vi erbjuder. Våra fritidspedagoger samverkar i klass under skoltid, ibland gentemot enskild elev, ibland för att stötta i grupper och klasser. Tjänsten avser arbete inom fritidshemmets alla åldersgrupper.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för fritidshem alternativt fritidspedagogexamen. Du bör ha erfarenhet av arbete med elever i motsvarande åldrar och du har ett extra intresse för att skapa en stimulerande fritidsverksamhet för våra elever. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Du är duktig på att kommunicera och skapa goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor samt är professionell i ditt bemötande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Margaretha Hermansson, biträdande rektor
Telefon: 033-358814

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-14.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Till Sociala omsorgsförvaltningens myndighetsutövning söker vi nu två LSS-handläggare. Myndighetsutövning LSS består av två arbetsgrupper, varav den ena ansvarar för barn och ungdomar mellan 0-18/21 år och den andra för vuxna från 18 år och uppåt. Du kommer att arbeta i en grupp med engagerade handläggare och en närvarande chef i nya fräscha lokaler i Borås centrum. För att bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde ges du regelbunden ärendehandledning med dina kollegor, metodhandledare och chef, möjlighet till juridisk handledning av jurist samt extern handledning.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som LSS-handläggare har du ett spännande och stimulerande arbete där du kommer att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt LSS och SOL. Som nyanställd får du genomgå ett strukturerat introduktionsprogram där du får en introducerande kollega som handleder dig i det dagliga arbetet. Arbetet är självständigt men som en del i ett team kommer du att kunna bolla funderingar med erfarna kollegor, metodhandledare och chef.

Du som söker

Du som sökande är utbildad socionom, jurist eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi har dock som krav att du har genomgått en utbildning i socialrätt på högskolenivå.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning, men framförallt har du ett genuint intresse i att möta personer som utifrån en funktionsnedsättning är i behov av hjälp och stöd. Då rättssäkerhet är en viktig del i vårt uppdrag lägger vi stor vikt vid att du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete, samt att du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Du har ett gott bemötande, gillar att samarbeta och är engagerad i det du t

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

David Ahlgren, enhetschef
Telefon: 033-35 86 23

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och fria bad i kommunens badanläggningar. Då staden har ett väldigt förmånligt flextidsavtal finns det utrymme för att styra dina arbetstider och du har även möjlighet till att utöka dina semesterdagar genom semesterväxling. Läs mer om Borås Stads personalförmåner

Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-22.

Nu söker vi engagerad Hemtjänstkoordinator till enhet Fristad!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Fristad är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Fristad utgår från stora och fina lokaler centralt i Fristad. Här finns det även goda parkeringsmöjligheter för dig som medarbetare.

Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är viktiga nycklar i det dagliga arbete som alla bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Kuriosa för Fristad hemtjänst är att vi ofta får höra att vi är hjälpsamma och lyfter och peppar varandra i gruppen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Som hemtjänstkoordinator är din huvuduppgift att planera och schemalägga beställda insatser från biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal. Du arbetar mot uppsatta mål och strategier och har ett nära samarbete med enhetscheferna i hemtjänsten samt flertal andra yrkesprofessioner. Din uppgift är att optimera schemaläggningen på ett resurseffektivt sätt, det innebär bland annat att hitta logiska lösningar för insatsplanering med brukaren i fokus.

Du har en daglig kommunikation med SÄS där du bevakar brukares utskrivning och hemkomst.

Hemtjänstkoordinator ansvarar även för hantering av bemanning vid korttidsfrånvaro och vid behov planera om insatsschema.
Hemtjänstkoordinatorn arbetar i system som TES, SAMSA, Time Care pool, VIVA m.fl.

Daglig användning av Excel, Word samt kommunikation via mail och telefon.

Arbetstiden är förlagd dagtid vardagar samt enstaka helgtjänstgöring.

Du som söker

Du ska ha eftergymnasial utbildning i administration eller minst ett års dokumenterad erfarenhet av planering av hemtjänstinsatser.

Vi söker dig som har god analytisk men också logistisk förmåga. Du har ett engagemang och en vilja att utveckla och förbättra planeringen utifrån uppsatta mål inom Vård- och äldreförvaltningen. Du ska ha god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, samt ha en god samarbetsförmåga och hög servicekänsla.

Arbetet kan innebära snabba förändringar och kräver flexibilitet i ditt arbetssätt, där du ska kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du ska dessutom ha god datakunskap och förmåga att hantera olika verksamhetssystem och Office paketet.

Du behöver kunna förstå förhållandet mellan de olika delarna som hemtjänsten styrs av, det vill säga beställningar utifrån Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du behöver också ha en förståelse över förhållandet mellan enhetens behov, personal samt ekonomi.

Det är viktigt att du är professionell och kan fatta beslut utifrån din ansvarsroll.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

B-körkort är krav för tjänsten.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Simon Petersson, enhetschef
Telefon: 033-35 87 93

Kristina Petersson, enhetschef
Telefon: 033-35 87 68

Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss i Fristad men inte bor i närheten eller har egen bil, försäkra dig gärna om att du kan ta dig till och från arbetet. De allmänna kommunikationsmedlen/kollektivtrafiken till och från Fristad är begränsade.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg, service och förebyggande insatser ska ha ett gott liv. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav 90- talet är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med stort fokus på dem vi är till för.

Din nästa arbetsplats

Förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation (HSV) utgörs främst av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter fördelade i 10 hälso- och sjukvårdsteam. Teamen leds av 10 enhetschefer under ledning av en verksamhetschef med stöd av en intern samordnarorganisation. Totalt är vi ca 300 personer inom HSV och tillsammans utvecklar vi framtidens kommunala hälso- och sjukvård.

Titta gärna in på vårt Instagramkonto för att ta del av vår vardag.

Nu söker vi dig som vill ha ett omväxlande och roligt arbete i en spännande roll. Tjänsten kombinerar stöd till verksamhetschef och enhetschefer med hälso-och sjukvårdsrelaterade utvecklingsfrågor. Organisatoriskt är du direkt underställd verksamhetschef och arbetar i nivå med övriga enhetschefer på uppdrag av verksamhetschefen. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp.

Vi har våra kontor på Ramnåsgatan 1 som ligger strax intill Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken runt knuten. För oss är arbetsmiljö och arbetsglädje viktig och vi värnar om en hållbar arbetsmiljö och utvecklande arbetsplats.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

Den chefsstödjande delen av tjänsten innebär att du i första hand bistår verksamhetschefen i olika former av strategiska, operativa och administrativa frågor som rör verksamheten. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschefen och kommer exempelvis att tillsammans med verksamhetschef planera och följa upp verksamhetsområdet ur ett övergripande perspektiv. Du kommer också att ta fram, bereda och återrapportera underlag för beslut.

Vid behov stöttar du enhetschef i exempelvis patientärenden och ledarskapsfrågor. Det ligger också i ditt uppdrag att introducera nya enhetschefer och bidra med att bredda och fördjupa kunskap gällande exempelvis verksamhetsplanering, uppföljning, förändringsarbete samt att skapa effektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner.

Den verksamhetsutvecklande delen av tjänsten rymmer projektledning och processledning inom verksamhetsområdet. Du omvärldsbevakar och representerar verksamheten och förvaltningen i olika nätverk. Du samordnar, leder och driver olika utvecklingsuppdrag och arbetsgrupper, ibland självständigt och ibland i samverkan med andra. Internt samverkar du med medarbetare och chefer inom Vård- och äldreförvaltningen, fackliga parter och andra förvaltningar inom Borås Stad. Externt sker samverkan med exempelvis primärvård och slutenvård.

Du jobbar parallellt med flera olika strategiska frågor, exempelvis uppdrag som rör Nära Vård och välfärdsteknik eller interna utredningsuppdrag. Ditt arbetssätt är tillitsbaserat och du är mån om att skapa delaktighet och inflytande oavsett vilka förändringsprocesser du arbetar med.

Även om din primära roll är som chefsstöd och verksamhetsutvecklare kan det i undantagsfall bli aktuellt att tillfälligt ersätta enhetschef.

Du som söker

Vi söker dig med universitets- eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, alternativt annan relevant universitets- eller högskoleexamen och då i kombination med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn. Du har arbetat som chef i flera år, helst inom hälso- och sjukvård och gärna i kommun eller region. Erfarenhet av arbete som projektledare, processledare, utredare, verksamhetsutvecklare eller liknande inom verksamhetsområdet och i offentlig verksamhet är meriterande. Körkort är ett krav.

Viktiga egenskaper för att lyckas i uppdraget är din förmåga att organisera, prioritera och driva processer framåt. Du arbetar självständigt, strukturerat och framåtblickande för att skapa värde, både för den egna verksamheten och för förvaltningen som helhet. Du är också en god analytiker som har lätt att ta ett helhetsperspektiv och se samband i komplexa frågor.

Omställningen mot Nära och mer personcentrerad vård ställer höga krav på oss, ett aktivt samarbete och en god samverkan är nödvändig för att kunna arbeta kvalitativt och effektivt i uppdraget. Det är därför viktigt att du har lätt för att skapa och bibehålla förtroendefulla relationer och att samarbeta med andra för att genomföra uppdrag och uppnå önskat resultat. Du har ett professionellt och coachande förhållningssätt samt förmåga att förmedla information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt på ett respektfullt, lyhört och pedagogiskt sätt. Att du är van att arbeta i avancerade IT-miljöer ser vi som en förutsättning.

Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och ser gärna sökande med olika bakgrund. Kunskaper i finska är meriterande då Borås stad är ett finskt förvaltningsområde.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Kristina Söderlund, verksamhetschef
Telefon: 033 - 35 52 97

Kontakta växeln, facklig företrädare
Telefon: 033 - 35 70 00

Borås Stad har många förmåner, exempelvis erbjuds du utöver friskvårdsbidraget tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar samt en mängd aktiviteter som vår prisbelönta personalförening MerKraft anordnar. I tjänsten ingår inlöst övertid och du har ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar och du kan tillsammans med arbetsgivaren avsätta extra till pension. Vi erbjuder också goda möjligheter till utbildning och ledarskapsutveckling.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-19.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Svedjeskolan är en liten och trivsam skola som är belägen på Dammsvedjan med närhet till både Borås centrum och fina grönområden, skogen har vi precis runt hörnet.

På vår skola går det cirka 180 elever, fördelat på 10 klasser från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns också en fritidshemsverksamhet som är uppdelad på två avdelningar, Trollet och Draken, som har ett nära samarbete mellan avdelningarna med aktiviteter och personal.

Vi är cirka 24 medarbetare som arbetar direkt med elever. Utöver den pedagogiska personalen har vi ett elevhälsoteam där specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor ingår.

Vi arbetar utifrån visionen att alla elever kan och vill om de får möjlighet.

Din anställning

Anställningsform: Visstidsanställning på deltid. 20 % av heltid. 2023-02-13 till 2023-06-13.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer ansvara för musikundervisningen i årskurs 3-6 på Svedjeskolan. I dina arbetsuppgifter ingår planering, uppföljning och utvärdering av din undervisning.

Undervisningen i musik är i nuläget ca 20% av en heltid och är förlagd till tisdagar. Men det kan finnas möjlighet att göra vissa justeringar gällande detta.

Du som söker

Vi söker dig med ett brinnande intresse för musik och undervisning. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik för årskurserna 3-6.

Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga, du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anette Lundgren, rektor
Telefon: 0734-32 80 14

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-13.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Du kommer ingå i en central organisation för kost, lokalvård och vaktmästeri inom Grundskoleförvaltningen.

Som lokalvårdssamordnare ska du i samverkan med ytterligare en lokalvårdssamordnare arbetsleda ett lokalvårdsteam inom skola och förskola. Teamet består av 12 lokalvårdare som ansvarar för 4 skolor och 8 förskolor i Gånghester, Målsryd, Aplared och Dannike.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter är varierande såsom lokalvård, vikarieanskaffning, planering för bemanning och introduktion av nya medarbetare. Du gör beställningar via e-handel i Agresso. Du har ett tätt samarbete med enhetschef och samordnare/ köksmästaren, även ett samarbete med övriga lokalvårdssamordnare inom grundskoleförvaltningen. Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi vill att du delar det engagemanget.

Du som söker

Du som söker har minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet som lokalvårdare, erfarenhet av arbetsledning är meriterande. Vi ser att du har PRYL, SRY eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För arbetsuppgifterna krävs goda ledaregenskaper. Du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad. Du strävar efter att utveckla kvaliteten, servicen och dina kollegor.

God datorvana är ett krav liksom att ha goda kunskaper och förståelse i svenska, både i tal och skrift. Meriterande är B-körkort och tillgång till bil. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, noggrannhet, vana vid självständigt arbete samt förmåga att ge god och kvalitativ service.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ulrika Helander, enhetschef
Telefon: 033 358716

Facklig företrädare, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-4428627

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som lokalvårdare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-20.

Servicekontoret utgör kommunens interna basresurs för den tekniska och administrativa utförarverksamheten. Vi arbetar under företagsliknade former och är ca 350 anställda och har en omsättning på ca 500 Mkr. Vår verksamhet spänner från dataservice till anläggningsarbeten, fastighetsservice, parkskötsel, verkstadsmekanik till central redovisningsservice, löneservice och telefonväxel.

Din nästa arbetsplats

Vi söker nu enhetschef till vår avdelning Fordon Förråd Verkstad. På avdelningen arbetar cirka 40 medarbetare och verksamheten är indelad i områdena; fordonshandläggning, förråd, fordonsverkstad och mekanisk verkstad.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef för fordonsenheten. Verksamheten bedrivs enligt ett beställar-utförarkoncept och det innebär bland annat mycket kontakt med kunder och beställare. Du kommer att arbetsleda 6 stycken fordonshandläggare och en samordnare. Som enhetschef ansvarar du för verksamhetens resultat, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Inom ramen för ett aktivt ledarskap genomför du medarbetar- och lönesamtal, personalmöten/arbetsplatsträffar, etc. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa arbetsuppgifter, såsom offerering, fakturering, analyser och utvärderingar, mm.

Du som söker

Vi söker dig som har lägst en gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fordon- och eller administration. Du har också B-körkort, dokumenterad erfarenhet av arbetsledning med personalansvar samt goda kunskaper inom IT Officepaket och inom något affärssystem. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom ledarskap. Tidigare dokumenterad chefserafarenhet ser vi som ett krav för tjänsten.

Som enhetschef är du självgående, driven och lyhörd och du har både intresse och förmåga att leda och utveckla medarbetare och verksamhet i en positiv anda. Eftersom du kommer att ha daglig kontakt med våra beställare och verksamheter är det därför av stor vikt att du är relationsskapande och har ett starkt kundfokus.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Arne Stepanov, avdelningschef
Telefon: 033-35 70 94

Daniel Cavrak, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 53 32

I Borås stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-05.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Är du intresserad av att arbeta på Vildmarken - förskolan där barn och pedagoger ingår i ett unikt samarbete med Borås Djurpark?

Vi söker nu förskollärare till vårt team.

På Vildmarken har vi en utbildning med hög kvalitét där vi ständigt strävar efter att utvecklas. Sedan vi startade förskolan för ca 3 år sedan har vi byggt upp lustfyllda lärmiljöer på alla hemvister där mötesplatserna ger barn möjlighet att utvecklas och lära. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas.

På Vildmarken arbetar vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt som utgår ifrån barnens behov och intressen samt använder oss av olika estetiska uttrycksformer. Genom vårt samarbete med Borås Djurpark utvecklar vi barns förmåga till empati, medkänsla och ansvarstagande för både människor och djur.

Under hösten 2023 åkte en del av pedagogerna på Vildmarken till Reggio Emilia för att inspireras och ta del av deras arbete kring lärmiljöer, projektarbete och pedagogisk dokumentation.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. I nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget skapar du möjligheter för barns utveckling och lärande.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. För att kunna planera och dokumentera har du tillgång till en egen Ipad.

Du som söker

Du måste vara legitimerad förskollärare.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbeta med att skapa lustfyllda lärmiljöer där estetiska uttrycksformer är i fokus, arbete med projektinriktat arbetssätt och har intresse av djur och natur.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ann-Charlotte Carlsson, rektor
Telefon: 0721-60 08 12

Sveriges Lärare, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-24.

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Torgets förskola ligger centralt på Hulta, mitt på Hulta Torg. Förskolan är nyrenoverad och har stora ljusa lokaler och en spännande utemiljö med lekplatser, skogsområden och staden inom nära räckhåll. Vi har tillgång till både gymnastiksal och teaterscen då förskolan ligger dörr i dörr med områdets nybyggda fritidsgård.

Här möts du av engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Hos oss har du stora möjligheter att påverka ditt arbete och vi letar efter dig som gärna vill påverka undervisningen i vår ateljé, våra lärmiljöer och utomhus. Kanske vill du fördjupa dig i programmering, musik, drama eller rörelse med barnen? Här på Torget vill vi gärna se att du inspirerar både barnen och dina kollegor till att få fler nya upplevelser.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som förskollärare hos oss arbetar du för att ge alla barn en tid i förskolan att minnas med glädje.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att:
- genomföra, analysera, dokumentera och planera undervisning och utbildning utifrån förskolans styrdokument.
- genom lek, interaktion och skapande aktiviteter skapa en trygg och lärorik miljö för varje barn på förskolan.
- värdegrundsarbetet på förskolan utvecklas och hålls levande.

För att du ska få goda förutsättningar att utföra ditt arbete erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling, både enskild och utifrån hela för-skolans behov. Vi har regelbundna pedagogiska forum där vi arbetar med utvecklingsfrågor över avdelningarnas gränser. På förskolan finns även en utvecklingspedagog som stödjer rektors arbete med att öka kvalitén på utbildningen.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har ett stort intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är positiv, lösningsorienterad och engagerad samt har ett driv att utveckla verksamheten. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Det är med glädje du deltar i barnens lek och genom den bland annat stödjer deras språkutveckling.

Vi letar efter dig som vill föra utmanande pedagogiska samtal med kollegor och sedan aktivt genomföra de förändringar som vi gemensamt står bakom. Du arbetar alltid med barnets bästa i fokus och utgår från förskolans uppdrag och styrdokument när du planerar och genomför ditt arbete.

Vi ser fram emot att träffa just dig!

Så, du som är legitimerad förskollärare eller snart är klar med din förskollärarutbildning, kom till oss på öppet hus på Torgets förskola måndagen den 27 februari kl 17.00-18.00 och träffa rektor och blivande kollegor. Du får då också möjlighet att se våra lokaler och att ställa dina frågor.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lisa Åsedahl, rektor
Telefon: 033-35 33 53

Maria Sandberg, utvecklingspedagog
Telefon: 0734-32 78 83

Sveriges lärare, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 033-35 70 00

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-03-05.

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Din nästa arbetsplats

Vi söker dig som vill vara med och driva en ungdomsverksamhet som stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt förverkliga uppdraget en rik fritid för alla.

Borås Öppna ungdomsverksamhet finns på tio olika platser i Borås. Där arbetar fritidsledare med utgångspunkt från barn och ungas bästa och utformar verksamheten tillsammans med deltagarna.
Öppen ungdomsverksamhet finns på flera arenor som fritidsgårdar, föreningar och skolor vilket gör uppdraget roligt och omväxlande med många kollegor och kontaktytor. Det internationella arbetet är integrerat i verksamhetens alla delar med europeiska volontärer, personalprojekt och ungdomsutbyten.
Verksamheten samverkar också med badhusen i Borås där man som fritidsledare kan ingå i badteamet och arbeta för att ge bästa tänkbara service till badgästerna. Verksamheten är medlem av KEKS-nätverket.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Arbetstider: Kväll, helg och dagtid

Dina arbetsuppgifter

Du som söker kommer att arbeta både i den öppna verksamheten, leda gruppverksamheter och planerade aktiviteter. Du uppmuntrar och handleder barn och unga i projektarbeten och deras egenplanerade aktiviteter. Dokumentation och uppföljning av verksamheten görs i verktyget "The Logbook" och är en viktig del av arbetet.
Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet med verksamhetens utveckling. Tillsammans med kollegor och besökare utvecklar du det trygghetsfrämjande arbetet genom våldsprevention, se gärna filmen som Borås Stad och Länsstyrelsen tagit fram: https://vimeo.com/429540521/d3e554da80

Utöver grunduppdraget i den öppna ungdomsverksamheten jobbar du dagtid med uppdrag inom simhall eller skola. På skolan skapar fritidsledare trygghet och aktiviteter. Arbetsuppgifter på badet innebär värdskap i simhall, städ och viss kassatjänstgöring. Som badvärd i simhall får man som, alla vikarier, genomgå ett livräddartest som Badenheten håller i.

Du som söker

Du har eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Det är av stor vikat att du har förmåga att skapa trygghet samt främja ungas inflytande och delaktighet. Du planerar, utför och följer upp aktiviteter tillsammans med kollegor och besökare och har förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation samt bidrar med entusiasm och energi som främjar samarbete och motivation. Du håller hög servicegrad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
Du är trygg i användandet av digitala verktyg i ditt arbete.

Meriterande är erfarenhet från arbete i simhall som simlärare eller badvärd samt andra språkkunskaper än svenska och engelska, särskilt dari, farsi, somaliska, arabiska, tigrinja eller finska.
Meriterande är erfarenhet av icke-formellt lärande och rättighetsbaserat arbetssätt. Om du är kulturutövare inom , t.ex. musik, teater, dans så ses det också som meriterande.
B-Körkort är önskvärt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Åsa Bergstrand, enhetschef
Telefon: 0768-88 79 38

Simon Erlandsson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 0734-32 79 95

I arbetet ingår tjänstgöring kväll, helg och dag.

Vi kommer att ha löpande intervjuer under ansökningstiden.

I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-17.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Som nämndsekreterare kommer du att vara en del i förvaltningens Gemensamma administrationsenhet som i nuläget består av sex medarbetare inom registratur, nämndadministration, administration, juridik, utredning, IT samt arkiv. Sociala omsorgsförvaltningen befinner sig i nya fräscha lokaler i Borås centrum med det mesta tillgängligt inom gångavstånd.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Nämndsekreteraren är betydande för att upprätthålla en rättssäker ärendehantering och en god service mot kommuninvånare, förtroendevalda och tjänstepersoner. Arbetet som helhet innebär mycket kontakter med både politiker, tjänstemän inom organisationen samt nämndens målgrupp. Som nämndsekreterare arbetar du med nämndadministrativt arbete i anslutning till Sociala omsorgsnämndens sammanträden. Detta inbegriper att upprätta och skicka kallelser och dagordningar, sammanställa handlingar samt föra protokoll på sammanträdena.

I uppdraget ingår att du är nämndens registrator och som registrator ansvarar du för nämndens diarium och tillser att handlingar och ärenden diarieförs korrekt samt ansvarar för utlämnande av handlingar till allmänheten. Det främsta stödsystemet för nämndarbetet i förvaltningen är Ciceron.

Utöver nämndsekreteraruppdraget är du sekreterare i funktionshinderrådet samt kommer vara back-up för ordinarie sekreterare i Sociala utskottet. I rollen ligger även att bevaka de kommungemensamma nämndhanteringsfrågorna och delta i stadens nätverk för nämndsekreterare. Du är också systemadministratör för förvaltningens styr- och ledningssystem. Du är med och identifierar utvecklingsområden och utvecklar processer och rutiner inom ansvarsområdet. Vid behov utför du även andra uppgifter inom avdelningens ansvarsområde, såsom att handlägga remissyttrandet och besvara motioner. Du är ett stöd till handläggare och chefer i deras arbete att ta fram beslutsunderlag i en variation av frågor. Du är vidare ansvarig för nämndens synpunktshantering och är webbskribent. Du är också miljökoordinator där målet är en certifiering av vårt miljöledningssystem. Kvällsarbete förekommer i samband med nämndens sammanträden som i regel äger rum en gång i månaden.

Du som söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget. Du har goda kunskaper i kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du har tidigare några års erfarenhet från ett liknande arbete i en politiskt styrd organisation och är väl införstådd med vad det innebär att arbeta i en kommunal kontext. Du har ett intresse för samhällsfrågor och offentlig förvaltning. Du har goda kunskaper i det svenska språket, god förmåga att uttrycka dig klart och lättbegripligt i såväl tal som skrift. Arbetet kräver att du kan hantera förekommande administrativa system samt att du innehar goda datorkunskaper. Erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron är meriterande.

Rollen är serviceinriktad och det är därför viktigt att du är bra på att samarbeta. Andra viktiga egenskaper är att självständigt kunna planera, organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt och du behöver trivas med att hantera flera uppgifter parallellt, ibland inom korta tidsramar. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt håller dina deadlines. Du är en person som tar stort eget ansvar, är noggrann och besitter en god pedagogisk förmåga samt har ett gott omdöme.
Vi kommer att lägga stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet samt motivation och engagemang för tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lovisa Löfstrand, Chef för gemensam administration
Telefon: 033-35 82 79

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag samt fria bad i kommunens badanläggningar. Som anställd har du även goda möjligheter att förena arbete och privatliv med ett förmånligt flextidsavtal samt möjlighet till semesterväxling.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-17.

Till Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad Söker vi nu en MAS.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer.

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer. Förvaltningen ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen består av ca 1000 medarbetare, varav cirka 45 chefer.

Din nästa arbetsplats

Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen har tillsammans tre medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och en medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organiserade vid Vård- och äldreförvaltningens kvalitets- och utvecklingsfunktion. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem 4000 brukare/patienter som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som MAS har du tillsammans med MAR och verksamhetscheferna för hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det innebär att MAS tillsammans med MAR och verksamhetschef för hälso- och sjukvården ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Du ansvarar för ett gott systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete inom ramen för ledningssystem för kvalitet. I samverkan med andra tar du fram, implementerar och kvalitetsgranskar riktlinjer, rutiner samt material för egenkontroll i hälso- och sjukvårdsarbetet. Du granskar och följer upp verksamheterna utifrån lagkrav och föreslår förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister, förändrad lagstiftning och nya förutsättningar. För att följa upp kvaliteten i våra verksamheter utför du i samverkan med MAR och socialt ansvarig samordnare (SAS) verksamhetsgranskningar. Du ansvarar även för avvikelsehanteringen, utredningar och anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria. Du är även rådgivande i hälso- och sjukvårdsfrågor till förvaltningarna.

Vidare samverkar du med andra vårdgivare och medverkar i olika typer av nätverk. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning inom området i syfte att förbättra och utveckla. Uppdraget som MAS står inför en spännande framtid med ny lagstiftning på gång och där omställningen till god och nära vård redan är en viktig del i arbetet.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med mångårig erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvård. Specialistutbildning så som distriktssköterska, inriktning mot vård av äldre eller psykiatrisk vård är meriterande. Du har goda kunskaper om lagstiftning och föreskrifter inom området och har du därtill kunskap om hälso- och sjukvårdsavtal och andra överenskommelser är det meriterande. Då rollen innebär många besök på våra enheter i staden krävs det att du har körkortsbehörighet B.

Vi tror att du har tidigare erfarenhet ifrån kommunal hälso- och sjukvård och har du tidigare arbetat med utredningsarbete är det också meriterande. Vi tror också att det är en fördel att du har arbetat med utvecklingsfrågor i någon form i offentlig verksamhet.

För att kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer inom förvaltningarna krävs god pedagogisk förmåga och att du uttrycker dig väl både i tal och skrift. Du behöver vara lyhörd och flexibel inför verksamhetens behov och också ha förmågan att vara tydlig när så krävs. Vi tror att du med din gedigna erfarenhet, ditt lugn och din trygghet har lätt för att få förtroende i de relationer du bygger. Rollen kräver god förmåga att samarbeta och samverka med andra samtidigt som du självständigt behöver kunna bedriva ditt arbete effektivt. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar självständigt ditt arbete.

Du är en god analytiker som har lätt att ta ett helhetsperspektiv och se samband i komplexa frågor. Vi arbetar i en välutvecklad IT-miljö och det krävs därför att du är en van användare i olika IT-miljöer. I förvaltningarna används verksamhetssystemet VIVA, vilket är en fördel om du har erfarenhet av sedan tidigare.

Då vi är en liten och tajt arbetsgrupp lägger vi, utöver formella krav, stor vikt vid de personliga egenskaper som uttrycks i annonsen.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Som arbetsgivare tror vi att det är viktigt med balans i livet för att lyckas i sitt arbete. Utöver ett förmånligt flextidsavtal har vi därför en rad förmåner som du som medarbetare kan ta del av i syfte att främja en god hälsa och skapa balans mellan arbete och fritid. Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på boras.se

Intervjuer är planerade att genomföras den 22:a - 24:e februari.

Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev senast 2023-02-14.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-14.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Daglig verksamhet/Biståndsbedömd sysselsättning tillhör Sociala omsorgsförvaltningen som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och ansvarar för verksamheten av hälso- och sjukvård inom området. Som en fackförvaltning har vi en unik möjlighet att arbeta med gemensamma mål för området, helhetsperspektiv och nytänkande.

Målet med verksamheten är att få den enskilde att växa och våga ta nya steg i sin egen utveckling utifrån sina egna förutsättningar.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, 40 timmar per vecka. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som arbetskonsulent ansvarar du självständigt för ett antal deltagare med någon form av funktionsnedsättning inom LSS eller SoL, som behöver stöd för att komma ut i arbetsliknande sysselsättning. Du gör bedömningar och kartläggningar samt lotsar deltagarna till rätt verksamhet inom Borås Stad eller till den öppna arbetsmarknaden. Du har ansvar för dokumentation, genomförandeplaner och är ett stöd för deltagarna samt handledarna på arbetsplatserna. I tjänsten ingår även samverkan med såväla andra interna och externa aktörer kring deltagarna. Du ingår i ett arbetslag med andra arbetskonsulenter och en verksamhetspedagog.

Du som söker

Vi söker dig som vill vara med om ett spännande, utmanande och utvecklande arbete. Du behöver vara initiativstagande, kunna arbeta självständigt och också ha lätt för att samarbeta. Erfarenhet av arbete med personer som har en funktionsnedsättning är ett krav. Eftersom du ibland kommer arbeta tillsammans med deltagare i olika miljöer, behöver du ha en god fysik.

Du ska ha en adekvat högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Dokumentation är en del av arbetet och därför är ett krav att du har god kunskap och erfarenhet av att dokumentera. Utbildning inom Supported Employment är meriterande.

B-körkort krävs för tjänsten. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Margareta Grönbäck, enhetschef
Telefon: 033-35 34 75

Christina Ivarsson, samordnare
Telefon: 070-455 12 48

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Här kan du läsa om Borås Stads personalförmåner

Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-19.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och vet hur man arbetar med ett åtgärdsprogram ihop med klasslärare. En merit är om du kan använda tecken som stöd. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Välkommen till Byttorpskolan, en skola med varm och generös atmosfär. Här möts människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig miljö. Byttorpskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever och består av fritids, förskoleklass och klasser årskurs 1-6. Skolan ligger nära naturen och sjön men ändå nära centrum, vilket gör att vi har tillgång till stadens kulturutbud. Vi har även ett uteklassrum. Vi är skolan som tar in världen i klassrummet och klassrummet ut i världen! Vi är också stolta ägare av Grön flagg som är ett bevis på vårt miljöarbete.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer i samarbete med ansvariga pedagoger stötta eleven i den dagliga verksamheten med vardagliga sysslor så som att äta och gå på toaletten, röra sig på ett säkert sätt på raster och i huset samt socialt träna interaktion med vuxna och jämnåriga och få individuellt stöd i sociala sammanhang.

Dina arbetsuppgifter innebär även är att hjälpa eleven att nå kunskapsmål och arbeta med IBT-träning som innebär att arbeta med t.ex. begrepp som peka på kroppsdelar och benämna, identifiera/benämna föremål, förstå verbal kommunikation.

Du ska arbeta enligt de intentioner som finns i elevens planer samt hålla god och kontinuerligt kommunikation med elevens lärare och vårdnadshavare. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar.
Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet utöver arbetslaget finns elevhälsa och skolledning.

Vi vill att du utvecklas i din profession.

Du som söker

Du som söker ska ha relevant gymnasiekompetens, exempelvis barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande utbildning till elevassistent. Erfarenhet av tidigare arbete med elever i behov av särskilt stöd är meriterande.

Vi söker dig som är kreativ, som ser möjligheter och som utgår från elevens styrkor. Vi vill att du är med oss och utvecklar vår verksamhet. Du tycker att arbetet med elever är stimulerande och du har förmågan att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Du är flexibel, kreativ, strukturerad och gillar utmaningar. Du har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jozefina Persson, rektor
Telefon: 0768-88 59 27

Facklig företrädare, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-4428627

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-15.

Vi ska nu rekrytera en vaktmästare till grundskolan. Om du är en serviceinriktad och lösningsfokuserad person kan du vara den vi söker.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Som vaktmästare ingår du i den centrala organisationen för kost, lokalvård och vaktmästeri inom Grundskoleförvaltningen i Borås Stad. Enheten består av totalt fjorton vaktmästare där tolv servar grundskolorna och två servar kost och lokalvård. I vårt grunduppdrag ingår det att ge service till ett 40-tal grundskolor som är uppdelade i tolv vaktmästarområden med uppgifter som faller under verksamhetens ansvar.

Vaktmästarorganisationen har funnits sedan maj 2021 och därför söker vi inte bara en serviceinriktad och lösningsfokuserad person, utan också en person som vill vara med och utveckla vaktmästarorganisationen till en professionell sammanhållen grupp som har en hög servicegrad till dem vi är till för.

Du kommer i första hand ansvara för 4-5 skolor, och det kommer även bli aktuellt att hjälpa till på andra skolor vid exempelvis kortare frånvaro eller om en kollega behöver hjälp.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I rollen ingår sedvanliga vaktmästaruppgifter inom grundskolan med både fasta uppgifter som sker en gång i veckan/månaden, men mestadels uppgifter som skolorna beställer via ett elektroniskt beställningssystem. Det kan bland annat röra sig om att ansvara för att material beställs till skolan, arbeta med löpande underhåll, ta hand om grovsopor, brandkontroll, sätta upp hyllor samt flytta undan möbler vid exempelvis storstädning. Det kan även handla om dokumentation av inventarier, tillsyn av lokaler, larm och lås, förflyttning samt enklare reparationer.

Du som söker

Vi söker dig som har för yrket adekvat gymnasie- eller yrkesutbildning, exempelvis bygg/el/fastighetsskötsel, alternativt minst 2-4 års erfarenhet inom vaktmästaruppdrag. Då tjänsten innebär att man arbetar på flera olika enheter krävs det att du har körkort klass B med manuell växellåda. Goda datorkunskaper är också en förutsättning för rollen. Har du kunskaper i larm/passersystem, Infracontrol (beställningssystem) är det meriterande.

För att kunna lyckas i ditt uppdrag som vaktmästare behöver du vara prestigelös och serviceinriktad. Du behöver vara strukturerad och ha god prioriteringsförmåga. Eftersom uppdraget kräver god kommunikation med interna såväl som externa aktörer inom arbetsområdet ser vi att du är en social och trygg person som har lätt för att skapa förtroende och goda relationer.

Uppdraget är mycket varierat och det är viktigt att du är praktiskt lagd, har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Även om du har eget ansvar för ett antal skolor, kommer du ha ett nära samarbete med övriga vaktmästarkollegor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Björn Olsson, enhetschef
Telefon: 033-35 84 27

Facklig företrädare, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-4428627

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-08.

Vill du bli en viktig del av vår verksamhet och utvecklas tillsammans med oss? Nu söker vi dig som vill handleda våra biståndshandläggare och göra skillnad för dem som vi är till för!

Vi erbjuder dig en trygg anställning med omväxlande arbete i en god arbetsmiljö. För oss är arbetsglädje, engagemang och respekt viktigt. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och oss själva.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service ska ha ett gott liv var dag. För att klara det uppdraget har vi ca 2 500 medarbetare som arbetar inom hemtjänsten, på våra vård- och äldreboenden, våra korttidsenheter etc.

Din nästa arbetsplats

Myndighetsverksamheten ansvarar för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen för personer från 18 år (ej LSS och socialpsykiatri) och uppåt. Vi ansvarar även för bedömning av hälso- och sjukvård för personer som vistas på sjukhus eller efter begäran från primärvården samt för boendeplanering, avgiftshandläggning och bostadsanpassning för hela Borås Stad. Verksamheten har ca 80 medarbetare varav ungefär hälften är biståndshandläggare som arbetar i team utifrån geografiska områden. Vi har våra kontor på Ramnåsgatan 1 som ligger strax intill Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken runt knuten.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Våra biståndshandläggare arbetar utifrån en helhetssyn med brukaren i fokus när de utreder, bedömer och fattar/omprövar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. I din roll som metodhandledare är du biståndshandläggarnas metodstöd i handläggning av ärenden. Det innebär att du i vardagen arbetar nära handläggarna och på ett proaktivt och effektivt sätt stöttar och kvalitetssäkrar handläggningen genom hela processen. I din roll skapar du förutsättningar för våra handläggare att utveckla ett självständigt arbetssätt som präglas av rättssäkerhet och kunskap. Du har också ett tätt samarbete med dina metodhandledarkollegor och verksamhetens enhetschefer för att säkerställa att verksamheten når de uppställda målen.

Du kommer att ingå i olika arbetsgrupper samt verka för en god intern och extern samverkan. Du kommer också att arbeta tillsammans med verksamhetschef, enhetschef och processledare med strategiska frågor som rör verksamhetens mål och process.

Du som söker

Du har socionomexamen samt tidigare erfarenhet som metodhandledare och/eller biståndshandläggare, alternativt examen från sociala omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning i kombination med lång erfarenhet inom myndighetsutövning och biståndshandläggning. Du är väl insatt i de lagar som styr verksamheten och har goda kunskaper om olika arbetsmetoder, t ex IBIC.

Ditt arbetssätt är tillitsbaserat och förtroendeingivande och du har förmågan att tillvarata handläggarnas kompetens och engagemang. För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikativ förmåga både språkligt och skriftligt. Du behöver också vara bra på att planera, strukturera och prioritera, och duktig på att stötta andra i att utveckla dessa förmågor. Genom ditt professionella förhållningssätt och din pedagogiska förmåga stödjer och entusiasmerar du biståndshandläggarna i deras uppdrag. Du har också ett helhetsperspektiv och du driver processer framåt för att utveckla verksamheten.

Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och ser gärna sökande med olika bakgrund. Kunskaper i finska är en merit då Borås stad är ett finskt förvaltningsområde.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Christina Lindén, enhetschef
Telefon: 033-35 33 62

Madelene Eriksson, enhetschef
Telefon: 033-35 31 75

Nås via växeln, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor har du som är anställd i Borås stad tillgång till flertalet förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag, fria bad på kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling. Du har också möjlighet att delta i de aktiviteter som vår prisbelönta personalklubb Merkraft anordnar.

För att underlätta för våra medarbetare att kombinera arbete och privatliv tillämpas flextid när arbetet tillåter.

Vi arbetar med löpande urval och kallar kontinuerligt sökande till intervju.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-19.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Trandared!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Trandared är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Trandared utgår från rymliga och trivsamma lokaler på Trandaredsgatan 200 i Borås. Vi arbetar främst i stadsdelen Trandared med omnejd, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och i hemtjänst Brämhult arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Trandared arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Som undersköterska kommer du även att vara fast omsorgskontakt åt ett par personer. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Inom Trandareds hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Samir Muratovic, enhetschef
Telefon: 033-35 33 44

Lina Kängström, enhetschef
Telefon: 033-35 51 68

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Nu söker vi dig som är finsktalande samt utbildad undersköterska som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Trandared.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Trandared är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Trandared utgår från rymliga och trivsamma lokaler på Trandaredsgatan 200 i Borås. Vi arbetar främst i stadsdelen Trandared med omnejd, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och i hemtjänst Brämhult arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Trandared arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Som undersköterska kommer du även att vara fast omsorgskontakt åt ett par personer. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Inom Trandared hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Du talar finska flytande men arbetet kräver också att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort är meriterande.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Samir Muratovic, enhetschef
Telefon: 033-35 33 44

Lina Kängström, enhetschef
Telefon: 033-35 51 68

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Som enhetschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen får du ett meningsfullt uppdrag med engagerade kollegor samt ett rimligt antal medarbetare. Du har tillgång till din närmaste chef med kontinuerlig dialog om balans mellan krav, resurser och resultat samt dilemman kring personal och arbetsmiljö. Förvaltningen har ett bra och sammanhållet chefsstöd där ekonomiavdelning, verksamhetsutveckling, HR, kommunikation och IT skapar goda förutsättningar för uppdraget. Dessutom erbjuder Borås Stad alla nya chefer ett systematiskt chefsutvecklingsprogram samt utbildningen Chef- och ledarskap i praktiken.

Inom verksamheten Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet finns sex allaktivitetshus med barn- och ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice, senioraktiviteter och föreningssamverkan för människor i alla åldrar. I serviceorterna Fristad, Viskafors, Dalsjöfors och Sandared finns fritidsgårdar med öppen ungdomsverksamhet. Fritidsbanken i Borås finns på och i nära samverkan med fritidsgården i Brämhult.
Verksamheten förverkligar stadens vision om att människor möts i Borås samt förvaltningens uppdrag att främja jämlik hälsa och meningsfull fritid.

Din nästa arbetsplats

Borås Mötesplatser vänder sig till familjer och vuxna i närområdet. Mötesplatsens verksamhet är också anpassad för att tillgodose barns behov och rättigheter.
Mötesplatsen skapar förutsättningar för människor att mötas, så väl mellan generationer som mellan personer och grupper med olika social bakgrund. Utgångspunkten är att människor ska få fler möjligheter att lära och påverka sina liv samt information, kommunikation och service. Trygghet, trivsel och hälsa samt medskapande, delaktighet och inkludering genomsyrar verksamheten.

Sedan 2022 är Borås en del av Fritidsbanken Sverige och har en nystartad verksamhet inom staden som fortfarande ligger i startgropen med pågående lokalanpassningar och uppbyggnad av hur verksamheten ska utformas i Borås. Förutom lokal har verksamheten en mobil enhet som servar med utlåning vid aktiviteter och evenemang men erbjuder också utlåning på t.ex. bostadsområden och skolor.
Fritidsbanken samlar in och lånar kostnadsfritt ut begagnad sport- och fritidsutrustning. Genom att ta tillvara och återbruka utrustning som inte längre används bidrar Fritidsbanken till ett hållbart samhälle och en aktiv fritid, samtidigt som hälsa och välbefinnande främjas.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Nu söker vi två enhetschefer till Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet.

Den ena enhetschefstjänsten har fokus på Öppen ungdomsverksamhet i serviceorterna samt Fritidsbanken.
Den andra enhetschefstjänsten avser uppdrag centralt i Borås med både Mötesplats och Öppen ungdomsverksamhet.

I uppdraget som enhetschef leder du medarbetarna och har ansvar för personal, budget och verksamhetsfrågor. Genom tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att arbeta mot verksamhetens mål. Du ingår i verksamhetsledningen och rapporterar till verksamhetschef.

Öppen ungdomsverksamhet stimulerar och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt genomföra uppdraget en rik fritid för alla. Verksamheten är medlem av KEKS-nätverket.

Du som söker

Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet som chef men välkomnar även dig som har erfarenhet av någon arbetsledande roll som till exempel teamledare, samordnare eller liknande. Har du ledarskapsutbildning eller erfarenhet från verksamhetsområdet är det meriterande. För att lyckas i uppdraget kan du jobba med förändring av verksamhet i projekt- eller processform samt samverka med andra förvaltningar och verksamheter.

Som chef är du tydlig och har förmåga att kommunicera de gemensamma målen samt skapa motivation och engagemang för att uppnå dem. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad och reflekterar över vad som behöver utvecklas i verksamheten. Du arbetar systematiskt och samordnat med god planerings- och prioriteringsförmåga. Du är socialt aktiv i din yrkesroll, skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för verksamheten.
Digital kompetens och körkort är krav för tjänsten.

Meriterande för tjänsten är kunskap eller erfarenhet av att arbeta rättighetsbaserat och trygghetsfrämjande enligt ett våldspreventivt och medskapande arbetssätt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef
Telefon: 070-348 73 91

Moa Andersson, facklig företrädare för Vision
Telefon: 076-623 06 82

Simon Erlandsson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 073-432 79 95

Vänta inte med din ansökan då vi kommer hålla intervjuer under vecka 7 och 8.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-10.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom de kommunala Vård- och omsorgsboendena.

Din nästa arbetsplats

Sanderökroken 1 är ett vård- och omsorgsboende som består av 16 lägenheter i ett plan med inriktning demens.

Vi som jobbar inom Vård- och omsorgsboende Sanderökroken 1 är ett härligt gäng bestående av två vita katter (Lennart & Bosse) undersköterskor, vårdbiträden, patientansvarig sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschef. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Inom Vård- och omsorgsboende är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla som bor här en god och säker vård och omsorg. Då vi har demens som inriktning arbetar vi utifrån kvalitetsregistret BPSD. Arbetet ställer höga krav på oss i personalgruppen och vi arbetar aktivt utifrån de insatser och åtgärder som är dokumenterade utifrån den äldres behov och önskemål. Syftet är att öka livskvaliteten för den äldre.

Vi är varandras arbetsmiljö och en god arbetsmiljö är viktigt för oss på Sanderökroken 1. Här arbetar chef och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla där alla ska trivas. Arbetsglädje, samarbete och gott kollegialt stöd är nycklar i detta arbete.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

Din roll som aktivitetsansvarig undersköterska innebär en kombination av renodlat undersköterskearbete i kombination med arbete som aktivitetsansvarig på dag-, kvälls- och helgtid utifrån verksamhetens behov. Det är ett mycket varierade arbete där du är med och bidrar till att skapa en meningsfull vardag för de som bor på Sanderökroken 1. Målet är att skapa ett lugn, stärka den sociala, psykologiska och fysiska funktionsförmågan för de som bor på vård- och omsorgsboendet.

I rollen som aktivitetsansvarig fokuserar du på mötet med den äldre att lyfta fram det goda samtalet som ger mening och välbefinnande, både individuellt och i grupp. Du planerar och genomför aktiviteter både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Återkommande inslag i arbetet kan till exempel vara att förbereda frukost, fika och att möta upp de äldre i matsalen vid måltiderna. Du planerar och håller i aktiviteter under dagen och du samarbetar med frivilliga organisationer och olika intresseföreningar. Du tar även ett samordningsansvar för boråd och anhörigträffar.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska. För att kunna fullgöra ditt kombinerade uppdrag i våra verksamhetssystem är det en förutsättning att du har god administrativ och digital kompetens samt tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. God samarbetsförmåga är en förutsättning i yrkesrollen. Att kunna köra minibuss kan ingå i arbetet varvid B-körkort är nödvändigt.

Du har ett genuint intresse och engagemang för att göra vardagen meningsfull för målgruppen. Som person är du lyhörd för den äldres behov och önskemål. Du har förmågan att entusiasmera människor i din omgivning och du trivs med ett omväxlande arbete som innebär både administrativa och praktiska uppgifter. Du trivs med att utföra arbetet såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Pedagogisk yrkeserfarenhet/utbildning är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Rebecka Plado, enhetschef
Telefon: 033358854, 033358854

Eva-Lena Edvinsson, facklig företrädare
Telefon: 033357000, 033357000

Vi erbjuder dig ett arbete inom en lärande organisation där du har möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. Vi strävar efter att du som medarbetare ska trivas med ditt arbete och känna en stolthet i din yrkesroll.

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du som anställd inom Borås Stad personalförmåner som ex. friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort och förmånscykel samt en mängd aktiviteter som personalföreningen Merkraft anordnar.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-15.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss i hemtjänst Norrby!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Inom hemtjänst Norrby är vi ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår arbetsplats och breddar vår kompetens.

Våra lokaler är stora och fina och ligger på Getängsvägen i Borås. Här finns det även goda parkeringsmöjligheter för dig som medarbetare. Vi arbetar främst i stadsdelarna Norrby, Byttorp och Tullen, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.

Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är viktiga nycklar i det dagliga arbete som alla bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Norrby arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Inom Norrby hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Som undersköterska kommer du att vara fast omsorgskontakt. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna-Carin Kylfält Bengtsson, enhetschef
Telefon: 033-35 52 07

Nathalie Svensson Malmberg, enhetschef
Telefon: 033-35 84 19

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Inom Vård- och äldreförvaltningen arbetar vi för medborgarnas bästa. Vi har fokus på att stödja äldre till en meningsfull tillvaro hela livet ut! Vi jobbar aktivt med individens behov i centrum på ett rehabiliterande förhållningssätt.

Din nästa arbetsplats

Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska och som har god erfarenhet inom vård och omsorg. Vi ser att du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och vi kan erbjuda ett omväxlande och stimulerande arbete.
Tillsammans med dina kollegor på korttiden är du en nyckelperson i nätverket runt den enskilde. Du och dina kollegor i teamet som består av undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, arbetar tvärprofessionellt för att nå individens mål med korttidsvistelsen.
Du ger personlig omvårdnad, utför hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Daglig dokumentation enligt socialtjänstlagen samt hälso-och sjukvårdslagen sker i vårt verksamhetssystem VIVA. Arbetet är omväxlande och självständigt samt ställer krav på flexibilitet och ett gott samarbetet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Du som söker har genomgått treårigt omvårdnadsprogram eller motsvarande utbildning. Du har ett genuint intresse för vård och omsorgsarbete och är förändringsbenägen så att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla verksamheten. Grundläggande datakunskaper krävs likväl goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten. Samarbete och ett gott bemötande är andra viktiga egenskaper för oss.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Kväll och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anette Ryström, enhetschef
Telefon: 033 - 35 35 69

Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten. Samarbete och ett gott bemötande är andra viktiga egenskaper för oss.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-17.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Byttorpskolan har nya och fräscha lokaler. Byttorpskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever som strävar efter hög måluppfyllelse, engagerad personal och motiverade elever. Skolan består av fritids, förskoleklass och klasser årskurs 1-6 och har en omtyckt internationell profil som präglar undervisningen i flera ämnen.

Det finns ett elevhälsoteam som stödjer verksamheten och eleverna i det dagliga arbetet. Byttorpskolan ligger nära naturen och sjön men ändå nära centrum. Vi har ett uteklassrum samt växtodling. Eftersom skolan ligger nära centrum har vi tillgång till stadens kulturutbud.

Det du kan förvänta dig av Byttorpskolan är en arbetsplats med positiv atmosfär, att vi arbetar tillsammans utifrån aktuell pedagogisk forskning och att du kommer utvecklas mycket som lärare. På Byttorpskolan har vi ett positivt, tryggt och tillåtande klimat.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som lärare i förskoleklass. Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande, BFL. Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge dem varje möjlighet att utvecklas. Därför sätter vi stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas. Det är viktigt att du visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet. Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund.

Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar och har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat med bedömning för lärande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jozefina Persson, rektor
Telefon: 0768-88 59 27

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Byttorpskolan har nya och fräscha lokaler. Byttorpskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever som strävar efter hög måluppfyllelse, engagerad personal och motiverade elever. Skolan består av fritids, förskoleklass och klasser årskurs 1-6 och har en omtyckt internationell profil som präglar undervisningen i flera ämnen.

Det finns ett elevhälsoteam som stödjer verksamheten och eleverna i det dagliga arbetet. Byttorpskolan ligger nära naturen och sjön men ändå nära centrum. Vi har ett uteklassrum samt växtodling. Eftersom skolan ligger nära centrum har vi tillgång till stadens kulturutbud.

Det du kan förvänta dig av Byttorpskolan är en arbetsplats med positiv atmosfär, att vi arbetar tillsammans utifrån aktuell pedagogisk forskning och att du kommer utvecklas mycket som lärare.
På Byttorpskolan har vi ett positivt, tryggt och tillåtande klimat.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse till och med 2023-12-23.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vikariera som lärare i årskurs 1-3 på Byttorpskolan.

Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för en klass. Arbetet består av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt övriga arbetsuppgifter som tillhör läraryrket. Du tycker att arbetet med barn är stimulerande och har förmågan att se barnen i ett helhetsperspektiv. Du har även god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor.

Tillsammans med ditt arbetslag och andra vuxna på skolan kommer du bidra till att skapa en god lärandemiljö för alla.

På Byttorpskolan har vi höga och positiva förväntningar på eleverna och är framstående inom bedömning för lärande, BFL. Förhållningssättet fokuserar på tät feedback och elevinflytande för att ge alla elever möjlighet att utvecklas. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns arbetslag, elevhälsa och skolledning.

Vi vill att du utvecklas i din profession. Lärares lärande är viktigt.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att arbeta i årskurs 1-3. Du reflekterar och utvecklar ditt arbete kontinuerligt för att skapa bästa förutsättningar för eleverna att lyckas. Genom dina goda ledaregenskaper skapar du trygghet och ordning i klassrummet. Som person är du flexibel, kreativ och strukturerad.

Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Intresse och kunskap inom specialpedagogik är meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jozefina Persson, rektor
Telefon: 0768-88 59 27

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om samt se en film om hur det är att
Arbeta som grundskollärare i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Sjömarkenskolan är en lugn och trivsam F-6 skola med cirka 450 elever. Vi som arbetar på Sjömarkenskolan ansvarar tillsammans för att varje enskild elev utvecklas så långt som det är möjligt. Det gör vi genom att arbeta för elevers hälsa, trivsel och trygghet, samt genom att vi som arbetar här ständigt lär nytt för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Skolan är nyligen ombyggd och renoverad vilket innebär att verksamheten bedrivs i riktigt fina och fräscha lokaler.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 3 april 2023.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett arbetslag som har ett gemensamt ansvar för eleverna på mellanstadiet. Tjänsten innebär både att vara stöd i klass och att ha särskilt fokus på enskild elev. Som stöd i klass arbetar du för att bidra till god studiero och som pedagogiskt stöd. I arbetet med enskild elev stöttar du eleven i undervisningen, har ibland enskild undervisning samt följer eleven på raster och övergångar. Du kommer att ha nära kontakt med vårdnadshavare. Du kommer även att arbeta i skolans fritidshem på eftermiddagarna.

Du som söker

Du som söker är utbildad elevassistent eller har gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Du bör ha kunskap inom autismspektrat, uppmärksamhets- och koncentrationsproblematik samt utmanande och utagerande beteenden hos barn och elever i skolan. Din utbildning och erfarenhet innebär att du har god förmåga att se elevers behov och hitta fram till fungerande arbetssätt. Du är van vid och tycker om att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor, men har lika stor drivkraft i det självständiga arbetet. Du har ett lågaffektivt bemötande, är trygg, tydlig och varm. Du har också förmåga att skapa struktur och förutsägbarhet. Det är även viktigt att du är lösningsorienterad och flexibel.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Henrik Lannö, biträdande rektor
Telefon:

Facklig företrädare, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-4428627

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam skolorganisation. Vi arbetar utifrån Borås Stads vision för förskola och skola "Lust att lära - möjlighet att lyckas".

CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. Vi har också ansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 15 april 2023.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare i polska innebär att du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån gällande styrdokument. Du dokumenterar elevernas utveckling och resultat i skriftliga omdömen och betyg. Du samverkar med lärare i arbetslag på CFL och ute på de skolor där du undervisar. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Kompetensutveckling är centralt för vår verksamhet och den organiseras två gånger per månad.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation i ämnet modersmål polska eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi söker dig som är duktig på att undervisa och är bra på att skapa goda relationer i de sammanhang du verkar. Du har även en god administrativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på ditt modersmål men även på svenska. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-08.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam skolorganisation. Vi arbetar utifrån Borås Stads vision för förskola och skola "Lust att lära - möjlighet att lyckas".

CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. Vi har också ansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. 20 % av heltid. Tillträde den 4 mars 2023.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet som modersmålslärare i makedonska innebär att du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån gällande styrdokument. Du dokumenterar elevernas utveckling och resultat i skriftliga omdömen och betyg. Du samverkar med lärare i arbetslag på CFL och ute på de skolor där du undervisar. Tjänsten kan komma att utökas med studiehandledning på modersmålet i olika ämnen om behov uppstår.

Kompetensutveckling är centralt för vår verksamhet och den organiseras två gånger per månad.

Du som söker

Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation i ämnet modersmål makedonska eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi söker dig som är duktig på att undervisa och är bra på att skapa goda relationer i de sammanhang du verkar. Du har även en god administrativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på ditt modersmål men även på svenska. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Körkort och bil ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Thorvald Pellby Pettersson, enhetschef
Telefon: 033-35 88 89

Anne Pihlo, facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 0768887969

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-08.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Norrmalm.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Norrmalm är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Norrmalm utgår från rymliga och trivsamma lokaler på Margaretagan 9 i Borås. Vi arbetar främst i stadsdelarna Norrmalm och Villastaden med omnejd, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och i hemtjänst Brämhult arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Kuriosa för Hemtjänst Norrmalm är att vi ofta får höra vilket gott bemötande vi har.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Norrmalm arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Som undersköterska kommer du även att vara fast omsorgskontakt åt ett par personer. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Inom Norrmalm hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.

B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.
För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jehona Ibrahimi, enhetschef
Telefon: 033-35 34 32

Bihao Lam, enhetschef
Telefon: 033-35 33 40

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-12.

Studerar du på sjuksköterskeprogrammet och är intresserad av att arbeta som sjuksköterskeassistent i sommar? Vi vill ta del av din kompetens och ge dig möjlighet att utvecklas och ge dig en möjlighet att bekanta dig med ditt framtida yrke. Under handledning av legitimerad sjuksköterska arbetar du i det direkta omvårdnadsarbetet.
Eller är du erfaren undersköterska som vill prova på att arbeta inom hemsjukvården med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter tillsammans med våra undersköterskor?

Din nästa arbetsplats

Vill du jobba på en arbetsplats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas, utvecklas och vara med och påverka? Då är Sociala omsorgsförvaltningen något för dig. Här erbjuds ett stimulerande arbete mot en spännande patientgrupp.

Enheten Hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård inom områdena funktionshinder och socialpsykiatri. Enheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistent som arbetar i 3 team.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat på heltid/deltid, dagtid måndag till fredag under juni, juli och augusti 2023.

Dina arbetsuppgifter

Tillsammans med sjuksköterskorna och undersköterskorna planeras arbetsuppgifterna. Arbetet är flexibelt och ser olika ut dag för dag.

Patientbesök varvas med administrativa uppgifter. Dina arbetsuppgifter består av omvårdnadsåtgärder som till största delen är delegerade HSL-uppgifter samt vissa bedömningar. Vilka arbetsuppgifter du får beror på hur långt du kommit i din utbildning samt tidigare erfarenhet.

Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva

Du som söker

Vi söker dig som är sjuksköterskestudent och har slutfört termin 3 i din utbildning.

Du som är undersköterska är trygg i din roll, van att arbeta självständigt och med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd, flexibel, noggrann och ansvarstagande. Du har ett gott bemötande och sätter patienten först. Körkort för bil är ett krav. Vi vill att du kan arbeta minst 4 veckor i sommar.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Eva Martinsson, enhetschef
Telefon: 033-35 31 79

Linnea Ersson, enhetschef
Telefon: 033-35 30 96

Jimmy Johansson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 076-888 86 55

Vi arbetar med löpande rekrytering och kommer kontinuerligt kalla till intervju.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-30.

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret. På Borås Stads hemsida kan du läsa mer om vår förvaltning.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Entreprenad arbetar cirka 200 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; fastighetsservice, byggservice, idrottsservice, åkeri och markrenhållning, VA, gata, park- och grönytor.

Vi söker nu en enhetschef till fastighetsservice, där du kommer att arbetsleda fastighetstekniker/skötare samt tekniker som inom ramen för skötselavtal sköter huvuddelen av stadens fastigheter.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med möjlighet att utveckla en bred kompetens inom arbetsområdet. Verksamheten bedrivs enligt ett beställar-utförarkoncept och det innebär kontakt med beställarfunktionerna på andra förvaltningar och bolag inom Borås Stad. Som enhetschef ansvarar du för verksamhetens resultat, arbetsmiljö och medarbetare, genom att hålla regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetar- och lönesamtal mm.

Som enhetschef för fastighetsservice ansvarar du för avtal gällande teknisk drift av Borås Stads fastigheter, samt utförande av felavhjälpande och förebyggande underhåll i dialog med beställare. Genom ett proaktivt arbete leder du medarbetare och ansvarar för verksamhetens processer samt rutiner.

Du som söker

Vi söker dig med bred erfarenhet och ett stort intresse för fastighetsteknik och underhåll. Du har dokumenterad yrkeserfarenhet inom fastighetsdrift och vi ser det som meriterande att du har kunskaper inom entreprenadjuridik och då främst mot AFF.

Det är ett krav att du har B-körkort och att du har goda språkkunskaper i svenska både i tal och skrift. Du har gymnasiekompetens, gärna med inrikning mot fastighet eller liknande erfarenheter förvärvade på annat sätt. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning inom fastighets-/byggnadsteknik eller fastighetsförvaltning. Du har erfarenhet av chefs-/ledaruppdrag och goda IT-kunskaper. Du har ett stort engagemang för dina arbetsuppgifter och är ansvarsfull, strukturerad och van att ta beslut. Vidare har du lätt för att samarbeta och inspirera till lösningar. Du är målinriktad och har ett affärsmässigt tankesätt där du sätter kunden, uppgiften och medarbetarna i centrum. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mats Söderbom, arbetschef
Telefon: 0768-88 57 68

Åke Lindstrand, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033- 35 70 00

Daniel Cavrak, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033- 35 70 00

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård såsom friskvårdsbidrag och fria bad i stadens badanläggningar.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-12.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för stadens Funktionshinderverksamhet, Socialpsykiatri, och hälso- och sjukvårdsinsatser för målgrupperna. Förvaltningen har ca 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för dem vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Du kommer vara en del av Kvalitets- och utvecklingsfunktionen på Sociala omsorgsförvaltningen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som socialt ansvarig samordnare arbetar du med kvalitetsutveckling inom socialtjänstens område, främst kopplat mot SoL och LSS. Du utreder självständigt rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah och på delegation från nämnden bedömer och fattar beslut om missförhållanden. Tillsammans med kärnverksamheten skapar du åtgärdsplaner och följer upp dess innehåll. Allvarliga missförhållanden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialtjänstens verksamheter är indelade i ett socialt kluster och du har ett tätt samarbete med övriga tre socialt ansvariga samordnare i Borås stad.

Du deltar i verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens processer, framtagande av rutiner och den årliga patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. Du är rådgivande och stödjande till chefer i verksamheten, bistår i arbetsgrupper och introduktion. Vidare är du delaktig i planering av egenkontroll samt tar fram riktlinjer för och följer upp social dokumentation. Du är sakkunnig inom socialrätten och ansvarar för delar av förvaltningens lagkravsbevakning. Verksamhetsgranskningar av kärnverksamheterna genomförs både i egna verksamheter och i privat regi.

I arbetsuppgifterna ingår också att fortsätta implementera vår avvikelsehantering samt att delta i övergripande analysarbete. Du arbetar strategiskt med förvaltningens övergripande utvecklingsarbete för att initiera, samordna och driva förbättringsarbete tillsammans med förvaltningsledning och chefer, kollegorna på kvalitet- och utvecklingsenheten, MAS, MAR, verksamhetsutvecklare och förvaltningscontroller.

Du som söker

Vi söker dig som har kandidatexamen som socionom eller inom social omsorg, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. För tjänsten krävs flerårig erfarenhet från kommunal socialtjänst, samt vana av implementeringsarbete. Du har gedigen kunskap om socialtjänstlagen och annan författningsreglering inom området. Erfarenhet från utredningsarbete genom strukturerade samtal är ett krav. Utredningarna kräver att du besitter en god empatisk förmåga och vana att hantera känslomässigt svåra situationer. Erfarenhet från funktionshinder/funktionsnedsättning är meriterande.

Då arbetet innebär mycket samverkan internt ställs höga krav på din samarbetsförmåga för att kunna driva förändringsarbetet framåt. Vi tror att du är en person, som genom din erfarenhet, är trygg i dig själv och din förmåga. Du har lätt för att engagera människor och skapa samsyn och delaktighet i förändringsprocesser. För att kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer i förvaltningen krävs att du har god kommunikativ förmåga, såväl i tal som skrift. Du har kunskap och förståelse för vad som bidrar till god kvalitet för dem verksamheten är till för. Du arbetar systematiskt, lyfter blicken och ser frågor hur ett helhetsperspektiv. Vidare ser du, genom din analytiska förmåga och ditt kvalitetsmedvetna sätt, förbättringsbehov i verksamheten. Du har en god administrativ förmåga och är strukturerad, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Katrin Kjellberg, SAS
Telefon: 033-35 37 20

Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-12.

Vi växer och utökar vår verksamhet ytterligare med en verksamhetschef till Vård- och omsorgsboende. Du blir en av två verksamhetschefer och leder ett gäng drivna enhetschefer.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar för att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av drygt 2 500 medarbetare, varav 90 talet är chefer.

Vi står inför en spännande framtid och har precis antagit 6 strategiska utvecklingsområden, bl a personcentrerad vård och omsorg, tillitsbaserat ledarskap/medarbetarskap och välfärdteknik. Under 2023 påbörjas arbetet med att driva dessa områden framåt. Vi är en förvaltning som gillar att vara i framkant i det vi gör, nu söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens vård och omsorg tillsammans med oss!

Din nästa arbetsplats

Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås, som är beläget endast fem minuters promenad från Borås resecentrum med buss- och tågförbindelser. Här sitter vi i fräscha kontorslokaler med närhet till både centrum och det natursköna parkområdet vid Ramnasjön.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Med boråsaren i fokus ska du utifrån verksamhetsplan, uppställda mål och politisk viljeriktning driva och utveckla ditt område tillsammans med din chefskollega. Du har verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar för ditt område. Du är en viktig del i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar där tillsammans med kollegor för att driva och utveckla det förvaltningsövergripande arbetet med ett helhetsperspektiv för ögonen.

Du kommer leda en grupp engagerade och drivna enhetschefer. Ditt uppdrag är att coacha, pusha och stötta dina medarbetare i sina respektive uppdrag för att uppnå god kvalitet i verksamheten och nå de övergripande målen.

Arbetsmiljön en av våra viktigaste faktorer för att lyckas behålla våra medarbetare och skapa hållbara arbetsplatser. Det är ett prioriterat område för dig som verksamhetschef i ditt utvecklingsarbete. En naturlig del i uppdraget är också god samverkan med politisk nämnd likväl som med förvaltningens fackliga parter.

Du som söker

Vi söker dig som har kandidatexamen inom socialt arbete eller hälso- och sjukvård. Alternativt annan för uppdraget relevant kandidatexamen i kombination med mångårig erfarenhet som chef.

Du har chefserfarenhet från större komplex organisation, erfarenhet av att leda chefer meriteras. Vidare ser vi gärna att du har arbetat inom offentlig sektor, företrädesvis kommunal verksamhet. Meriterande är erfarenhet från vård- och omsorg eller hälso- och sjukvårdsorganisation.

Då vi står inför många spännande utvecklingsarbeten är det ett krav att du drivit förändringsarbete och processutveckling inom större organisation. Du är en målinriktad och skicklig på att driva förändringsarbete men vet likväl att vägen för att lyckas nå hållbart resultat går genom att skapa delaktighet, följa upp och utvärdera arbetet med involverade parter. Med din analytiska förmåga har du lätt för att ta ett övergripande och strategiskt perspektiv på frågor och förstår vikten av att vara strukturerad och planera arbetet långsiktigt.

Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och mod. Du leder med ett coachande förhållningssätt men står också för en tydlighet i riktning och mål för dina chefer.

Relationsbyggande är av stor vikt i kommunal verksamhet, du är medveten om dialogens betydelse för att skapa och bibehålla goda relationer och är en duktig kommunikatör och skicklig på att samverka med olika parter.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Jonsson, förvaltningschef
Telefon: 033-35 82 90

Borås stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Som verksamhetschef blir du en viktig spelare i en förvaltning som vill arbeta i framkant för att göra skillnad för dem vi är till för. Som chef i Borås Stad erbjuds du ett gediget chefsutvecklingsprogram i form av löpande utbildning och ledarskapsutveckling.

I tjänsten ingår inlöst övertid men du har tillsammans med det ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Utöver ett friskvårdsbidrag erbjuds du fri tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar. Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar och du kan tillsammans med arbetsgivaren avsätta extra till pension.

Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på boras.se

Intervjuer är planerade att genomföras den 9/2 och 10/2.

Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev senast 2023-02-05.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-05.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Funktionshinderverksamheten i Borås Stad syftar till att personer med varaktiga och betydande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att i största möjliga utsträckning leva som andra. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv. Förvaltningen driver bland annat 28 gruppbostäder och 8 servicebostäder för målgruppen.

Nu söker vi medarbetare som är med och skapar trygghet och meningsfullhet i brukarnas vardag. Vi söker dig som ser möjligheter istället för hinder tillsammans med en fantastisk personalgrupp med mycket kompetens.

Din nästa arbetsplats

Enheterna vi söker medarbetare till är gruppbostäder inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. På enheterna bor brukare med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Brukarna har stort behov av kognitivt stöd, därmed arbetar det en personal per brukare mestadels av tiden. Enheterna har tillgång till en stödpedagog.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Arbetstiden schemalagd med dag och kvällstid, varannan helg samt sovande jour.

Dina arbetsuppgifter

Uppdraget som stödassistent innebär ansvar för att skapa förutsättningar till att ge stöd/hjälp och struktur i vardagen.

Då brukarna är i behov av ständig närvaro till känd personal lär du känna och arbetar enbart med några av brukarna på boendet och under arbetspassen arbetar du självständigt med en brukare i hens lägenhet. Du stöttar brukaren i hens vardag med allt från matlagning, personlig hygien till fritidsintressen. I din roll ingår även att utforma genomförandeplaner, upprätta och uppdatera arbetsbeskrivningar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalité. I arbetet ingår delegerade sjuksköterskeuppgifter och social dokumentation. Du kommer också samverka med god man, anhöriga och legitimerad HSL-personal.

Målet är att ge varje brukare en förutsägbar vardag där integritet är en självklarhet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik det vill säga, skapar struktur som gör det tryggt, begripligt, hanterbart och meningsfullt för våra brukare.

Du som söker

Du har Barn och fritid-, Vård och omsorgsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av LSS verksamhet eller särskola, av autism samt kognitiva funktionsvariationer. Mycket meriterande är även erfarenhet av AKK "Alternativ kompletterande kommunikation" samt körkort.

I din roll som stödassistent behöver du vara trygg och säker och arbeta lågaffektivt. Du behöver kunna behålla lugnet vid utmanande beteende, som person är du ansvarstagande och lugn samt har ett gott bemötande. Du ska kunna arbeta strukturerat och efter gällande arbetsbeskrivningar. Du har förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. Du har datorvana då det ingår dokumentation och administration i datormiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Annika Persson, enhetschef
Telefon: 0728-85 18 06

Merima Bahtijaragic, enhetschef
Telefon: 0728-85 11 41

Borås Stad, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling. Personalklubben Merkraft anordnar genom året flertalet aktiviteter såsom kajakpaddling, operaföreställningar och smyckeskurser för att nämna några. Läs mer om Borås Stads personalförmåner

För kontaktvägar, se kontaktuppgifter:
Backhagsvägen 7, Enhetschef Annika Persson
Barnhemsgatan 68 & 70, Enhetschef Merima Bahtijaragic

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-05.

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.
Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet är en av Borås Stads kommunala gymnasieskolor med ett högt söktryck till våra utbildningar, samt en nationellt sett hög examensgrad. Vi har 6 yrkesprogram; Bygg-och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, El- och energiprogrammet,VVS- och fastighetsprogrammet, Industritekniska programmet samt det högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet. Vi har även olika former av introduktionsprogram på skolan, såsom Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion och Programinriktat val. Skolan har ca 1000 elever och 160 personal. Skolan är uppdelad på fyra enheter (A-D) och varje elevhälsoteam jobbar mot två enheter. Som studie- och yrkesvägledare ingår du i elevhälsoteamet. Vår vision är enkel - vi utbildar proffs!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Vi söker dig som tillsammans med befintlig SYV-kollega vill jobba som hela skolans SYV!
Som studie- och yrkesvägledare jobbar du i huvudsak mot två av enheterna på skolan. Du är spindeln i nätet, har en bred syn på vägledaruppdraget och värdesätter relationellt arbete. Du arbetar på både individ-, grupp- och organisationsnivå och vägleder eleverna inför deras val på de program de studerar, val inför fortsatta studier och framtida yrkesval. Du jobbar i ett nära samarbete med övriga professioner på skolan så som pedagoger, elevhälsa och skolledning. Inom uppdraget finns olika samverkansytor mellan skola och branscher.

Du som söker

Vi söker dig som vill utveckla skolans SYV-verksamhet. Tillsammans med din SYV-kollega är du med och formar uppdraget på bästa sätt. Vi söker dig som vill arbeta aktivt med vår verksamhetsidé - Att göra en bra skola bättre!
Du är trygg, tycker om att vara med och påverka och arbetar gärna i team. Du är handlingskraftig, lösningsfokuserad och har en god förmåga att skapa nya kontakter och relationer. Har du erfarenhet av gymnasieskolans organisation är det bra, men det är inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi arbetar i Prorenata, Unikum och IST Administration. Vi önskar att du har B-körkort eftersom du behöver förflytta dig mellan skolans enheter.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Cecilia Rigert, gymnasiechef
Telefon: 076-888 31 10

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
 
Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås
 
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
 
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-10.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare, varav 90-talet är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med stort fokus på dem vi är till för.

Nu söker vi dig som vill leda ett av våra kompetenta och engagerade team inom förvaltningens myndighetsutövning!

Tjänsten är ett vikariat på 1 år med början den 1 juni eller enligt överenskommelse. Om du är intresserad av att arbeta som chef inom någon av förvaltningens övriga verksamheter efter ditt år hos oss på Myndighet så är förutsättningarna för en tillsvidareanställning goda.

Din nästa arbetsplats

Myndighetsverksamheten ansvarar för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen för personer från 18 år (ej LSS och socialpsykiatri) och uppåt. Vi ansvarar även för bedömning av hälso- och sjukvård för personer som vistas på sjukhus eller efter begäran från primärvården, samt för boendeplanering, avgiftshandläggning och bostadsanpassning för hela Borås Stad. Verksamheten har 80 medarbetare varav ungefär hälften är biståndshandläggare som arbetar i team utifrån geografiska områden.

Vi har våra kontor på Ramnåsgatan 1 som ligger strax intill Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken runt knuten.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för ca 20 medarbetare, främst biståndshandläggare, men även Boendeplaneringen som koordinerar förvaltningens platser av olika slag. Dina medarbetare arbetar utifrån en helhetssyn med invånaren i fokus när de utreder, bedömer och fattar/omprövar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). I ditt uppdrag ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att säkerställa en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg.

Tillsammans med dina medarbetare verkställer och följer du upp politiskt fattade beslut, driver och utvecklar enheten samt utifrån verksamhetsplan och andra styrdokument säkerställer att verksamheten når målen med god kvalitet.

Utöver verksamhets- och budgetansvar har du även personal- och arbetsmiljöansvar. Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och mod. Du ser arbetsglädje, trivsel, delaktighet och inflytande som framgångsfaktorer i din verksamhet. Genom ditt coachande, stödjande och närvarande ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare att utveckla ett självständigt, professionellt och rättssäkert arbetssätt.

Du har ett tätt samarbete med dina tre chefskollegor och nära till verksamhetschef för råd och stöd. Tillsammans utgör ni verksamhetens ledningsgrupp. Verksamheten har flertalet egna stödfunktioner för att skapa optimala förutsättningar för chefer och medarbetare, exempelvis processledare, metodhandledare och samordnare. Du har även nära till ekonom och HR-specialist.

Goda relationer och en väl fungerande samverkan är centralt för verksamheten, både internt och externt. Exempel på interna kontakter kan vara medarbetare och chefer inom Vård- och äldreförvaltningen, fackliga parter men även andra förvaltningar inom Borås Stad. Externa samverkanspartners är i första hand dem vi är till för, våra brukare och deras anhöriga, samt andra myndigheter och vårdgivare.

Du som söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning med relevant inriktning, företrädelsevis socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet. Erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning/socialtjänst är ett krav och vi ser helst att du har arbetat i en ledande roll inom verksamhetsområdet, exempelvis som enhetschef eller metodhandledare. Du är väl insatt i de lagar som styr verksamheten och har du kunskaper inom t ex IBIC och äldreområdet i allmänhet är det meriterande. Körkort är ett krav.

Du har ett process- och utvecklingsorienterat synsätt och förmågan att arbeta självständigt. Du är också bra på att planera, strukturera och prioritera och skapar på så vis en effektiv verksamhet. Samtidigt som du är mål- och resultatinriktad med fokus på din egen enhet har du ett helhetsperspektiv.

För att lyckas i rollen behöver du vara duktig på att kommunicera, både i det du uttrycker i rummet och det du förmedlar i text. Du har förmågan att på ett förtroendeingivande vis sätta gränser och hantera svåra samtal med såväl medarbetare som brukare och dess anhöriga.

Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och ser gärna sökande med olika bakgrund. Kunskaper i finska är meriterande då Borås stad är ett finskt förvaltningsområde.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ulrika Johansson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 24

Borås Stads växel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 70 00

Vård- och äldreförvaltningen satsar på sina chefer och erbjuder löpande utbildning och ledarskapsutveckling. I tjänsten ingår inlöst övertid och du har ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt.

Utöver friskvårdsbidrag erbjuds du bland annat fri tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar samt en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 6.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-05.

Undersköterska till Vård- och omsorgsboende Kvibergsgatan 17
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom de kommunala Vård- och omsorgsboendena.

Din nästa arbetsplats

Din anställning
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma.
Tillträde efter överenskommelse.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter
Att arbeta på ett boende i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!

Som undersköterska på boende utför du bland annat insatser inom personlig omvårdnad och service som måltider, städ, tvätt och inköp. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumenterar i våra journalsystem och utformar genomförandeplaner.

Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor samt tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger

Du som söker

Du som söker
Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska..

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Vill du veta mer?
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Namn Elin Lönnberg, enhetschef
Telefon: 0734-15 38 53
Namn Medisa Slijepcevic, enhetschef
Telefon: 0728-85 14 48

Eva-Lena Edvinsson, fackligföreträdare för Kommunal
Telefon: 0734-32 84 39
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Om du är intresserad av att arbeta hos oss i Kvibergsgatan 17 men inte bor i närheten eller har egen bil, försäkra dig gärna om att du kan ta dig till och från arbetet. De allmänna kommunikationsmedlen till och från Kvibergsgatan 17 kan vara begränsade särskilt under helg.
Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-05.

Vill du bli stödfamilj?

Din nästa arbetsplats

En stödfamilj till ett barn med funktionsnedsättning ger nya upplevelser till barnet och avlastning till föräldrarna. Uppdraget innebär att du tar emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem.

Din anställning

Anställningsform: Övriga på deltid. Att vara stödfamilj är ett frivilligt uppdrag, och inte ett arbete. Vi på Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad erbjuder handledning.

Dina arbetsuppgifter

Du fungerar som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet eller ungdomen och hens familj.

Du som söker

För att bli stödfamilj krävs att du har tid och intresse att engagera dig i andra människor och att du är trygg och stabil. Det spelar ingen roll om du bor ensam eller om du redan har familj. Däremot är det bra om du bor i Borås Stad eller i någon av grannkommunerna.
Hur mycket barnet bor hos dig beror på vilket behov hen har. Vissa behöver komma någon helg då och då, medan andra behöver bo hos sin stödfamilj lite oftare. När barnet är hos dig gör ni vardagliga saker tillsammans, precis som i vilken familj som helst.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Erzulina Yngvesson, enhetschef
Telefon: 033-35 34 59

Om du vill anmäla ditt intresse, skriv ner några rader om dig själv, berätta varför du vill bli stödfamilj.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Sandhult!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Sandhult är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Sandhult utgår från rymliga och trivsamma lokaler i centrala Sandared. Här finns det även goda parkeringsmöjligheter för dig som medarbetare. Vi arbetar främst i Sandared, Sandhult men även Viared med omnejd, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och i hemtjänst Sandhult arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Sandhult arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Som undersköterska kommer du även att vara fast omsorgskontakt åt ett par personer. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Inom Sandhult hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.

B-körkort och att kunna cykla är ett krav för tjänsten.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Pernilla Jarback, enhetschef
Telefon: 033-35 88 40

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss men inte bor i närheten eller har egen bil, försäkra dig gärna om att du kan ta dig till och från arbetet. De allmänna kommunikationsmedlen/kollektivtrafiken till och från Sandared är begränsade.


Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-12.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 500 medarbetare.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av cirka 300 medarbetare fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam. Vi arbetar tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus. Tillsammans utvecklar vi framtidens kommunala hälso- och sjukvård och Nära vård, och nu söker vi dig som är sjuksköterska eller specialistsjuksköterska och som vill vara med på denna spännande resa!

Din nästa arbetsplats

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor och en ledning som verkar för god arbetsmiljö, arbetsglädje och teamanda. I samverkan med våra vårdgrannar och andra aktörer arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga hälso- och sjukvård.

Hos oss arbetar du i ordinärt boende och/eller på vård- och omsorgsboenden. Just nu söker vi sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor till våra team som verkar i Sjöbo, Norrby/Sandhult, Göta/Viskafors, Trandared/Hulta, Dalsjöfors och Brämhult. Om du har önskemål om ett specifikt geografiskt område du helst skulle vilja arbeta i, vänligen ange det i din ansökan.

Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion och erbjuds en mentor vid behov.

Om du är nyfiken på hur vi arbetar och vill göra arbetsplatsbesök eller "gå bredvid" så erbjuder vi möjlighet till detta.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi arbetar teambaserat för att ge patienten bästa möjliga stöd. I rollen som sjuksköterska har du ett nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal.

Du bedömer, genomför och utvärderar medicinska insatser till patienten. Du ansvarar för att planera, organisera och prioritera ditt arbete. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och utbildning av medarbetare i omvårdnad samt i hälso- och sjukvårdsinsatser som omfattar delegering. Du deltar aktivt i utvecklingsarbeten för att förbättra vår verksamhet där exempelvis välfärdsteknik är en spännande del.

Du som söker

Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är meriterande, liksom specialistutbildning inom distrikt, demens, psykiatri eller palliativ vård.

Vårt teambaserade arbetssätt ställer krav på att du är flexibel, ansvarstagande och bra på att samarbeta. Du behöver också ha god förmåga att självständigt strukturera och organisera dina arbetsuppgifter.

Vi förutsätter att du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Då Borås är ett finskt förvaltningsområde är det meriterande om du har kunskaper i finska språket.

God teamanda genomsyrar vår yrkeskår, därför söker vi dig som är en genuin lagspelare och drivs av att skapa goda relationer. Du har ett helhjärtat engagemang och viljan att göra skillnad för dem vi är till för.

För tjänsten krävs B-körkort.

Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jennie Tyllander, enhetschef
Telefon: 033-35 76 68

Maria Gustafsson, enhetschef
Telefon: 033-35 51 19

Pernilla Skoglund, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera personalförmåner, bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Titta gärna in på vårt Instagramkonto och ta del av vår vardag.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Borås Stad och träffa några av dina blivande kollegor.

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-15.

Individ- och familjeomsorgen i Borås Stad söker en till två nya kollegor som socialsekreterare/barnsekreterare på Familjehemsenheten som tillhör IFO Barn och unga.

Din nästa arbetsplats

Familjehemsvården är idag samlad med familjehemssekreterare och de socialsekreterare som är specialiserade mot familjehemsplacerade barn och unga under en enhet. Detta för att vi tror att ett tätare teamarbete ger de barn som placeras i familjehem de bästa förutsättningarna. Familjehemsenheten har två metodhandledare, där den ena arbetar mot socialsekreterarna. Enheten består också av två socialadministratörer samt en pedagogisk samordnare som är specialiserad på de placerade barnens skolgång.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Ditt huvudsakliga uppdrag som barnsekreterare är att fokusera på det placerade barnet och följa upp vården för att ge barnet en trygg och säker vård. Främst ska detta ske genom regelbundna besök i familjehemmet och enskilda samtal med barnet samt genom samtal med vårdnadshavarna och med familjehemsföräldrarna. Du kommer även att samverka med olika personer i barnets personliga och professionella nätverk.

Som vår blivande kollega får du en god introduktion innehållande relevanta utbildningar. Du får även stöd av utsedd mentor. Du får möjlighet till ett spännande, stimulerande och kreativt arbete. I arbetsgruppen finns en god sammahållning med gott kollegialt stöd där barnsekreterarna och familjehemssekreterarna arbetar i ett nära samarbete.

Vi arbetar utifrån väl upparbetade rutiner, tydlig struktur och tillgång till nära arbetsledning med god återkoppling, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Utöver regelbunden ärendehandledning med arbetsledning får du extern handledning. Du ges stora möjligheter att självständigt lägga upp ditt dagliga arbete då vi har ett förmånligt flextidsavtal.

Du som söker

För tjänsten krävs socionomexamen och det är önskvärt att du har erfarenhet av myndighetsutövning och/eller familjehemsvård. För att trivas i vår grupp tycker du om att samarbeta, men du har också förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för samt driva dina arbetsuppgifter i mål. Då vi strävar efter att skapa en god struktur i arbetet uppskattar vi ditt sinne för struktur och ambition att bedriva ett rättssäkert arbete. Körkort för bil är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Viltok, enhetschef
Telefon: 033-35 81 68

Liselotte Book, facklig företrädare för Akademikerförbundet SSR
Telefon: 033-35 37 15

Catarina Andersson, Skyddsombud Vision
Telefon: 033-35 38 46

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska och som vill arbeta hos oss i hemtjänst Sjöbo!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Sjöbo är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Sjöbo utgår från trivsamma och fina lokaler på Klintegatan 20 B, stadsdel Sjöbo i Borås.

En god arbetsmiljö är viktig för oss och inom hemtjänst Sjöbo arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.
Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Vi arbetar främst inom stadsdel Sjöbo med omnejd, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.
Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Sjöbo arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Som undersköterska kommer du även att vara fast omsorgskontakt åt ett par personer. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende samt vara som "spindeln i nätet" för de som behöver det.

Inom Sjöbo hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Arbetet hos oss är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi samarbetar med andra hemtjänstgrupper och tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg.

Du förväntas ha ett stort engagemang och att du trivs med att ge god omvårdnad, skapa fina relationer och vill bidra till att öka livskvaliteten för dem vi är till för. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska.
B-körkort är meriterande.

Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens.

För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sara Haugbak, enhetschef
Telefon: 033-35 39 18

Therése Valdemarsson, enhetschef
Telefon: 033-35 39 83

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-19.

Söker du ett utvecklande, varierande och meningsfullt sommarjobb där dina insatser gör skillnad för de vi är till för, varje dag?

Är du student på Fysioterapeutprogrammet och nyfiken på att arbeta i den kommunala hemsjukvården?

Vi söker dig som studerar till fysioterapeut idag och har slutfört minst termin 3 i dina studier.

Vi är vana vid att ta emot studenter och semestervikarier. I feedback från tidigare sommarvikarier får vi ofta till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd och goda möjligheter att utvecklas i uppdraget. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du som medarbetare ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården.

Din nästa arbetsplats

Vård- och äldreförvaltningens hemsjukvårdsorganisation är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Vill du få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss gärna på Instagram.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på din bakgrund och erfarenhet. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2023 med möjlighet till förlängning.

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att arbeta som rehabiliteringsassistent där arbetet sker i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad.

I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantering av hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker dig som går Fysioterapeutprogrammet och under våren slutför termin 3, 4 eller 5.

Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

B-körkort behövs för uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033-35 52 42

Jennie Tyllander, enhetschef
Telefon: 033-35 76 68

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Söker du ett utvecklande, varierande och meningsfullt sommarjobb där dina insatser gör skillnad för de vi är till för, varje dag?

Är du student på Arbetsterapeutprogrammet och nyfiken på att arbeta i den kommunala hemsjukvården?

Vi söker dig som studerar till arbetsterapeut idag och har slutfört minst termin 3 i dina studier.

Vi är vana vid att ta emot studenter och semestervikarier. I feedback från tidigare sommarvikarier får vi ofta till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd och goda möjligheter att utvecklas i uppdraget. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du som medarbetare ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården.

Din nästa arbetsplats

Vård- och äldreförvaltningens hemsjukvårdsorganisation är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Vill du få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss gärna på Instagram.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska, beroende på tidigare bakgrund och erfarenhet samt hur långt du kommit i dina studier. Vikariat (heltid eller deltid) juni, juli och augusti 2023

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Du kommer att arbeta som rehabiliteringsassistent där arbetet sker i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad.

I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantering av hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker dig som går Arbetsterapeutprogrammet och under våren slutför termin 3, 4 eller 5.

Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

B-körkort behövs för uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033- 35 52 42

Jennie Tyllander, enhetschef
Telefon: 033- 35 76 68

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-02-28.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Tillträde omgående eller enligt överenskommesle

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Visstidsanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom vaktmästeri!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom vaktmästeri!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom särskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom särskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom museum och växel!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom museum och växel!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Alva Gustafsson, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-04-01.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Efter överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som semestervikarie hos oss ger du social stöttning samt omvårdnad till personer som har någon typ av funktionsnedsättning.

Brukarna har olika fysiska och / eller intellektuella funktionsvariationer och bor antingen i eget eller i gemensamma boenden.

Arbetet innebär att finnas till hands för brukarna i deras vardag. Som vikarie arbetar du när ordinarie personal har semester. Arbetstiderna är förlagda till antingen natt eller dag, kväll, jour. Vid arbete på fast schema arbetar du varannan helg. Vi matchar din kompetens och tidigare erfarenhet med behovet på våra enheter.

För att läsa mer om våra olika verksamheter följ länken: Länk till information om funktionshinderverksamheten

Du som söker

Vi söker dig som vill arbeta med människor och kan se individens behov och förutsättningar utifrån satta rutiner och handlingsplaner med brukaren i fokus.

Flytande svenska i tal och skrift är ett krav, då dokumentation ingår i arbetet.

Som person är du ansvarstagande och noggrann då medicinhantering är en del av arbetet.


En relevant utbildning är meriterande, men inte ett krav. För arbete inom individ- och familjeomsorg ställs kravet tidigare erfarenhet.

Vi har ett krav på att du fyllt 18 år vid anställningens start.


För dig som arbetar under hela semesterperioden, om 8 veckor, utgår ett tillägg på 3000 kronor.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sandra Flysjö, Ansvarig handläggare
Telefon: 033358044

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-08-13.

Din nästa arbetsplats

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Enligt ök

Dina arbetsuppgifter

Som vikarie inom äldreomsorgen utför du olika arbetsuppgifter inom service och omsorg beroende på vilka insatser brukaren behöver. Det innebär bland annat arbetsuppgifter som städ, tvätt och disk. Du utför även personlig omvårdnad som exempelvis dusch och hjälp vid toalettbesök. Som vikarie hjälper du också till vid måltider och beredning av enklare mat.

Om du klarar utbildning och test för medicindelegering delar du även ut läkemedel till de brukare som behöver.

De insatser och uppgifter vi gör ska enligt lag dokumenteras. En arbetsuppgift är därför att signera och anteckna digitalt i olika system för att säkerställa att brukaren får rätt vård och omsorg. I arbetet används både dator och mobiltelefon som arbetsredskap.

Du som söker

Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med människor. Du ska ha fyllt 18 år och ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Utbildning inom vård och omsorg är meriterande men inte ett krav. Det är även meriterande om du har körkort och tillgång till bil, men det är inte ett krav i alla verksamheter.

För att du ska få arbeta inom äldreomsorgen krävs att du lämnar in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Detta är en av de bakgrundskontroller som görs. Om du blir kallad till intervju får du mer information kring detta av oss. Har du mobilt bankID kan du gå in på denna länk och beställa ett utdrag redan nu: Polismyndigheten (polisen.se)

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jasmina Dedeic, Ansvarig handläggare
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-06-30.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Karriärföretag 2023
Borås Stad är utsedd till ett Karriärföretag 2023, i år för fjärde året i rad. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol