Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Arbeta i grundskolan

Inom Grundskoleförvaltningen i Borås Stad finns många olika yrken som alla bidrar till meningsfullhet och utveckling, både för dig och för de unga i Borås.

I vår förvaltning arbetar cirka 2 000 medarbetare för att 11 650 elever i grundskolan och grundsärskolan ska ges en utbildning som förbereder för:

 • nästa steg i livet
 • framtida studier och yrkesliv
 • ett aktivt deltagande i samhället.

Vi vet att alla elever vill och kan lära, och har höga förväntningar på varandra och på eleverna. Allt för att ge eleverna lust att lära och möjlighet att lyckas.

Vi som arbetar i grundskolan

De flesta som arbetar hos oss är grundskollärare, fritidspedagoger eller lärare i fritidshem och arbetar i någon av våra 42 skolor. På skolorna arbetar även:

 • förstelärare
 • elevassistenter
 • rektor, biträdande rektor och administratör
 • specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog
 • kockar, bespisningspersonal, lokalvårdare och vaktmästare

På en del skolor finns även studiecoacher, lärarassistenter, studie- och yrkesvägledare, intendenter och bibliotekarier.

Inom den centrala förvaltningen finns stöd till skolorna och spetskompetens inom olika områden. Här arbetar samordnare, verksamhetsutvecklare, utredare, specialister, administratörer och chefer inom:

 • Verksamhetsstöd
 • Elevhälsa
 • Kost och lokalvård
 • Kvalitet och utveckling
 • Ekonomi och IT
 • HR
 • Kommunikation

Vill du veta mer om oss och våra yrken?

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbeta i grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol