Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Biståndshandläggare

Arbetet som biståndshandläggare innebär att du informerar och vägleder människor till rätt stöd och hjälp. Du har en central roll för att de som ansöker ska få de insatser inom vård, omsorg och service som de har rätt till utifrån lagar och regler. Du gör bedömningar och utreder om och i så fall vilket stöd en person behöver. Rättssäkra beslut ska fattas som ligger till grund för en jämställd, jämlik och likvärdig vård och omsorg.

Du gör kvalificerade utredningar, dokumenterar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen SoL. Du genomför också uppföljningar och omprövningar av beslut. I det dagliga arbetet ingår enskilda möten, vårdplaneringar och samverkan med övrig personal, anhöriga samt externa myndigheter.

Som biståndshandläggare har du ett viktigt och meningsfullt arbete. Meningsfullt för dig. Meningsfullt för boråsarna.

Dina kolleger berättar

Porträttbild på biståndshandläggare Henric Törnros.

Henric Törnros, biståndshandläggare
"Mitt bästa tips för ett bra arbetsmiljö är att alltid bjuda på ett leende.”

Porträttbild på biståndshandläggare Annie Ternander.

Annie Ternander, biståndshandläggare
"Jag tycker absolut att man ska försöka göra sin praktik på en arbetsplats där man kan tänka sig att fortsätta jobba.”

Din arbetsplats

Som biståndshandläggare arbetar du främst på Vård- och äldreförvaltningen.

  • Vård- och äldreförvaltningen
    Inom Vård- och äldreförvaltningen handlar arbetet till exempel om insatser som hemtjänst, trygghetslarm eller vård- och omsorgsboende.

Om du har en socionomexamen kan du även arbeta på fler förvaltningar inom Borås Stad. Här kan du läsa om vad varje förvaltning ansvarar för:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Biståndshandläggare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol