Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Daniel Front arbetar på lantmäteriavdelningen

Artikeln publicerades: 2017-11-30 10.19

Ett litet stycke av järnvägen Borås-Herrljunga tycks höra till en privatfastighet. Den borde höra till Trafikverket. Nu letar Daniel Front och kollegan Magnus Öjelid bland förrättningar från sent 1800-tal för att se vad som felas och om något måste åtgärdas.

d

Faktaruta

Vem: Daniel Front
Arbetar: lantmäteriingenjör och sekreterare i Namnberedningen
Utbildning: lantmäteriutbildning i Trollhättan 3 år
Har jobbat i Borås Stad: 5 ½ år.
Arbetsverktyg: arkiv, lagbok, mätverktyg, gps, totalstation (den där kameraliknande manicken som står på ett stativ, ”perfekt i skogsmark, där gps fungerar sämre”).

Daniel Front

Foto: Namn Namn

Daniel Front sitter och betraktar en karta när jag knackar på. Förstås. En förrättning. Alltså ett tjänsteärende på lantmäteriavdelningen.

Ett litet stycke av järnvägen Borås-Herrljunga tycks höra till en privatfastighet. Den borde höra till Trafikverket. Nu letar Daniel Front och kollegan Magnus Öjelid bland förrättningar från sent 1800-tal för att se vad som felas och om något måste åtgärdas.

Det där är vardagsmat för Front. En kollega på fältet upptäcker något som verkar lurigt, eller en privatperson hör av sig om någon avstyckning av en tomt, eller en fråga om vem som äger en bit mark, ett klarläggande av hur en fastighetsgräns går, eller om en sten är en gränssten, eller bara en sten. Ungefär en tredjedel av jobbet sker på fältet, när han och en kollega far ut i en täckt pickup för att göra någon mätning eller fastighetsdelning.

Men Daniel Front är också sekreterare i namnberedningen, en liten ”nämnd” under Samhällsbyggnadsnämnden där beslut fattas om kvarters- och gatunamn. En liten del av hans jobbvardag innebär att ta fram förslag. Han letar fram Tosseryd på kartan. Där kommer det snart att behövas kvartersnamn för de nya områden som ligger inom Borås gamla stad, och vägnamn som komplement till dem som redan finns.

Daniel tror att den gamla gården Rävsryds historia kan erbjuda hjälp. Den kan han hitta i gamla stadskartor.
– Änkan Anderssons väg kanske, spånar Front och ler. Han har sina idéer, även om detaljplanen inte är spikad.
– Det är bra om man kan hitta kopplingar till platsen, eller hålla sig till det som används i folkmun. Rävsrydsvägen till exempel.

En väg i Sandared har just fått namnet Stallvägen, eftersom det dels ansluter till övriga namn i området, som Torpvägen och Herrgårdsvägen, dels var ledigt.
– Det finns sedan tidigare fyra Björkgatan i Borås, till exempel. Men nu ser vi till att inte få fler gator med samma namn.

Det finns också en svensk namnstandard att hålla sig till, för att skapa enhetlighet och för att vissa begrepp bör undvikas. Vi vill hellre ha torg än plazor till exempel, hellre kulle än hill. I övrigt är det fritt fram. Ofta handlar namngivningen om befintliga men odöpta vägar. Helt nya områden är mer ovanliga.

Daniel Front visar hur nya kvarter på Hestra har fått namn efter musikaliska begrepp och komponister. Dammsvedjan har jordbruksredskap. Annars är naturen populär. Träd, fåglar, vindar och sjödjur till exempel. Sällan har de direkta kopplingar till platsen.

Ibland kommer det önskemål om att en väg får ett eget namn för att göra det lättare att hitta. Om ett antal husägare kan enas om ett namn som funkar så kan Daniel Front utan vidare ta det till Namnberedningen för beslut.

Det händer också att husägare starkt ogillar ett förslag. För att vägen fått namn efter grannens hus till exempel, det äldre hus dit vägen ursprungligen ledde. Öppna namntävlingar är något som Daniel Front har fått i uppdrag att utreda. Och så finns det en lista över gamla lokala profiler som gått ur tiden och som anses kvala in för framtida gator. Kravet är att de varit döda i minst två år. De flesta av dem är män. Kvinnorna utgör 25 procent. Allmänheten är för övrigt välkommen med förslag.

Text: Ulf Johanson

Senast ändrad: 2018-11-30 13.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-30] Daniel Front arbetar på lantmäteriavdelningen

g q n C