Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Vad innebär ett sommarjobb inom äldreomsorg?

Hemtjänst

Som vikarie i hemtjänsten jobbar du i den enskildes eget hem med att ge personen den vård och omsorg och det stöd som hen har rätt till, enligt biståndsbeslutet. Det kan handla om personlig omvårdnad, att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som har delegerats av en sjuksköterska, hjälp med måltider, hjälp med städ och tvätt och mycket annat.

Som vikarie i hemtjänsten krävs det oftast att du har körkort, men det finns också scheman där man går eller cyklar mellan olika personer. Inom hemtjänsten jobbar du dag och kväll, vardag och helg.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende finns med olika inriktningar, dels demens, dels somatik (kroppslig sjukdom/åldrande). I Borås Stad finns också avdelningar med finsk inriktning och en avdelning för yngre personer, under 65 år med demenssjukdom. Som vikarie på vård- och omsorgsboende ger du de boende den vård och omsorg och det stöd som de behöver. Det kan handla om personlig omvårdnad, att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som har delegerats av en sjuksköterska, att ge en eller flera boende en meningsfull dag genom olika aktiviteter, hjälp i måltidssituationen och mycket annat.

På vård- och omsorgsboende jobbar du dag och kväll, vardag och helg. Det finns också behov av vikarier på natten.

Korttidsenhet

På en korttidsenhet vistas den enskilde tillfälligt, exempelvis efter en sjukhusvistelse, eller om en anhörig, som normalt sett tar hand om närstående i hemmet, behöver avlastning. Korttidsenheter finns med olika inriktningar, dels demens, dels somatik (kroppslig sjukdom/åldrande). Som vikarie på en korttidsenhet ger du den enskilde den vård och omsorg och det stöd som har fastställts vid en vårdplanering. Målet är att den enskilde ska kunna flytta hem till sin ordinarie bostad igen.

På en korttidsenhet jobbar du dag och kväll, vardag och helg. Det finns också behov av vikarier på natten.

Larm- och nattorganisationen

Som vikarie i larm- och nattorganisationen kan du jobba både dagtid och nattetid. Larmpersonal åker ut när en person larmar och behöver hjälp av olika orsaker när något inträffar och ordinarie hemtjänst inte är på plats. Nattorganisationen svarar dels på akuta larm men gör också planerade besök hos personer som behöver tillsyn och hjälp nattetid.

För att jobba i larm- och nattorganisationen är körkort ett krav.

Senast ändrad: 2019-02-14 14.52

Dela sidan: Vad innebär ett sommarjobb inom äldreomsorg?

g q n C