Selma Catovic, ekonom

Kvinna med mörkt hår sitter vid en laptop. 

Selma Catovic har erfarenhet som ekonom från olika arbetsigivare och jobbar idag som ekonom på Sociala omsorgsförvaltningen.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

–Jag stödjer förvaltningens chefer med det mesta som har med ekonomi att göra. En stor del av jobbet handlar om budgetarbete, men jag jobbar också med uppföljning och att göra analyser och prognoser. Det ingår också löpande redovisning och bokslutsarbete.

Vad är det bästa med ditt yrke?

–Variationen! Jag jobbar både med det som räknas som traditionellt ekonomiarbete samtidigt som jag får jobba med flera olika utvecklingsprojekt, både stora och små. Jag får också inblick i förvaltningens meningsfulla verksamheter – vi arbetar för att personer med funktionshinder ska ha ett bra liv. Dessutom är mina kolleger så engagerade. Många har jobbat här i flera år och har fortfarande ett högt engagemang för sitt jobb. Sånt smittar!

Var det som du trodde, att jobba i en kommun?

–Alltså, haha, nej! Innan jag började jobba här tänkte jag att det var trögt och tungrott att jobba i en kommun. Men nu när jag jobbat här i ett år, så vet jag att det är precis tvärtom. Det finns en utvecklingsvilja och det här höga engagemanget hos mina kolleger är så tydligt. Dessutom känner jag att jag kan vara med och påverka. Jag jobbar i en stor kommun men jag som enskild tjänsteperson har faktiskt möjlighet att påverka i både små och stora frågor.

Finns det någon skillnad mellan att jobba som ekonom hos en arbetsgivare inom den privata sektorn mot att arbeta – som du gör nu – hos en offentlig?

Jag har arbetat på flera andra arbetsplatser och jag har trivts bra på allihopa. Men det som är skillnaden nu är att man som ekonom inom vår förvaltning – precis som alla andra yrkesroller hos oss – alltid har vår målgrupp i åtanke. Det är våra brukare som är de viktigaste. Samtidigt så hanterar vi skattemedel och det gör att vi såklart behöver använda resurserna ödmjukt och klokt för att skapa en balans där vår målgrupp får det så bra som möjligt utan att vi överskrider våra ramar.

Om du fick välja en sak att förbättra i ditt yrke, vad skulle det vara?

–Det digitala. Vi har kommit en bit på vägen, men vi skulle kunna bli ännu bättre på att digitalisera för att underlätta det löpande ekonomiarbetet.

Vad är ditt bästa tips för att skapa en bra arbetsmiljö?

–Det viktigaste för en bra arbetsmiljö är relationerna – att det finns en teamkänsla och att alla känner sig delaktiga. Att kunna skratta tillsammans eller något så enkelt som att hälsa på sina kolleger när man möts i korridoren eller lunchrummet kan göra mycket för mående och arbetsmiljö.

Om att arbeta i Borås Stad

En kvinna och ett barn på en cykel.

Balans i livet

För oss är det viktigt att du som medarbetare ska kunna leva ett hållbart liv med balans mellan jobb och fritid. Du ska kunna göra hållbara val och ha en arbetsvardag du trivs med och mår bra i när du arbetar hos oss.

Vårt erbjudande

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du kan känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Selma Catovic, ekonom

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol