Högtalare

Boendestödjare

Som boendestödjare i ordinärt boende arbetar du med människor som behöver stöd för att de har någon typ av funktionsnedsättning. Du besöker dem i deras hem eller närmiljö och stöttar dem i deras vardag.

Dina kolleger berättar

Kvinna med mörkt hår ler mot kameran.

Odile Mané, boendestödjare i ordinärt boende

"Jag känner med mitt jobb att jag är med och kämpar för att göra skillnad i samhället.”

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Du behöver ha gymnasiekompetens från antingen Vård- och omsorgsprogammet eller Barn- och fritidsprogrammet.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns i grunden stark anställningstrygghet och interna rutiner för att stärka din anställningstrygghet. Dessutom skapar vi förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din yrkesutövning genom introduktion, handledning, mentorskap, stöd från chef och kollegialt lärande.

Inom vård- och omsorgssektorn finns en stor efterfrågan på utbildad personal och den förväntas öka under de kommande 15 åren. Du som framtida medarbetare är därför mycket eftertraktad och du kommer ha goda utvecklingsmöjligheter inom ett arbete som boendestödjare.

Det finns stor bredd av verksamheter inom funktionshinder och socialpsykiatri. Vi arbetar aktivt med att samplanera bemanning mellan verksamheter som kan gynna varandra. För dig som framtida medarbetare innebär detta goda möjligheter till att utvecklas inom nya områden. Vi ser som arbetsgivare positivt på att du som medarbetare vill se flera delar av vår verksamhet.

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på vad vi gör. Samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor Borås Stad som arbetsgivare valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare.

I boendestödet arbetar du självständigt med dina brukare, men har nära teamarbete med kollegor, stödpedagog och chef med flera. Du behöver samverka utanför enheten med exempelvis handläggare, legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården och den regionala hälso- och sjukvården.

Som boendestödjare i ordinärt boende har du stor möjlighet att påverka ditt arbete genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Du har också stort inflytande över arbetet kring brukarna då du bland annat deltar i utformning och uppföljning av genomförandeplan.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Våra ledstjärnor är professionalism, lärande och engagemang. Dessa ska leda vårt förhållningssätt i vårt dagliga arbete.

Din arbetsplats

Arbete som boendestödjare i ordinärt boende finns på

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Boendestödjare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol