Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ny i Sverige

Vi arbetar för att du som är nyanländ i Sverige och som ska bosätta dig här får ett gott mottagande.

Vi ger bland annat stöd vid bosättningen i Borås, ger kurser i det svenska samhället och undervisar i det svenska språket.

Service och stöd för nyanlända
Vi har olika sorters stöd för att du som är nyanländ ska kunna komma in i samhället, lära dig språket och börja arbeta eller studera.

Svenska för invandrare (SFI)
Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Undervisningen är gratis.

Två tjejer åker pulka.

Språkvän och fadder för nyanlända
För dig som är ny i Sverige och vill träna svenska och träffa svensktalande personer.

Elev som skriver på dator.

Introduktion för nyanlända elever
Om du är ny i Sverige och har barn som ska gå i grundskolan har barnen rätt till en särskild introduktion.

Senast ändrad: 2020-04-27 16.10

Ändrad av:

Dela sidan: Ny i Sverige

g q n C