Meny

Meny

Avfall och återvinning

Genom att återvinna tar vi mindre nya resurser i anspråk. Allt avfall som återvinns förblir del av produktionskretsloppet: gamla plastprodukter så som frigolit, leksaker, hinkar, flaskor, påsar kan omvandlas till nya plastprodukter. En del av ditt avfall blir också värme för många hushåll när det förbränns i värmeverket. Vid återvinning hanteras gifter på rätt sätt; de filtreras bort, omvandlas eller förstörs så att de gör minsta möjliga skada.

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

För återvinning finns fem bemannade återvinningscentraler i Borås där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och förpackningar. I Borås finns ett 80-tal återvinningsstationer, på dessa stationer kan du i förvaringskärlen lägga tidningspapper och förpackningsmaterial gjorda av plast, metall, glas och pappkartong. Återvinningscentralerna sköts av Borås Energi och Miljö. För återvinningsstationerna ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över återvinningscentraler och återvinningsstationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är Borås Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats som tar hand om vårt hushållsavfall i Borås. På deras webbplats får du mer information om hur du ska sortera ditt avfall och öppettider på återvinningscentralerna.

Föreskrifter för avfallshantering

I föreskrifternaPDF, som antagits av Kommunfullmäktige, anges hur avfallet tas om hand och vilka som gör det. Här finns också regler för undantag.

Farligt avfall

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Du får inte lägga farligt avfall i soppåsen eller på återvinningsstationerna. På återvinningscentralerna kan privatpersoner lämna farligt avfall gratis.

Exempel på farligt avfall

 • Glykol
 • Bekämpningsmedel (till exempel insekts- och ogräsmedel)
 • Kvicksilver från febertermometrar eller lampor
 • Elektronik (TV-apparater, datorer, mobiltelefoner med mera)
 • Lim- och färgrester
 • Lösningsmedel
 • Fotokemikalier
 • Olja
 • Oljefilter
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Kvicksilverlampor
 • Batterier

Trädgårdsavfall

På återvinningscentralerna kan du också lämna trädgårdsavfall. Det är inte tillåtet att slänga sådant avfall utanför tomtgränsen på annans mark, i parker eller ute i naturen. Avfallet kan komposteras på tomten. Det som lämnas på återvinningscentralerna komposteras på Sobackens avfallsanläggning.

Befrielse från hämtning och tömning

Tillstånd att själv transportera bort brännbart avfall kan fås under vissa villkor. Kontakta Miljöförvaltningen.

Du kan få förlängt hämtningintervall på tömning av din slamavskiljare.

Uppehåll, förlängt hämtningsintervall med mera

För följande ärenden vänder du dig till Borås Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats.

 • Begäran om uppehåll i hämtning
 • Förlängt hämtningsintervall av latrin
 • Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare, sluten tank eller fettavskiljare
 • Kompostering av matavfall och latrin
 • Begäran om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (sopor) lämnas minst en månad före

l

Självservice

Ansökan om förlängt intervall för slamtömning

Ansökan om torr toalett

Senast ändrad: 2019-03-08 08.28

Ändrad av:

Dela sidan: Avfall och återvinning

g q n C