Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Begravning av sällskapsdjur

Det är tillåtet att gräva ner något enstaka sällskapsdjur under förutsättning att ingen misstanke för smittsam sjukdom finns samt att nedgrävningen kan ske utan risk för olägenhet för människor, djur eller miljön. Fastighetsägaren måste ha accepterat nedgrävningsplatsen dessförinnan. Kroppen ska grävas ner så att rovdjur inte kan gräva upp kroppen.

Djurhållande verksamheter, som till exempel kennlar, behöver däremot ta kontakt med Miljöförvaltningen för att få platsen godkänd innan nedgrävningen.

En djurkyrkogård finns på Blå Stjärnan i Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster dit man kan vända sig för att få sitt djur begravt och få en gravplats.

För information om möjlighet till kremering av sällskapsdjur kontakta djursjukhus eller veterinär. Möjligheten till destruktion via godkända transportörer för produktionsdjur finns också.

Sällskapsdjur är en del av normalt boende varför döda sällskapsdjur betecknas som hushållsavfall. Möjlighet att lämna materialet som hushållsavfall gäller inte döda djur från djuruppfödning, till exempel en kennel.

Nedgrävning av häst

Om du ska gräva ned en häst ska du kontakta Miljöförvaltningen och det finns regler som måste följas. Vilka regler och rutiner som gäller vid hantering av en död häst kan du läsa om på Nedgrävning av häst.

Senast ändrad: 2019-10-22 13.34

Ändrad av:

Dela sidan: Begravning av sällskapsdjur

g q n C

y Nyheter