Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elda inte avfall

Inom Borås är det inte tillåtet att elda avfall, med undantag för torrt trädgårdsavfall (till exempel kvistar, gräs och löv). Förbud mot förbränning av annat avfall gäller både företag och privatpersoner. Kommunen har hämtningsmonopol på hushållsavfall/kommunalt avfall vilket innebär att du som enskild person inte får ta hand om avfallet själv.

Försök att i första hand lämna återvinningsbart material, till exempel glas, metall och plast, till återvinningsstationerna (enbart förpackningsmaterial) och återvinningscentralerna.

Farligt avfall

Farligt avfall ska till återvinningscentralerna eller kan hämtas av en part, godkänd av Länsstyrelsen, som avtalat att ta hand om avfallet. Det som inte kan materialåtervinnas kan ofta energiåtervinnas i kommunens kraftvärmeverk. I kraftvärmeverket sker förbränning med högre temperatur än när du eldar upp ditt avfall hemma, och energin från avfallet tas tillvara och omvandlas både till elektricitet och fjärrvärme. Dessutom finns det ett flertal filter i kraftvärmeverket som samlar upp gifterna från förbränningsavgaserna.

Om du istället eldar upp ditt avfall hemma frigörs gifterna i din omgivning. När du dessutom står i röken medan du bevakar elden andas du in gifter, får dem på din hy och på kläderna. Det kanske inte märks i stunden, men exponering under längre tid av rökgaser kommer påverka dig och din omgivning negativt. Genom att lämna ditt avfall till återvinning sparar du dessutom tid. Du slipper stå hela dagen vid elden och bevaka den så den inte sprids, du slipper skyffla upp aska och du slipper alla gifter. Och du slipper få besök av våra miljöhandläggare.

Farligt avfall

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Använd de system som finns för hantering av olika avfallsslag i kommunen. I Borås Stad finns återvinningscentraler och återvinningsstationer där du kan lämna ditt avfall.

För mer information om återvinningscentraler och återvinningsstationer:

Eldning av trädgårdsavfall och titta efter djur innan eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårds­avfall inom planlagt område får endast ske under förutsättning att väsentlig olägenhet inte uppstår och att eldningen inte strider mot renhållnings- och brandföreskrifter.

Innan du eldar upp en löv- och kvisthög som stått ett tag, så ska du försäkra dig om att inga djur, till exempel igelkottar, har bosatt sig där. Ett bra sätt är att flytta trädgårdsavfallet en bit bort och söka igenom den innan eldning.

Trädgårdsavfall kan också med fördel komposteras på den egna tomten. Det behövs inga tillstånd för kompostering av sådant avfall. Den som inte kan eller vill kompostera själv kan lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Eldningsförbud

Vissa tider under året kan eldningsförbud råda på grund av stor brandrisk. Du kan på webbplatsen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund hitta information om vad som gäller nu för eldning utomhus.

Eldning utomhus, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats.

Ansvar vid eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens avfallsföreskrift. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Avfallsföreskrifter Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsavgift

När Miljöförvaltningen bedriver tillsyn tas en avgift ut för den handläggningstid som läggs ned i ett ärende. Det kan till exempel gälla prövning av anmälningar, ansökningar eller handläggning av befogade klagomål på till exempel eldning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elda inte avfall

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender