Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Nedskräpning

Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor. De negativa effekterna av nedskräpning är många - miljö- och hälsomässiga, sociala samt ekonomiska. Skräpiga miljöer kan upplevas som otrevliga och otrygga. Städningen medför betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år.

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall där det inte hör hemma. När du har någonting du vill eller är skyldig att göra dig av med räknas det som avfall. Det kan till exempel vara: glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden. Det gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Trädgårdsavfall får inte heller lämnas utanför din egen tomt.

Det innebär att den som skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet. Det kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Även plan- och bygglagen säger att en tomt ska hållas i vårdat skick. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är inte tillåtet.

Nedskräpning vid återvinningsstation

Anmäl i första hand nedskräpning vid återvinningsstationer till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) på telefonnummer 0200-880311.

Rapportera in nedskräpning

Tillsammans kan vi hålla vår stad och natur ren, så hjälp oss genom att anmäla nedskräpning på Borås stads hemsida: Synpunkter och felanmälan.

Borås rent och snyggt

"Borås rent och snyggt"är ett samarbete i staden som arbetar mot nedskräpning och för en renare stad. Läs mer på Borås rent och snyggt.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nedskräpning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol