Meny

Meny

Buller

Ljud finns s tändigt i vår omgivning. Sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande kallas för buller. Vad vi uppfattar som buller varierar från person till person. Buller kan komma från till exempel fläktar, trafik, restauranger, aktiviteter i huset där vi bor. Ibland kan bullerstörningar ge upphov till koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Höga ljudnivåer kan även ge upphov till hörselskador som tinnitus.

Om du störs av buller

Det är alltid den som orsakar bullret som är skyldig att vidta åtgärder. Kontakta därför i första hand den som är stör, om det är möjligt, och framför dina synpunkter. Om du inte får någon hjälp kan du kontakta Miljöförvaltningen.

  • Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt och störs av buller i din bostad bör du prata med fastighetsägaren/styrelsen om problemen.
  • Om det är en granne som stör kan det vara bäst att först kontakta den. Berätta vad du hör och när du störs av det och var ljudet kan komma ifrån.
  • Om bullret kommer från en annan fastighet eller från någon verksamhet utanför din fastighet kan du kontakta Miljöförvaltningen.
  • Om du upplever att ljudnivån på en konsert eller diskotek är för hög kan du också kontakta Miljöförvaltningen.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-07 10.01

Ändrad av:

Dela sidan: Buller

g q n C

p

Kontakt