Meny

Meny

Vad är ljud?

Ljud är tryckförändringar i luften. När en ljudkälla sätter de närmaste luftpartiklarna i rörelse uppstår en vågrörelse som uppfattas som ljud av örat. Ljudvågens frekvens anger antal svängningar per sekund, Hertz (Hz). Frekvensen ger upplevelsen om vilken ton ljudet har.

Ljudnivån mäts i decibel, dB.

Ljudnivån påverkar det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud. Det svagaste ljud en människa med god hörsel uppfattar har ljudtrycksnivån 0 dB. En viskning ligger kring 30 dB, radiomusik på svag volym kring 40 dB och en storstadsgata kring 75-85 dB. Smärtgränsen för örat nås vid cirka 130 dB.

Örat har ett enormt omfång där smärtgränsen är cirka 100 000 000 000 (etthundra miljarder) gånger starkare än hörtröskeln. Med den logaritmiska decibelskalan slipper man hantera stora tal. En fördubbling av ljudet innebär en ökning av ljudnivån med 3 dB. För att vi ska uppleva att ljudet fördubblas krävs dock att ljudnivån ökar med 10 dB.

Människans öra är olika känsligt för olika frekvenser. Ljudets frekvenser vägs därför vid mätningar för att få ett mått som är anpassat till det mänskliga örat.

Eftersom ljudtrycksnivåerna varierar och beskrivs över tiden anges de som ekvivalent ljudnivå; den genomsnittliga ljudnivån. Maximalnivån anger ljudnivån vid en enskild ljudhändelse.

Boverketslänk till annan webbplats och Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats webbplatser kan du läsa mer om buller.

Olika typer av buller

Buller bedöms olika om det om det kommer från en fast eller en rörlig källa. Fasta källor är till exempel industrier, fläktar, cirkulationspumpar med mera. Andra källor till buller är vägar, järnvägar och flygleder. I ditt eget hem kan du även störas av buller från bland annat grannar, tvättstugor eller tillfälliga verksamheter som till exempel marknader.

Tinnitus

Tinnitus är att höra ljud som inte har en yttre källa. Det kan låta som pipljud, toner, tjut, surr, brus och visslande. Ungefär tio till femton procent av Sveriges befolkning har ofta eller alltid besvär av tinnitus.

Det är mycket vanligt att drabbas av tinnitusljud efter att ha utsatts för starka ljud, till exempel hög musik vid en konsert, en kraftig smäll eller efter långvarigt musiklyssnande i lurar. För de flesta går ljudet över efter en tid.

På webbplatsen Hörsellinjenlänk till annan webbplats kan läsa mer om tinnitus 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-04-10 16.13

Ändrad av:

Dela sidan: Vad är ljud?

g q n C

p

Kontakt