Meny

Meny

Hur mycket får det låta?

Inomhus

Folkhälsomyndigheten anger i Allmänna råd om buller inomhus (FoHFS 2014:13)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. De allmänna råden gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

Bullertyp

Ljudnivå dBA

Ekvivalent (genomsnitt)

30 (dBA eq)

Maximalt (till exempel dunsar och slammer)

45 (dBA högsta nivå)

Ljud med hörbara tonkomponenter

25 (dBA eq)

Ljud från musikanläggningar

25 (dBA eq)

 

Folkhälsomyndigheten anger också i de allmänna råden om buller inomhus riktvärden för lågfrekvent buller.

Det lågfrekventa ljudet delas in i nio tersband (de är inte A-vägda):

Tersband (Hz)31,540506380100125160200
Ekvivalent ljudnivå (dB)56495341,54038363432

Hur mycket får det låta utomhus?

Naturvårdsverket har vägledningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur mycket det får bullra utomhus från olika typer av verksamheter.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-23 14.11

Ändrad av:

Dela sidan: Hur mycket får det låta?

g q n C

p

Kontakt