Meny

Meny

Klagomål vid störningar i boendemiljön

Störningar i bostadsmiljön kan komma ifrån flera olika källor och upplevs ofta olika.

Miljöförvaltningen handlägger bostadsklagomål för att undanröja olägenheter. Det kan handla om klagomål på fukt och mögel, dålig ventilation eller andra inomhusmiljöfrågor. Det kan också handla om störande buller från till exempel fläktar, restauranger och diskotek.

Innan du kontaktar Miljöförvaltningen bör du ha kontaktat din hyresvärd, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som du är störd av. Det är de som är skyldiga att vidta åtgärder som kan krävas för att förebygga eller undanröja olägenheter.

  • Om du bor i ett flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön.
  • Om du äger en bostadsrätt kan du också själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens.
  • Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren inte åtgärdar problemen kan du som bor i flerfamiljshus i de flesta fall få hjälp genom att vända dig till Miljöförvaltningen.
  • Om du bor i ett hus som du äger är du själv ansvarig för inomhusmiljön.

Om du inte får hjälp

Kontakta Miljöförvaltningen och berätta om dina problem. Förvaltningen gör en bedömning av om problemet kan vara en risk för olägenheter för hälsan. Då kan förvaltningen ställa krav på att fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den som annars orsakar störningen gör någonting åt det.

Använd gärna våra blanketter när du gör din anmälan.

Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling, det vill säga det blir en handling som utomstående kan och har rätt att läsa, eftersom Miljöförvaltningen är en kommunal verksamhet och myndighet.

l

Självservice

Anmälan om klagomål i enbostadshus

Anmälan om klagomål i flerbostadshus

Anmälan om klagomål kring vedeldning

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-10-31 09.20

Ändrad av:

Dela sidan: Klagomål vid störningar i boendemiljön

g q n C

p

Kontakt