Meny

Meny

Skadedjur och vilda djur

Vilda djur kan orsaka störningar och vålla skada. Många vänder sig till kommunen med problemen. Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.

Miljöförvaltningen kan agera om problemen med skadedjur är sådana att de kan vara en olägenhet. Med olägenhet för människors hälsa menas en störning som enligt ”medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Miljöförvaltningen gör en bedömning om det är en olägenhet och kan då ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder. Miljöförvaltningen genomför inte åtgärderna, utan detta ligger på fastightesägarens ansvar.

Skadedjur inomhus

Det är fastighetsägaren som ska se till att bostäder och lokaler hålls fria från ohyra och andra skadedjur.

Vid problem med skadedjur kan du vända sig till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och förebyggande åtgärder för att minska framtida problem.

Djur utomhus

Om vilda djur orsakar skador utomhus så är det fastighetsägarens ansvar. När det gäller det tama djur ligger ansvaret på djurägaren.

Om det krävs avskjutning är det jaktlagens bestämmelser som gäller. För att bedriva skyddsjakt inom tätbebyggt område krävs det tillstånd från polisen. Kostnaden för en eventuell avskjutning ligger på fastighetsägaren.

Allmänna platser, som parker, ägs i regel av kommunen och kommunen är också ägare av en del byggnader. Då är det kommunen som ska vidta åtgärder.

Det finns saker du kan göra för att förebygga problem med till exempel rådjur, måsfåglar och kajor. Läs mer på faktasidorna om respektive djurart.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-05 14.22

Ändrad av:

Dela sidan: Skadedjur och vilda djur

g q n C

p

Kontakt