Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Djurhållning

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa, beslutade av Kommunfullmäktige. Anledningen är att djurhållningen kan medföra störningar för grannar och till exempel innebära en olägenhet med risk för människors hälsa eller miljön. Det är Miljö- och konsumentnämnden som lämnar tillstånd efter att har gjort en bedömning om det är lämpligt att hålla djur på platsen.

Tillstånd krävs för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fåglar som inte är sällskapsdjur, det kan till exempel vara höns, duvor, ankor, gäss, med mera
  • orm

Sök tillstånd genom att ansöka. Blankett finns längst ner på denna sida.

Höjd risk för fågelinfluensa

Den senaste tiden har det varit flera rapporter om fynd av fågelinfluensa i Europa och den 17 november konstaterades fågelinfluensa i en kalkonbesättning i Skåne. Nu har även de första fallen konstaterats hos vilda fåglar i Sverige. Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar.

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Skyddsnivå 3 gäller runt den smittade gården i Skåne.

Läs mer

På Jordbruksverkets webbplats hittar du mer information om fågelinfluensan Länk till annan webbplats.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om djurhållning enligt lokala föreskrifter

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Djurhållning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol