Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bo närheten av miljöfarlig verksamhet

Om du bor eller arbetar i närheten av en så kallad farlig verksamhet har du rätt att få information om vad det är och hur du ska agera vid en olycka.

Lagar

Verksamheter där en eventuell olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö kallas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4§ för farlig verksamhet (2:4-anläggning). Vid dessa anläggningar krävs en rimlig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4§ för farlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Det finns två kravnivåer, en högre kravnivå och en lägre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen.

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen och Borås Stad

Det är länsstyrelsen som i samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar som enligt lagen ska bedömas som farlig verksamhet. Kommunen har tillsynsansvaret inom sitt geografiska område för alla 2:4-anläggningar, medan länsstyrelsen har tillsynsansvaret för de verksamheter som också faller under Sevesolagstiftningen. Företag som omfattas av lagstiftningen är skyldiga att till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen göra en anmälan som innehåller en beskrivning och ett handlingsprogram för hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka.

Information om risker

Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder som ska göras och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar. Det åligger också kommunen att informera allmänheten om de Sevesoanläggningar som finns i området.

I Borås finns det flera verksamheter som omfattas av detta. Alla Sevesoverksamheter omfattas av den lägre kravnivån.

 • Viareds flygplats - 2:4-anläggning
 • Bergtäkt Hedared Sand & betong, Ramnaslätt - Sevesoanläggning
 • Bergtäkt NCC Industry AB, Ramnaslätt - Sevesoanläggning
 • Bergtäkt NCC Industry AB, Falskog - Sevesoanläggning
 • Borås Energi och Miljö AB, Rya kraftvärme - Sevesoanläggning
 • Borås Energi och Miljö AB, Sobacken - Sevesoanläggning
 • Brenntag Nordic AB, Viared - Sevesoanläggning

På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har information om några av dessa verksamheter och hur du varnas vid en olycka.

Farlig verksamhet, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om farlig verksamhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bo närheten av miljöfarlig verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender