Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Inomhusmiljö

De flesta människor tillbringar numera mycket tid inomhus. För att trivas i sin bostad är det viktigt med ett bra inomhusklimat. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon och andra stör­ningar samt ha tillfredsställande luftväxling med hjälp av till exempel en anordning för ventilation.

Vem är ansvarig?

Miljöförvaltningen handlägger bostadsklagomål med syfte att undanröja störningar. Innan du kontaktar Miljöförvaltningen bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen.

Det är i första hand deras ansvar att leva upp till de krav som finns i miljöbalken och andra lagar och förordningar, samt leva upp till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ställer. Om du inte får hjälp från till exempel din fastighetsägare så kan du göra en klagoanmälan till Miljöförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-05-18 09.53

Ändrad av:

Dela sidan: Inomhusmiljö

g q n C