Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Inomhusmiljö - vem ansvarar för vad?

De flesta människor tillbringar numera mycket tid inomhus. För att trivas i sin bostad är det viktigt med ett bra inomhusklimat. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon och andra stör­ningar samt ha tillfredsställande luftväxling med hjälp av till exempel en anordning för ventilation.

Vem är ansvarig?

Miljöförvaltningen handlägger bostadsklagomål med syfte att undanröja störningar. Innan du kontaktar Miljöförvaltningen bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen.

Det är i första hand deras ansvar att leva upp till de krav som finns i miljöbalken och andra lagar och förordningar, samt leva upp till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ställer. Om du inte får hjälp från till exempel din fastighetsägare så kan du göra en klagoanmälan till Miljöförvaltningen, fälj länk nedtill.

Klagoanmälan till Miljöförvaltningen

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inomhusmiljö - vem ansvarar för vad?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol