Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inomhusmiljö - vem ansvarar för vad?

De flesta människor tillbringar numera mycket tid inomhus. För att trivas i sin bostad är det viktigt med ett bra inomhusklimat. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon (en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radon sönderfaller) och andra stör­ningar. En bostad ska också ha tillfredsställande luftväxling med hjälp av till exempel en anordning för ventilation.

Vem är ansvarig?

Miljöförvaltningen handlägger bostadsklagomål med syfte att undanröja störningar. Innan du kontaktar Miljöförvaltningen bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen.

Det är i första hand deras ansvar att leva upp till de krav som finns i miljöbalken och andra lagar och bestämmelser, samt leva upp till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ställer. Om du inte får hjälp från till exempel din fastighetsägare så kan du göra en klagoanmälan till Miljöförvaltningen, fälj länk nedtill.

Klagoanmälan till Miljöförvaltningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inomhusmiljö - vem ansvarar för vad?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender