Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansökan om utbetalning bullerdämpande åtgärder

Fyll i formuläret om du önskar ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder.

Kom ihåg att bifoga intyg

Ett intyg av fönsters och ventilationsdons bullerreducerande egenskaper (Ra, tr) ska bifogas med ansökan. Detta kan vara i form av ett produktblad eller annan handling där bullerreduktions egenskaperna tydligt framgår.

* Ra, tr = Reduktion för trafikbuller.

Fastigheten tillhör * (obligatorisk)
Fastigheten tillhör
Ange vilken etapp fastigheten tillhör

Planerad åtgärd
Planerad åtgärd
Ange hur många fönster du behöver byta ut.

Ange hur många ventilationsdon du behöver byta ut

Ange totalytan på fastigheten i kvm

Ett intyg av fönsters och ventilationsdons bullerreducerande egenskaper (Ra, tr) ska bifogas med ansökan. Detta kan vara i form av ett produktblad eller annan handling där bullerreduktions egenskaperna tydligt framgår.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om utbetalning bullerdämpande åtgärder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol