Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Störande lukt

Matos, röklukt, avloppslukt, avfallslukt och vedeldningsrök är exempel på lukter som kan vara störande. Störande lukter kan ta sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus. Lukterna tar sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftventilerna. En väl fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter utifrån.

Problem med lukt kan uppstå om det skapas ett undertryck i lägenheten eller huset som gör att det tränger in luft från andra utrymmen till din bostad. Luktproblem kan även bero på otäta ventilationskanaler, otätheter i huset eller luft utifrån som tränger in. Lukter är ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller instrument för att detektera lukt.

Vem har ansvar?

Om du störs av lukter ska du först och främst vända dig till din fastighetsägare eller till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten. Restaurangägaren måste få en möjlighet att åtgärda eventuella brister innan du vänder dig till Miljöförvaltningen. Om det inte blir någon bättring kan du höra av dig till Miljöförvaltningen genom att lämna in en anmälan om klagomål.

Du kan läsa mer om ärendehanteringen och klagomålsanmälan på sidan Klagomål vid störningar i boendemiljön. Öppnas i nytt fönster. Miljöförvaltningen gör då en bedömning av om luktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa utifrån miljöbalkens definition. I så fall uppmanar eller förelägger Miljöförvaltningen fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller bostadsrättsföreningen att genomföra åtgärder.

Miljöförvaltningen handlägger inte klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd. Vad gäller rök som kommer in genom öppna fönster eller dörrar finns det flera rättsfall som uttalar att den som störs av att rök kommer in helt enkelt får stänga fönster och dörrar. I dagsläget krävs rökning i extrem omfattning för att den ska få några rättsliga konsekvenser.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Störande lukt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol