Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Installera eller förändra ventilation

Om du ska installera eller göra ändringar på ventilationssystem i byggnader måste du först göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller även vid byte av ventilatlationssystem till annan typ av system, till exempel från självdrag till mekanisk frånluftsventilation i flerbostadshus.

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in följande handlingar:

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan
  3. Ventilationsritningar som redovisar kanaldragning, dimensioner, isolering och luftflöden.
  4. Kontrollplan
  5. Anmälan om kontrollansvarig

På våra webbsidor hittar du exempel på hur de olika ritningarna ska se ut.

I de flesta byggprojekt måste du anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs. Om det finns en kontrollansvarig till ditt projekt, är det normalt den personen som gör kontrollplanen.

Skicka in din anmälan

Du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst nedan eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten för anmälan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Installera eller förändra ventilation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol