Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nedtagning av träd på park- och naturmark

Träden i vår stad engagerar många invånare på olika sätt. Även om träd ofta ses som positiva inslag i vår stadsmiljö kan de ibland upplevas som störande eller hindrande. De kan till exempel stå för nära en fastighet, skymma utsikten eller störa teknisk utrustning.

Träden fungerar även som vår stads lungor, skänker skugga varma sommardagar och bidrar till att vi får avkopplande, spännande och rogivande parkmiljöer och gatustråk. Därför är vi försiktiga med att fälla träd på offentlig mark.

Kronan på ett träd

Borås Stad ansvarar för och genomför löpande översyn av kommunens träd i park- och naturmark. Vi säkerställer att träden är friska och inte skadade på något annat sätt.

Eftersom träden har en så viktigt roll och funktion i vår stad är vi försiktiga med att ta ned träd. Vi går alltid noggrant igenom våra alternativ och måste ha goda skäl för att fälla ett träd.

Vi tar ner träd om:

 • Trädet har nedsatt kondition och anses farligt och kan inte säkras genom beskärning.
 • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp som medför smittorisk.
 • Trädet gallras bort för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Trädet tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Vi tar inte ner träd om:

 • Trädet skuggar en tomt och/eller bostadshus.
 • Trädet skymmer utsikten.
 • Trädet tappar löv, barr eller frön på privat mark/tomt.
 • Trädet orsakar en försämrad tillväxt på privat mark/tomt.
 • Trädet stör/skymmer solceller, parabolantenner eller annan teknisk utrustning.

Hjälp oss genom att felanmäla träd

Du hjälper oss att hålla kommunens parker och naturområden säkra genom att felanmäla träd som ser ut att må dåligt eller upplevs som farliga.

Har du önskemål om att vi ska ta ned ett träd kan du också anmäla det via Borås Stads app för synpunkter och felanmälan. Inkomna önskemål för fällning av träd i park- och naturmark behandlar vi löpande och varje ärende bedöms enligt de punkter som redovisas ovan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nedtagning av träd på park- och naturmark

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En tankebubbla med vatten och skog i

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Publicerad

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
Ikon: Kalender

Kalender