Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gråsparv och pilfink

Gråsparv och pilfink har genom åren utvecklats till att bli de mest kulturbundna fåglarna i landet. De är idag så vanliga i städerna att en majoritet av de svenska bestånden antagligen finns här. Trots att det är två skyddsvärda arter upplever människan dessa som problem.

Gråsparv

När gråsparven (Passer domesticus) etablerat sig inom ett område stannar den vanligtvis där under resten av livet. De slår sig ner under tegelpannor, i ventiler, i övergivna svalbon och ibland även i buskage och häckar. Gråsparven uppträder flockvis i människans närhet i städer och andra samhällen i större delen av landet. Både gråsparven och pilfinken bildar livslånga äktenskap. Kosten består av frön, frukter och insekter.

Gråsparven har gått tillbaka kraftigt de senaste åren, men den finns inte på några rödlistor, det vill säga den är inte klassad som utrotningshotad i Sverige. Ett skäl till tillbakagången kan vara att gråsparvarna tycktes trivas intill hästar och man såg förr ofta gråsparvar picka mat i hästarnas spår. När hästarna nu blivit färre i antal så har därmed också antalet gråsparvar minskat. Det är idag vanligare med pilfink än gråsparv.

Pilfink

Pilfinken (Passer montanus) är något mindre än grå­ sparven. Den finns i trädgårdar, parker, bebyggelse, huvudsakligen i södra, men även i mellersta Sverige. Pilfinken äter insekter och ogräsfrön och är inte lika bunden till människan som gråsparven. Den häckar ofta i ihåliga träd i parker och alléer, under tegelpannor och i bland även i fågelholkar. Äldre pilfinkar är utpräglade stannfåglar och stannar kvar på häckningsplatserna året om. Ungfåglarna är däremot betydligt rörligare, men brukar inte heller de sprida sig mer än några mil.

Pilfinken har jämfört med gråsparven en betydligt sydligare tyngdpunkt i sin förekomst i landet. Den är mindre bunden till tätbebyggelse än gråsparven och är mer av en trädgårdsfågel.

Skador och olägenheter

Pilfinkar och gråsparvar orsakar problem genom nedsmutsning på framförallt uteserveringar. Det händer även att de tar sig in på restauranger och caféer.

Förebyggande åtgärder

Kom ihåg att problemen med fåglar ofta beror på att vi människor, utan att tänka på det, erbjuder dessa matställen och bra platser för skydd och för bobyggnad. För att undvika problem med pilfinkar och gråsparvar bör du därför tänka på att aldrig lämna matavfall så att det kan dra till sig fåglarna. Stäng noga till soprummet och mata inte fåglarna på torg, uteserveringar eller i parker.

Jaktbestämmelser

Gråsparven och pilfinken är fredade och får inte jagas. Den finns dock upptagen i den så kallade skyddsjaktsbestämmelsen. Det innebär att gråsparvar och pilfinkar som kommer in på en gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet samt de som orsakar olägenheter i ladugårdar, livsmedelslager eller motsvarande anläggningar får jagas under hela året. För att få jaga inom tätbebyggt område krävs särskilt tillstånd av polisen.

Alternativ till skyddsjakt

Det finns flera sätt att skrämma bort fåglarna från en viss plats. Attrapper av rovfåglar kan användas liksom olika föremål som ger ifrån sig ljud eller ljus. Alla fågelskrämmor fungerar inte alltid. Testa dig fram.

Ansvar

Skadedjur och ohyra är benämningen på djur som medför olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Gråsparvar och pilfinkar orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa.

Ansvar för att sopor inte sprids ligger på fastighetsägaren eller den som ställer ut soporna. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att de lätt kan stängas till.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gråsparv och pilfink

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett stängsel framför slamlagunen, som liknar en vanlig våtmark med vass och en liten vattensamling. Foto: Kennet Öhlund Publicerad

  Nytt stängsel kring slamlagunen

  Den här veckan börjar arbetet med att sätta upp ett permanent stängsel kring den så kallade slamlagunen i skogsterrängen bakom Blå Stjärnans Djursjukhus. Ett me...
 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
Ikon: Kalender

Kalender