Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kanin

Kaninen (Oryctolagus cuniculus) håller mest till i öppen skogsmark eller skogsklädda sluttningar. Eftersom de tycker om värme återfinns de inte på högre höjder. De gräver hålor i marken och klär dem sedan med mossa, gräs och löv. Honan gräver en särskild liten håla till ungarna. Den klär hon med mjuk päls som hon tar från sitt eget bröst. Vinterklimatet hindrar spridning norrut. Kaniner letar föda efter solnedgången. De äter gräs, örter, färsk bark och fallfrukt. Honan föder fyra till åtta ungar upp till fem gånger per år.

Tama kaniner som släpps fria är ofta raskaniner med olika färger. Efter endast ett par generationer har kaninstammen antagit en enhetlig brun ”vildkaninfärg” och liknar vildkaniner eftersom brokiga och udda kaniner har svårt att klara sig i frihet. De faller lätt offer för rävar och andra rovdjur. I Borås finns förvildade tamkaniner (som ser ut som vildkaniner) i ett flertal områden.

Skador och olägenheter

De förvildade tamkaniner som finns i Borås kan ställa till med skada genom att de gräver hålor och därmed försvagar markens stabilitet. De kan även orsaka skada på växtlighet i trädgårdar och på odlingar. Viss oro för att kaninerna kan sprida smitta finns även om det är myckett ovanligt.

Förebyggande åtgärder

Att stänga ute kaniner är mycket svårt. Att gräva ner stängsel runt odlingar är ett alternativ. Det bör vara nedgrävt minst 50 centimeter. Välj växter som kaniner inte äter, gärna giftiga eller taggiga, och plocka upp fallfrukt från trädgården. Problemet med förvildade tamkaniner är människan orsak till. För att få en långsiktigt hållbar lösning krävs att du åtgärdar källan till problemet.

Det är ett stort ansvar att skaffa ett djur och innan anskaffandet bör du ha tänkt igenom om du klarar av det. Innan du bestämmer dig för att föda upp en kull med kaninungar bör du kontrollera att det finns avsättning för dem. När du sedan är på väg att skaffa nya hem åt dem är viktigt att du pratar med deras nya hussar och mattar om vilket ansvar det innebär att ha en kanin. Djur som av en eller annan orsak inte kan vara kvar i hemmet bör omplaceras eller avlivas. Släpp aldrig ut tamkaniner i naturen!

Jaktbestämmelser

Om en vildkanin kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får den skjutas eller infångas hela året (så kallad skyddsjakt). För att få skjuta inne i tätort krävs dock tillstånd av polisen.

Ansvar

Om du bor i hyreshus och anser att förvildade tamkaniner ger upphov till olägenhet runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Den har ansvar att åtgärda eventuella olägenheter. Bor du i egen fastighet får du själv göra åtgärderna.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kanin

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender