Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Katt

Vilda katter tillhör inte den naturliga djurvärlden i Sverige och de katter som förekommer vilt i naturen är förvildade tamkatter. Det är vanligast med förvildade tamkatter i städerna. Uppskattningsvis finns det i Sverige cirka 100 000 katter som saknar hem.

Katter blir könsmogna före ettårsåldern och en katthona kan föda mellan en och sju ungar i varje kull och kan få två kullar per år. Katter är jägare och lever på växtätande djur. Under vintern i Sverige klarar sig därför inte katterna utan behöver mat från människan för att överleva. När det blir kallt försöker de finna skydd och stryker då oftare omkring i närheten av bostäder och industrier. Förvildade tamkatter lever ofta i kolonier.

Skador och olägenheter

Miljöförvaltningen får under vår- och sommartid ofta in klagomål på katter som springer och uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor, krafsar i rabatter och smutsar ner nytvättade bilar. Det förekommer även anmälningar om förvildade katter som är magra och i dåligt skick som ibland attackerar tamkatter och sprider loppor till dem. Det förekommer ofta inavel bland de förvildade tamkatterna. Många gånger har dessutom djuren det inte bra och behöver tas om hand.

Förebyggande åtgärder

Människan är orsak till problemet med förvildade tamkatter. För att få en långsiktigt hållbar lösning krävs att källan till problemet åtgärdas. Många så kallade sommarkatter överges när hösten kommer och blir, om de överlever, så småningom förvildade. Djur som av en eller annan orsak inte kan vara kvar i hemmet ska alltid omplaceras eller avlivas. Om katten inte används till avel ska den kastreras/ steriliseras alternativt ges p-piller när den blir könsmogen för att samhället ska undvika fler oönskade katter.

Katter bör inte springa omkring utan uppsikt i tätbebyggt område. Om din katt springer bort kan det vara bra att den är öron- eller chipmärkt. Det görs lätt hos en veterinär. Se dessutom till att din katt alltid bär halsband med adress och telefonnummer.

Redan innan du bestämmer dig för att föda upp en kull med kattungar bör du kontrollera att det finns avsättning för dem. När du sedan är på väg att skaffa nya hem åt dem är viktigt att du pratar med deras nya hussar och mattar om vilket ansvar det innebär att ha katt.

Om det finns förvildade tamkatter i ditt område så ska du inte mata dessa om du inte har för avsikt att ta hand om dem på lång sikt. Matning lockar katterna att stanna i området, vilket kan leda till olägenheter. Om du börjar mata katter blir du automatiskt ansvarig för djuren enligt djurskyddslagen.

Jaktbestämmelser

En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd att skjuta från polisen.

Alternativ till skyddsjakt

För att slippa katter där du bor kan du skrämma eller spruta vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Här gäller det att vara uthållig. Sätt för nät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor, planteringar och skrymslen där katten vill gå in.

I zooaffärer, trädgårdsbutiker och liknande finns dessutom olika medel som har en avskräckande effekt. Strö ut eller spraya medlet på det du vill skydda. Proceduren måste upprepas efter regn. Se även till att inga sopor eller matrester är tillgängliga för katterna.

Ansvar

Fastighetsägaren får ta ansvar för att åtgärder mot katter vidtas. Om du bor i hyreshus och anser att förvildade tamkatter ger upphov till besvär runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Mer information

Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Katt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol